Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
385/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết cho các bệnh viện trong tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 – Lần 2
26/02/2020
2
179/UBND-KTTH
Về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
25/02/2020
3
370/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết địnhsố 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2020
25/02/2020
4
373/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo mở rộng đường K16, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/02/2020
5
374/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/02/2020
6
175/UBND-KGVX
V/v xin chủ trương sử dụng kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra trong cơ sở giáo dục
24/02/2020
7
360/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
24/02/2020
8
361/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết cho các bệnh viện trong tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
24/02/2020
9
364/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế -kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang
24/02/2020
10
369/QĐ-UBND
Về phê duyệt điều chỉnh (lần 8) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên
24/02/2020
11
349/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị, đường truyền hệ thống camera giám sát an ninh và quảng bá du lịch An Giang giai đoạn 2020 – 2022
20/02/2020
12
97/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp thông qua các giải pháp quản lý, khai thác nguồn thu, chống thất thu thuế
20/02/2020
13
331/QĐ-UBND
Phê duyệt nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
19/02/2020
14
324/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp
17/02/2020
15
317/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
14/02/2020
16
311/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
13/02/2020
17
288/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp mở rộng Đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.
12/02/2020
18
289/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà hát tỉnh An Giang, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/02/2020
19
290/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/02/2020
20
299/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học C Đa Phước (điểm phụ), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/02/2020
21
300/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Y tế thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh
12/02/2020
22
127/UBND-KTTH
V/v bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV
11/02/2020
23
260/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn theo hình thức mua sắm trực tiếp
11/02/2020
24
268/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “In báo An Giang năm 2020”
11/02/2020
25
271/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý III và quý IV năm 2019
11/02/2020
26
253/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2020 - 2022
10/02/2020
27
254/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2020 - 2022
10/02/2020
28
255/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
10/02/2020
29
223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánHệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
30
224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
07/02/2020
31
225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang
07/02/2020
32
226/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
33
227/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường mẫu giáo Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
34
228/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/02/2020
35
229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
07/02/2020
36
230/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học A Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
37
237/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
07/02/2020
38
238/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường tiểu học “A” thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
39
241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5ha). Hạng mục: Khối hiệu bộ - thí nghiệm (gói thầu số 27), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
40
242/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học "A" Phú Lâm (điểm chính), xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
07/02/2020
41
243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây), xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
07/02/2020
42
244/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
43
220/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
44
221/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Phú theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
45
222/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
46
196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do huyện An Phú đề xuất
05/02/2020
47
197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Công an huyện Tri Tôn quản lý
05/02/2020
48
199/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
05/02/2020
49
200/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 2020
05/02/2020
50
192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc (500 giường) Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
04/02/2020
51
171/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang
03/02/2020
52
174/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Trúc Vân
03/02/2020
53
175/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Phan Văn Oanh
03/02/2020
54
176/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 06 xe ô tô tải tập lái hạng C của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang
03/02/2020
55
81/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
22/01/2020
56
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/01/2020
57
148/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
22/01/2020
58
150/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
22/01/2020
59
126/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2016 và năm 2017
20/01/2020
60
127/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh
20/01/2020
61
135/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/01/2020
62
138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ
20/01/2020
63
75/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
17/01/2020
64
116/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
17/01/2020
65
118/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú (lần 2)
17/01/2020
66
119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững
,
Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)
17/01/2020
67
106/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
16/01/2020
68
56/UBND-KTTH
V/v thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSTW và TPCP năm 2018 sang năm 2020
15/01/2020
69
99/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng Nhà để xe ô tô Trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang
15/01/2020
70
100/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng - Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang
15/01/2020
71
101/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lợi – Vĩnh Nhuận – Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
15/01/2020
72
84/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
14/01/2020
73
65/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật trong Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
13/01/2020
74
66/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu thể thao thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/01/2020
75
79/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
13/01/2020
76
53/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh An Giang
10/01/2020
77
54/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang
10/01/2020
78
55/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn và di dời đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn thành phố Châu Đốc
10/01/2020
79
19/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 845/TB-BCĐĐHG của Ban chỉ đạo điều hành giá
08/01/2020
80
34/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Vịnh Trà, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.
08/01/2020
81
39/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019
08/01/2020
82
47/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Vịnh Trà - Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
08/01/2020
83
49/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp mở rộng Tuyến Thoại Giang - Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
08/01/2020
84
134/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí khắc phục sạt lở đê bao kết hợp đường giao thông nông thôn, xã Phú Hữu, huy ện An Phú
08/01/2020
85
21/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ sạt lở Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên
07/01/2020
86
29/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng chợ tại Cụm dân cư Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành
07/01/2020
87
07/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án xây dựng công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
06/01/2020
88
08/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng kè đường tỉnh 941, Giai đoạn 1: Đầu tư nâng cấp phần đường đoạn từ cầu Cần Đăng -cầu số 10, huyện Châu Thành (đoạn từ cầu Kênh Đào - cầu số 5)
06/01/2020
89
09/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (600 giường) Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
06/01/2020
90
12/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính), phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
06/01/2020
91
13/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A) , xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/01/2020
92
14/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường mẫu giáo Hoa Hồng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
06/01/2020
93
15/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
94
15/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
95
16/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Vĩnh Chánh (điểm lẻ) , xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn , tỉnh An Giang
06/01/2020
96
17/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính) , xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
97
03/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 88/2019/TT-BTC
03/01/2020
98
03/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020
03/01/2020
99
06/QĐ-UBND
V/v giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020 tỉnh An Giang
03/01/2020
100
3211/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Phú
,
và xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
31/12/2019
101
3212/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi tại huyện Tịnh Biên.
31/12/2019
102
3213/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư giai đoạn 2019 - 2021
31/12/2019
103
2314/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Canh Tý năm 2020
31/12/2019
104
1300/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính qua kết quả kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
31/12/2019
105
3228/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dư án Trường trung học cơ sở An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
31/12/2019
106
3229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Gian
31/12/2019
107
3235/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa Xuân Canh Tý
31/12/2019
108
3236/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
31/12/2019
109
3238/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án
31/12/2019
110
3163/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh để thực hiện công trình Lắp đặt tiêu phản quang trên dải phân cách Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
111
3165/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
112
3168/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu Miếu Thần Nông, xã An Bình, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
113
3169/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/12/2019
114
3179/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Đợt 2- 2019)
30/12/2019
115
3184/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh
30/12/2019
116
3186/QĐ-UBND
Về việc ban hành kế hoạch xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
117
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
118
3191/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Tân Châu và đón nhận danh hiệu đô thị loại III
30/12/2019
119
3192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh) Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Sản - Nhi Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
30/12/2019
120
3193/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh) Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu , tỉnh An Giang
30/12/2019
121
3196/QĐ-UBND
Về việc bổ sung vốn hoạt động năm 2019 cho Quỹ Phát triển đất tỉnh
30/12/2019
122
3198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý năm 2020
30/12/2019
123
3138/QĐ-UBND
Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020
27/12/2019
124
3139/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bồn oxy lỏng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
27/12/2019
125
3150/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019
27/12/2019
126
6722/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh giá hợp đồng và ký phụ lục hợp đồng của gói thầu số 11 thuộc công trình Trường THPT Bình Mỹ
27/12/2019
127
3140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
128
3141/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
129
3142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
130
3144/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
131
3150/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019
27/12/2019
132
3151/QĐ-UBND
Về việc xử lý nợ đối với các hộ vay nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan
27/12/2019
133
3114/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất chuyển nhượng thực tế xung quanh dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 1), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
25/12/2019
134
3115/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 2), xã An hảo, huyện Tịnh Biên
25/12/2019
135
3118/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019
25/12/2019
136
3127/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019
25/12/2019
137
3116/QĐ-UBND
Về việc lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng Khu đất nông nghiệp tại ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn
25/12/2019
138
3122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng cầu Phú Hội (bắc qua sông Châu Đốc) Xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/12/2019
139
3128/QĐ-UBND
Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2019 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2)
25/12/2019
140
3099/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/12/2019
141
3100/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/12/2019
142
3101/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
24/12/2019
143
3102/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
24/12/2019
144
3103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đồng lớn xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/12/2019
145
3104/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống cấp nước xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
24/12/2019
146
3095/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
24/12/2019
147
3061/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu bảo tồn các loài thủy sản rừng tràm Trà Sư Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
23/12/2019
148
3062/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn phường Châu Phú B
23/12/2019
149
3064/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
23/12/2019
150
3083/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
23/12/2019
151
3087/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2019
152
3052/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng cuối năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
23/12/2019
153
3054/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
23/12/2019
154
6617/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ hộ dân có gia cầm bị tiêu hủy và chi phí tiêu hủy gia cầm
23/12/2019
155
3056/QĐ-UBND
Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020
23/12/2019
156
3053/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2019
157
3055/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 1)
23/12/2019
158
3034/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú
20/12/2019
159
3035/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
20/12/2019
160
3036/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt giá trị vốn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị An Giang tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần
20/12/2019
161
3037/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018
20/12/2019
162
3045/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt giai đoạn 2019 - 2021
20/12/2019
163
3048/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh
20/12/2019
164
3033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
19/12/2019
165
3018/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá đất để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất dự án Cáp treo Núi Cấm (Tuyến Lâm Viên Núi Cấm đến Vồ Ông Bướm)
18/12/2019
166
3023/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2018 và 10 tháng năm 2019
18/12/2019
167
3024/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Hội Đông y tỉnh
18/12/2019
168
3012/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh
17/12/2019
169
2992/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí ngân sách, không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 5 năm 2019)
16/12/2019
170
2995/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán chênh lệch thu chi và xếp loại kết quả hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang năm 2018
16/12/2019
171
2999/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
16/12/2019
172
2977/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giai đoạn 2019 - 2021
13/12/2019
173
2978/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành c ông tr ình : Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5ha). Hạng mục: Khối thư viện và các trung tâm (gói thầu số 28), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/12/2019
174
2980/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật:Duy tu, sửa chữa đường tỉnh 954 đoạn Km23+728 – Km23+908, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
13/12/2019
175
2987/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ điều tra, xây dựng bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
13/12/2019
176
2966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu sửa chữa cống Mương Kinh, đường tỉnh 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/12/2019
177
2967/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cầu Tân An – ĐT952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
12/12/2019
178
2968/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu, sửa chữa đường Nguyễn Văn Thoại đoạn Km1+141 – Km1+410, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
12/12/2019
179
2970/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2020
12/12/2019
180
2971/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh
12/12/2019
181
2972/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
12/12/2019
182
2963/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (đoạn từ công viên 30/4 đến đường Sương Nguyệt Anh).
