Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1199
 Số văn bản *:2
 Ký hiệu *:CTr-UB
 Ngày ban hành *:19/05/2005
 Người ký :Phạm Kim Yên
 Trích yếu :V/v Bảo vệ môi trường trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước đến năm 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :CTr
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm chuong trinh02- UBND tinh theo nghi quyet 41.doc (78 Kb)