Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1356
 Số văn bản *:73
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:09/11/2005
 Người ký :Hồ Việt Hiệp
 Trích yếu :V/v Tình hình kinh tế - xã hội tháng 10 và những công tác trọng tâm tháng 11/2005.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC_73_ thang10-2005.doc (101 Kb)