Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2328
 Số văn bản *:55
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:08/12/2009
 Người ký :Huỳnh Thế Năng
 Trích yếu :Về việc phân bổ vốn Dự án hỗ trợ phát triển sản xuất cho các xã thuộc Chương trình 135 giai đoạn II.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 55_Phan_bo_von_DA_CT_135_giai_doan_2[1].doc (67 Kb)