Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:871
 Số văn bản *:64
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:10/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 02/2017/QĐ-UBND ngày 12/01/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tổ chức - cán bộ
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 64_qd sua doi bo sung chuc nang nhiem vu co cau so tttt.pdf (684.13 Kb)