Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1277
 Số văn bản *:51
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:05/08/2005
 Người ký :Phạm Kim Yên
 Trích yếu :V/v Tình hình thi hành Luật đất đai.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 51-thi hanh luat dat dai cua UBND tinh.doc (103.5 Kb)