Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
Hide details for HCTCHCTC
1
4439/VPUBND-TTHCC
V/v góp ý dự thảo Quyết định ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động; Quy chế
,
phối hợp và Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, một cửa
,
liên thông tại Trung tâm Hành chính công.
16/10/2017
2
314/TB-VPUBND
Về việc Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
04/08/2017
3
132/QĐ-VPUBND
Về việc Ban hành Quy chế công tác văn thư, lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
14/07/2014
4
2124/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế về tiếp nhận, xử lý, phát hành và quản lý văn bản tại Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
22/11/2012
5
534/QĐ-VPUBND
Về việc Ban hành Quy chế công tác Văn thư và Lưu trữ của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
17/10/2012
6
115/TB-VPUBND
V/v phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
21/03/2012
2
Hide details for Hoạt động chuyên mômHoạt động chuyên môm
1
802/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
11/04/2018
2
1960/UBND-NC
V/v khẩn trương thực hiện danh mục xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2017
09/11/2017
3
4796/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND về thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
31/10/2017
4
3235/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/10/2017
5
3215/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
27/10/2017
6
1879/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
26/10/2017
7
4699/VPUBND-KTTH
V/v giám sát việc thực hiện chính sách, pháp luật về du lịch năm 2016 của tỉnh
26/10/2017
8
4700/VPUBND-KTTH
V/v Đề án "Xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật tỉnh An Giang giai đoạn 2017 -
,
2020 định hướng đến năm 2025”
26/10/2017
9
3194/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Tuyến đường giao thông nông thôn An Hòa – Cần Đăng, xã An Hòa – Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/10/2017
10
3195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng tuyến bờ nam kênh Mỹ Giang (đoạn từ cầu Mỹ Giang đến cầu Tám Khiết B), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/10/2017
11
3196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng tuyến bờ Tây kênh H (đoạn từ ĐT 943 đến ranh Thoại Sơn – Vĩnh Thạnh), x ã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/10/2017
12
3213/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến Tây Rạch Giá - Long Xuyên (đoạn từ cầu Mỹ Giang đến cầu Ba Bần), xã Thoại Giang - Định Mỹ - Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn
26/10/2017
13
1875/UBND-KTN
V/v miễn thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm T2
25/10/2017
14
1876/UBND-NC
V/v báo cáo giải trình về chậm thực hiện nội dung Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
25/10/2017
15
3184/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
25/10/2017
16
3185/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Vận tải An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
25/10/2017
17
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
25/10/2017
18
3189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường Đại học An Giang. Hạng mục: Sửa chữa nền gạch ph òng học năm 2017
25/10/2017
19
3190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang (giai đoạn 1)
25/10/2017
20
3191/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học cơ sở Cần Đăng, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/10/2017
21
4674/VPUBND-KTTH
/v kinh phí làm vách ngăn và mua bàn làm việc cho Phòng Phòng chống thiên tai
25/10/2017
22
4676/VPUBND-KTTH
V/v mua sắm thiết bị vận hành xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên địa b àn tỉnh An Giang
25/10/2017
23
6488/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 và gói thầu số 14 của dự án Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
25/10/2017
24
4689/VPUBND-KGVX
V/v thanh toán các hợp đồng mua sắm thuộc dự án “Chương trình đào tạo nghề năm 2008”
25/10/2017
25
1873/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư Dự án Bờ kè, Nâng cấp chỉnh trang đô thị loại II, xây dựng chợ biên giới Vĩnh Ngươn thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
25/10/2017
26
4686/VPUBND-KSTT
V/v lấy ý kiến danh mục TTHC được rút ngắn thời gian giải quyết áp dụng tại cấp huyện trênđại bàn tỉnh An Giang (lần 2)
25/10/2017
27
4692/VPUBND-NC
V/v bổ sung danh mục văn bản quy phạm pháp luật năm 2017
25/10/2017
28
4695/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình triển khai các dự án nhà ở cho sinh viên bằng nguồn vốn trái phiếu chính phủ
25/10/2017
29
1872/UBND-KSTT
V/v bố trí cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Gia ng
25/10/2017
30
3169/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
24/10/2017
31
3171/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 245/2(2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/10/2017
32
3173/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 283/2, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
33
3174/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 281/2-2, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
34
3175/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 279/2, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
35
3177/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm phụ 1 - ấp Mỹ Khánh 1), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/10/2017
36
3179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang
24/10/2017
37
3180/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/10/2017
38
4664/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh, bổ sung kinh phí năm 2017 của dự án Mở rộng Bệnh viện tim mạch An Giang để giải ngân chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng
24/10/2017
39
4665/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh hướng tuyến (Đoạn 2) và phát sinh khối lượng cống thoát nước và lát g ạch vỉa hè (Đoạn 1), công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu
24/10/2017
40
4666/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng Gói thầu số 22 (Đoạn từ trường TH B An Thạnh Trung - Cầu Rọc Sen), công trình Nâng cấp, mở rộng đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới
24/10/2017
41
4670/VPUBND-KTN
V/v bổ sung vốn để thực hiện hoàn thiện dự án Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ Mỹ Hòa đến thị trấn Phú Hòa)
24/10/2017
3
Hide details for HĐCMHĐCM
1
604/BC-UBND
Việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
24/10/2017
2
3164/QĐ-UBND
Vê việc bổ sung Danh mục xe ôtô chuyên dùng quy định Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
24/10/2017
3
4628/VPUBND- KTN
Về việc hoàn thiện báo cáo các dự án có chuy ển mục đích sử dụng rừng và đất lâm nghi ệp sang mục đích khác
24/10/2017
4
4629/VPUBND- KTN
Về việc điều chỉnh kinh phí thực hiện Dự án ICMP giai đoạn 2
24/10/2017
5
4631/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10 của công trình Trường tiểu học “A” Định Mỹ (điểm chính)
24/10/2017
6
4633/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 10 thuộc công trình Trường tiểu học “B” Định Thành điểm chính (Hòa Tân)
24/10/2017
7
4634/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11 của công trình Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh)
24/10/2017
8
4635/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13: thi công xây lắp hạng mục: Khối chức năng hiệu bộ thuộc dự án Trường THCS Định Mỹ
24/10/2017
9
4636/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương phát sinh công trình Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh)
24/10/2017
10
4640/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận tài trợ của Trường Đại học An Giang
24/10/2017
11
4641/VPUBND-KGVX
V/v nâng cấp trang thông tin điện tử Đài Phát thanh – Truy ền hình An Giang
24/10/2017
12
4643/VPUBND-KGVX
V/v xin học bổng chuyên ngành y tế cho 05 sinh viên tỉnh Takeo .
24/10/2017
13
4644/VPUBND-KTN
V/v lập kế hoạch sử dụng đất năm 2018 cấp huyện.
24/10/2017
14
4645/VPUBND-KTN
V/v thực hiện dự án phát triển nhà ở gia đình từ quỹ đất quốc phòng chuyển mục đích sử dụng.
24/10/2017
15
4646/VPUBND-KTN
V/v trình điều chỉnh QHSD đất đến năm 2020 và KHSD đất 5 năm (2016 – 2020) cấp tỉnh.
24/10/2017
16
4651/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh dự toán hạng mục Cầu giao thông - Dự án: Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao
24/10/2017
17
1863/UBND-KGVX
V/v kiểm tra liên ngành rượu bia năm 2017.
23/10/2017
18
1864/UBND-KTN
V/v chủ trương tạm ứng vốn doanh nghiệp thực hiện đầu tư dự án Lò đốt chất th ải rắn sinh hoạt tại thị trấn Mỹ Luông .
23/10/2017
19
4615/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh vốn 02 dự án: Cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh và Nhà ở, nhà tập vận động viên tỉnh
23/10/2017
20
4618/VPUBND-KTN
V/v đầu tư kho bảo quản VLNCN tập trung trên địa bàn tỉnh An Giang
23/10/2017
21
4620/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư dự án Trường mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính
23/10/2017
22
4621/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 53: Ký túc xá nữ thuộc công trình Trường dân tộc nội trú trung h ọc cơ sở Tịnh Biên
23/10/2017
23
4623/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 13 của công trình Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính)
23/10/2017
24
4624/VPUBND-KTN
V/v góp ý dự thảo sửa đổi quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN07:2009/BTNMT về ngưỡng chất thải nguy hại.
23/10/2017
25
3157/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Tuyến ống cấp nước liên xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
23/10/2017
26
4622/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh danh mục thiết bị của dự án Trường trung h ọc cơ sở Phan Văn Trị
23/10/2017
27
1856/UBND-TH
V/v khẩn trương hoàn thành tiêu chí Chỉ số CCHC năm 2017 tỉnh An Giang theo
,
Quyết định số 4361/QĐ-BNV của Bộ Nội vụ
20/10/2017
28
3114/QĐ-UBND
Về việc bổ sung sản lượng khai thác và tạm dừng hoạt động khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
20/10/2017
29
3115/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển thủy sản bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020, định hướng đền năm 2025
20/10/2017
30
3117/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Tân Lợi điểm phụ
20/10/2017
31
3118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Bình Phước Xuân điểm phụ (Bình Quới)
20/10/2017
32
3119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/10/2017
33
3120/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Xây mới Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
20/10/2017
34
3121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
20/10/2017
35
3122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Khu Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành (giai đoạn 1), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
20/10/2017
36
3123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Hệ thống phim trường ảo Đài Phát thanh – Truyền hình An Giang
20/10/2017
37
3124/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa, Thể thao xã Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
20/10/2017
38
4583/VPUBND-KTN
V/v ưu đãi đầu tư dự án Siêu thị Co.opmart Tân Châu
20/10/2017
39
4589/VPUBND-KTN
V/v quan trắc khu vực sạt lở thuộc Tổ 7, ấp Bình Hòa, xã Bình Th ủy, huy ện Châu Phú
20/10/2017
40
4596/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra và xác định nguyên nhân lún công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập
20/10/2017
41
4599/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa, Thể thao xã Định Thàn
20/10/2017
42
4600/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương điều chỉnh, bổ sung đấu nối tất cả các hạng mục kỹ thuật đi kèm cho công trình do điều chỉnh vị trí xây dựng khoa Lao - khoa Nhiễm thuộc dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
20/10/2017
43
4601/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh dự án Khu du lịch Núi Sập, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
20/10/2017
44
3116/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng thẩm định “Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030”
20/10/2017
45
3140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
20/10/2017
46
3141/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thành phố Long Xuyên – huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
20/10/2017
47
3142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh B ình (giai đoạn 1) thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
20/10/2017
48
3153/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
20/10/2017
49
4584/VPUBND-KTN
Về việc gia hạn thời gian báo cáo thực hiện chỉ số môi trường
20/10/2017
50
4585/VPUBND-KTN
Về việc chủ trương liên quan đến việc truyền, nhận dữ liệu quan trắc tự động, liên tục
20/10/2017
51
4604/VPUBND-KTN
V/v bảo vệ quyền lợi hợp pháp của Công ty Cổ phần Bóng đèn Điện Quang
20/10/2017
52
4605/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công hạng mục Cầu Thoại Giang 3, công trình Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang Xã Diễu
20/10/2017
53
4606/VPUBND-KTTH
V/v điều chuyển tài sản của Dự án Phát triển thủy lợi Đồng bằng sông Cửu Long đã kết thúc
20/10/2017
54
4608/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất xử lý phương án tài chính th ực hiện bơm tiêu chống úng phục vụ sản xuất nông nghiệp huy ện An Phú
20/10/2017
55
1849/UBND-TH
Về việc củng cố, nâng cao chất lượng cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh
19/10/2017
56
1851/UBND -KTTH
V/v kế hoạch vốn nước ngoài từ NSTW năm 2018 đối với các dự án ô và vốn nước ngoài trung hạn và năm 2018 đối với dự án viện trợ không hoàn lại
19/10/2017
57
3109/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên.
19/10/2017
58
3110/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang (giai đoạn 1)
19/10/2017
59
4569/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương phát sinh thảm bê tông nhựa mặt cầu Tôn Đức Thắ
19/10/2017
60
4576/VPUBND-KTN
V/v Điều chỉnh chủ trương đầu tư cầu Nguyễn Thái Học
19/10/2017
61
4578/VPUBND-KTN
V/v Điều chỉnh tổng mức đầu tư dự án Đường số 29 - Khu vực cửa khẩu Khánh Bình
19/10/2017
62
406/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về bố trí, sắp xếp phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa và điểm bán vé của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
18/10/2017
63
588/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị “Tham vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) An Giang năm 2018 và các năm tiếp theo”.
18/10/2017
64
4531/VPUBND-KTN
Về việc quy định về thu hồi, xử lý s ản phẩm thải bỏ
18/10/2017
4
Hide details for KG-VXKG-VX
1
533/KH-UBND
Tổ chức cai nghiện ma túy và quản lý sau cai nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang 5 năm giai đoạn 2016 – 2020
13/10/2016
5
Hide details for KGVXKGVX
1
4543/VPUBND-KGVX
V/v ý kiến thực hiện các công việc quản lý ứng dụng Công nghệ Thông tin trên địa b àn tỉnh An Giang
19/10/2017
2
4544/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức Hội nghị tập huấn chuyên môn điều trị bệnh bằng phương pháp tác động cột sống.
