Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1834
 Số văn bản *:46
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:07/05/2007
 Người ký :Thái Hữu Phép
 Trích yếu :Tình hình kinh tế - xã hội tháng 4 và những công tác trọng tâm tháng 5/2007.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC_46_ thang 04-2007.doc (130 Kb)