11/12/2019
183
2964/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh
11/12/2019
184
2961/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
11/12/2019
185
2956/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị vốn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị An Giang tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần
10/12/2019
186
2923/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng Công chứng số 1 giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
187
2924/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng Công chứng số 2 giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
188
2925/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
189
2926/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
190
2927/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
191
2928/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
192
2929/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm công tác xã hội Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
193
2930/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
194
2932/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
195
2933/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Tân Châu giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
196
2934/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Châu Đốc giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
197
2935/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
198
2937/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua đồ đón trẻ của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
09/12/2019
199
2941/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng trục Châu Đốc - Núi Sam Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7019537
09/12/2019
200
2903/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Vĩnh Nhuận, xã Vĩn h Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Gian
06/12/2019
201
2905/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THCS Long Điền A, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/12/2019
202
2917/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp cải tạo đường Đông sông Hậu Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/12/2019
203
2918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/12/2019
204
6275/VPUBND-KTTH
V/v đơn giá thu tiền sử dụng đất dự án Khu dân cư chợ Kênh H, xã Định Thành
06/12/2019
205
2893/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu
05/12/2019
206
2894/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng công trình cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
05/12/2019
207
2895/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng Hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
05/12/2019
208
2888/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 chuyển sang năm 2019 và nguồn thu nộp ngân sách tỉnh năm 2019
04/12/2019
209
2889/QĐ-UBND
Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
04/12/2019
210
6230/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện trợ cấp Tết Canh Tý năm 2020
04/12/2019
211
6250/VPUBND-KTN
V/v sử dụng nguồn Quỹ phòng chống thiên tai của địa phương, để chi hỗ trợ các
,
hộ bị thiệt hại do dông lốc ngày 23/7/2019 trên địa bàn thị xã Tân Châu
04/12/2019
212
2852/QĐ-UBND
Hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
02/12/2019
213
2853/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch “Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh An Giang”
02/12/2019
214
2861/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sun g kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/12/2019
215
2863/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sun g kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/12/2019
216
2865/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Vọng Thê, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
02/12/2019
217
2851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019-2020 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
29/11/2019
218
2842/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
28/11/2019
219
2843/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giường bệnh và giường cấp cứu cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
28/11/2019
220
2824/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất khu đất Văn phòng ấp Tấn Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới
27/11/2019
221
2825/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất đối với 08 khu đất công tại xã Phú Hữu, Vĩnh Hậu, Quốc Thái, Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú
27/11/2019
222
2826/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê khu đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn
27/11/2019
223
1178/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
27/11/2019
224
2821/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô tập lái số tự động hạng B của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải
26/11/2019
225
2820/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang” giai đoạn I (2019-2020)
26/11/2019
226
2813/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
25/11/2019
227
2818/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
25/11/2019
228
6042/VPUBND-KTTH
V/v thu hồi số tiền thuê đất đã miễn, giảm
25/11/2019
229
2800/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tham dự Đại hội cho Hội Cựu giáo chức tỉnh
22/11/2019
230
2804/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh
22/11/2019
231
2805/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 954 các đoạn Km22+899 – Km23; Km23+633 – Km23+728, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
22/11/2019
232
2806/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 các đoạn: Km3+884 – Km3+950; Km4+600 – Km4+681; Km4+807 – Km4+900, huyện Chợ Mới
22/11/2019
233
2807/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 954 đoạn Km23+350 – Km23+534, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
22/11/2019
234
2808/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn Km1+500 – Km3+000, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
22/11/2019
235
2793/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Bến xe thị trấn Chợ Mới cho người duy nhất tham gia đấu giá
21/11/2019
236
2794/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Bến xe thị trấn Mỹ Luông cho người duy nhất tham gia đấu giá
21/11/2019
237
2795/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Thuận), xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
21/11/2019
238
2796/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng thực hành thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
21/11/2019
239
2797/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1) Hạng mục: Cổng hàng rào - Cổng chào - Hệ thống thoát nước bẩn Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
21/11/2019
240
2798/QĐ-UBND
Về phân bổ nguồn kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019
21/11/2019
241
2786/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh phía Nam năm 2019
20/11/2019
242
2788/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2019 cho chương trình mổ mắt nhân đạo của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
20/11/2019
243
2776/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
19/11/2019
244
2780/QĐ-UBND
Về việc kinh phí hỗ trợ mua sắm giường bệnh và giường cấp cứu cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
19/11/2019
245
2781/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
19/11/2019
246
2782/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Châu Đốc
19/11/2019
247
5947/VPUBND-KGVX
V/v chính sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo
19/11/2019
248
2763/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo nâng cấp tuyến ống Trạm cấp nước Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
18/11/2019
249
2764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
18/11/2019
250
2766/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
18/11/2019
251
2768/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Lễ công bố Quyết định thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
18/11/2019
252
2770/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học trên địa bàn huyện An Phú
18/11/2019
253
2771/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn, ghế và thiết bị nghe nhìn trên địa bàn huyện An Phú
18/11/2019
254
2747/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
15/11/2019
255
2749/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung), xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Gian
15/11/2019
256
2759/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Hòa Phát khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy chế biến thủy sản Hòa Phát
15/11/2019
257
5866/VPUBND-KTN
V/v xây dựng và ban hành chính sách hỗ trợ chi phí khuyến khích sử dụng hình thức
,
hỏa táng trên địa bàn tỉnh
15/11/2019
258
2762/QĐ-UBND
Về việc chuyển nguồn kinh phí thực hiện Đề án “Đào tạo nghề có tay nghề đáp ứng yêu cầu của doanh nghiệp”
15/11/2019
259
2741/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất Khu đất kho Mỹ Châu, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
14/11/2019
260
2743/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Hà Thị Đáp
14/11/2019
261
2745/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP năm 2019 (nguồn tỉnh quản lý)
14/11/2019
262
2746/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019 (nguồn tỉnh quản lý)
14/11/2019
263
2742/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán năm 2019 để thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch
14/11/2019
264
2729/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nhà văn hóa kết hợp Trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận Xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/11/2019
265
2731/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Phú
13/11/2019
266
2732/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường Ung Văn Khiêm nối dài
,
(đoạn từ Bệnh viện đến khu dân cư Xẻo Trôm) Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/11/2019
267
2714/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
12/11/2019
268
2715/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Tim Mạch An Giang, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên.
12/11/2019
269
2716/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
12/11/2019
270
2717/QĐ-UBND
Về việc phân bổ tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý 9 tháng đầu năm 2019 cho các huyện, thị xã, thành phố
12/11/2019
271
2722/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí không thường xuyên của Bệnh viện Đa khoa Khu vực Tân Châu giai đoạn 2018-2020
12/11/2019
272
2723/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đấu giá khu đất Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm - Mỹ phẩm An Giang, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
12/11/2019
273
5765/VPUBND-KTTH
V/v giá dịch vụ sử dụng diện tích bán hàng tại chợ trên địa bàn tỉnh An Giang
12/11/2019
274
2725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung nguồn kinh phí dự phòng chi khám chữa bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019
12/11/2019
275
2707/QĐ-UBND
Về việc kinh phí giải quyết khiếu nại cho gia đình ông Võ Phước Danh
11/11/2019
276
2710/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 để thực hiện Nghị định số 61/2006/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ-CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ của năm 2017, 2018 và năm 2019 đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
11/11/2019
277
2699/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 3) phân bổ kế hoạch vốn nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
08/11/2019
278
2700/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Sở Giáo dục và Đào tạo - Hạng mục: Cải tạo sửa chữa nền trệt trụ sở, cải tạo nhà xe và 03 phòng kho, lát gạch hàng ba đường, cán nhựa đường cổng lớn; mua sắm thiết bị
08/11/2019
279
2702/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 tỉnh An Giang” của Sở Thông tin và Truyền thông
08/11/2019
280
2703/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Hội Cựu chiến binh tỉnh
08/11/2019
281
2684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông và di dời đèn cảnh báo chớp vàng, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn huyện Phú Tân
06/11/2019
282
2685/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Gia cố sạt lở lề đường 951 các đoạn km13+060, km13+600, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/11/2019
283
2686/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường, lề đường 958 đoạn km0+647 đến km1+500, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
06/11/2019
284
2689/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường tiểu học C Cần Đăng (điểm chính), xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
06/11/2019
285
2690/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương
06/11/2019
286
2691/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Bình Phước Xuân, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/11/2019
287
2694/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
06/11/2019
288
2662/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
05/11/2019
289
2663/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trang bị hệ thống camera giám sát tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
