Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1334
 Số văn bản *:68
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:06/10/2005
 Người ký :Hồ Việt Hiệp
 Trích yếu :V/v Tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm và những công tác trọng tâm quí quý IV/2005.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC__68 -KTXH9thangdaunam 05.doc (148.5 Kb)