Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2326
 Số văn bản *:53
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:24/11/2009
 Người ký :Huỳnh Thế Năng
 Trích yếu :Về việc ban hành quy chuẩn kỹ thuật: Chỉ tiêu và mức giới hạn an toàn thực phẩm sản phẩm cá khô và mắm cá An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 53_1_quychuancakho.doc (299.5 Kb)
53_2_quychuanmamca.doc (142 Kb)