Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2343
 Số văn bản *:7
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:04/03/2010
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy chế phối hợp giải quyết hồ sơ liên quan đến giấy khai sinh và các loại hồ sơ cá nhân khác trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 07_QUYET DINH BAN HANH QUY CHE GIAI QUYET HS HO TICH.doc (90 Kb)