Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2348
 Số văn bản *:12
 Ký hiệu *:2010/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:17/03/2010
 Người ký :Lâm Minh Chiếu
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 12 QÐ-QUY ÐINH SO Ke hoach va Dau tu.doc (87 Kb)