Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2338
 Số văn bản *:4
 Ký hiệu *:2010/CT-UBND
 Ngày ban hành *:12/01/2010
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :Về việc thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở
giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 04_Thực hiện công tác kiểm định chất lượng các cơ sở giáo dục.doc (41 Kb)