Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1227
 Số văn bản *:41
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:24/06/2005
 Người ký :Nguyễn Văn Đảm
 Trích yếu :V/v Tình hinh kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2005 và những công tác trọng tâm 6 tháng cuối năm 2005.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 41-TinhhinhKTXH6thangdaunam 05.doc (125.5 Kb)
kem 41phulucsolieu06thang.xls (47.5 Kb)