19/10/2017
3
4545/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức họp mặt kỷ niệm ngày Nhà giáo Việt Nam năm 2017
19/10/2017
4
4546/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức họp mặt kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Trường Thiếu sinh quân - Bổ túc công
,
nông tỉnh An Giang
19/10/2017
5
4547/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo k ết quả tự kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật có liên quan đ ến lĩnh vực giáo dục và đào tạo
19/10/2017
6
4548/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận quà Tết Mậu Tuất – 2018 cho hộ nghèo do Quỹ Thiện Tâm tài trợ
19/10/2017
7
4549/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận quà Giáng sinh do tổ chức SPIR – Mỹ tài trợ
19/10/2017
8
4550/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2018
19/10/2017
9
4551/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 103/NQ-CP của Chính phủ về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn
19/10/2017
10
4534/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 19: Bể nước ngầm và hệ thống chữa cháy thuộc dự án Trường THCS Khánh An
18/10/2017
11
4535/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung dự toán và điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm phụ
18/10/2017
12
4536/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công gói thầu số 11: Khối phòng học + các phòng chức năng, công trình phụ trợ và hạ tầng kỹ thuật thuộc công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng
18/10/2017
13
4537/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương điều chỉnh quy mô đầu tư của dự án Tạo quỹ đất để xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại huyện Châu Thành
18/10/2017
14
4538/VPUBND-KGVX
V/v đặt lớp đào tạo tại Trường Trung cấp nghề Châu Đốc
18/10/2017
15
3068/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán Gói thầu số 08 thuộc dự án đầu tư Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
17/10/2017
16
3074/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng Bệnh viện Tim mạch An Giang - Hạng mục: Cải tạo tầng 1-khoa Tim mạch – Can thiệp (tòa nhà 4 tầng), tầng 2 khu hành chính và khu tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú
17/10/2017
17
3075/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang Hạng mục: Cung cấp và lắp đặt bổ sung song chắn Inox cửa sổ và hành lang, Ốp mới gạch men tường khối chính bệnh viện, Xây dựng hàng rào bổ sung để bảo vệ hướng đi vào phường Vĩnh Mỹ, Xây dựng mở rộng tầng trệt khối 100 giường bố trí phòng Scanner – Xquang – xét nghiệm
17/10/2017
18
3076/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Công tác Người cao tuổi và Tổ Chuyên viên giúp việc tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
17/10/2017
19
3081/QĐ-UBND
Vềviệc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án mua sắm bàn, ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh An Giang
17/10/2017
20
3082/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm bổ sung thiết bị đào tạo của Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
17/10/2017
21
3083/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị Dạy nghề 2016 của Trung
,
tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Chợ Mới (lần 2)
17/10/2017
22
4473/VPUBND-KGVX
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định một số chế độ đối với huấn luyện viên, vận động viên thể thao được tập trung tập huấn và thi đấu
17/10/2017
23
4474/VPUBND-KGVX
V/v khẩn trương có biện pháp xử lý các đối tượng có hành vi thiếu văn hóa đối với du khách
17/10/2017
24
4475/VPUBND-KGVX
V/v góp ý dự thảo Nghị định quy định về ngày thành lập, ngày truyền thống của các các bộ, ngành, địa phương
17/10/2017
25
4476/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng hồ sơ khoa học "Nghi lễ vòng đời của người Chăm tỉnh An Giang"
17/10/2017
26
4477/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung phương án bồi thường dự án Mở rộng Bệnh viện Tim Mạch An Giang
17/10/2017
27
4478/VPUBND-KGVX
V/v triển khai việc tuyển chọn thực tập sinh đi Nhật Bản
17/10/2017
28
4479/VPUBND-KGVX
V/v triển khai Nghị định số 112/2017/NĐ-CP
17/10/2017
29
584/KH-UBND
Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền về các sự kiện hội nhập quốc tế nổi bật giai đoạn 2017-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
16/10/2017
30
1620/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chương trình "Sữa học đường" trong các trường mầm non, tiểu học.
16/10/2017
31
1821/UBND-KGVX
V/v đẩy nhanh tiến độ và chuẩn bị báo cáo giám sát tình hình triển khai thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia.
16/10/2017
32
3059/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
16/10/2017
33
3063/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Tân An điểm chính (Tân Hậu A2), thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
16/10/2017
34
3064/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phát triển hệ thống bảo vệ trẻ em của Sở Lao động Thương binh và Xã hội
16/10/2017
35
4464/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương phát sinh công trình Trường tiểu học ‘A’ Định Thành điểm phụ (Hòa Phú)
16/10/2017
36
4465/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương phát sinh công trình Trường THCS Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
16/10/2017
37
4466/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương bổ sung hạng mục: Hệ thống cấp nước sạch và lát gạch vĩa hè của công trình Trường THCS Long Sơn
16/10/2017
38
4467/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh tổng mức đầu tư công trình Trường mầm non Châu Phong (điểm chính)
16/10/2017
39
4468/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương phát sinh công trình Trường mẫu giáo Thoại Giang (điểm chính), huyện
,
Thoại Sơn
16/10/2017
40
4421/VPUBND-KGVX
V/v cơ chế tác động đối với những dự án chậm triển khai tại khu du lịch Núi Cấm,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
13/10/2017
41
4422/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn (lần 2) thời gian thực hiện hợp đồng thi công Gói thầu số 11 thuộc Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trạm Y tế xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
13/10/2017
42
4423/VPUBND-KGVX
V/v bổ sung vốn và lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu của dự án Nâng cấp mở rộng Trường trung cấp nghề Châu Đốc
13/10/2017
43
4424/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện văn bản số 4128/VPUBND-KGVX ngày 22/9/2017
13/10/2017
44
4425/VPUBND-KGVX
V/v điều chỉnh vị trí xây dựng Phân hiệu Trường THCS Đa phước, huyện An Phú
13/10/2017
45
3053/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học ‘A’ An Hòa điểm chính (Bình An 2)
13/10/2017
46
3054/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2
13/10/2017
47
3055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/10/2017
48
3056/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường THPT Tịnh Biên
13/10/2017
49
3057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5ha) - Hạng mục: Khối thí nghiệm thực hành (gói thầu số 24)- Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7006231
13/10/2017
50
3058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang
13/10/2017
51
4432/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện đầu tư dự án Mua sắm thiết bị Trường THCS Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
13/10/2017
52
4433/VPUBND-KGVX
V/v tiếp nhận Dự án “Nụ cười Việt Nam” do Hội SAP-VN tài trợ
13/10/2017
53
4434/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện trợ cấp một lần theo quy định tại Quyết định số 24/2016/QĐ-TTg
13/10/2017
54
4435/VPUBND-KGVX
V/v điều chuyển nguồn vốn thực hiện Quyết định số 29/QĐ-TTg của Thủ tướng
13/10/2017
55
4436/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí cho Ban biên tập, chỉnh lý và in lại bộ giáo trình tiếng Chăm tại An Giang
13/10/2017
56
3038/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án thực hiện Quyết định số 2085/QĐ-TTg về Chính sách đặc thù hỗ trợ phát triển kinh tế - xã hội vùng dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2017 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
12/10/2017
57
572/ĐA-UBND
Sắp xếp mạng lưới cơ sở giáo dục nghề nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
11/10/2017
58
1790/UBND-KGVX
V/v thực hiện bảo hiểm xã hội đối với công an cấp xã.
11/10/2017
59
1791/UBND-KGVX
V/v khám sàng lọc bệnh tim
11/10/2017
60
1792/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận chương trình quà Giáng sinh do tổ chức SPIR tài trợ năm 2017 - 2018
11/10/2017
61
1792/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận hỗ trợ xây dựng nhà cho hộ nghèo
11/10/2017
62
3016/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Hồ Soài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
11/10/2017
63
3017/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình hồ bơi 25m huyện Châu Thành
11/10/2017
64
3018/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
11/10/2017
65
3019/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
11/10/2017
66
3020/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
11/10/2017
67
3021/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lắp đặt dùng thử hệ thống camera để quảng bá và quản lý các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
11/10/2017
68
3022/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2017
11/10/2017
69
3028/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
11/10/2017
70
3029/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1)
11/10/2017
71
4382/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Nghị định số 111/2017/NĐ-CP ngày 05/10/2017 của Chính phủ.
11/10/2017
72
4383/VPUBND-KGVX
V/v thẩm định kinh phí ban hành Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ phát triển nền đông y và Hội Đông y năm 2018
11/10/2017
73
4384/VPUBND-KGVX
V/v cho chủ trương thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm ngành văn hóa, thể thao và du lịch năm 2018
11/10/2017
74
4399/VPUBND-KGVX
V/v góp ý dự thảo Quyết định ngành nghề trọng điểm
11/10/2017
75
1784/UBND-KGVX
V/v tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch số 79-KH/TU
10/10/2017
76
3012/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm linh kiện thay thế dùng cho thiết bị soi chụp tim và mạch máu toàn thân siemens axiom artis zee ceilling – s/n: 147142 của Bệnh viện Tim mạch
10/10/2017
77
3013/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2017-2018 của Bệnh viện Tim mạch
10/10/2017
78
4365/VPUBND-KGVX
V/v kiểm tra và lập danh mục văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TTTT
10/10/2017
79
4366/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo kết quả ứng dụng CNTT năm 2017 và Kế hoạch ứng dụng CNTT trong hoạt động của CQNN năm 2018
10/10/2017
80
4367/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)
10/10/2017
81
4369/VPUBND-KGVX
V/v cung cấp thông tin về thực trạng dữ liệu bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
10/10/2017
82
4370/VPUBND-KGVX
V/v giải quyết chế độ bảo hiểm xã hội đối với ông Nguyễn Quốc Cường
10/10/2017
83
4371/VPUBND-KGVX
V/v thực hiện Nghị định số 110/2017/NĐ-CP
10/10/2017
84
4339/VPUBND-KGVX
V/v góp ý dự thảo Nghị định sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 90/2014/NĐ-CP
09/10/2017
85
4229/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương cải tạo sửa chữa Hội trường Trường trung học phổ thông chuyên Tho ại Ngọc Hầu
06/10/2017
86
4327/VPUBND-KGVX
V/v hỗ trợ, tạo điều kiện thực hiện dự án phim tài liệu nhiều tập về 54 dân tộc Việt Nam
06/10/2017
87
4330/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
06/10/2017
88
4329/VPUBND-KGVX
V/v chủ trương cải tạo sửa chữa Hội trường Trường trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu
06/10/2017
89
4295/VPUBND-KGVX
V/v xây dựng 500 căn nhà cho hộ gia đình chính sách, hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn, đặt biệt khó khăn
05/10/2017
90
1751/UBND-KGVX
V/v cho phép du học tại Thổ Nhĩ Kỳ
04/10/2017
91
4273/VPUBND-KGVX
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Quyết định số 244/2005/QĐ- TTg của Thủ tướng Chính phủ về chế độ phụ cấp ưu đãi đối với nhà giáo
04/10/2017
92
4284/VPUBND-KGVX
V/v báo cáo công tác cử tuyển
04/10/2017
93
382/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mua sắm tài sản tập trung
03/10/2017
94
383/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình
,
tại buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức Hội thảo “Kết nối Việt Nam - Đối thoại liên ngành” lần thứ 9 tại An Giang
03/10/2017
95
384/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại huyện Châu Thành
03/10/2017
96
386/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Tổng kết hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2002 – 2017
03/10/2017
97
1744/UBND-KGVX
V/v xác định địa bàn thụ hưởng chính sách theo Nghị định số 116/2010/NĐ-CP
03/10/2017
98
2922/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm
03/10/2017
99
2923/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
03/10/2017
100
4269/PUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian xử lý công văn truyền đạt ý kiến chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/10/2017
101
555/KH-UBND
Rà soát, tích hợp chính sách giảm nghèo giai đoạn 2017 – 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
02/10/2017
102
2871/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện An Phú
29/09/2017
103
1718/UBND-KGVX
V/v cấp thẻ BHYT cho đối tượng theo Quyết định 582/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2017
104
1705/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống bệnh sốt xuất huyết.
27/09/2017
105
1706/UBND-KGVX
V/v triển khai cấp mã số BHXH cho người tham gia BHYT.