05/11/2019
290
2664/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy giặt công nghiệp của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
05/11/2019
291
2666/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị công nghệ thông tin phục vụ ứng dụng công nghệ thông tin trong cải cách hành chính của cơ quan nhà nước trên địa bàn thị xã Tân Châu năm 2019
05/11/2019
292
2671/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Bình Chánh Xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
05/11/2019
293
2674/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu quốc tế Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
05/11/2019
294
2675/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: “Kéo mới đường dây hạ thế cấp điện 3 pha 4 dây không ưu tiên từ nhà máy phát điện đến khu trung tâm (khu A và khu B từ lầu 2 đến lầu 7) – khoa Nhi và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn”
05/11/2019
295
2679/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản tịch thu do vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân
05/11/2019
296
2680/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
05/11/2019
297
2681/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp một lần đối với đối tượng tham gia chiến tranh bảo vệ Tổ quốc, làm nhiệm vụ quốc tế ở Căm-pu-chi-a, giúp bạn Lào sau ngày 30 tháng 4 năm 1975 đã phục viên, xuất ngũ, thôi việc theo quy định tại Quyết định số 62/2011/QĐ-TTg ngày 09 tháng 11 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
05/11/2019
298
2649/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao
01/11/2019
299
2619/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
31/10/2019
300
2620/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1869/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của UBND tỉnh đối với 13 cơ sở nhà, đất của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
31/10/2019
301
2622/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất nhận chuyển nhượng tạo quỹ đất đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên
31/10/2019
302
2630/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 2) phân bổ kế hoạch vốn nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
31/10/2019
303
2618/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất Dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
31/10/2019
304
2614/QĐ-UBND
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Bồi thường, giải tỏa trước Đồn biên phòng cửa khẩu Long Bình 933, huyện An Phú
30/10/2019
305
2603/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền B Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
,
Mã số dự án: 7494392
29/10/2019
306
1081/UBND-KTTH
V/v đẩy mạng thực hiện các giải pháp điều hành thực hiện nhiệm vụ tài hính, ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2019
28/10/2019
307
2583/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
28/10/2019
308
2084/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp của Trường Cao đẳng nghề An Giang
28/10/2019
309
2594/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 09: Cung cấp lắp đặt thiết bị cấp nguồn điện 3 pha thuộc dự án Đầu tư thiết bị y tế hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
28/10/2019
310
2571/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 (theo danh sách các đối tượng được Ban Tổ chức Tỉnh ủy phê duyệt thực hiện tinh giản biên chế)
24/10/2019
311
2576/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/10/2019
312
2559/QĐ-UBND
Về việc thanh lý xe ô tô cứu thương của Bệnh viện Tim mạch
23/10/2019
313
2560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Định Mỹ (điểm phụ) , xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn , tỉnh An Giang
23/10/2019
314
2561/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học B Định Thành điểm chính (Hòa Tân), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn tỉnh An Giang
23/10/2019
315
2562/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mầm non Ba Chúc (điểm chính), thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/10/2019
316
2563/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học D Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú
23/10/2019
317
2545/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vọng Thê, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
22/10/2019
318
2548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
22/10/2019
319
2537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp mở rộng Trạm cấp nước - Tuyến ống phân phối Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
21/10/2019
320
2538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
21/10/2019
321
2540/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất nền chợ Hòa Phú, ấp An Phú, xã An Hòa, huyện Châu Thành
21/10/2019
322
2541/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm cho thuê 02 khu đất nông nghiệp trả tiền thuê đất hàng trên địa bàn huyện Tri Tôn
21/10/2019
323
2542/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung Tâm tư vấn kiểm định và xây dựng giai đoạn 2019 - 2021
21/10/2019
324
1044/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quyết toán vốn đầu tư các dự án hoàn thành sử dụng vốn Nhà nước
18/10/2019
325
2520/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Gia cố sạt lở bờ Bắc kênh 10 Châu Phú
18/10/2019
326
2521/QĐ-UBND
Về định mức hỗ trợ kinh phí trực tiếp cho người tham gia phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang
18/10/2019
327
2522/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Đường liên xã Mỹ Khánh (đoạn từ cầu Cái Chiêng đến cầu Tầm Vu), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/10/2019
328
2526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường từ ngã 4 phà An Hòa đến cầu Cần Thay, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/10/2019
329
2533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Bệnh viện Sản – Nhi An Giang
18/10/2019
330
2507/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Bình Mỹ
17/10/2019
331
2508/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
17/10/2019
332
2509/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn
17/10/2019
333
2510/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học Phổ thông Tịnh Biên
17/10/2019
334
2512/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư nâng cấp mở rộng Tỉnh lộ 954 - Đoạn qua thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
17/10/2019
335
2513/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy tính tập trung trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2019
17/10/2019
336
2514/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 2333/QĐ-UBND ngày 26 tháng 9 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh
17/10/2019
337
2515/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 04, 05, 06 và Quý II năm 2019
17/10/2019
338
2516/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà
17/10/2019
339
5180/VPUBND-KTN
V/v hoãn nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án Khu dân cư Phú Quý của Công ty TNHH TM&XD 252
15/10/2019
340
1029/UBND-KTTH
V/v lập kế hoạch đầu tư công trung hạn 5 năm giai đoạn 2021-2025
15/10/2019
341
2489/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp (lần 4)
15/10/2019
342
2490/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của Ban Quản lý Khu kinh tế
15/10/2019
343
2491/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Đội thanh tra số 7 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/10/2019
344
2472/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện xử lý môi trường bãi rác Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/10/2019
345
2475/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất tại ấp Tấn Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn
14/10/2019
346
2477/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
14/10/2019
347
2478/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
14/10/2019
348
2479/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trụ cụm Thông tin cơ sở, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
14/10/2019
349
2461/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2019
11/10/2019
350
2462/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Khu du lịch Hồ Soài So xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
11/10/2019
351
2463/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
11/10/2019
352
2464/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt An Giang
11/10/2019
353
2446/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứ u nạn cứ u hộ khu vực Chợ Mới Thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004692
10/10/2019
354
2447/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Phú Bình Xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/10/2019
355
2439/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT 955A), phân đoạn xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên (Giai đoạn II).
09/10/2019
356
2429/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
08/10/2019
357
2431/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện hỗ trợ cho hộ chăn nuôi heo bị tiêu hủy (đợt 2)
08/10/2019
358
2419/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
07/10/2019
359
2420/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Sản Nhi tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
07/10/2019
360
4965/VPUBND-KTTH
V/v hạch toán tiền bồi thường, giải phóng mặt bằng đối với số tiền nhà đầu tư đã ứng trước
07/10/2019
361
2411/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phân bổ cho các trường Trung cấp nghề trực thuộc
04/10/2019
362
2413/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình TrườngTrung học phổ
,
thông Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang , phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
04/10/2019
363
2400/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà thiếu nhi huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/10/2019
364
4926/VPUBND-KTN
V/v giải ngân chi phí bồi thường dự án Đường tỉnh 948
03/10/2019
365
2383/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự toán kinh phí tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
02/10/2019
366
2384/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ: “Xây dựng, cập nhật kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 và đánh giá khí hậu tỉnh An Giang”
02/10/2019
367
2386/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Long Điền A , Xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/10/2019
368
2369/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2019” của Ban Dân tộc
01/10/2019
369
2353/QĐ-UBND
Về việc đấu giá tài sản trên đất, chuyển quyền sử dụng đất trụ sở làm việc cũ Văn phòng ấp Mỹ Hòa, Mỹ Tân thuộc thị trấn Mỹ Luông và Văn phòng ấp Long Hòa 2 thuộc xã Long Điền A, huyện Chợ Mới
30/09/2019
370
2360/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Nhà Thiếu nhi An Giang giai đoạn 2019 - 2021
30/09/2019
371
2352/QĐ-UBND
Bổ sung có mục tiêu cho huyện Tịnh Biên để hỗ trợ kinh phí hoạt động của Nghĩa trang liệt sĩ Dốc Bà Đắc
27/09/2019
372
2350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, mở rộng mặt đường, hệ thống thoát nước đoạn km32+025 – km32+400, Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/09/2019
373
2322/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
26/09/2019
374
2331/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho huyện Tri Tôn xây dựng Miếu Bà Chúa xứ xã Cô Tô
26/09/2019
375
2332/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 (lần 2) cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
26/09/2019
376
2333/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu mua sắm tập trung vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh
26/09/2019
377
2336/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
26/09/2019
378
2340/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1)
26/09/2019
379
2341/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khu di tích Óc Eo (Đầu tư bổ sung một số hạng mục)
26/09/2019
380
2342/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm kỹ thuật Phát thanh Truyền hình An Giang Phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
26/09/2019
381
2344/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa Khoa Lao cũ thành Khu C (điều trị nội trú)
26/09/2019
382
2338/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/09/2019
383
2312/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Số hóa tài liệu lưu trữ của các đơn vị giải thể thuộc phông: Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng văn hóa xã hội; các doanh nghiệp nhà nước; Trạm Kiểm soát liên hợp huyện Tịnh Biên” của Sở Nội vụ
25/09/2019
384
2313/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Chuyển đổi và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn năm 2019” của Sở Khoa học và Công nghệ
25/09/2019
385
2315/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án bồi thường, giải phóng mặt bằng đất xây dựng Tiểu đoàn 19 Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang, xã An Phú, huyện Tịnh Biên
25/09/2019
386
2316/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trụ sở hành chính xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.
25/09/2019
387
2317/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng Cầu Tân An - Đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu
25/09/2019
388
2318/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Bình.
