Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2342
 Số văn bản *:5
 Ký hiệu *:2010/CT-UBND
 Ngày ban hành *:10/02/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc tăng cường đảm bảo trật tự an toàn giao thông
trên địa bàn tỉnh An Giang trong năm 2010 và những năm tiếp theo.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Chỉ thị
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 05_Chi thi ATGT 2010.doc (59 Kb)