Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2321
 Số văn bản *:50
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:05/11/2009
 Người ký :Phạm Biên Cương
 Trích yếu :về việc ban hành quy chế sử dụng hệ thống thư điện tử tỉnh An Giang trong hoạt động của cơ quan nhà nước.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 50_quichethudintu.doc (100 Kb)