Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2323
 Số văn bản *:51
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:05/11/2009
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định về kinh phí hỗ trợ cho công tác xây dựng,thẩm định, đóng góp ý kiến, ban hành và kiểm tra, xử lý
văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 51_kinh phi xay dung van ban quy pham phap luat - Quyet dinh.doc (65.5 Kb)