Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:750
 Số văn bản *:04
 Ký hiệu *:2018/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:31/01/2018
 Người ký :Lê Văn Nưng
 Trích yếu :Quy định việc lập dự toán, quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí ngân sách nhà nước bảo đảm cho công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và hoàn thiện hệ thống pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Tài Chính
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 04_QD_Muc chi soan thao VB QPPL.rar (644.36 Kb)