Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:896
 Số văn bản *:06
 Ký hiệu *:2020/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:19/02/2020
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Thanh tra tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 25/2015/QĐ-UBND
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 06_qd sua doi bo sung mot so dieu cua qd so 25.pdf (687.38 Kb)