Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1807
 Số văn bản *:37
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:03/04/2007
 Người ký :Phạm Kim Yên
 Trích yếu :Tình hình kinh tế - xã hội quý I và những công tác trọng tâm quý II năm 2007.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC_37_QuiI-2007.doc (141 Kb)