Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1971
 Số văn bản *:3
 Ký hiệu *:CTr-UBND
 Ngày ban hành *:17/12/2007
 Người ký :Huỳnh Thế Năng
 Trích yếu :Chương trình bảo tồn và phát triển làng nghề tiểu thủ công nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2010 và tầm nhìn đến năm 2020.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :CTr
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm Chuongtrinh03baotonlangnghe.doc (99 Kb)
kem CT 3-Danh mục DA CT bảo tồn-07.xls (59 Kb)