Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2334
 Số văn bản *:3
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:07/01/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định về bầu cử Trưởng khóm, ấp trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 03_quytrinhbauTruongkhom,ap Trinhky (01-10).doc (111 Kb)