27/09/2017
106
378/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện VNPT-HIS
26/09/2017
107
2848/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban điều hành Đề án Củng cố và phát triển hệ thống trường trung học phổ thông chuyên trên địa bàn tỉnh An Giang
26/09/2017
108
371/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017
21/09/2017
109
2681/CT-UBND
Về việc tăng cường thực hiện chỉ tiêu bao phủ số người tham gia bảo hiểm y tế trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
08/09/2017
110
2662/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Tổ chức Hội đua bò Bảy Núi tranh Cúp Truyền hình An Giang (ATV) lần thứ 24 năm 2017
07/09/2017
111
2663/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Hội thao người cao tuổi tỉnh An Giang năm 2017
07/09/2017
112
2646/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh An Giang
05/09/2017
113
497/KH-UBND
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam (21/4) lần thứ V năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/09/2017
114
2617/Chỉ thị
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2017 - 2018
31/08/2017
115
2600/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý Quỹ Đền ơn đáp nghĩa huyện Tri Tôn
29/08/2017
116
2575/QĐ-UBND
Thành lập Ban quản lý Dự án An ninh y tế khu vực tiểu vùng sông Mê Công mở rộng
28/08/2017
117
2577/QĐ-UBND
Về việc ban hành Danh mục dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
28/08/2017
118
1467/UBND-KGVX
V/v tăng cường tuyên truyền phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS; tệ nạn ma túy, mại dâm, các tệ nạn xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
23/08/2017
119
1470/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 02/9
23/08/2017
120
2533/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Tri Tôn
22/08/2017
121
2534/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và
,
công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ Khuyến học, khuyến tài Trường Trung học cơ sở Định Mỹ, huyện Thoại Sơn
22/08/2017
122
2530/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký xây dựng Hồ sơ Khu di tích khảo cổ và kiến trúc nghệ thuật Óc Eo - Ba Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang trình UNESCO công nhận là di sản văn hóa thế giới
22/08/2017
123
484/KH-UBND
Thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020 và những năm tiếp theo
21/08/2017
124
2524/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ Nghiên cứu xây dựng và triển khai thực hiện Đề án “ Bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật Đờn ca tài tử Nam Bộ tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2021”
21/08/2017
125
2525/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch triển khai Dự án 3 “Hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững” thuộc Đề án 279 “Phát huy giá trị tốt đẹp các mối quan hệ trong gia đình và hỗ trợ xây dựng gia đình hạnh phúc, bền vững đến năm 2020” năm 2017
21/08/2017
126
2526/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 - 2020” và Tổ chuyên viên giúp việc
21/08/2017
127
325/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến Quy hoạch phát triển du lịch 3 xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới
17/08/2017
128
326/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
17/08/2017
129
2500/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2017
17/08/2017
130
2501/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo địa chỉ sử dụng
,
hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2017 theo chỉ tiêu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
17/08/2017
131
2502/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo địa chỉ sử dụng hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2017 theo chỉ tiêu của Ban Chỉ đạo Tây Nam Bộ
17/08/2017
132
475/KH-UBND
Kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
16/08/2017
133
476/BC-UBND
Tổng kết 10 năm thi hành Luật Bình đẳng giới
16/08/2017
134
2482/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban quản lý Dự án Quỹ toàn cầu HIV/AIDS tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2017
16/08/2017
135
2487/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án “Chương trình tiếng Anh dành cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trong tỉnh An Giang”
16/08/2017
136
2465/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
15/08/2017
137
2467/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng tuyển sinh chế độ hợp đồng đào tạo đại học theo địa chỉ sử dụng hệ chính quy và liên thông tỉnh An Giang năm 2017
15/08/2017
138
469/KH-UBND
Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
14/08/2017
139
2449/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Đại hội Thể dục thể thao tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018
14/08/2017
140
2463/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016 - 2017
14/08/2017
141
1394/UBND-KGVX
V/v chấn chỉnh, khắc phục các thiếu sót trong công tác phòng, chống ma túy
11/08/2017
142
2429/QĐ-UBND
Chấp thuận công nhận An Hòa tự B, tọa lạc tại xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang là cơ sở thờ tự trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
11/08/2017
143
462/KH-UBND
Thực hiện dự án Truyền thông và giảm nghèo về thông tin thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2018 và giai đoạn 2016 - 2020
10/08/2017
144
2414/QĐ-UBND
Phê duyệt đề cử danh sách thí sinh tuyển thẳng vào Trường Đại học Y Dược Cần Thơ, hệ chính quy năm 2017
09/08/2017
145
456/KH-UBND
PHÁT TRIỂN THỂ DỤC THỂ THAO QUẦN CHÚNG TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN ĐẾN NĂM 2020
07/08/2017
146
2384/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình hành động Ủy ban nhân dân tỉnh về quảng bá, xúc tiến du lịch tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020, định hướng đến năm 2025
07/08/2017
147
1344/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 78/2017/NĐ-CP của Chính Phủ
04/08/2017
148
2356/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Châu Thành
03/08/2017
149
2358/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
03/08/2017
150
2319/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới
02/08/2017
151
2302/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa – Thể thao huyện Châu Phú
31/07/2017
152
2306/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Tịnh Biên
31/07/2017
153
2280/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc ngành Y tế tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
28/07/2017
154
439/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2017
26/07/2017
155
2262/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức "Triển lãm chuyên đề Gốm Óc Eo vùng Nam Bộ lần thứ I năm 2017"
26/07/2017
156
2264/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật thông tin về Cầu lao động năm 2017
26/07/2017
157
2244/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch cung cấp dịch vụ công trực tuyến và tiếp nhận hồ sơ, trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
25/07/2017
158
1205/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ và tổ chức điểm giữ trẻ trong mùa lũ
14/07/2017
159
1209/UBND-KGVX
V/v thực hiện giá dịch vụ giáo dục năm học 2017-2018
14/07/2017
160
2173/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch tổ chức thực hiện thu thập, cập nhật thông tin về Cung lao động năm 2017
14/07/2017
161
415/KH-UBND
Triển khai Đề án “Đào tạo, bồi duỡng nhà giáo và cán bộ quản lý cơ sở giáo dục đáp ứng yêu cầu đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục phổ thông giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2025”
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
13/07/2017
162
2157/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Châu Văn Liêm, thành phố Long Xuyên.
13/07/2017
163
2158/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2016 - 2017 Trường Tiểu học Nguyễn Bỉnh Khiêm, thành phố Long Xuyên.
13/07/2017
6
Hide details for KhácKhác
1
02/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo khu Văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
02/01/2019
2
1831/UBND-KTTH
V/v giải ngân vốn dự án xử lý khẩn cấp, hạn chế sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, xã Mỹ Hội Đông
17/10/2017
3
3084/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm 01 xe ô tô chuyên dùng của Trung tâm Văn hóa thành phố Long Xuyên
17/10/2017
7
Hide details for KSTTHCKSTTHC
1
2328/BC-VPUBND
Về việc kiểm tra việc thực hiện kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
22/07/2013
2
98/BC-UBND
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý II năm 2013 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
27/06/2013
3
99/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ II NĂM 2013
27/06/2013
4
100/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ II NĂM 2013
27/06/2013
5
1148/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ khoản 3 Điều 1 Quyết định số 55/2011/QĐ-UBND ngày 21/12/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành các mẫu đơn thực hiện các thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
06/06/2013
6
1149/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
06/06/2013
7
698/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Phú Tân
16/04/2013
8
32/BC-UBND
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý I năm 2013 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
20/03/2013
9
33/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2013
20/03/2013
10
34/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ I NĂM 2013
20/03/2013
11
169/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Đề án thực hiện cải cách thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại huyện Thoại Sơn
29/01/2013
12
10/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Bộ phận Tiếp nhận và Trả kết quả của UBND các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
04/01/2013
13
188/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2012
14/12/2012
14
190/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ IV NĂM 2012
14/12/2012
15
189/CB-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QỦA GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III + IV NĂM 2012
14/12/2012
16
191/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III + IV NĂM 2012
14/12/2012
17
192/BC-UBND
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý IV, năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
14/12/2012
18
193/BC-UBND
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
14/12/2012
19
1703/UBND-KSTT
V/v tiếp nhận và trả kết quả của bộ phận tiếp nhận và trả kết quả trên địa bàn tỉnh.
21/11/2012
20
1654/UBND-KSTT
V/v chỉ đạo hoạt động Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh.
09/11/2012
21
1987/QĐ-UBND
V/v ban hành Đề án nâng cao hiệu quả hoạt động của hệ thống đầu mối về cải cách hành chính và kiểm soát thủ tục hành chính giai đoạn 2012 - 2020
09/11/2012
22
1944/QD9-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Thanh tra tỉnh An Giang
05/11/2012
23
1590/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
17/09/2012
24
127/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TRONG QUÝ III NĂM 2012
14/09/2012
25
126/BC-UBNd
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý III năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
14/09/2012
26
1337/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
09/08/2012
27
75/BC-UBND
Về tình hình, kết quả cải cách TTHC quý II năm 2012 của tỉnh An Giang theo Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ
15/06/2012
28
31/BC-UBND
Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh An Giang trong Quý I năm 2012
15/03/2012
29
415/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ Quyết định số 20/2009/QĐ-UBND ngày 02 tháng 6 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định về quản lý, bảo vệ rừng và sử dụng đất lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang.
14/03/2012
30
04/KH-UBND
KẾ HOẠCH Rà soát quy định, thủ tục hành chính tỉnh An Giang năm 2012
31/01/2012
31
139/BC-UBND
Tình hình thực hiện Quyết định số 14/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ tại tỉnh An Giang năm 2011
27/12/2011
32
1770/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ đầu mối kiểm soát thủ tục hành chính tại các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
06/10/2011
33
89/BC-UBND
Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại
,
tỉnh An Giang trong Quý III năm 2011
14/09/2011
34
896/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm soát thủ tục hành chính năm 2011
22/05/2011
35
809/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung áp dụng tại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang.
11/05/2011
36
572/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2152/QĐ-UBND ngày 16/10/2008 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc ban hành một số chế độ tạm thời đối với học sinh, sinh viên tỉnh An Giang đang theo học tại các trường đại học, cao đẳng, trung cấp chuyên nghiệp trong nước và nước ngoài.
06/04/2011
8
Hide details for KTKT
1
400/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ) tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
06/07/2017
2
385/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường Tây An - Bờ Ao (đoạn Lung Cầu - Bờ Ao) tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
29/06/2017
3
386/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn
29/06/2017
4
382/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến dân cư dân tộc Chăm tại xã Đa Phước, huyện An Phú
27/06/2017
5
383/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình quan trắc nước mặt thuộc Hợp phần I dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
27/06/2017
6
371/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính Thành phố Long Xuyên (giai đoạn 2) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
22/06/2017
7
372/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng tại xã Kiến Thành và xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
22/06/2017
8
365/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
21/06/2017
9
341/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Hội (bắc qua sông Châu Đốc) tại xã Phú Hội, huyện An Phú
08/06/2017
10
256/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
16/05/2017
11
246/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1) tại xã Long Điền A và xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
09/05/2017
12
173/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
04/05/2017
13
174/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty TNHH Giải pháp xanh và Tập đoàn Năng lượng Kimin về Dự án năng lượng mặt trời
04/05/2017
14
1341/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban chỉ đạo phát triển kinh tế - xã hội tuyến biên giới tỉnh An Giang
04/05/2017
15
1360/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
04/05/2017
16
240/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính) tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
03/05/2017
17
1318/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định “Quy hoạch phát triển du lịch Khu bảo vệ cảnh quan rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030”
03/05/2017
18
1319/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang
03/05/2017
19
1320/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang
03/05/2017
20
170/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017
28/04/2017
21
171/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh
28/04/2017
22
1311/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV SANG NHƯ NGỌC
28/04/2017
23
1312/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XUẤT NHẬP KHẨU PHÚC KIẾN.
28/04/2017
24
1313/QĐ-UBND
Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Bền Linh chuyển mục đích sử dụng đất
28/04/2017
25
663/CV-UBND
V/v thẩm quyền thực hiện công tác thẩm định, phê duyệt dự toán lập báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường, dự toán giám sát môi trường.
26/04/2017
26
1270/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh và mở rộng quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp - TTCN Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/04/2017
27
1271/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV LỘC NGỌC XUÂN
26/04/2017
28
169/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi khảo sát tình hình sạt lở đất tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú
26/04/2017
29
1228/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THU TRANG.
25/04/2017
30
1242/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
25/04/2017
31
1241/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ.
25/04/2017
32
1249/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Trung học phổ thông Chu Văn An
25/04/2017
33
1250/QĐ-UBND
giảm diện tích thu hồi đất dự án Cải tạo và nâng cấp Chợ Nhà Bàng tại thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
25/04/2017
34
1251/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Tịnh xá Ngọc Mai
25/04/2017
35
1252/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV
25/04/2017
36
1253/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh hình thức trả tiền thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 853/QĐ-UBND ngày 15 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
25/04/2017
37
1254/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Khiêm Thanh thuê đất
25/04/2017
38
1275/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV KHÁCH SẠN ĐÔNG ĐÔNG.
25/04/2017
39
1258/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XAY XÁT TÀI LỢI
25/04/2017
40
1259/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TRÍ MINH.
25/04/2017
41
1247/QĐ-UBND
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Hậu thuộc xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành và xã Nhơn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
25/04/2017
42
1216/QĐ-UBND
Về việc Ban bố tình trạng khẩn cấp sự cố sạt lở đất bờ sông Vàm Nao thuộc tổ 12, ấp Mỹ Hội, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/04/2017
43
161/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty TNHH TMDV Thế Giới Công Nghệ (HDKING)
19/04/2017
44
162/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý đề nghị đầu tư dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Du lịch sinh thái Long Xuyên - An Giang
19/04/2017
45
1185/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN BỆNH VIỆN MẮT LONG XUYÊN.
19/04/2017
46
1186/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV THIÊN THIÊN HƯƠNG
19/04/2017
47
1175/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh
19/04/2017
48
1191/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thực hiện dự án Điều tra, đánh giá thoái hóa đất kỳ bổ sung tỉnh An Giang
19/04/2017
49
1171/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ NG.
18/04/2017
50
1160/QĐ-UBND
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
17/04/2017
51
155/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp liên quan đến phương án tạo quỹ đất kho trung chuyển xăng dầu tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
14/04/2017
52
1147/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Phú Tân An Giang thuê đất
14/04/2017
53
1148/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh hình thức trả tiền thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 875/QĐ-UBND ngày 20 tháng 3 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
14/04/2017
54
1149/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV
14/04/2017
55
1150/QĐ-UBND
Về việc cho Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Việt Nam - Chi nhánh huyện Tịnh Biên An Giang thuê đất
14/04/2017
56
1156/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ
14/04/2017
57
202/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quy hoạch bảo tồn đa dạng sinh học tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
13/04/2017
58
150/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc tiếp Nhà đầu tư Công ty TNHH JK Engineering về việc tham gia đầu tư Nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh An Giang
13/04/2017
59
151/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Định Mỹ và Định Thành, huyện Thoại Sơn
13/04/2017
60
152/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Khánh Hòa và Bình Mỹ, huyện Châu Phú
13/04/2017
61
153/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên
13/04/2017
62
1124/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Quyết định số 1141/QĐ-TTg ngày 27/6/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đề án tăng cường năng lực về quản lý tiếp cận nguồn gen và chia sẻ công bằng, hợp lý lợi ích phát sinh từ việc sử dụng nguồn gen giai đoạn 2016 – 2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
13/04/2017
63
1125/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Cảng vụ Đường thủy nội địa khu vực IV
13/04/2017
64
1126/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
13/04/2017
65
1143/QĐ-UBND
Về việc bổ sung, thay đổi ủy viên Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang
13/04/2017
66
147/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trong buổi khảo sát và làm việc về tình hình triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tri Tôn
12/04/2017
67
149/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị triển khai phương án bảo vệ và phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2017.
12/04/2017
68
1090/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TRÍ MINH.
11/04/2017
69
1091/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG BẤT ĐỘNG SẢN AN VƯƠNG.
11/04/2017
70
145/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp với Công ty Cổ phần Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô
10/04/2017
71
146/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc thông qua tổng mặt bằng Bãi rác kênh 10, thành phố Châu Đốc
10/04/2017
72
194/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An - Đường tỉnh 952 tại xã Tân An, xã Long An và phường Long Phú, thị xã Tân Châu
10/04/2017
73
1082/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ĐẾN.