25/09/2019
389
2319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, tăng tải cầu Nghĩa trang Liệt sỹ, đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
25/09/2019
390
2293/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất một phần khu đất nông nghiệp tại ấp trung 3, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
24/09/2019
391
2294/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền bồi thường dự án đầu tư xây dựng công trình đường tránh sạt lở bờ bắc kênh Xáng tại xã Tân An, thị xã Tân Châu
24/09/2019
392
2295/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2019 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
24/09/2019
393
2296/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
24/09/2019
394
2306/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học A Tà Đảnh (Điểm chính mới), xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/09/2019
395
2308/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Công Thương
24/09/2019
396
4619/VPUBND-KTN
Về việc dừng hỗ trợ dự án sản xuất thử nghiệm cà chua bi nhóm sinh trưởng vô hạn trong nhà màng ứng dụng hệ thống nông nghiệp công nghệ cao sử dụng nền tảng IoT trong sản xuất
18/09/2019
397
2254/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn huyện An Phú
18/09/2019
398
2243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “B” Phú Thạnh (điểm phụ Phú Cường B), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16/09/2019
399
2244/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16/09/2019
400
2242/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường ra trạm kiểm soát Phú Hội (939), xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
16/09/2019
401
2192/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cải tạo, nâng cấp Di tích lịch sử văn hóa cấp Quốc gia Ô Tà Sóc, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn
12/09/2019
402
2193/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Long Sơn và Đình Phú Vĩnh trên địa bàn thị xã Tân Châu
12/09/2019
403
2198/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
12/09/2019
404
2201/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
12/09/2019
405
2203/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
12/09/2019
406
2206/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học sơ sở Đa Phước (điểm chính), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/09/2019
407
2207/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu “C” Đa Phước (điểm chính), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/09/2019
408
2208/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Phân hiệu Trường trung học sơ sở Đa Phước (điểm chính), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/09/2019
409
2209/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Đài Vinh Danh và Bảng vinh danh Sư đoàn 1 anh hùng Quân giải phóng miền Nam Việt Nam
12/09/2019
410
2215/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nạo vét kênh Thần Nông (từ kênh 26/3 đến rạch Cái Tắc), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/09/2019
411
899/UBND-KTTH
V/v chi thù lao cho các Ban chỉ đạo, Tổ giúp việc trên địa bàn tỉnh An Giang
11/09/2019
412
2178/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch và dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch xây dựng báo cáo hiện trạng môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
11/09/2019
413
2185/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
11/09/2019
414
2155/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn huyện Tri Tôn
10/09/2019
415
2158/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/09/2019
416
2160/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)
10/09/2019
417
2161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình), xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10/09/2019
418
2162/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Mỹ Hiệp điểm chính mới (Ấp Đông), xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10/09/2019
419
2164/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn thị xã Tân Châu
10/09/2019
420
2165/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2019
10/09/2019
421
2173/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốcphòng, an ninh vùng biên giới và dân tộc, đoạn xã Vĩnh Trung
10/09/2019
422
2174/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng, an ninh vùng biên giới và dân tộc, thị trấn Chi Lăng
10/09/2019
423
2175/QĐ-UBND
V/v phê duyệt chính sách hỗ trợ khác khi nhà nước thu hồi đất dự án nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 -cầu Phú Hòa), thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn
10/09/2019
424
2176/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
10/09/2019
425
888/UBND-KTN
V/v đẩy mạnh triển khai thanh toán tiền điện không sử dụng tiền mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
10/09/2019
426
4399/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hỗ trợ cho đơn vị không thuộc nhiệm vụ chi của ngân sách địa phương
06/09/2019
427
2137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
04/09/2019
428
2132/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm máy vi tính, máy in khối vận cấp xã của huyện An Phú
03/09/2019
429
2133/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tập trung tài sản lĩnh vực Giáo dục và Đào tạo năm 2019 trên địa bàn huyện Châu Phú
03/09/2019
430
2130/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán chi sự nghiệp giáo dục đào tạo và dạy nghề năm 2019 của huyện Châu Phú
03/09/2019
431
2123/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Mua cấu kiện cầu sắt dự phòng của Sở Giao thông Vận tải
30/08/2019
432
2128/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán kinh phí năm 2019 cho Ban Dân tộc
30/08/2019
433
2093/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Sở Nội vụ
28/08/2019
434
2099/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2030
28/08/2019
435
2100/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1) Hạng mục: Cổng hàng rào - Cổng chào - Hệ thống thoát nước bẩn Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/08/2019
436
2102/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán chi phí bồi thường, hỗ trợ Dự án: Cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm) Phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
28/08/2019
437
845/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
28/08/2019
438
2107/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
28/08/2019
439
2058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp Trung tâm giống thủy sản cấp I Bình Thạnh (cơ sở 3) Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/08/2019
440
2062/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí xây dựng Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương (DDCI) tỉnh An Giang năm 202
26/08/2019
441
2063/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành d ự án Mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện theo Đề án xây dựng lực lượng Đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội TDTT Toàn quốc năm 2018 , t hành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
26/08/2019
442
2068/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học B Bình Mỹ (điểm chính), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
26/08/2019
443
2069/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường trung học cơ sở Tân Hòa , xã Tân Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/08/2019
444
2070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/08/2019
445
2071/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Nguyễn Chí Thanh, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/08/2019
446
2077/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 17: Mua sắm thiết bị phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
26/08/2019
447
2066/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
26/08/2019
448
2067/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 04: Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2019 thuộc dự án: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế An Giang
26/08/2019
449
2079/QĐ-UBND
Phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
26/08/2019
450
2052/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện hai (02) nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh phát sinh trong năm 2019
23/08/2019
451
2051/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tuyến dân cư Phú Hiệp - Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
23/08/2019
452
2040/QĐ-UBND
Về việc cấp vốn để ủy thác cho vay Chương trình hỗ trợ tạo việc làm, duy trì và mở rộng việc làm năm 2019
22/08/2019
453
2041/QĐ-UBND
Phân bổ vốn vay nước ngoài năm 2019 để thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh An Giang do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
22/08/2019
454
2042/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phân bổ kế hoạch vốn nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
22/08/2019
455
2043/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Đông y - Châm cứu giai đoạn 2019 - 2021
22/08/2019
456
4078/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hoạt động Quỹ Giải quyết việc làm địa phương tại Ngân hàng Chính sách xã hội
22/08/2019
457
4080/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí trùng tu Miếu Thần Nông, huyện Thoại Sơn.
22/08/2019
458
2034/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thiếu nhi huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
21/08/2019
459
2027/QĐ-UBND
Về việc tạm cấp vốn xử lý sạt lở Quốc lộ 91, đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú
20/08/2019
460
2028/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thang máy khối nhà chính của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
20/08/2019
461
2004/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
19/08/2019
462
2005/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Xây dựng mới, nâng cấp, sửa chữa nhà bia tưởng niệm các xã trên địa bàn huyện Tri Tôn
19/08/2019
463
2008/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch chung đô thị Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2035
19/08/2019
464
2009/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường trung học phổ thông Long Xuyên, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
19/08/2019
465
2010/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương
19/08/2019
466
2011/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Đại học An Giang -Hạng mục: Mở rộng nhà xe Khu D, khu thư viện, lắp đặt hàng rào
19/08/2019
467
2012/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Long Hòa (điểm chính), xã Long Hòa, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
19/08/2019
468
2017/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Tạp chí Văn hóa - Lịch sử giai đoạn 2019 - 2021
19/08/2019
469
2018/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bảo tàng tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
19/08/2019
470
2019/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Thư viện tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
19/08/2019
471
2020/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Văn hoá nghệ thuật giai đoạn 2019 - 2021
19/08/2019
472
2021/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao giai đoạn 2019 - 2021
19/08/2019
473
2025/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô tải tập lái loại 7 tấn (hạng C) của Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
19/08/2019
474
2002/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ vốn xử lý sạt lở rạch Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
16/08/2019
475
2003/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn phường Châu Phú B
16/08/2019
476
3990/VPUBND-NC
V/v chủ trương thực hiện bồi thường
15/08/2019
477
1997/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông chuy ên Thủ Khoa Nghĩa
15/08/2019
478
1998/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng
15/08/2019
479
1986/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp
14/08/2019
480
1990/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính), phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự
14/08/2019
481
1991/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, cải tạo nhà làm việc Đội thanh tra số 7 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
14/08/2019
482
1992/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang
14/08/2019
483
1993/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sở Giáo dục và Đào tạo - Hạng mục: Cải tạ o sửa chữa nền trệt trụ sở, cải tạo nhà xe và 03 phòng kho, lát gạch hàng ba đường, cán nhựa đường cổng lớn; mua sắm thiết bị
14/08/2019
484
1973/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn huyện Tịnh Biên
13/08/2019
485
1985/A/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2019 cho Trường Đại học An Giang
13/08/2019
486
1984/A/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường phổ thông thực hành Sư phạm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/08/2019
487
1959/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
12/08/2019
488
1960/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào
,
vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
12/08/2019
489
1965/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2), tỉnh An Giang
12/08/2019
490
1968/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà thi đấu đa năng huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
12/08/2019
491
1969/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Bình Long (điểm chính mới), xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
12/08/2019
492
1950/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
,
Mã số dự án: 7163796
09/08/2019
493
1951/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ Xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/08/2019
494
1952/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/08/2019
495
1953/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin lở mồm long móng 2 type O, A của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
09/08/2019
496
3897/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn để thanh toán khối lượng hoàn thành các gói thầu thuộc dự án cầu Tân An – ĐT 952
09/08/2019
497
1940/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua máy siêu âm màu tim mạch của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
08/08/2019
498
1941/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu các gói thầu mua sắm trang thiết bị phục vụ hoạt động của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
08/08/2019
499
1942/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
08/08/2019
500
1929/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình : Đầu tư xây dựng Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Vòng tròn sân trung tâm
08/08/2019
501
1930/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Bình Mỹ
08/08/2019
502
1931/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
08/08/2019
503
1932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học ‘C’ Ô Long Vĩ, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
08/08/2019
504
1933/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm chính mới, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
08/08/2019
505
1934/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học “A” Ô Long Vĩ điểm chính (Long An), xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
08/08/2019
506
1935/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
08/08/2019
507
1936/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
08/08/2019
508
1916/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Lao động – Thương binh và Xã hội để phân bổ cho Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật
07/08/2019
509
1917/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ dự án đầu tư xây dựng Cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang
07/08/2019
510
1918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp đường giao thông nông thôn đến Trung tâm xã Hòa Bình Thạnh (từ Quốc lộ 91 đến cầu treo Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh) Xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/08/2019
511
1919/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng sát hạch hạng D của Trường Kỹ thuật Nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang
07/08/2019
512
1920/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng 6 tháng cuối năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
07/08/2019
513
1903/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
06/08/2019
514
1904/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm cho thuê khu đất diện tích 3.769,9 m2 tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu
06/08/2019
515
1906/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường sau Sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5 (Đoạn từ ngã tư kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5), phường Long Sơn, thị xã Tân Châu
06/08/2019
516
1908/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
,
phân đoạn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
06/08/2019
517
1909/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tây Đại học An Giang, Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/08/2019
518
1910/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
,
phân đoạn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
06/08/2019
519
1911/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú
06/08/2019
520
3817/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ chi phí di dời tuyến ống truyền tải DN315, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
06/08/2019
521
1881/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
05/08/2019
522
1893/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
05/08/2019
523
3806/VPUBND-KTN
V/v trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc ngày 23/7/2019 tại huyện Chợ Mới
05/08/2019
524
3806/VPUBND-KTN
V/v trao hỗ trợ cho các hộ dân bị thiệt hại do dông lốc ngày 23/7/2019 tại huyện Chợ Mới
05/08/2019
525
3794/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng ngân sách tỉnh để thực hiện hạng mục Khu di tích Gò Cây Thị thuộc Dự án Khu di tích Óc Eo (Đầu tư bổ sung một số hạng mục)
02/08/2019
526
1873/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú.
