Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:859
 Số văn bản *:53
 Ký hiệu *:2019/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:01/11/2019
 Người ký :Nguyễn Thanh Bình
 Trích yếu :Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quy định ban hành kèm theo Quyết định số 38/2016/QĐ-UBND ngày 05 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :Phổ biến khác
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 53_qd co cau to chuc so tai chinh.pdf (688.6 Kb)