Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:741
 Số văn bản *:91
 Ký hiệu *:2017/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:18/12/2017
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Về việc ban hành định mức kinh phí hỗ trợ việc tổ chức, lập kế hoạch đầu tư cấp xã thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 91_QD.doc (44 Kb)