Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2345
 Số văn bản *:10
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:12/03/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Ban hành Quy định về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn
và cơ cấu tổ chức của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 10 QUYET DINH BAN HANH QUY DINH CHUC NANG NHIEM VU CUA BAN.doc (98 Kb)