Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2335
 Số văn bản *:1
 Ký hiệu *:2010/CT-UBND
 Ngày ban hành *:07/01/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc bầu cử Trưởng khóm, ấp trong địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 01_ChithiBauTruongAp(12-09)Trinhky.doc (43 Kb)