Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:869
 Số văn bản *:62
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:06/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 19/2015/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 62_qd dieu chinh chuc nang nhiem vu so nv.pdf (694.92 Kb)