10/04/2017
74
139/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại họp bàn về giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng hợp tác xã kiểu mới
07/04/2017
75
140/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp bàn về giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
07/04/2017
76
1066/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
05/04/2017
77
1068/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Tổng công ty Điện lực Miền Nam TNHH thuê đất
05/04/2017
78
136/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc xử lý kiến nghị xin được miễn tiền thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường
04/04/2017
79
185/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ M
03/04/2017
80
1018/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Sở Giao thông Vận tải tỉnh An Giang
03/04/2017
81
1019/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án “Sản xuất lúa giống phục vụ Cánh đồng lớn giai đoạn 2017 - 2020”
03/04/2017
82
1324/CV-VPUBND
V/v tiêu chí xác định chương trình, dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao,nông nghiệp sạch, danh mục công nghệ cao ứng dụng trong nông nghiệp
03/04/2017
83
1349/CV-VPUBND
Về việc tiếp tục triển khai thực hiện nghiêm tinh thần Chỉ thị số 02/2014/CT-UBND
03/04/2017
84
129/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang
30/03/2017
85
130/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hiệp và Hòa An, huyện Chợ Mới
30/03/2017
86
173/QĐ-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
30/03/2017
87
983/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên
30/03/2017
88
988/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ rau an toàn tỉnh An Giang”
30/03/2017
89
991/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI THU TRANG.
30/03/2017
90
992/QĐ-UBND
Về việc thu hồi, giao đất và chuyển mục đích sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
30/03/2017
91
1303/CV-VPUBND
V/v triển khai thực hiện hỗ trợ phát triển hợp tác xã giai đoạn 2016-2020
30/03/2017
92
1304/CV-VPUBND
V/v thực hiện các biện pháp quản lý bảo vệ rừng
30/03/2017
93
477/CV-UBND
V/v công bố định mức và đơn giá công tác nén tĩnh thử tải cọc bê tông sử dụng dàn chất tải, tải trọng nén  50 tấn và 51-100 tấn
28/03/2017
94
954/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV THÁI SƠN AN GIANG.
28/03/2017
95
960/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN HỢP TÁC ĐẦU TƯ AN BÌNH
28/03/2017
96
932/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục các loài cây trồng thuộc loại cây lâu năm được chứng nhận quyền sở hữu trên địa bàn tỉnh An Giang
27/03/2017
97
948/QĐ-UBND
Về việc ban hành hướng dẫn phương pháp xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
27/03/2017
98
925/QĐ-UBND
Về việc ngưng tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính vào ngày thứ bảy hàng tuần tại Sở Giao thông vận tải
24/03/2017
99
929/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Nhuận
24/03/2017
100
930/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang
24/03/2017
101
931/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH May Xuất nhập khẩu Đức Thành 3 chuyển mục đích sử dụng đất
24/03/2017
102
118/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Sài Gòn Cao Nguyên
23/03/2017
103
119/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi về việc
,
tình hình triển khai thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách bồi thường cho dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước vùng thượng nguồn sông Cửu Long (WB9)
23/03/2017
104
121/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trong chuyến khảo sát tình hình triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn.
23/03/2017
105
148/KH-UBND
Về việc thực hiện đồ án Quy hoạch phát triển vật liệu xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
21/03/2017
106
884/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Năm cao điểm hành động vệ sinh an toàn thực phẩm trong lĩnh vực nông nghiệp năm 2017
21/03/2017
107
873/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Bách An chuyển mục đích sử dụng đất
20/03/2017
108
874/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Điều 1 Quyết định số 1809/QĐ-UBND ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/03/2017
109
875/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
20/03/2017
110
876/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phân công phụ trách Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
20/03/2017
111
879/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh trên động vật thủy sản nuôi tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020
20/03/2017
112
10/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
10/01/2017
113
09/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 581/TB-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
06/01/2017
114
710/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu và trạm bơm điện Ông Cha
30/12/2016
115
711/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 154/TB-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/12/2016
116
712/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
30/12/2016
117
689/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 352/TB-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A).
23/12/2016
118
3379/QĐ-UBND
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
28/11/2016
119
609/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang - cầu Xã Diễu) tại xã Thoại Giang, Bình Thành, huyện Thoại Sơn
18/11/2016
120
562/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2, hạng mục: cầu Cái Sắn Lớn tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
25/10/2016
121
515/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiên) tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
30/09/2016
122
467/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương) tại phường Châu Phú B thành phố Châu Đốc
01/09/2016
123
469/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học C Kiến Thành tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới
01/09/2016
124
462/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường Trưng Nữ Vương (Lê Lợi - Thủ Khoa Huân) tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
29/08/2016
125
437/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường kênh Thần Nông tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu
17/08/2016
126
415/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 23/TB-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
03/08/2016
127
416/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Quản Cơ Thành tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành
03/08/2016
128
417/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Hanh (điểm mới) tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành
03/08/2016
129
364/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường gom dân sinh dưới chân cầu Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
07/07/2016
130
329/KH-UBND
Thực hiện việc giám sát và công bố kết quả giải quyết thủ tục hành chính, hồ sơ liên quan trực tiếp doanh nghiệp, nhà đầu tư
28/06/2016
131
321/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ cầu Ung Văn Khiêm đến đường Phạm Cự Lượng) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
132
322/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Am Lôi Thôi tuyến Đường tỉnh 952 tại xã Tân Thạnh và xã Vĩnh Hòa thị xã Tân Châu
27/06/2016
133
323/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
134
324/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
135
1718/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng
24/06/2016
136
1718/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác đấu tranh chống hàng giả, hàng kém chất lượng
24/06/2016
137
1663/QĐ-UBND
Ban hành hợp đồng mẫu trong mua bán, liên kết sản xuất và tiêu thụ cá tra trên địa bàn tỉnh An Giang
17/06/2016
138
1611/CT-UBND
Về việc tăng cường quản lý về xây dựng, thực hiện quy ước trên địa bàn tỉnh An Giang
14/06/2016
139
1626/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch xử lý chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
14/06/2016
140
279/TB-UBND
Về việc gia hạn thời hạn Thông báo số 57/TB-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động 19
06/06/2016
141
1525/CT-UBND
Về việc về phát động phong trào thi đua thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2016 và Kế hoạch 05 năm (2016 – 2020)
03/06/2016
142
1286/QĐ-UBND
Điều chỉnh tiểu mục c, điểm 2.3, khoản 2 phần II của Điều 1 thuộc Quyết định
,
số 314/QĐ-UBND ngày 27/02/2015 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt
,
kế hoạch hỗ trợ kỹ thuật – tài chính – thị trường cho sản phẩm bò thịt năm 2015 – 2016
11/05/2016
143
220/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 51/TB-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn hậu Miếu Bà tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
09/05/2016
144
215/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Chợ Mới - Tân Long tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
04/05/2016
145
1061/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
15/04/2016
146
189/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
14/04/2016
147
186/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Hòa Bình Thạnh - Vĩnh Lợi tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành
12/04/2016
148
187/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn
12/04/2016
149
1026/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 76/2007/QĐ-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành quy định về lịch thời vụ xuống giống lúa trên địa bàn tỉnh An Giang và Quyết định số 08/2010/QĐ-UBND ngày 10 tháng 3 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổimột số điều của Quyết định số 76/2007 QĐ-UBND
12/04/2016
150
185/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 29/TB-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh
,
và thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa và
,
Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
11/04/2016
151
170/TB-UBND
Về việc gia hạn thời hạn Thông báo số 25/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối
01/04/2016
152
161/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Nam kênh Cần Thảo tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú
31/03/2016
153
163/TB-UBND
Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã An Cư và An Nông, huyện Tịnh Biên
31/03/2016
154
145/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng (điểm mới) tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
21/03/2016
155
121/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu vàng) tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
11/03/2016
156
567/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình hỗ trợ ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học và công nghệ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
10/03/2016
157
558/CT-UBND
Về việc tăng cường công tác cảnh báo, phòng chống và khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn trên địa bàn tỉnh An Giang
09/03/2016
158
562/QĐ-UBND
Ủy quyền cho Giám đốc Sở Khoa học và Công nghệ thực hiện một số nội dung liên quan đến nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh có sử dụng ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
09/03/2016
159
502/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch triển khai lộ trình áp dụng tỷ lệ phối trộn nhiên liệu sinh học với nhiên liệu truyền thống trên địa bàn tỉnh An Giang
03/03/2016
160
87/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
29/02/2016
161
58/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh) tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên
01/02/2016
162
21/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã Vĩnh Trung và An Cư, huyện Tịnh Biên
14/01/2016
163
581/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
08/12/2015
164
569/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Nam Kênh 10 - Châu Phú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú
02/12/2015
165
2686/QĐ-UBND
Về việc thông qua phương án đơn giản hóa thủ tục hành chính trong lĩnh vực Khoáng sản; Thể dục thể thao cho mọi người; Tổ chức hội thảo, giới thiệu mô hình phân bón vô cơ thuộc thẩm quyền giải quyết của tỉnh An Giang
01/12/2015
166
453/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
13/10/2015
167
2095/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020
06/10/2015
168
2062/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế quản lý, vận hành và khai thác Hệ thống chương trình phần mềm đăng ký hộ kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
01/10/2015
169
409/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành Địa điểm: xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành
10/09/2015
170
411/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Hệ thống cấp nước liên xã Cần Đăng - Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình Địa điểm: xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành
10/09/2015
171
412/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng mô hình xử lý rác thải nông thôn xã Vĩnh Hòa (giai đoạn II), hạng mục: Đường giao thông từ khu dân cư đến khu vực xử lý rác thải xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu
10/09/2015
172
391/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính) Địa điểm: Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
31/08/2015
173
392/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Trạm biến áp 110kV Tịnh Biên và đường dây đấu nối Địa điểm: Xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú và xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
31/08/2015
174
349/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Tượng phật Thích ca cao 81m Địa điểm: phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
03/08/2015
175
350/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng kè Đường tỉnh 941 (đoạn từ Lộ tẻ Tri Tôn - cầu Cần Đăng) Địa điểm: xã Bình Hoà, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
03/08/2015
176
351/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính) Địa điểm: xã Long Điều B, huyện Chợ Mới
03/08/2015
177
1306/CT-UBND
Về việc điều chỉnh quy hoạch và lập kế hoạch sử dụng đất
08/07/2015
178
1145/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể 5 năm giai đoạn 2016-2020 của tỉnh An Giang
24/06/2015
179
204/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng tuyến kè Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu số 10 - cầu số 13) Địa điểm: huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
26/05/2015
180
173/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh Địa điểm: thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
12/05/2015
181
174/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính mới) Địa điểm: xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/05/2015
182
154/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Núi Sập Địa điểm: thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
24/04/2015
183
155/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiệnDự án Hệ thống nội đồng kênh cấp II Trạm bơm 3/2 (Đoạn N2-N10) Địa điểm: xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
24/04/2015
184
445/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính trong lĩnh vực Bảo vệ thực vật, lĩnh vực Thú y, lĩnh vực Phát triển nông thôn, lĩnh vực Quản lý Chất lượng Nông lâm sản và Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết
,
của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
20/03/2015
185
417/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
18/03/2015
186
418/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
18/03/2015
187
419/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/03/2015
188
422/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/03/2015
189
423/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
18/03/2015
190
424/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
18/03/2015
191
425/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện An Phú, tỉnh An Giang
18/03/2015
192
426/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
18/03/2015
193
427/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2015 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/03/2015
194
278/QĐ-UBND
Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020
12/02/2015
195
24/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường hầm Đại đội Bộ binh chốt chiến dịch Tịnh Biên Địa điểm: xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
23/01/2015
196
25/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối Địa điểm: phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
23/01/2015
197
84/KH-UBND
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2014
198
2150/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch bảo tồn và phát triển cây dược liệu ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
04/12/2014
199
2151/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
04/12/2014
200
68/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu kênh E - đường tỉnh 943 Địa điểm: thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
28/11/2014
201
2077/QĐ-UBDN
Về việc quy định thời gian hoạt động khai thác cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
21/11/2014
202
67/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5 Địa điểm: xã Long Hòa, huyện Phú Tân
19/11/2014
203
2030/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020
14/11/2014
204
1806/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020
17/10/2014
205
1807/QĐ-UBND
Về việc bổ sung Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020
17/10/2014
206
63/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Tạo quỹ đất Khu trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Châu Thành
17/10/2014
207
64/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Tiểu học “A” Vĩnh Thành
17/10/2014
208
70/KH-UBND
Kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2014
17/10/2014
209
57/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động 19 Địa điểm: xã An Phú, huyện Tịnh Biên
10/09/2014
210
1478/QD-UBND
Phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2015 – 2020
05/09/2014
211
50/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Cô Bắc nối dài Địa điểm: phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
29/08/2014
212
1349/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch vùng sản xuất rau, màu ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
25/08/2014
213
1350/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển ngành nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
25/08/2014
214
1351/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển các vùng sản xuất chuyên canh hàng hóa (lúa, rau màu, thủy sản) tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
25/08/2014
215
1352/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển kinh tế tập thể tỉnh An Giang năm 2015
25/08/2014
216
45/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (điểm chính) xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
07/07/2014
217
46/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014 - 2016)
07/07/2014
218
1009/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất
01/07/2014
219
1004/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
30/06/2014
220
41/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình cầu số 13 - ĐT 941 thuộc Tiểu dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh An Giang (Hợp phần C - Dự án WB5); Địa điểm: xã Tà Đảnh và xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
27/06/2014
221
40/KH-UBND
Truyền thông về chính sách, pháp luật đất đai
16/06/2014
222
38/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (điểm chính) xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
30/05/2014
223
39/TB-UBND
Về việc thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ (Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc)
30/05/2014
224
29/TB-UBND
Về việc thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
09/05/2014
225
30/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Long Sơn
09/05/2014
226
31/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (Địa điểm: Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên)
09/05/2014
227
23/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên
28/04/2014
228
634/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch xử lý cấp bách chất thải rắn sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2016
28/04/2014
229
13/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)
19/03/2014
230
12/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
19/03/2014
231
250/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp,gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực, thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước, cho phép chuyển nhượng quyền khai thác tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
18/02/2014
232
97/KH-UBND
Ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước năm 2014 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/12/2013
233
2532/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động số 18-Ctr/TU ngày 28/02/2013 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về “Phát triển khoa học và công nghệ phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế”
05/12/2013
234
2237/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tăng cường công tác thông tin tuyên truyền về vai trò của đội ngũ doanh nhân trong sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế giai đoạn 2013-2020
29/10/2013
235
1583/QĐ-UBND
V/v Phê duyệt Đề án "Nâng cấp trang thiết bị công nghệ thông tin tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp huyện và trong hoạt động của UBND cấp xã giai đoạn 2012 – 2015"
26/07/2013
236
1550/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch chuẩn hóa dữ liệu và số hóa tài liệu hồ sơ đăng ký doanh nghiệp của tỉnh An Giang trong cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp
22/07/2013
237
1157/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch phát triển vận tải hành khách công cộng, bằng xe buýt giai đoạn từ 2012-2016 và định hướng đến năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
07/06/2013
238
1139/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Trưởng Ban Quản lý Khu kinh tế tổ chức thực hiện và ký các văn bản liên quan trong lĩnh vực bảo vệ môi trường thuộc thẩm quyền của UBND tỉnh trong các khu công nghiệp và khu kinh tế
04/06/2013
239
1128/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch năm 2013 thực hiện Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”
03/06/2013
240
1120/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2013-2015
31/05/2013
241
26/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 24/CT-TTg ngày 17 tháng 9 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường thực hiện Cuộc vận động “Người Việt Nam ưu tiên dùng hàng Việt Nam” trên địa bàn tỉnh An Giang
17/04/2013
242
45/BC-UBND
Kết quả tổ chức lấy ý kiến nhân đân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) trên địa bàn tỉnh An Giang
10/04/2013
243
599/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ thi hành Quyết định số 2048/QĐ-UBND ngày 19/11/2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
08/04/2013
244
427/QĐ-UBND
Thành lập tổ giúp việc giúp Thường trực Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh, Ủy ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam tỉnh, Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
08/03/2013
245
203/UBND-KT
V/v tăng cường công tác bảo vệ rừng và phòng cháy, chữa cháy rừng mùa khô năm 2013.