01/08/2019
527
724/UBND-KGVX
V/v chủ trương tạm ứng ngân sách tỉnh chi trả trợ cấp mai táng phí năm 2018 và 2019
31/07/2019
528
1851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Gia hạn bản quyền 1 năm cho thiết bị tường lửa Sophos SG 310, thiết bị chống tấn công APT Palo Alto Networks A-3050, phần mềm HPE ArcSight, phần mềm ảo hóa Vmware” của Sở Thông tin và Truyền thông
31/07/2019
529
1861/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Dạy kỹ năng nghe, nói tiếng Anh với giáo viên bản ngữ cho 02 trường THPT chuyên năm 2019 của Sở Giáo dục và Đào tạo
31/07/2019
530
1862/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Sao Mai, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
31/07/2019
531
1863/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường THCS Vĩnh Thạnh Trung, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/07/2019
532
1864/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Nhuận, xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Gian
31/07/2019
533
1865/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Nhuận), xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/07/2019
534
1866/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Hưng), xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/07/2019
535
1867/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/07/2019
536
1868/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Lê Văn Tám (điểm chính), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/07/2019
537
1871/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
31/07/2019
538
1840/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn thành phố Long Xuyên
29/07/2019
539
1846/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Đài Phát thanh Truyền hình An Giang giai đoạn 2019 - 2021
29/07/2019
540
1835/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức hội nghị triển khai Luật Quy hoạch
26/07/2019
541
1838/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945), huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang
26/07/2019
542
3662/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân bị thiệt hại do mưa, dông lốc
26/07/2019
543
689/UBND-KTTH
V/v xây dựng dự toán NSNN giai đoạn 2021-2025
25/07/2019
544
690/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh công tác báo cáo kết quả thực hiện việc áp dụng hình thức lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh
25/07/2019
545
1824/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán năm 2019 của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
25/07/2019
546
1825/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp nông nghiệp năm 2019 của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/07/2019
547
1826/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Sở Nội vụ
25/07/2019
548
1827/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin cúm gia cầm H5N1 chủng Re-6 của Chi cục Chăn nuôi và Thú y
25/07/2019
549
1828/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ Công nghệ thông tin và Truyền thông giai đoạn 2019 - 2021
25/07/2019
550
1829/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Văn phòng Đăng ký đất đai giai đoạn 2019 - 2021
25/07/2019
551
1831/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Quan trắc và Kỹ thuật tài nguyên môi trường giai đoạn 2019 - 2021
25/07/2019
552
1832/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Tin học giai đoạn 2019 - 2021
25/07/2019
553
1817/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2019 của Công an tỉnh
24/07/2019
554
1798/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Hoa Phượng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
23/07/2019
555
1799/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Trạch
23/07/2019
556
1800/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/07/2019
557
1808/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
23/07/2019
558
1811/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ, bù lỗ hoạt động kinh doanh xe buýt của Công ty Cổ phần Vận tải An Giang năm 2018
23/07/2019
559
3591/VPUBND-KGVX
V/v định mức, kinh phí thanh toán số giờ vượt định mức 200 giờ/năm năm học 018-2019 của Trường Cao đẳng nghề An Giang
23/07/2019
560
3592/VPUBND-KTTH
V/v sử dụng nguồn tăng thu ngân sách năm 2018 của huyện An Phú
23/07/2019
561
1792/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 1459/QĐ-UBND ngày 17 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 cho Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang
22/07/2019
562
1788/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2018
22/07/2019
563
1760/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ tài chính giai đoạn 2019 - 2021
19/07/2019
564
1761/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang
19/07/2019
565
1762/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang
19/07/2019
566
1763/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Phà An Giang
19/07/2019
567
1764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quỹ tiền lương thực hiện năm 2018 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2019 của Công ty TNHH MTV Khai thác Thủy lợi An Giang
19/07/2019
568
1765/QĐ-UBND
Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện 9 tháng đầu năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị An Giang
19/07/2019
569
1766/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp y tế năm 2019
19/07/2019
570
1767/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nội vụ
19/07/2019
571
1768/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện công tác tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng trên địa bàn tỉnh năm 2019
19/07/2019
572
1773/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Bình, xã Vĩnh Bình, Châu Thành, An Giang
19/07/2019
573
3528/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
19/07/2019
574
1769/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị thu thêm 30% tiền sử dụng đất theo giá trúng đấu đối với phần diện tích xây dựng căn hộ cao cấp thuộc khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B)
19/07/2019
575
1786/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung đoàn bộ binh 892 (giai đoạn xây dựng), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
19/07/2019
576
1752/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu đầu tư xây dựng Công trình: Trang bị trạm quan trắc môi trường tỉnh An Giang
18/07/2019
577
1754/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
18/07/2019
578
1755/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Trùng tu, tôn tạo Khu di tích cách mạng xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/07/2019
579
1758/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Chu Văn An, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
18/07/2019
580
3515/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng vốn thực hiện đầu tư các công trình thuộc Chương trình MTQG xây dựng NTM trên địa bàn xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân
18/07/2019
581
1746/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 05 khu đất công tại huyện Châu Thành
17/07/2019
582
1747/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất tuyến dân cư ấp 2 xã Khánh Bình và khu đất bến xe thị trấn Long Bình (theo quy hoạch tổng thể mặt bằng tỷ lệ 1/500 khu đô thị thương mại cửa khẩu Long Bình – thị trấn Long Bình), thị trấn Long Bình, huyện An Phú
17/07/2019
583
1748/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 02 khu đất công tại huyện Tri Tôn
17/07/2019
584
1751/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư của dự án Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Long Xuyên
17/07/2019
585
1744/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 09 tài sản là trụ sở làm việc, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn thành phố Long Xuyên
16/07/2019
586
1726/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để mua vắc xin lở mồm long móng
15/07/2019
587
1728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh An Giang
15/07/2019
588
1731/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
15/07/2019
589
1714/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
12/07/2019
590
3419/VPUBND-KTTH
V/v thu tiền thuê đất 352 m2 tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
12/07/2019
591
3421/VPUBND-KTTH
V/v thu, nộp tiền bán nền tại cụm dân cư vượt lũ An Thuận xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới
12/07/2019
592
3422/VPUBND-KTTH
V/v thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
12/07/2019
593
1724/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm thiết bị dạy học tối thiểu 5 tuổi cho các trường mầm non, mẫu giáo năm 2019
12/07/2019
594
1725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu Tân Châu, tỉnh An Giang
12/07/2019
595
635/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn hoàn ứng cho các dự án cấp bách chống xâm nhập mặn năm 2019 nguồn vốn bổ sung mục tiêu của ngân sách trung ương
11/07/2019
596
1699/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè đoạn thị trấn Óc Eo, đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/07/2019
597
1699/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường, hệ thống thoát nước và vỉa hè đoạn thị trấn Óc Eo, đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/07/2019
598
1686/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông, đèn cảnh báo giao thông, di dời đèn cảnh báo giao thông và sơn gờ giảm tốc trên địa bàn TP Long Xuyên
10/07/2019
599
623/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính -ngân sách nhà nước 03 năm 2020 - 2022
10/07/2019
600
689/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn giao thông tỉnh
10/07/2019
601
1692/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây mới Khoa Tâm Thần Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang
10/07/2019
602
1678/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường phổ thông thực hành Sư phạm, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/07/2019
603
1681/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế An Giang
09/07/2019
604
617/UBND-KTN
V/v hỗ trợ hộ chăn nuôi heo có heo bị tiêu hủy do bệnh Dịch tả heo Châu Phi và hỗ trợ nuôi giữ heo giống cụ kỵ, ông bà
08/07/2019
605
1645/QĐ-UBND
Về việc kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2019
05/07/2019
606
1649/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
05/07/2019
607
1650/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Thoại Sơn năm 2019
05/07/2019
608
1651/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2019
05/07/2019
609
1652/QĐ-UBND
Về việc kinh phí tinh giản biên chế trên địa bàn tỉnh đợt 1 năm 2019
05/07/2019
610
1653/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý III năm 2019
05/07/2019
611
1657/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn huyện Thoại Sơn
05/07/2019
612
1659/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Hội Người tù kháng chiến tỉnh
05/07/2019
613
1661/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Hội Đông y tỉnh
05/07/2019
614
1662/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Mua sắm trang thiết bị phục vụ bộ môn Tin học và ứng dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy các bộ môn cho các trường THPT trong tỉnh năm 2018
05/07/2019
615
3263/VPUBND-KTN
V/v xây dựng kế hoạch và dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020 – 2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường
05/07/2019
616
3276/VPUBND-KTN
V/v định mức chi hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế các xã ngoài Chương trình 135
05/07/2019
617
1655/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đường dẫn cầu Bình Di, xã Nhơn Hội và dự án đường dẫn cầu Bảy Trúc, xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
05/07/2019
618
1663/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất trên địa bàn thành phố Châu Đốc
05/07/2019
619
1664/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá khu đất Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm – Mỹ phẩm An Giang
05/07/2019
620
1665/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 04 tài sản công là trụ sở làm việc cũ tại thị trấn Phú Mỹ, thị trấn Chợ Vàm, huyện Phú Tân
05/07/2019
621
1633/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang (giai đoạn 2) Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
04/07/2019
622
1634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
04/07/2019
623
1637/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường, hệ thống thoát nước đường tỉnh 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
04/07/2019
624
1615/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế trên địa bàn tỉnh
03/07/2019
625
1616/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu đình làng trên địa bàn huyện Chợ Mới
03/07/2019
626
1617/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Kỳ thi Trung học phổ thông quốc gia năm 2019 cho Sở Giáo dục và Đào tạo
03/07/2019
627
1605/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán kinh phí thực hiện Đề án số 05/ĐA-UBND ngày 03/9/2008 của UBND tỉnh (đợt 1) cho UBND thành phố Long Xuyên trong việc giải quyết các vụ khiếu nại đông người, phức tạp, kéo dài
01/07/2019
628
586/UBND-KTTH
V/v thực hiện mức lương cơ sở đối với cán bộ, công chức, viên chức và lực lượng vũ trang theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP của Chính phủ
28/06/2019
629
1573/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (Giai đoạn 1) xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
27/06/2019
630
1582/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Bình Thành điểm chính (Nam Huề), xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/06/2019
631
1583/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Sơn, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
27/06/2019
632
1584/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung), xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/06/2019
633
1562/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất thu tiền thuê đất hàng năm
,
khu đất nông nghiệp 17.598 m2 tại khóm 1, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn
26/06/2019
634
1564/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2019
635
1565/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường trung học cơ sở Ngô Gia Tự, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
26/06/2019
636
1567/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Bình Chánh (điểm chính) . Hạng mục: Khối 09 phòng học + 14 phòng chức năng + Công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật + Thiết bị thu ộc x ã Bình Chánh, huyện Châu Phú , tỉnh An Giang
26/06/2019
637
1568/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học Phổ Thông Long Sơn, Phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
26/06/2019
638
1569/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
26/06/2019
639
3089/VPUBND-KGVX
V/v chi bồi dưỡng Ban Chỉ đạo Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2019
26/06/2019
640
1560/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Lê Văn Thành
26/06/2019
641
1561/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ
26/06/2019
642
1572/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Ứng dụng phần mềm chấm điểm cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
26/06/2019
643
1528/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh 10 Châu Phú (Đoạn đầu Vàm cầu số 10, 11, 13)
25/06/2019
644
1529/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Mặc Cần Dện
25/06/2019
645
3061/VPUBND-KTTH
V/v sử dụng nguồn thực hiện cải cách tiền lương còn dư
25/06/2019
646
1505/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội Bảo trợ Người Khuyết tật – Trẻ mồ côi và Bệnh nhân nghèo tỉnh
24/06/2019
647
1507/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm vật tư y tế, hóa chất bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
24/06/2019
648
1508/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp giao thông năm 2019
24/06/2019
649
1509/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho hoạt động khởi nghiệp vùng đồng bằng sông Cửu Long năm 2019
24/06/2019
650
1511/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trang thiết bị cho Bệnh viện Tim mạch An Giang Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/06/2019
651
1512/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới năm 2019
24/06/2019
652
1519/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng giai đoạn 2019 - 2021
24/06/2019
653
3011/VPUBND-KTN
V/v ứng trước kế hoạch vốn để giải ngân công trình cầu Nguyễn Thái Học
24/06/2019
654
3013/QĐ-UBND
V/v quyết toán hạng mục, gói thầu hoàn thành thuộc dự án Nâng cấp đường tỉnh 955A (giai đoạn 1)
24/06/2019
655
1513/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc dự án chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long.
