Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2341
 Số văn bản *:6
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:05/02/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Y tế tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 06_QĐ-QUY ĐINH SO Y TE 2010.doc (91.5 Kb)