Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:878
 Số văn bản *:73
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:24/12/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang về “Chính sách thu hút nguồn nhân lực y tế tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025”
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 73_.pdf (692.49 Kb)