24/06/2019
656
1514/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú.
24/06/2019
657
1515/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú
24/06/2019
658
1516/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cụm dân cư thị trấn An Châu Hạng mục: Nhà lồng chợ + Hạ tầng kỹ thuật + Phòng cháy chữa cháy, chống sét Thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/06/2019
659
1517/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở Sở Xây dựng Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/06/2019
660
551/UBND-KTTH
V/v chi thù lao cho các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc trên địa bàn tỉnh
21/06/2019
661
1494/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hoạt động năm 2019 cho Ban An toàn giao thông tỉnh
21/06/2019
662
1495/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội đại biểu các dân tộc thiểu số tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019
21/06/2019
663
1497/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đoạn Km5-Km18, mương thoát nước đoạn Km0-Km5, đường tỉnh 955B, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
21/06/2019
664
1498/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
21/06/2019
665
1504/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm của thành phố Long Xuyên
21/06/2019
666
1482/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Thần Nông (đoạn từ cống Phú Vĩnh đến đầu Vàm kênh 26/3, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang)
20/06/2019
667
1483/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Sườn Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
20/06/2019
668
2925/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh nguồn vốn đầu tư xây dựng công trình Hội trường Huyện ủy Thoại Sơn và công trình Trụ sở UBND xã Thoại Giang
19/06/2019
669
2912/VPUBND-KGVX
V/v hình hức lựa chọn nhà thầu gói thầu số 19 thuộc dự án Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tân Bình)
18/06/2019
670
1445/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
17/06/2019
671
1451/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công của Sở Nội vụ sang Quỹ Đầu tư và Phát triển tỉnh An Giang
17/06/2019
672
1457/QĐ-UBND
Về việc xử lý nợ đối với các hộ vay từ nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan
17/06/2019
673
2901/VPUBND-KTN
V/v giao đơn vị quản lý vận hành công trình điện được đầu tư từ nguồn vốn ngân sách trên địa bàn xã Kiến An, huyện Chợ Mới
17/06/2019
674
1459/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang thiết bị y tế năm 2019 cho Bệnh viện Mắt – Tai mũi họng – Răng hàm mặt An Giang
17/06/2019
675
2904/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung kế hoạch vốn năm 2019 cho dự án Bệnh viện Sản Nhi An Giang, giai đoạn I: Khối Sản 200 giường
17/06/2019
676
1458/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)
17/06/2019
677
1440/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Km26 - huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
14/06/2019
678
1441/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
14/06/2019
679
1442/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Nạo vét kênh Sườn Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
14/06/2019
680
1431/QĐ-UBND
Về việc phân bổ dự toán năm 2019 thực hiện nhiệm vụ cho Sở Tài nguyên và Môi trường
13/06/2019
681
1432/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hoạt động năm 2019 của Hội Cựu giáo chức tỉnh
13/06/2019
682
1411/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính), phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
11/06/2019
683
1412/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
11/06/2019
684
1413/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Mẫu giáo Phú Lâm (điểm chính mới), xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
11/06/2019
685
1414/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng đất xây dựng Tiểu đoàn 19 Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
11/06/2019
686
1416/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/06/2019
687
1421/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, cho thuê quyền sử dụng đất khu du lịch hồ Ông Thoại (Lòng hồ số 1) và Trung tâm Văn hóa huyện Thoại Sơn
11/06/2019
688
1397/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 1 tại xã An Cư, huyện Tịnh Biên
10/06/2019
689
1406/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản cho các cơ quan Đảng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
10/06/2019
690
1407/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Châu Thành năm 2019
10/06/2019
691
2753/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí thực hiện trợ cấp mai táng phí đối với “Cựu chiến binh”
10/06/2019
692
1388/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn thị xã Tân Châu
07/06/2019
693
1389/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên
07/06/2019
694
1390/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
07/06/2019
695
1391/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Trạch
07/06/2019
696
1386/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí công trình lắp đặt đèn tín hiệu điểu khiển giao thông trên địa bàn thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
07/06/2019
697
1393/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo hàng rào Khu công nghiệp Bình Long
07/06/2019
698
1355/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả
,
chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2019
06/06/2019
699
1353/QĐ-UBND
Về việc bổ dung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để
,
thực hiện chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi
04/06/2019
700
1336/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “ B” Long An, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
03/06/2019
701
1337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Trung học cơ sở Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
03/06/2019
702
1338/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường mầm non Hoa Lan (điểm chính mới), xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
03/06/2019
703
1345/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ giặt và vá đồ vải tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Gian
03/06/2019
704
1346/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ bắt buộc đối với tài sản tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
03/06/2019
705
1327/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
31/05/2019
706
1332/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Đa Phước , xã Đa Phước, huyện An Phú , tỉnh An Giang
31/05/2019
707
1292/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường, Đường tỉnh 943 đoạn từ km27+920 đến km40+120 (cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/05/2019
708
1293/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp Đường tỉnh 942
,
(đoạn cầu Ông Chưởng - Phà Thuận Giang) Huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/05/2019
709
1318/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu , tỉnh An Giang
30/05/2019
710
1319/QĐ-UBND
Vv phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hỗ trợ xử lý nước thải Bệnh viện Sản - Nhi Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
30/05/2019
711
1320/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Sản - Nhi Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
30/05/2019
712
1321/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hỗ trợ xử lý nước thải Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu , tỉnh An Giang
30/05/2019
713
1281/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Tạo lập, số hóa dữ liệu nâng cao chất lượng quản lý kho tài liệu lưu trữ của Sở Nội vụ
29/05/2019
714
1285/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 03 khu đất công trên địa bàn huyện Tịnh Biên
29/05/2019
715
1286/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 05 nền lô A1 tại khu quy hoạch dân cư của khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ), thành phố Châu Đốc
29/05/2019
716
1250/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
27/05/2019
717
1251/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
27/05/2019
718
1252/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú.
27/05/2019
719
1256/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ - dự toán dự án xây dựng Bảng giá các loại đất áp dụng giai đoạn 2020-2024 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/05/2019
720
1265/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản là “Tiền Việt Nam” được xác lập quyền sở hữu toàn dân
27/05/2019
721
1267/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ nông nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
27/05/2019
722
1269/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo giai đoạn 2019 - 2021
27/05/2019
723
463/UBND-KTTH
V/v dừng thực hiện việc chi thù lao cho các Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc trên địa bàn tỉnh
27/05/2019
724
1254/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
27/05/2019
725
1255/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
27/05/2019
726
1257/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính), huyện Châu Thành
27/05/2019
727
1258/QĐ-UBND
V/v phê duyệt chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng mở rộng Bệnh viện Tim Mạch An Giang, phường Mỹ Binh, thành phố Long Xuyên
27/05/2019
728
1248/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn năm 2019 (nguồn vốn ngân sách tỉnh quản lý) các dự án Lâm nghiệp
24/05/2019
729
1229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
23/05/2019
730
1234/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá tài sản trên đất và quyền sử dụng đất bến xe thị trấn Chợ Mới và bến xe thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới
23/05/2019
731
1235/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
23/05/2019
732
1243/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2019 của dự án hợp tác giữa tỉnh An Giang với thành phố Piteå, Thụy Điển
23/05/2019
733
1223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tuyến ống cấp nước vách sông Cái Vừng, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân
22/05/2019
734
1208/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
21/05/2019
735
1175/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giáquyền sử dụng 05 khu đất công trên địa bàn thành phố Long Xuyên
20/05/2019
736
1185/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2025 có xét đến 2035
20/05/2019
737
1187/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy điện mặt trời Văn Giáo 2 tại xã An Cư và thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
20/05/2019
738
1192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Ô Long Vĩ điểm chính (Long Định), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
20/05/2019
739
1193/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao
20/05/2019
740
1194/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao
20/05/2019
741
1195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hưởng chính sách ưu đãi đối với vận động viên thể thao đạt thành tích cao
20/05/2019
742
1220/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tuyến ống cấp nước liên xã Phú Hưng - Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
20/05/2019
743
1167/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất khử trùng của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
17/05/2019
744
2350/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí từ ngân sách tỉnh để thực hiện công trình Tuyến kè đầu kênh Vĩnh An (từ bờ kè đến Chùa Ông) thuộc kè Tân Châu
17/05/2019
745
1164/QĐ-UBND
Về việc bổ dung dự toán năm 2019 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện ứng phó khẩn cấp bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019
16/05/2019
746
1165/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Tài nguyên và Môi trường để thực hiện Dự án hợp tác với thành phố Pitea, Thụy Điển
16/05/2019
747
1152/QĐ-UBND
Phê duyệt nguồn kinh phí chi khám chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2019
15/05/2019
748
1156/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến - Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khối 10 phòng học + khối 14 phòng học và hạ tầng kỹ thuật
15/05/2019
749
1157/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học phổ thông Nguyễn Bỉnh Khiêm - Hạng mục: Cải tạo sửa chữa khối 12 phòng học + thư viện
15/05/2019
750
1158/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/05/2019
751
1159/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15/05/2019
752
1161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên
15/05/2019
753
189/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng về kinh phí tuyên truyền bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng gắn với cuộc vận động Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam
14/05/2019
754
1146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa mặt đường, mương thoát nước đoạn từ đường Nguyễn Công Nhàn đến cầu Nghĩa trang Liệt Sỹ, đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
14/05/2019
755
1151/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường, vuốt dốc đầu cầu, thay thế khe co giãn các cầu trên tuyến, Đường tỉnh 941, huyện Châu Thành - Tri Tôn, tỉnh An Giang
14/05/2019
756
1136/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
14/05/2019
757
1133/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàn Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
14/05/2019
758
1134/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án ĐTXD công trình đường ra trạm kiểm soát Phú Hội , huyện An Phú.
