Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2108
 Số văn bản *:65
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:06/06/2008
 Người ký :Phạm Kim Yên
 Trích yếu :Về việc phát triển doanh nghiệp công nghiệp nông thôn giai đoạn 2008 - 2012.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC65.doc (132.5 Kb)