Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2325
 Số văn bản *:52
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:20/11/2009
 Người ký :Phạm Biên Cương
 Trích yếu :Về phân cấp quyết định đầu tư và quy định về đấu thầu
các dự án đầu tư xây dựng công trình sử dụng vốn ngân sách Nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 52_ (sau khi thong qua UBND tinh).doc (91 Kb)