Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:1465
 Số văn bản *:26
 Ký hiệu *:BC-UBND
 Ngày ban hành *:31/03/2006
 Người ký :Thái Hữu Phép
 Trích yếu :V/v Tình hình kinh tế xã hội quí I và những công tác trọng tâm quí II năm 2006.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Báo cáo
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm BC26QuiI-2006.doc (124.5 Kb)
Phulucchitieusolieunam2006.xls (269 Kb)