Thoát

VĂN BẢN PHÁP LUẬT
 Số STT *:2327
 Số văn bản *:54
 Ký hiệu *:2009/QĐ-UBND
 Ngày ban hành *:02/12/2009
 Người ký :Lê Minh Tùng
 Trích yếu :Về việc ban hành Quy chế phối hợp quản lý lao động nước ngoài làm việc trên địa bàn tỉnh An Giang.
 Cơ quan ban hành :Ủy ban nhân dân tỉnh
 Phân loại :Quyết định
 Lĩnh vực :PBK
 Hiệu lực :Có hiệu lực
 Số văn bản thay thế :
 Tập tin đính kèm 54_ban hanh qui che quan ly LDNN.doc (76 Kb)