Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1576
 Số văn bản *:62
 Ký hiệu *:UBND-BC
 Ngày ban hành *:05/09/2006
 Người ký :Thái Hữu Phép
 Trích yếu :V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và những công tác trọng tâm tháng 9 năm 2006.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC62__ THANG 8-2006.doc (127 Kb)