05/03/2013
246
396/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang từ nay đến năm 2015
01/03/2013
247
10/KH-UBND
Phát triển công nghiệp Công nghệ thông tin và thúc đẩy ứng dụng phần mềm nguồn mở năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
01/02/2013
248
11/KH-UBND
Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2013 và giai đoạn 2013-2015
01/02/2013
249
179/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo về Kế hoạch bảo vệ và phát triển rừng tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
29/01/2013
250
45/QĐ-UBND
Về việc ban hành Dự án “Mô hình chợ thí điểm đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm” trên địa bàn tỉnh An Giang
08/01/2013
251
01/QĐ-BCĐ
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban chỉ đạo ứng phó với biển đổi khí hậu tỉnh An Giang
07/01/2013
252
2163/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2012 – 2020 và tầm nhìn đến năm 2030
29/11/2012
253
2072/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án “Nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh của tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2015 và định hướng đến năm 2020”
21/11/2012
254
2048/QĐ-UBND
Ban hành Quy định một số chính sách hỗ trợ việc áp dụng Quy trình thực hành sản xuất nông nghiệp tốt trong nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang
19/11/2012
255
2017/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 1758/QĐ-UBND ngày 17/9/2010 của UBND tỉnh về việc thành lập Hội đồng thẩm định đề án khảo sát, thăm dò, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng khoáng sản, báo cáo chuyển đổi cấp trữ lượng và cấp tài nguyên và đề án đóng cửa mỏ khoáng sản tỉnh An Giang
16/11/2012
256
1893/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch chuyển đổi mô hình kinh doanh, khai thác và quản lý chợ giai đoạn 2012-2016 của các huyện, thị, thành phố tỉnh An Giang
30/10/2012
257
1874/QD-UBND
Ban hành danh mục văn bản gửi, nhận qua phần mềm quản lý văn bản và điều hành trên môi trường mạng, không gửi văn bản giấy
26/10/2012
258
935/UBND-KT
V/v Triển khai thực hiện quy định về thiết bị phát tín hiệu của xe được quyền ưu tiên
22/05/2012
259
841/UBND-KT
Về việc tập trung triển khai thực hiện tốt Chương trình MTQG xây dựng NTM
02/05/2012
260
605/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai năm 2012 và của cả giai đoạn 2011-2015 về Chương trình phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh An Giang
18/04/2012
261
590/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch kiểm tra, xử lý vi phạm pháp luật đất đai của các tổ chức sử dụng đất năm 2012 - thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
16/04/2012
262
581/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục dự án ưu tiên theo Chương trình hỗ trợ ứng phó với Biến đổi khí hậu (SP-RCC) trên địa bàn tỉnh An Giang
13/04/2012
263
577/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2012
12/04/2012
264
536/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình Bảo vệ Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
09/04/2012
265
537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Khung Kế hoạch chi tiết thực hiện Chương trình Bảo vệ Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
09/04/2012
266
538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2012 thực hiện Chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang
09/04/2012
267
643/UBND-KT
V/v hưởng ứng Chiến dịch Giờ Trái đất năm 2012
20/03/2012
268
308/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục dự án trọng điểm kêu gọi đầu tư giai đoạn 2012-2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
28/02/2012
269
526/UBND-KT
Về việc nghiêm túc tham gia đầy đủ các buổi hội, họp của UBND tỉnh.
27/02/2012
270
08/KH-UBND
Trồng cây phân tán bảo vệ đê bao vùng sản xuất 03 vụ tỉnh An Giang năm 2012
24/02/2012
271
12/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp lấy ý kiến về kế hoạch trồng cây bảo vệ đê bao vùng sản 03 vụ năm 2012
01/02/2012
272
05/KH-UBND
Sản xuất sạch hơn trong Công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2015
01/02/2012
273
03/KH-UBND
KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
17/01/2012
274
2047/QĐ-UBND
Công bố hết tình trạng lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
11/11/2011
275
2048/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình hỗ trợ phát triển tài sản trí tuệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
11/11/2011
276
29/KH-UBND
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP NHỎ VÀ VỪA GIAI ĐOẠN NĂM 2011-2015 TỈNH AN GIANG
30/09/2011
277
1681/QĐ-UBND
Công bố tình trạng lũ khẩn cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
26/09/2011
278
135/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai Chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề TTCN trên địa bàn tỉnh
14/09/2011
279
1500/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình Xúc tiến đầu tư và thương mại giai đoạn 2011 - 2015 tỉnh An Giang
31/08/2011
280
125/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh và thông qua dự thảo Chỉ thị về tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và tàng trữ cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh
25/08/2011
281
1404/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình Phát triển nông nghiệp, nông dân, nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
18/08/2011
282
1397/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình Bảo vệ tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang giai đoạn 2011 - 2015
17/08/2011
283
115/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trồng cây lâm nghiệp phân tán 2009-2010, kết quả thực hiện dự án 661 và triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015.
15/08/2011
284
112/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt tại Hội nghị triển khai Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/7/2011 "Đưa VN sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT"giai đoạn 2011-2015 tại tỉnh An Giang
08/08/2011
285
107/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT
02/08/2011
286
1125/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2011
287
1125/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện việc cấp, gia hạn, thay đổi thời hạn, điều chỉnh nội dung, đình chỉ hiệu lực và thu hồi giấy phép hoạt động tài nguyên nước và hành nghề khoan nước dưới đất thuộc thẩm quyền cấp phép của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/06/2011
288
71/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
12/05/2011
289
597/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện An Phú - tỉnh An Giang
13/04/2011
290
598/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Châu Phú - tỉnh An Giang
13/04/2011
291
599/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của thành phố Long Xuyên - tỉnh An Giang
13/04/2011
292
582/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề cương Kế hoạch hành động chi tiết của các ngành, lĩnh vực ứng phó Biến đổi khí hậu tỉnh An Giang trong khuôn khổ Chương trình mục tiêu quốc gia
07/04/2011
293
565/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
05/04/2011
294
538/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình hỗ trợ nghiên cứu ứng dụng, đổi mới công nghệ và chuyển giao tiến bộ khoa học công nghệ tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2015
31/03/2011
295
543/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của thị xã Tân Châu - tỉnh An Giang
31/03/2011
296
535/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của thị xã Châu Đốc - tỉnh An Giang
30/03/2011
297
509/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Tịnh Biên - tỉnh An Giang
25/03/2011
298
510/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Chợ Mới - tỉnh An Giang
25/03/2011
299
511/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Châu Thành - tỉnh An Giang
25/03/2011
300
512/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010 - 2020 của huyện Phú Tân - tỉnh An Giang
25/03/2011
301
252/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển thương mại điện tử tỉnh An Giang giai đoạn 2011 – 2015
15/02/2011
302
235/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2020 của huyện Tri Tôn - tỉnh An Giang
14/02/2011
303
214/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị Môi trường và Biến đổi khí hậu tỉnh An Giang năm 2010
22/12/2010
304
2277/QĐ-UBND
Ban hành Đề án Phát triển thương mại nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020
01/12/2010
305
2230/QĐ-UBND
Về việc công bố hết dịch bệnh tai xanh ở heo trên địa bàn tỉnh An Giang.
26/11/2010
306
191/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
22/11/2010
307
185/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
11/11/2010
308
2075/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang
04/11/2010
309
2077/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch thăm dò, khai thác và sử dụng khoáng sản tỉnh An Giang giai đoạn 2008 - 2020
04/11/2010
310
3395/UBND-KT
Về việc tăng cường thực hiện tốt quy hoạch và xây dựng đề án xây dựng nông thôn mới.
01/11/2010
311
172/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai nội dung đề cương hai quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã.
01/11/2010
312
173/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra các vần đề liên quan về sản xuất cây lúa.
01/11/2010
313
2016/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương Quy hoạch sử dụng đất và hạ tầng thiết yếu cho phát triển sản xuất nông nghiệp hàng hóa, công nghiệp, tiểu thủ công nghiệp và dịch vụ cấp xã thời kỳ 2010 - 2020
28/10/2010
314
1958/QĐ-UBND
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng nông thôn mới.
19/10/2010
315
2968/UBND-KT
V/v xây dựng Kế hoạch triển khai Chương trình NTM giai đoạn 2010-2020 và kế hoạch công tác của Ban Chỉ đạo tỉnh trong năm 2010 và năm 2011
27/09/2010
316
1811/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục dự án kêu gọi đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
24/09/2010
317
2835/UBND-KT
Đính chính điểm 4 của công văn số 2798/UBND-KT ngày 13/9/2010.
15/09/2010
318
2798/UBND-KT
Về việc tăng cường công tác triển khai Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới.
13/09/2010
319
2770/UVND-KT
V/v ngăn chặn, xử lý tình trạng nhập khẩu, phát tán và nuôi rùa tai đỏ
10/09/2010
320
2673/UBND-KT
V/v chấn chỉnh việc xuống giống lúa Thu Đông 2010, giải pháp ngăn chặn dịch bệnh tai xanh ở heo, tìm diệt và cấm nuôi rùa tai đỏ
06/09/2010
321
1570/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Điều hành phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trên gia súc, gia cầm
30/08/2010
322
1574/QĐ-UBND
Về việc công bố dịch bệnh tai xanh ở heo trên toàn thành phố Long Xuyên và thị trấn An Châu (huyện Châu Thành), tỉnh An Giang.
30/08/2010
323
1575/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
30/08/2010
324
1566/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020
25/08/2010
325
1561/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang.
24/08/2010
326
1548/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền thu hồi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất của hộ gia đình cá nhân do Ủy ban nhân dân tỉnh cấp
19/08/2010
327
1470/QĐ-UBND
Về việc công bố dịch bệnh tai xanh ở heo tại xã Mỹ Hòa Hưng (thành phố Long Xuyên), tỉnh An Giang.
09/08/2010
328
1309/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện Chỉ thị số 134/CT-TTg ngày 20 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ
20/07/2010
329
1314/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác giúp việc cho Ban Điều hành Chương trình Tam nông và Nước sạch vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang
20/07/2010
330
22/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2010-2015
20/07/2010
331
19/KH-UBND
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia ứng phó với biến đổi khí hậu năm 2011 và 5 năm (2011 - 2015)
12/07/2010
332
1252/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát triển công nghiệp phần mềm và công nghiệp nội dung số tỉnh An Giang năm 2011
09/07/2010
333
1251/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục đầu tư trạm bơm điện tỉnh An Giang năm 2010
09/07/2010
334
126/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg
07/07/2010
335
2019/UBND-KT
V/v tiếp tục quán triệt sâu sắc tinh thần Nghị quyết số 26-NQ/TW.
30/06/2010
336
118/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/06/2010
337
1906/UBND-KT
V/v kiểm dịch, kiểm soát vận chuyển lợn, sản phẩm từ lợn để phòng, chống dịch bệnh tai xanh.
21/06/2010
338
1909/UBND-KT
V/v phân bố vắc xin Chương trình quốc gia KC và TT bệnh LMLM đợt I/2010
21/06/2010
339
110/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Thoại Sơn và huyện Châu Thành về tình hình sản xuất nông nghiệp
18/06/2010
340
106/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội thảo "Thực trạng và giải pháp ổn định thị trường phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tỉnh An Giang"
14/06/2010
341
107/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu về tình hình sản xuất nông nghiệp .
14/06/2010
342
1830/UBND-KT
V/v Cung cấp thông tin cho Báo Đầu tư Nước ngoài
14/06/2010
343
1765/UBND-KT
V/v thúc đẩy nhanh việc triển khai trạm bơm điện năm 2010.
09/06/2010
344
101/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng qua buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên
08/06/2010
345
1036/QĐ-UBND
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xây dựng xã nông thôn mới.
