Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1440
 Số văn bản *:1
 Ký hiệu *:CTr-UBND
 Ngày ban hành *:22/02/2006
 Người ký :Nguyễn Hoàng Việt
 Trích yếu :V/v Chương trình công tác năm 2006 của UBND tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :CTr
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm chuongtrinhcongtac2006.doc (218.5 Kb)