14/05/2019
759
1135/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án ĐTXD san lắp mặt bằng Khu công nghiệp Bình Hòa , huyện Châu Thành.
14/05/2019
760
1124/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “B ” Khánh An (điểm chính) , xã Khánh An, huy ện An Phú , tỉnh An Giang
13/05/2019
761
1127/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí lắp đặt hệ thống đèn chiếu sáng trên Quốc lộ 91C, xã Phước Hưng, huyện An Phú
13/05/2019
762
1108/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
10/05/2019
763
1123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
10/05/2019
764
2211/VPUBND-KTTH
V/v giá đất tính tiền sử dụng đất phần diện tích tăng thêm do điều chỉnh quy hoạch dự án Khu phức hợp khách sạn Starworld của Công ty TNHH Sản xuất Thương mại Phước An
10/05/2019
765
1110/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu chuyên ngành kết hợp phần mềm một cửa và dịch vụ công trực tuyến tại Sở Văn hóa, Thể thao v à Du lịch Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/05/2019
766
1097/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn thành phố Long Xuyên năm 2019
09/05/2019
767
1100/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
09/05/2019
768
1101/QĐ-UBND
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2019
09/05/2019
769
2139/VPUBND-KTTH
V/v xử lý số dư tạm ứng và số dư dự toán đến quý I năm 2019 của các đơn vị trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
08/05/2019
770
2144/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 09 thuộc công trình Trường tiểu học “B” Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa)
08/05/2019
771
1079/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
07/05/2019
772
1080/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống vận chuyển mẫu bệnh phẩm xét nghiệm bằng khí nén của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
07/05/2019
773
1081/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm thay thế thiết bị chuẩn đo lường giai đoạn 2016 - 2020 Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2019
774
1082/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo trụ sở Sở Công thương tỉnh An Giang Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2019
775
1084/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho huyện Tri Tôn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, huyện Tri Tôn
07/05/2019
776
1054/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành dự án Khu du lịch Núi Sập , thị trấn Núi Sập , huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
04/05/2019
777
1055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Khánh An , xã Khánh An, huy ện An Phú , tỉnh An Giang
04/05/2019
778
2049/VPUBND-KTN
V/v đầu tư xây dựng, nâng cấp, mở rộng và khai thác các bến khách ngang sông trên địa bàn huyện An Phú
04/05/2019
779
1070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học C Tà Đảnh (Điểm chính), xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
04/05/2019
780
1071/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành c ông tr ình : Trư ờng tiểu học “A” Đa Phư ớc (đi ểm chính) , xã Đa Phước, huyện An Phú , t ỉnh An Giang
04/05/2019
781
1072/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật:Trường mẫu giáo Ki ến An (điểm chính mới), huyện Chợ Mớ
04/05/2019
782
1035/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
02/05/2019
783
1039/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông khu vực cổng chính Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
02/05/2019
784
1043/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 2019
02/05/2019
785
1044/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm xe ô tô chuyên dùng tập lái hạng B và hạng C của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải
02/05/2019
786
1045/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị cấp tỉnh năm 2019
02/05/2019
787
1048/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí xây dựng tượng đài tại tỉnh Quảng Trị
02/05/2019
788
1052/QĐ-UBND
Về việc thanh lý căn nhà số 68 đường Nguyễn Trãi, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
02/05/2019
789
349/UBND-TH
V/v thực hiện cơ chế tự chủ đối với Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông v ận tả
26/04/2019
790
1992/VPUBND-KTN
V/v tạm ứng chi bồi thường để thi công công trình cầu Phú Hòa
26/04/2019
791
1011/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/04/2019
792
1013/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cải tạo, sửa chữa công trình Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm và Trường THPT Nguyễn Khuyến
25/04/2019
793
1014/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (đợt 1)
25/04/2019
794
1016/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Huyện ủy An Phú, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/04/2019
795
1021/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đố - cửa khẩu Tịnh Biên...
25/04/2019
796
984/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú), thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
23/04/2019
797
991/QĐ-UBND
Về việc phân bổ bổ sung nguồn kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2019
23/04/2019
798
996/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình), xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/04/2019
799
997/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A B ình Phước Xuân điểm chính (B ình Trung), xã Bình Ph ước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/04/2019
800
998/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Bình Ph ước Xuân, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/04/2019
801
964/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.946, từ cống Lò Mo (Km14+300) đến cầu Kênh Xáng (Km30+00), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/04/2019
802
965/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, thay thế khe co giãn các cầu trên tuyến đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/04/2019
803
967/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch thực hiện và kế hoạch tài chính năm 2019 Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh An Giang do Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) tài trợ
22/04/2019
804
974/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc theo hình thức mua sắm trực tiếp
22/04/2019
805
975/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyện An Phú theo hình thức mua sắm trực tiếp
22/04/2019
806
976/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn theo hình thức mua sắm trực tiếp
22/04/2019
807
978/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thuộc đồ án Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
22/04/2019
808
979/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá cho thuê khu đất Sân vận động tỉnh năm 2019
22/04/2019
809
971/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng, an ninh vùng biên giới và dân tộc, thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên.
22/04/2019
810
972/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng, an ninh vùng biên giới và dân tộc, đoạn xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
22/04/2019
811
973/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng, an ninh vùng biên giới và dân tộc, đoạn xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên.
22/04/2019
812
970/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cầu Cái Vừng tại xã Phú Lâm, huyện Phú Tân.
22/04/2019
813
939/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
19/04/2019
814
947/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Uỷ ban nhân dân thành phố Long Xuyên, Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc, Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn để thanh toán chi phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
19/04/2019
815
1884/VPUBND-KTN
V/v kinh phí phục vụ công tác phòng cháy, chữa cháy rừng năm 2019
19/04/2019
816
925/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang
18/04/2019
817
927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường tiểu học B Khánh An (đi ểm phụ 2) , xã Khánh An, huy ện An Phú , t ỉnh An Giang
18/04/2019
818
928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh An Giang, phường Núi Sam, Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
18/04/2019
819
929/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học C Hòa An điểm chính (An Mỹ), xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/04/2019
820
930/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vàng Anh điểm phụ (Cần Xây), phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/04/2019
821
934/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý bảo trì đường bộ giai đoạn 2019 - 2021
18/04/2019
822
935/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến công và Tư vấn phát triển công nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
18/04/2019
823
938/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở 4 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
18/04/2019
824
850/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban Dân tộc tỉnh
17/04/2019
825
851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục công an xã năm 2019 của Công an tỉnh
17/04/2019
826
852/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
17/04/2019
827
864/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục duy tu sửa chữa công trình giao thông sử dụng kinh phí 35% thu phí ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương năm 2019 chuyển về cho địa phương
17/04/2019
828
860/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm giới thiệu việc làm thành phố Châu Đốc Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
17/04/2019
829
866/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
17/04/2019
830
867/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Mua sắm trang thiết bị làm việc cho Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả UBND cấp xã trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019-2020
17/04/2019
831
868/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và Quý I năm 2019
17/04/2019
832
869/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc - Phú Tân, tỉnh An Giang
17/04/2019
833
870/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang
17/04/2019
834
875/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giáo dục Thường xuyên tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
835
876/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Long Xuyên giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
836
876/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Long Xuyên giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
837
877/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Hiền giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
838
878/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THCS và THPT Mỹ Hòa Hưng giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
839
879/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Công Trứ giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
840
880/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Bỉnh Khiêm giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
841
881/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Vĩnh Bình giai đoạn 2019 - 202
17/04/2019
842
882/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Trần Văn Thành giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
843
883/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
844
884/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Võ Thị Sáu giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
845
885/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT An Phú giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
846
886/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Quốc Thái giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
847
887/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Tân Châu giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
848
888/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Đức Trí giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
849
889/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Châu Phong giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
850
890/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Quang Diêu giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
851
891/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Chu Văn An giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
852
892/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Chí Thanh giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
853
893/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Bình Thạnh Đông giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
854
894/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Hòa Lạc giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
855
895/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THCS và THPT Phú Tân giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
856
896/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Hữu Cảnh giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
857
897/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Châu Văn Liêm giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
858
898/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Võ Thành Trinh giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
859
899/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Lương Văn Cù giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
860
900/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Tịnh Biên giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
861
901/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Xuân Tô giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
862
902/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Chi Lăng giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
863
903/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Trung Trực giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
864
904/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Văn Thoại giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
865
905/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Khuyến giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
866
906/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Vọng Thê giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
867
907/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Vĩnh Trạch giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
868
908/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
869
909/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Thạnh Mỹ Tây giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
870
910/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THCS và THPT Vĩnh Lộc giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
871
911/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Vĩnh Xương giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
872
912/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Ba Chúc giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
873
913/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trẻ em Khuyết tật giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
874
914/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Cần Đăng giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
875
915/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Bình Mỹ giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
876
916/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Châu Phú giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
877
917/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THCS và THPT Bình Long giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
878
918/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường PT DTNT THPT An Giang giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
879
919/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Châu Thị Tế giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
880
920/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Huỳnh Thị Hưởng giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
881
921/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Nguyễn Văn Hưởng giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
882
922/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THPT Ung Văn Khiêm giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
883
923/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường THCS và THPT Cô Tô giai đoạn 2019 - 2021
17/04/2019
884
1764/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí gia cố, khắc phục các tuyến đê bị sạt lở trên địa bàn huyện Châu Phú
16/04/2019
885
831/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho Hội bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng
12/04/2019
886
832/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê 02 khu đất công trên địa bàn thị xã Tân Châu
12/04/2019
887
812/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban Dân tộc
10/04/2019
888
1702/VPUBND-KGVX
V/v thanh toán đối với gói thầu phần thân nhà thi đấu thuộc công trình Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên
10/04/2019
889
1705/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện và tạm ứng vốn đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Ô Long Vĩ điểm chính (Long Định)
10/04/2019
890
806/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
09/04/2019
891
805/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới tình AG (giai đoạn 2017 – 2020), phân đoạn xã Phú hội huyện An Phú.
