Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2229
 Số văn bản *:1
 Ký hiệu *:CTr-UBND
 Ngày ban hành *:15/01/2009
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Chương trình công tác năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :CTr
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm CT_01_chuongtrinhcongtac2009_UBND tinh.doc (339 Kb)