Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2322
 Số văn bản *:49
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:05/11/2009
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 49_QĐ-QUY ĐINH TRUNG TAM KHUYEN CONG 2009.doc (64.5 Kb)