07/06/2010
346
99/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn
07/06/2010
347
975/QĐ-UBND
Bổ sung một nội dung tại Khoản 3 Điều 1 của Quyết định số 769/QĐ-UBND ngày 21/4/2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại
28/05/2010
348
892/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung lần thứ hai về việc phân công các đơn vị triển khai thực hiện Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 24 tháng 11 năm 2008 của UBND tỉnh về nông nghiệp, nông dân, nông thôn.
17/05/2010
349
1476/UBND-KT
V/v triển khai thử nghiệm lò đốt khí hóa trấu phục vụ hộ gia đình
12/05/2010
350
889/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện mô hình “Tập huấn kỹ thuật và xây dựng mô hình áp dụng chương trình 1 phải 5 giảm trong sản xuất lúa tại An Giang từ năm 2010 đến năm 2012
12/05/2010
351
1475/UBND-KT
V/v triển khai thực hiện thông báo số108/TB-VPCP ngày 29/4/2010.
12/05/2010
352
865/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án Khí sinh học cho ngành chăn nuôi tỉnh An Giang trong hai năm 2010-2011
10/05/2010
353
861/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án phát triển thông tin truyền thông nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020
07/05/2010
354
1305/UBND-KT
V/v báo cáo hiện trạng quản lý, sử dụng đất bãi bồi tại các địa phương
29/04/2010
355
1189/UBND-KT
V/v thay thế danh mục phân công thực hiện trong Chương trình Tam nông
27/04/2010
356
73/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng qua buổi thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch khoáng sản và Quy hoạch môi trường.
27/04/2010
357
792/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh An Giang
27/04/2010
358
793/QĐ-UBND
Thành lập Tổ Chuyên viên giúp việc cho Ban Chỉ đạo điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010 tỉnh An Giang
27/04/2010
359
744/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban chỉ đạo thực hiện Đề án di dời nhà trên sông, kênh, rạch đảm bảo vệ sinh môi trường tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020.
26/04/2010
360
778/QĐ-UBND
V/v hỗ trợ kinh phí cho các doanh nghiệp xây dựng và đơn vị sự nghiệp xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc tế
26/04/2010
361
09/KH-UBND
Triển khai thực hiện kế hoạch của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về nhiệm vụ giải pháp triển khai khoa học và công nghệ từ nay đến năm 2020
22/04/2010
362
1175/UBND-KT
V/v xây dựng Tổ kiểm định cân cấp 4 ở Tân Châu và Long Xuyên
22/04/2010
363
1178/UBND-KT
V/v chỉ đạo sản xuất lúa Hè Thu 2010 và chuẩn bị vụ lúa Thu Đông 2010
22/04/2010
364
1179/UBND-KT
V/v khống chế và ngăn chặn bệnh tai xanh ở lợn.
22/04/2010
365
1171/UBND-KT
V/v tổ chức hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (5/6/2010)
21/04/2010
366
768/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục đầu tư trạm bơm điện tỉnh An Giang năm 2010
21/04/2010
367
769/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ cho nông dân đầu tư mua máy gặt lúa các loại.
21/04/2010
368
1154/UBND-KT
V/v triển khai phương án điều tra hiện trạng phổ cập dịch vụ điện thoại, internet và nghe - nhìn toàn quốc năm 2010
20/04/2010
369
1122/UBND-KT
V/v khai thác cát phục vụ Tuyến dân cư ấp Mỹ Khánh 2, xã Mỹ Hòa Hưng thành phố Long Xuyên
16/04/2010
370
1141/UBND
V/v công bố chất lượng nước sạch.
16/04/2010
371
65/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Tổ công tác giúp việc cho Ban Điều hành phụ trách Chương trình Tam nông
16/04/2010
372
1047/UBND-KT
V/v tổ chức hội nghị vận động doanh nghiệp đóng góp tuyên truyền
13/04/2010
373
693/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban tổ chức Hội chợ Thương mại – Du lịch và Đầu tư ĐBSCL 2010 - Tịnh Biên An Giang
13/04/2010
374
1089/UBND-KT
V/v giao đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu đô thị - thương mại cửa khẩu Long Bình
13/04/2010
375
1079/UBND-KT
V/v nạo vét luồng các bến phà An Hòa, Ô Môi và Trà Ôn.
13/04/2010
376
1085/UBND-KT
V/v kiểm tra hoạt động khai thác cát tại khu vực xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành
13/04/2010
377
1088/UBND-KT
V/v giao đất Khu biệt thự sinh thái Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên,
13/04/2010
378
692/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức và Tổ Giúp việc Hội thảo "Thực trạng và giải pháp ổn định thị trường phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tại An Giang".
13/04/2010
379
1075/UBND-KT
V/v Triển khai các biện pháp đảm bảo cung cấp điện và tiết kiệm điện trong mùa khô năm 2010
13/04/2010
380
1062/UBND-KT
V/v tổ chức thực hiện Chỉ thị số 01/CT-BTNMT ngày 17/3/2010 của Bộ TN&MT
12/04/2010
381
1059/UBND-KT
V/v điều tra thông kê hiện trạng thông tin năm 2010
12/04/2010
382
1058/UBND-KT
V/v tăng cường quản lý và phát triển bền vững cơ sở hạ tầng viễn thông
12/04/2010
383
62/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội thảo khoa học"Ứng dụng các biện pháp sinh học trong lĩnh vực trồng trọt theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh An Giang"
12/04/2010
384
26/BC-UBND
Kết quả điều tra chi phí sản xuất và giá thành lúa vụ Đông Xuân 2009-2010
09/04/2010
385
1032/UBND-KT
V/v cung cấp thông tin về thực hiện Nghị định 119/1999/NĐ-CP
08/04/2010
386
1033/UBND-KT
V/v triển khai hệ thống giao ban điện tử đa phương tiện
08/04/2010
387
649/QĐ-UBND
Ban hành Đề án phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp phục vụ nông nghiệp, nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020.
07/04/2010
388
1002/UBND-KT
V/v Thực hiện chuyên đề xúc tiến đầu tư vào ĐBSCL
07/04/2010
389
1003/UBND-KT
V/v Vị trí xây dựng trụ sở Chi nhánh Viettel An Giang
07/04/2010
390
1004/UBND-KT
V/v Lập DA xây dựng qui hoạch phát triển mạng lưới xăng dầu và LPG đến năm 2020, định hướng đến 2025
07/04/2010
391
55/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp kiểm tra các công việc đã phân công cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
06/04/2010
392
605/QĐ-UBND
Thành lập Tổ Điều phối tham gia Festival thủy sản Việt Nam lần I - năm 2010 tại thành phố Cần Thơ
06/04/2010
393
969/UBND-KT
V/v dán logo và poster để quảng bá festival trái cây Việt Nam lần I năm 2010
05/04/2010
394
970/UBND
V/v thực hiện giải pháp khắc phục hạn hán
05/04/2010
395
971/UBND-KT
V/v báo cáo pháp luật KHCN và BVMT theo Nghị quyết 48-NQ/TW
05/04/2010
396
973/UBND-KT
V/v Thu hồi chủ trương đầu tư
05/04/2010
397
974/UBND-kt
V/v Chấp thuận chủ trương đầu tư Nhà máy điện trấu
05/04/2010
398
968/UBND-Kt
V/v khai thác cát phục vụ Tuyến dân cư Long Hưng, thị xã Tân Châu
05/04/2010
399
596/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài "Ương giống và nuôi thương phẩm cá chạch lấu"
02/04/2010
400
946/UBND-KT
V/v góp ý dự thảo Nghị định của Chính phủ về chính sách chi trả dịch vụ môi trường rừng
02/04/2010
401
948/UBND-KT
V/v tiêu thụ lúa hàng hoá cho nông dân.
02/04/2010
402
965/UBND-KT
V/v hỗ trợ truyền thông festival trái cây Việt Nam lần I năm 2010
02/04/2010
403
966/UBND
V/v tham gia festival trái cây Việt Nam lần I năm 2010
02/04/2010
404
967/UBND-KT
V/v báo cáo danh sách đơn vị cấp huyện triển khai phần mềm 01 cửa điện tử
02/04/2010
405
591/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án "Nâng cao nhận thức cộng đồng và Quản lý rủi ro thiên tai dựa vào cộng đồng đến năm 2020" của tỉnh An Giang
01/04/2010
406
920/UBND-XDCB
V/v chủ trương đầu tư Khu đô thị Cồn Tiên
01/04/2010
407
923/UBND-KT
V/v Tham gia các hoạt động Diễn đàn Hợp tác kinh tế ĐBSCL - Kiên Giang
01/04/2010
408
925/UBND-KT
V/v khẳng định hoàn trả đủ số nợ đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện năm 2008 và năm 2009
01/04/2010
409
926/UBND-KT
V/v khần trương hoàn trả nợ đầu tư xây dựng hệ thống trạm bơm điện năm 2008, 2009
01/04/2010
410
927/UBND-KT
V/v xây dựng Tổ kiểm định cân cấp 4 trên địa bàn tỉnh An Giang
01/04/2010
411
928/UBND-KT
V/v triển khai thanh tra chuyên đề an toàn bức xạ hạt nhân năm 2010
01/04/2010
412
928/UBND-KT
V/v triển khai thanh tra chuyên đề an toàn bức xạ hạt nhân năm 2010
01/04/2010
413
928/UBND-KT
V/v triển khai thanh tra chuyên đề an toàn bức xạ hạt nhân năm 2010
01/04/2010
414
929/UBND-KT
V/v Cung cấp DA kêu gọi đầu tư phục vụ HN XTĐT và Hợp tác Phát triển ĐBSCL
01/04/2010
415
930/UBND-KT
V/v Góp ý dự thảo Đề án phát triển Du lịch các tỉnh biên giới VN-Lào, VN -Campuchia đến năm 2020
01/04/2010
416
936/UNBD-KT
V/v gia hạn nhiệm vụ chứng nhận vệ sinh an toàn thực phẩm
01/04/2010
417
937/UBND-KT
V/v hỗ trợ HTX nông nghiệp theo QĐ 317/QĐ-TTg của TTCP
01/04/2010
418
904/UBND-KT
V/v Thực hiện các thủ tục về đầu tư
31/03/2010
419
918/UBND-KT
V/v nhu cầu khai thác đá tại mỏ Đông Nam núi Bà Đội thuộc xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên
31/03/2010
420
919/UBND-KT
V/v khai thác cát phục vụ Cụm dân cư ấp Vĩnh Bình và Bờ Dâu
31/03/2010
9
Hide details for KT-THKT-TH
1
4552/VPUBND-KTTH
V/v bổ sung kinh phí cho Quỹ Bảo vệ Môi trường và các quỹ tài chính địa phương
19/10/2017
2
4553/VPUBND-KTTH
V/v s ắp xếp, đổi mới công ty th ủy lợi
19/10/2017
3
4557/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị hoàn trả tạm ứng ngân sách tỉnh thực hiện dự án nâng cấp Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên
19/10/2017
4
4558/VPUBND-KTTH
V/v xin chủ trương bổ sung dự án Trụ sở Sở Lao động - Thương binh & Xã hội
19/10/2017
5
4559/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị mua sắm xe ô tô phục vụ công tác
19/10/2017
6
4560/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân vốn của Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới
19/10/2017
7
4561/VPUBND-KTTH
V/v góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn thực hiện Chương trình phát triển Văn hóa
19/10/2017
8
4564/VPUBND-KTTH
V/v sử dụng nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường năm 2015
19/10/2017
9
4499/UBND -KTTH
V/v góp ý dự thảo Nghị định hướng dẫn một số điều của Luật hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
18/10/2017
10
4505/VPUBND-KTTH
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư thay thế Thông tư số 177/2016/TT-BTC và Thông tư
,
số 178/2016/TT-BTC
18/10/2017
11
4507/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ vốn nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2016
18/10/2017
12
4508/VPUBND-KTTH
V/v rà soát chi phí chính thức khác ngoài phí, lệ phí và chi phí phát sinh đối với doanh nghiệp
18/10/2017
13
3094/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà th ầu Mua xe cứu thương chuyên dùng và máy thở của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
18/10/2017
14
4493/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP của Chính phủ về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước
18/10/2017
15
4498/VPUBND-KTTH
V/v rà soát, bố trí trụ sở làm việc theo tiêu chuẩn, định mức
18/10/2017
16
4500/VPUBND-KTTH
V/v rút dự toán và phân bổ kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển lâm nghiệp bền vững
18/10/2017
17
4501/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị cấp xe cứu thương cho Bệnh viện Đa khoa huyện Tịnh Biên
18/10/2017
18
4504/VPUBND-KTTH
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng kinh phí thực hiện Đề án “Xây dựng xã hội học tập giai đoạn 2012-2020”
18/10/2017
19
4506/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Thông báo số 440/TB-VPCP ngày 19/9/2017
18/10/2017
20
1827/UBND-KTTH
V/v đầu tư dự án Trung tâm Thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp
17/10/2017
21
3066/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Ứng dụng phần mềm chấm điểm cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
17/10/2017
22
3067/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/10/2017
23
3073/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17/10/2017
24
3085/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển xe ô tô Toyota Corolla 67A-003.45 từ Văn phòng Tỉnh ủy sang cho Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh quản lý, sử dụng; thu hồi xe ôtô cũ Toyota Camry 5 chỗ 67A-0205 không còn sử dụng.
