Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1958
 Số văn bản *:105
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:04/12/2007
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :Tình hình phát triển kinh tế - xã hội năm 2007
và kế hoạch năm 2008
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC_105_ KT-XH2007&KH2008.doc (281 Kb)