Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1559
 Số văn bản *:56
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:09/08/2006
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :V/v Công tác bảo đảm chất lượng vệ sinh ATTP giai đoạn 2001-2005 và kế hoạch 2006-2010.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 56-BC VSATTP 5 nam-KH 2006-2010.doc (197.5 Kb)