17/10/2017
25
3086/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí để thực hiện Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu liên hợp thể dục thể thao tỉnh, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
17/10/2017
26
4482/VPUBND-KTTH
V/v bổ sung chức năng, nhiệm vụ cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
17/10/2017
27
4483/VPUBND-KTTH
V/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
17/10/2017
28
4490/VPUBND-KTTH
V/v kết quả thi tuyển thiết kế kiến trúc Trụ sở UBND huyện Châu Thành
17/10/2017
29
1822/UBND-KTTH
V/v kinh phí mua bảo hiểm y tế cho các nhóm đối tượng được ngân sách nhà nước đóng, hỗ trợ mức đóng
16/10/2017
30
3062/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn Nông nghiệp Công nghệ cao An Khang vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
16/10/2017
31
4443/VPUBND-KTTH
V/v chọn đơn vị tư vấn xây dựng phương án thoái vốn và tổ chức thẩm định giá trị doanh nghiệp
16/10/2017
32
4444/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thi công các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Star An Giang
16/10/2017
33
4451/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện mô hình tuyên truyền, vận động người dân sử dụng nước sạch của Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh
16/10/2017
34
4461/VPUBND-KTTH
V/v nhắc lại thời gian thực hiện báo cáo UBND tỉnh
16/10/2017
35
1815/UBND-KTTH
V/v xây dựng dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018
13/10/2017
36
1816/UBND-KTTH
V/v bổ sung vốn điều lệ cho Công ty Khai thác Thủy lợi và các quỹ tài chính địa phương
13/10/2017
37
3043/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trụ sở HĐND và UBND huyện Châu Phú huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
13/10/2017
38
3044/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/10/2017
39
3045/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/10/2017
40
3046/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Chi cục An toàn Vệ sinh thực phẩm An Giang Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/10/2017
41
3050/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2017 tỉnh An Giang
13/10/2017
42
4431/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hoạt động năm 2018 của Đài Khí tượng Thủy văn An Giang
13/10/2017
43
4437/VPUBND-KTTH
V/v không mua sắm theo phương thức tập trung gói thầu Sách, tài liệu giảng dạy năm 2017
13/10/2017
44
1799/UBND-KTTH
V/v di dời trụ sở làm việc của Đội Phòng ngừa, đấu tranh án buôn lậu, hàng giả, xâm phạm sở hữu trí tuệ thuộc Phòng Cảnh sát Kinh tế
12/10/2017
45
3033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Trạch Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7485285
12/10/2017
46
4409/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết Trung ương 5 khóa XII
12/10/2017
47
4411/VPUBND-KTTH
V/v tham mưu phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
12/10/2017
48
4415/VPUBND-KTTH
V/v tạm ứng ngân sách để thanh toán công trình Khắc phục sạt lở tuyến giao thông rạch Ông Chưởng
12/10/2017
49
4416/VPUBND-KTTH
V/v xử lý khối lượng cát bị tịch thu do vi phạm hành chính
12/10/2017
50
4417/VPUBND-KTTH
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ
12/10/2017
51
3023/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06, huyện An Phú, tỉnh An Giang
11/10/2017
52
1795/UBND-KTTH
V/v thanh toán việc mua sắm tài sản từ nguồn vốn quỹ phát triển hoạt động sự nghiệp
11/10/2017
53
4392/UBND-KTTH
V/v mua cổ phần của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
11/10/2017
54
4375/VPUBND-KTTH
V/v hỗ trợ kinh phí Hội Văn học nghệ thuật, Hội Nhà báo
11/10/2017
55
4376/VPUBND-KTTH
V/v rà soát văn bản QPPL liên quan đến lĩnh vực quản lý nhà nước của Ngân hàng Nhà nước
11/10/2017
56
4377/VPUBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 96/2017/TT-BTC
11/10/2017
57
4379/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí tỉnh An Giang
11/10/2017
58
4380/VPUBND-KTTH
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư hướng dẫn quản lý và sử dụng tiền dịch vụ môi trường rừng
11/10/2017
59
4381/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất thực hiện Chương trình hỗ trợ doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp và nông thôn
11/10/2017
60
4393/VPUBND-KTTH
V/v phương án phân bổ dự toán chi ngân sách nhà nước về giáo dục đào tạo cấp tỉnh và sử dụng kinh phí sự nghiệp tập trung
11/10/2017
61
4396/VPUBND-KTTH
V/v kế hoạch phân bổ vốn thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững
11/10/2017
62
4397/VPUBND-KTTH
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu xây lắp công trình mở rộng trụ sở làm việc Sở Kế hoạch và Đầu tư
11/10/2017
63
1783/UBND-KTTH
V/v kiểm tra, đối chiếu số liệu báo cáo của người nộp thuế khi kiểm toán tại cơ quan thuế
10/10/2017
64
2990/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí quản lý bảo trì đường bộ năm 2017
10/10/2017
65
2995/QĐ-UBND
Về việc giao tài sản nhà nước cho Bến xe khách Châu Đốc quản lý, sử dụng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
10/10/2017
66
392/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty Solar Universal Australia về các dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh
10/10/2017
67
4355/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện và thanh toán vốn đầu tưcông theo Nghị quyết 70/NQ-CP ngày 3/8/2017 của Chính phủ
10/10/2017
68
4356/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị chỉ định thầu gói thầu áp dụng hệ thống quản lý chất lượng vào hoạt động 39 UBND xã, phường
10/10/2017
69
4361/VPUBND-KTTH
V/v rà soát, đề xuất bố trí trụ sở làm việc cho các cơ quan, đơn vị
10/10/2017
70
4362/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện Chương trình mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội các vùng giai đoạn 2016 - 2020
10/10/2017
71
1787/UBND-KTTH
V/v thanh lý tài sản là nhà máy chế biến lương thực sử dụng không hiệu quả
10/10/2017
72
1776/UBND-KTTH
V/v kết quả rà soát VBQPPL do địa phương ban hành thuộc lĩnh vực QLNN của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
09/10/2017
73
2988/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 04 đơn vị y tế, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/10/2017
74
2969/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản vô chủ được xác lập quyền sở hữu của Nhà nước
06/10/2017
75
4305/VPUBND-KTTH
V/v h ỗ trợ tiền tiêu vặt cho công chức tham gia tập huấn tại Hàn Quốc
06/10/2017
76
4306/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hoạt động năm 2018 cho Cục Thi hành án dân sự tỉnh
06/10/2017
77
4307/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hoạt động năm 2018 của Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh
06/10/2017
78
4321/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị tạm ứng ngân sách tỉnh để thanh toán chi phí dự án Xử lý khẩn cấp, hạn chế sạt lở bờ Sông Hậu
06/10/2017
79
4323/VPUBND-KTTH
V/v điều chỉnh vốn 02 dự án: Cải tạo, sửa chữa Thư viện tỉnh và Nhà ở, nhà tập vận động viên tỉnh
06/10/2017
80
4331/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí năm 2017 mua vắc xin lở mồm long móng
06/10/2017
81
4332/VPUBND-KTTH
V/v phương án tự chủ, thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính - tự đảm bảo chi thường xuyên giai đọan 2018-2020
06/10/2017
82
2943/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
05/10/2017
83
4296/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo đánh giá tình hình thực hiện khoán chi quản lý hành chính, khoán chi phí hoạt động
05/10/2017
84
4297/VPUBND-KTTH
V/v phân khai kế hoạch đầu tư công nguồn vốn nước ngoài cấp phát từ ngân sách trung ương năm 2018
05/10/2017
85
4298/VPUBND-KTTH
V/v rà soát, báo cáo các dự án thuộc tiêu chí dự án quan trọng quốc gia
05/10/2017
86
4299/VPUBND-KTTH
V/v tổng hợp kế hoạch đầu tư công vốn nước ngoài trung hạn GĐ 2016-2020
05/10/2017
87
1761/UBND-KTTH
V/v th ực hiện giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính - ngân sách địa phương những tháng cuối năm 2017
05/10/2017
88
2947/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý IV năm 2017 tỉnh An Giang
05/10/2017
89
2948/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Huỳnh Trung Dũng vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
05/10/2017
90
4302/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất văn bản chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư xây dựng những tháng cuối năm 2017
05/10/2017
91
4275/VPUBND-KTTH
V/v hướng dẫn thanh toán công tác phí cho các đại biểu tham dự hội nghị
04/10/2017
92
4276/VPUBND-KTTH
V/v xử lý đề nghị trang bị xe ô tô phục vụ công tác
04/10/2017
93
4277/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình quản lý, sử dụng vốn vay ODA và vốn vay ưu đãi
04/10/2017
94
4278/VPUBND-KTTH
V/v đề xuất bổ sung định mức xe ô tô chuyên dùng cho Trung tâm Pháp y tỉnh
04/10/2017
95
4279/VPUBND-KTTH
V/v miễn nộp tiền ký quỹ bảo đảm thực hiện dự án “Trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu”
04/10/2017
96
4280/VPUBND-KTTH
V/v thông báo chính sách ưu đãi tín dụng của BIDV Bắc An Giang
04/10/2017
97
4281/VPUBND-KTTH
V/v chuyển hình thức thuê đất của Công ty TNHH Thương mại XNK Phúc Kiến
04/10/2017
98
2936/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho Quỹ trợ giúp nhân đạo
04/10/2017
99
4287/VPUBND-KTTH
V/v kinh phí hoạt động Ban Chỉ đạo thi hành án dân sự tỉnh năm 2018
04/10/2017
100
4288/VPUBND-KTTH
V/v tham gia góp ý dự thảo Thông tư sủa đổi, bổ sung Thông tư số 38/2015/TT-BTC
04/10/2017
101
2919/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất Siêu thị Vinatex Tân Châu cũ cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh (Saigon Co.op) để thực hiện dự án đầu tư Siêu thị Co.opMart Tân Châu, An Giang
03/10/2017
102
2908/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2-2017)
02/10/2017
103
2916/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước các đơn vị trực thuộc Sở Lao động- Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
02/10/2017
104
2864/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm nền linh hoạt Cụm dân cư Trung tâm xã Khánh An, huyện An Phú
28/09/2017
105
2850/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án đấu giá khu đất rừng sản xuất xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
27/09/2017
106
2839/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Cơ sở Điều trị cai nghiện ma túy tỉnh giai đoạn 2017 - 2019
25/09/2017
107
2829/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm nền linh hoạt thuộc chương trình Cụm tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Thoại Sơn
22/09/2017
108
2830/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của ngành Tài nguyên và Môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
22/09/2017
109
368/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về công tác quản lý thu phí, lệ phí tại các cửa khẩu biên giới
19/09/2017
110
1601/UBND -KTTH
V/v tham mưu danh mục đơn vị sự nghiệp công lập chuy ển thành công ty cổ
,
phần giai đoạn 2017 - 2020
13/09/2017
111
1562/UBND -KTTH
V/v kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động tài chính và quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước, tài sản công
08/09/2017
112
2676/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
08/09/2017
113
2677/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án thu phí sử dụng công trình kết cấu hạ tầng, công trình dịch vụ, tiện ích công cộng trong khu kinh tế cửa khẩu tỉnh An Giang
08/09/2017
114
2651/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục loại dự án được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/09/2017
115
1532/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng về đầu tư theo hình thức đối tác công – tư
01/09/2017
116
2632/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Ban quản lý dự án Đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh
01/09/2017
117
496/KH-UBND
Thực hiện chương trình hành động số 15-CTr/TU ngày 20/7/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về thực hiện Nghị quyết số 07-NQ/TW ngày 18/11/2016 của Bộ Chính trị về chủ trương, giải pháp cơ cấu lại ngân sách nhà nước, quản lý nợ công để bảo đảm nền tài chính quốc gia an toàn, bền vững
31/08/2017
118
1506/UBND-KTTH
V/v xử lý các vướng mắc trong
,
việc phân kỳ đầu tư các dự án thuộc kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn ngân sách tỉnh)
29/08/2017
119
1507/UBND-KTTH
V/v xử lý các vướng mắc trong quá trình đầu tư xây dựng công trình
29/08/2017
120
2576/QĐ-UBND
Về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2016
28/08/2017
121
1484/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh mức trợ cấp hàng tháng đối với cán bộ xã già yếu nghỉ việc theo Nghị định số 76/2017/NĐ-CP
25/08/2017
122
2504/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ LIÊN HIỆP HỢP TÁC XÃ THƯƠNG MẠI THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
18/08/2017
123
2495/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17/08/2017
124
2496/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Công Thương tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17/08/2017
125
2469/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRƯỜNG SONG NGỮ TINH HOA
15/08/2017
126
2422/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số Kiến thiết An Giang
09/08/2017
127
1348/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn xây dựng dự toán ngân sách nhà nước năm 2018 và kế hoạch tài chính - ngân sách nhà nước 03 năm 2018 - 2020
07/08/2017
128
2392/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ cho Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017 - 2020
07/08/2017
129
2393/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tin học, trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017 -2020
07/08/2017
130
2394/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Ngoại ngữ, trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017 - 2020
07/08/2017
131
2395/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017 - 2020
07/08/2017
132
2396/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ cho Trung tâm Tạo nguồn nhân lực phát triển cộng đồng, trực thuộc Trường Đại học An Giang giai đoạn 2017 - 2020
07/08/2017
133
2234/QĐ-UBND
Về việc công bố hệ số điều chỉnh tăng thêm tiền lương trong giá sản phẩm, dịch vụ công ích đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
25/07/2017
134
1249/UBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017
21/07/2017
135
1243/UBND-KTTH
V/v lập kế hoạch đầu tư công năm 2018
20/07/2017
136
1230/UBND-KTTH
V/v công tác phối hợp thẩm định giá thiết bị và thẩm định quy mô diện tích trụ sở làm việc cơ quan thuộc tỉnh
19/07/2017
137
1238/UBND-KTTH
V/v phối hợp tháo gỡ khó khăn cho người dân, doanh nghiệp, tăng khả năng tiếp cận vốn ngân hàng
19/07/2017
138
422/TB-UBND
Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 5)
17/07/2017
139
417/KH-UBND
Đầu tư xây dựng các thiết chế của công đoàn tại các khu công nghiệp, cụm công nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
14/07/2017
10
Hide details for KTNKTN
1
1832/UBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất 02 dự án đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi
,
sau hồ Ô Tưk Sa – Tuyến kênh N1 và N2.
18/10/2017
2
1833/UBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất thực hiện công trình Trạm quan trắc nước mặt tại phường
,
Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
18/10/2017
3
4491/VPUBND-KTN
V/v Giải phóng mặt bằng khu đất xây dựng Sân vận động tỉnh và làm tuyến đường theo quy hoạch Khu liên hợp văn hóa thể thao
18/10/2017
4
1834/UBND-KTN
V/v đăng ký bổ sung nhu cầu vốn TPCP năm 2018 dự án Nâng cấp tuy ến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT945)
18/10/2017
5
1836/UBND-KTN
V/v hợp tác và đầu tư trong lĩnh vực xử lý rác thải.
