Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1553
 Số văn bản *:52
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:02/08/2006
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :V/v Báo cáo sơ kết 06 tháng đầu năm phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm công tác phòng, chống HIV/AIDS, tệ nạn ma tuý, mại dâm.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC52-AIDS_MT_MD 6th 2006.doc (96.5 Kb)