Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2337
 Số văn bản *:2
 Ký hiệu *:2010/CT-UBND
 Ngày ban hành *:11/01/2010
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :Về việc tăng cường công tác phòng chống dịch sốt xuất huyết.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 02_UB-Chi thi 2010-PC SXH.doc (54 Kb)