09/04/2019
892
288/UBND-KTTH
V/v đối tượng được miễn phí bảo vệ môi trường đối với nước thải sinh hoạt
08/04/2019
893
779/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá cho thuê khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu thuộc dự án Đường giao thông nối Khu công nghiệp Bình Hoà ra sông Hậu và Cầu tàu, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
08/04/2019
894
781/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng Khu đất Văn phòng ấp Vĩnh Thuấn và Khu đất tại các kios khu dân cư xã Khánh An, huyện An Phú
08/04/2019
895
782/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về t ài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang giai đoạn 2019 - 2021
08/04/2019
896
784/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cột mốc biên giới Việt Nam - Campuchia số 275 Cửa khẩu Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
08/04/2019
897
788/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Dân quân tự vệ năm 2019 của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
08/04/2019
898
789/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất dự án Nhà máy chế biến gạo xuất khẩu Hạnh Phúc tại xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
08/04/2019
899
1652/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ kinh phí xây dựng cụm tượng đài “Mãi mãi tuổi 20”, tượng đài “Non sông thống nhất” tại tỉnh Qu ảng Trị
08/04/2019
900
775/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao năng lực tiếng Anh, kỹ năng giao tiếp và phương pháp giảng dạy tại nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo
05/04/2019
901
761/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đầu tư thiết bị cho các trường của huyện Thoại Sơn
05/04/2019
902
763/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học cơ sở Bình Thành, xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
05/04/2019
903
764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học cơ sở Tây Phú, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
05/04/2019
904
765/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự toán mua sắm máy tính cho Trung tâm Tin học Trường Đại học An Giang
05/04/2019
905
766/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học Vọng Thê điểm chính (Tân Vọng), xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
05/04/2019
906
749/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp
04/04/2019
907
750/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Trung tâm Thương mại Dịch vụ Kết hợp Căn hộ Cao cấp
04/04/2019
908
1562/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ hộ nghèo là đồng bào dân tộc Khmer nghèo nhân dịp Tết Chôl Chhnăm
,
Thmây năm 2019
03/04/2019
909
740/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Khuyến, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/04/2019
910
728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 15: Cung cấp và lắp đặt các thiết bị còn lại thuộc dự án Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
02/04/2019
911
730/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bóng X-quang dùng cho máy CT Scanner 16 lát cắt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Gian
02/04/2019
912
679/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thủy l ợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn phường Châu Phú B
01/04/2019
913
681/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú
01/04/2019
914
682/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
01/04/2019
915
683/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ huyện An Phú; hạng mục: Cầu Phú Hội.
01/04/2019
916
684/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung giá đất bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020)
01/04/2019
917
663/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1080/QĐ-UBND ngày 17/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 03 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Phú Tân
29/03/2019
918
664/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê đất thu tiền hàng năm 03 khu đất công trên địa bàn thành phố Châu Đốc
29/03/2019
919
665/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Công ty TNHH MTV Xổ số Kiến thiết An Giang trên địa bàn tỉnh Đồng Tháp
29/03/2019
920
666/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh năm 2019
29/03/2019
921
668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ huyện An Phú, tỉnh An Giang
29/03/2019
922
667/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (đợt 1)
29/03/2019
923
669/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục 02 điểm sạt lở
,
đường tỉnh 946 (Km25+00 và Km27+00) Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
29/03/2019
924
645/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019
28/03/2019
925
646/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
28/03/2019
926
658/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2019
28/03/2019
927
1440/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện các khoản thu trong lĩnh vực giáo dục đào tạo năm học 2019-2020
28/03/2019
928
1447/VPUBND-KTTH
V/v truy thu thu ế thuế thu nhập doanh nghiệp
28/03/2019
929
1450/VPUBND-KTTH
V/v phân bổ kinh phí Chương trình mục tiêu quốc gia Phòng, chống tội phạm và ma túy năm 2019 của Công an tỉnh
28/03/2019
930
637/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 2 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
27/03/2019
931
640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Phú Bình, xã Phú Bình, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/03/2019
932
641/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trùng tu, phục dựng Đình Phú Nhuận , xã Vĩnh Thành, huy ện Châu Thành, tỉnh An Giang
27/03/2019
933
642/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
27/03/2019
934
1429/VPUBND-KGVX
V/v tạm ứng vốn để triển khai thi công các hạng mục còn lại của dự án Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh
27/03/2019
935
1434/VPUBND-KTTH
V/v thu nộp phí do Công ty cổ phần Phát triển du lịch An Giang thu đối với khách tham quan khu du lịch núi Cấm bằng phương tiện cáp treo
27/03/2019
936
623/QĐ-UBND
Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản là tiền do Ngân hàng Thương mại cổ phần Quân đội chi nhánh Điện Biên phủ hỗ trợ cho Trung tâm Y tế cấp huyện tỉnh An Giang
25/03/2019
937
624/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2019 trên địa bàn tỉnh
25/03/2019
938
610/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trường Đại học An Giang
22/03/2019
939
587/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
21/03/2019
940
593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán Đề án nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường thủy
21/03/2019
941
593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán Đề án nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường thủy
21/03/2019
942
594/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh Môi trường nông thôn giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
943
595/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giống Thủy sản giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
944
596/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Khuyến nông giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
945
597/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý cửa khẩu Tịnh Biên giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
946
598/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý cửa khẩu Khánh Bình giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
947
599/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý cửa khẩu Vĩnh Xương giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
948
600/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Cao đẳng nghề An Giang giai đoạn 2019 - 2021
21/03/2019
949
601/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Giao thông vận tải
21/03/2019
950
563/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2019 thuộc nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
19/03/2019
951
564/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035
19/03/2019
952
565/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu tư vấn lập quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035
19/03/2019
953
566/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2
19/03/2019
954
499/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
18/03/2019
955
500/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 4 năm 2018
18/03/2019
956
501/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
957
502/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Sản Nhi An Giang giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
958
503/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Bệnh viện Tim mạch giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
959
504/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình An Phú giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
960
505/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Châu Đốc giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
961
506/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Châu Phú giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
962
507/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Châu Thành giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
963
508/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Chợ Mới giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
964
509/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Long Xuyên giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
965
510/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Phú Tân giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
966
511/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Tân Châu giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
967
512/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Tịnh Biên giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
968
513/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Thoại Sơn giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
969
514/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dân số Kế hoạch hóa Gia đình Tri Tôn giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
970
515/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Giám định Y khoa giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
971
516/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kiểm dịch Y tế Quốc tế giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
972
517/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kiểm nghiệm Dược phẩm và Mỹ phẩm giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
973
518/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Phòng chống HIV/AIDS giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
974
519/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Tư vấn Dân số Gia đình và Trẻ em giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
975
520/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Truyền thông Giáo dục sức khỏe giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
976
521/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Y tế Dự phòng tỉnh giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
977
522/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Y tế thị xã Tân Châu giai đoạn 2019 - 2021
18/03/2019
978
523/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu đất lâu năm khác, ấp Tấn Đức, xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn
18/03/2019
979
524/QĐ-UBND
Về việc ban hành định mức kinh tế kỹ thuật áp dụng cho một số loại cây trồng, vật nuôi, thủy sản chính trên địa bàn tỉnh An Giang
18/03/2019
980
525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường trung học phổ thông Huỳnh Thị Hưởng, xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/03/2019
981
531/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn nguồn vốn sự nghiệp ngân sách trung ương hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
18/03/2019
982
532/QĐ-UBND
Phân bổ bổ sung nguồn vốn ngân sách trung ương hỗ trợ khắc phục thiệt hại do lũ lớn ở khu vực đồng bằng sông Cửu Long
18/03/2019
983
533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/03/2019
984
484/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng 25 nền đất ở thuộc công trình Khu dân cư Đông đường Lê Duẩn, huyện Phú Tân
12/03/2019
985
328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 02 khu đất công trên địa bàn huyện Tri Tôn
25/02/2019
986
327/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền, thành phố Long Xuyên
25/02/2019
987
269/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020
14/02/2019
988
272/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho các hộ dân vay vốn xây dựng nhà ở tại Tuyến dân cư Xuân Biên, huyện Tịnh Biên
14/02/2019
989
254/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công của Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng sang Hội Khuyến học và Hội Cựu giáo chức tỉnh
13/02/2019
990
255/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang sang Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật và Hội Luật gia
13/02/2019
991
256/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công của Hội Luật gia sang 02 đơn vị là Hội Người mù và Đoàn Luật sư
13/02/2019
992
257/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trực tiếp đồ vải năm 2019 của
,
Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
13/02/2019
993
221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đất để tính thu tiền sử dụng đất, tiền thuê đất Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa
30/01/2019
994
223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản bị tịch thu do vi phạm hành chính được xác lập quyền sở hữu toàn dân
30/01/2019
995
197/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (khu tái định cư - hợp phần 3)
29/01/2019
996
211/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên.
29/01/2019
997
212/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/22kV Phú Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
29/01/2019
998
148/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí chi trả đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2018
22/01/2019
999
150/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: Mở rộng kênh tưới N1 và N2, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng).
22/01/2019
1000
138/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
21/01/2019