Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2333
 Số văn bản *:2
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:06/01/2010
 Người ký :Vương Bình Thạnh
 Trích yếu :V/v sửa đổi biểu mức thu phí qua cầu Cồn Tiên tỉnh An Giang
ban hành kèm theo Quyết định số 19/2007/QĐ-UBND ngày 27
tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 02_sua doi bieu muc thu phi qua cau Con Tien.doc (47 Kb)