Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:890
 Số văn bản *:01
 Ký hiệu *:2020/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:11/02/2020
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 95/2016/QĐ-UBND ngày 22 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách tỉnh An Giang năm 2017
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Nghị quyết
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 01_qppl sua doi bo sung quyet dinh so 95 theo nghi quyet so 13.pdf (684.54 Kb)