Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1552
 Số văn bản *:51
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:01/08/2006
 Người ký :Võ Hùng Dũng
 Trích yếu :Sơ kết tình hình thực hiện Chương trình công tác của UBND tỉnh qua 6 tháng đầu năm 2006.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC__SoketCTCT 6 thang dau nam 2006.doc (175.5 Kb)