Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2344
 Số văn bản *:8
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:10/03/2010
 Người ký :Huỳnh Thế Năng
 Trích yếu :Về việc sửa đổi một số Điều của Quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang ban hành kèm theo Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 08_dieuchinh76.doc (40 Kb)