18/10/2017
6
1839/UBND-KTN
V/v thống nhất địa điểm quy hoạch các công trình nguồn điện cấp cho tỉnh An Giang trong Quy ho ạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2025 có xét đến 2035.
18/10/2017
7
1840/UBND-KTN
V/v kiểm tra thực hiện Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg và Chương trình xây dựng cụm tuyến dân cư, nhà ở ĐBSCL.
18/10/2017
8
1843/UBND-KTN
V/v phúc đáp Công văn số 81/UBQGBĐKH-VP ngày 11/10/2017.
18/10/2017
9
4513/VPUBND-KTN
V/v Chọn nguồn cát san lấp trước khi xác định dự toán công trình
18/10/2017
10
4514/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương cơ chế, chính sách giao nền cho các hộ dân bị sạt lở tại Khu tái định cư ấp Mỹ Hòa, xã Mỹ Hội Đông
18/10/2017
11
4515/VPUBND-KTN
V/v quy hoạch các địa điểm giao, nhận hàng hóa và các bến xe hàng trên địa bàn tỉnh An Giang
18/10/2017
12
4516/VPUBND-KTN
V/v góp ý Thông tư chế độ người lao động trong phòng chống thiên tai
18/10/2017
13
4517/VPUBND-KTN
V/v chủ trương triển khai, vận hành sàn thương mại điện tử tỉnh An Giang
18/10/2017
14
4518/VPUBND-KTN
V/v doanh nghiệp tới khảo sát thực địa tìm ki ếm cơ hội đầu tư dự án điện mặt trời tại An Giang
18/10/2017
15
4520/VPUBND-KTN
V/v góp ý Nghị định về chính sách khuyến khích phát triển hợp tác liên kết trong sản xuất và tiêu thụ sản phẩm
18/10/2017
16
4521/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh Quyết định giao đất Dự án cụm tuyến dân cư Tây Trà Sư, huyện Tịnh Biên.
18/10/2017
17
4522/VPUBND-KTN
V/v điều chuyển kinh phí để thực hiện quy hoạch chung đô thị Cô Tô đến năm 2030.
18/10/2017
18
4523/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện tạo quỹ đất của Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
18/10/2017
19
4524/VPUBND-KTN
V/v mua đất xây dựng hệ thống cấp nước Hội An (công suất 5.000m3/ngày), huyện Chợ Mới.
18/10/2017
20
3725/VPUBND-KTN
V/v cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho DNTN Tiến Đạt.
18/10/2017
21
1837/UBND-KTN
V/v cho phép giữ kinh phí hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở.
18/10/2017
22
3089/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Tòa án nhân dân huyện Tịnh Biên
18/10/2017
23
3090/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Bảo hiểm xã hội tỉnh An Giang
18/10/2017
24
3091/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành chuyển mục đích sử dụng đất
18/10/2017
25
3092/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Thương mại sản xuất Hóa Nông An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
18/10/2017
26
3093/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp với đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (đoạn từ Công viên 30/4 đến đường Sương Nguyệt Ánh)
18/10/2017
27
4527/VPUBND-KTN
Về việc góp ý dự thảo Hướng dẫn thực hiện các chỉ tiêu báo cáo về môi trường
18/10/2017
28
4528/UBND-KTN
V/v Chủ trương tổ chức thực hiện công tác di dời giải phóng mặt bằng công trình kiên cố hóa sạt lở Quốc lộ 91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang
18/10/2017
29
4529/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương chuy ển đổi công năng sử dụng đất của CDC xã Phú An, huyện Phú Tân (giai đoạn 1)
18/10/2017
30
4542/VPUBND-KTN
V/v th ực hiện Dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
18/10/2017
31
1826/UBND-KTN
V/v rà soát, báo cáo tình hình sạt lở tại ven sông, kênh, rạch vùng đồng bằng sông Cửu Long
17/10/2017
32
3072/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
17/10/2017
33
4480/VPUBND-KTN
V/v góp ý dự thảo Nghị định ban hành Quy chế quản lý hoạt động nạo vét, duy tu vùng nước cảng biển và luồng đường thủy nội địa
17/10/2017
34
4484/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn y tế nguy hại theo mô hình cụm bệnh viên trên địa bàn tỉnh.
17/10/2017
35
1825/UBND-KTN
V/v chủ trương tạo quỹ đất dự án Đường nối ra Tỉnh lộ 957 khu vực sạt lở tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
16/10/2017
36
4445/VPUBND-KTN
Về việc xin kinh phí lập phương án rà soát, chuyển đổi đất, rừng phòng hộ đầu nguồn ít xung yếu sang quy hoạch phát triển rừng sản xuất, gắn với điều chỉnh quy hoạch 03 loại rừng tỉnh An Giang
16/10/2017
37
4446/VPUBND-KTN
Về việc theo dõi, hỗ trợ huyện An Phú trong lịch xuống giống vụ Đông Xuân 2017-2018.
16/10/2017
38
4447/VPUBND-KTN
Về việc xin thay đổi mục tiêu đề tài ”Xây dựng mô hình chuỗi liên kết sản xuất và tiêu thụ lươn đồng (Monopterrus albus) tình An Giang đạt tiêu chuẩn VietGAP”
16/10/2017
39
4448/VPUBND-KTN
Về việc điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp chất lượng cao.
16/10/2017
40
4453/VPUBND-KTN
Về việc tăng cường phòng, chống bệnh lở mồm long móng gia súc
16/10/2017
41
4454/VPUBND-KTN
Về việc xây dựng kế hoạch và bố trí kinh phí phòng, chống dịch bệnh thủy sản, triển khai Kế hoạch giám sát dịch bệnh Quốc gia năm 2018
16/10/2017
42
4455/VPUBND-KTN
Về việc khẩn trương triển khai tháng vệ sinh, tiêu độc khử trùng đợt 2 năm 2017
16/10/2017
43
4456/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ Đoàn công tác của Ủy ban sông Mê Công quốc tế đi thực địa tại ĐBSCL
16/10/2017
44
4457/VPUBND-KTN
V/v triển khai hướng dẫn tạm thời đối với công tác phòng ngừa, ứng phó và khắc p hục vụ việc, sự cố môi trường
16/10/2017
45
4458/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường đối với dự án đầu tư
16/10/2017
46
4459/VPUBND-KTN
V/v Tiến độ thực hiện dự án Cầu Tân An - ĐT 952 và việc gia hạn thời gian thi công gói thầu cầu Tân An
16/10/2017
47
4460/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương xử lý sạt lở đường tỉnh 946, huyện Chợ Mới
16/10/2017
48
4463/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương giao Trung tâm Phát triển Quỹ đất Long Xuyên thực hiện công tác bồi thường các dự án do UBND thành phố làm chủ đầu tư
16/10/2017
49
3047/QĐ-UBND
Về việc khen thưởng thành tích trong thi tuyển Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050
13/10/2017
50
3048/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu thương mại và vui chơi giải trí khu vực cửa khẩu Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu
13/10/2017
51
3051/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH
,
KHOA.
13/10/2017
52
3052/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường, Đường tỉnh 943 đoạn từ km27+920 đến km40+120 (cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
13/10/2017
53
396/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc kiểm tra tình hình sạt lở Tỉnh lộ 946 khu vực xã Long Kiến và sạt lở trên địa bàn xã Long Giang, huyện Chợ Mới
12/10/2017
54
3037/QĐ-UBND
Thành lập Tổ Tư vấn xây dựng Đề án “Xây dựng và phát triển thương hiệu gạo An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030”
12/10/2017
55
4403/VPUBND-KTN
Về việc gia hạn thời gian thực hiện đề tài nghiên cứu khoa học và công nghệ cấp tỉnh
,
(lần 2)
12/10/2017
56
1798/UBND-KTN
V/v điều chỉnh quy mô gói thầu xây lắp khắc phục sạt lở khẩn cấp tại một số vị trí bờ sông thuộc xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
12/10/2017
57
1800/UBND-KTN
V/v sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi cho lĩnh vực cung cấp nước sách và xử lý nước thải.
12/10/2017
58
1801/UBND-KTN
V/v sử dụng tro xỉ, thạch cao của các nhà máy nhiệt điện.
12/10/2017
59
3034/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Cấp điện các hộ dân kênh Ông Phủ, Tràm Chích, Mười Cai xã Vĩnh trạch, huyện Thoại Sơn theo hương trình mục tiêu quốc gia xây dựng
,
nông thôn mới tỉnh An Giang”
12/10/2017
60
3035/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Cấp điện các hộ dân kênh Thanh Sơn Bắc Núi Chóc, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú theo Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang”
12/10/2017
61
4406/VPUBND-KTN
V/v lập quy hoạch tổng thể phát triển du lịch cấp quốc gia Cù lao Ông Hổ, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên.
12/10/2017
62
4407/VPUBND-KTN
V/v thực hiện phương án đấu thầu quản lý, khai thác hệ thống công trình thủy lợi Vùng Bắc Vàm Nao
12/10/2017
63
4408/VPUBND-KTN
V/v Rà soát các điểm sạt lở rất nghiêm trọng cần phải thực hiện đầu tư cụm tuyến dân cư ngay để di dời các hộ dân tránh thiệt hại về người và tài sản
12/10/2017
64
1804/UBND-KTN
V/v cung cấp số liệu tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản giai đoạn từ 01/7/2011
,
đến 31/12/2013
12/10/2017
65
1805/UBND-KTN
V/v góp ý dự thảo Quyết định của Thủ tướng Chính phủ ban hành Quy định phương pháp xác định chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, chi phí thăm dò khoáng sản phải hoàn trả, phương thức hoàn trả; quy định chế độ thu, quản lý, sử dụng chi phí đánh giá tiềm năng khoáng sản, thăm dò khoáng sản do nhà nước đã đầu tư
12/10/2017
66
1807/UBND-KTN
V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án về BĐKH -
,
Dự án Xây dựng mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho
,
cư dân vùng núi thuộc huyện Tri Tôn
12/10/2017
67
1808/UBND-KTN
V/v thông báo kết quả kiểm tra, đánh giá tình hình thực hiện các dự án về BĐKH -
,
Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu, bảo vệ thành phố Long Xuyên
12/10/2017
68
1809/UBND-KTN
V/v triển khai rà soát công tác lập, quản lý thực hiện quy hoạch và đề xuất các giải pháp khắc phục.
12/10/2017
69
3036/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV TRỊNH VĂN PHÚ.
12/10/2017
70
4420/VPUBND-KTN
V/v góp ý Dự thảo Thông tư hướng dẫn về Hội đồng quản lý trong đơn vị sự nghiệp công lập thuộc lĩnh vực Giao thông vận tải
12/10/2017
71
1797/UBND-KTN
V/v phối hợp triển khai thực hiện Nghị định số 98/2017/NĐ-CP
11/10/2017
72
3024/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
11/10/2017
73
3025/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH MTV Thái Sơn An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
11/10/2017
74
3026/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao
,
Hạng mục: Xây mới cống Phú Lạc Xã Phú Hiệp, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7006363
11/10/2017
75
3027/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao
,
Hạng mục: Xây mới cống Bùng Binh Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
,
Mã số dự án: 7006363
11/10/2017
76
4389/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra, chấn chỉnh kịp thời tình trạng “xe dù, bến cóc“ trên địa bàn tỉnh
11/10/2017
77
4390/VPUBND-KTN
V/v tham dự chương trình học tập, khảo sát thực tế Australia và New Zealand
11/10/2017
78
4394/VPUBND-KTN
V/v bổ sung xây dựng Quy định bảo vệ môi trường ngành công thương tỉnh An Giang
11/10/2017
79
4395/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ Đoàn nghiên cứu của Quỹ hỗ trợ Chương trình, dự án an sinh xã hội Việt Nam
11/10/2017
80
4400/VPUBND-KTN
V/v Lập kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái định cư
11/10/2017
81
4401/VPUBND-KTN
V/v Công ty Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho phần đất giải tỏa ven sông Hậu
11/10/2017
82
4352/VPUBND-KTN
V/v xây dựng danh mục dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông, lâm, ngư nghiệp
10/10/2017
83
4363/VPUBND-KTN
V/v kiểm tra nguồn cát được tỉnh ưu tiên bố trí cho các công trình xây dựng nông thôn mới
10/10/2017
84
2991/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Thạnh
10/10/2017
85
2992/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
10/10/2017
86
2993/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu gạo Ngọc Thiên Phú thuê đất
10/10/2017
87
2994/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
10/10/2017
88
3014/QĐ-UBND
Về việc thành lập cụm công nghiệp Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên
10/10/2017
89
4372/VPUBND-KTN
Về việc chỉ đạo thanh tra, kiểm tra xử lý vi phạm về tiêm thuốc an thần vào heo trước khi giết mổ
10/10/2017
90
4373/VPUBND-KTN
V/v Gia hạn thời gian thực hiện hợp đồng thi công San lấp mặt bằng (giai đoạn 1) thuộc dự án Hạ tầng kỹ thuật Khu thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
10/10/2017
91
1780/UBND-KTN
V/v thực hiện ý kiến kết luận của Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình tại Hội nghị trực tuyến về nhiệm vụ, giải pháp tăng cường quản lý nhà nước đối với hoạt động khai thác, kinh doanh tài nguyên cát, sỏi
09/10/2017
92
2985/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 20/2017)
09/10/2017
93
4333/VPUBND-KTN
V/v điều chỉnh phạm vi, diện tích thăm dò
09/10/2017
94
4334/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án khu resort và khách sạn 5 sao, tại đường nối KDC chợ Vĩnh Đông đến đường tránh QL91
09/10/2017
95
4335/VPUBND-KTN
Về việc tự kiểm tra và gởi văn bản QPPL thuộc lĩnh vực quản lý của Bộ Khoa học và Công nghệ
09/10/2017
96
391/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc về xây dựng mô hình toán học 3 chiều ứng dụng trong lĩnh vực dự báo sạt lở
09/10/2017
97
567/KH-UBND
Khung mục tiêu, nhiệm vụ và danh mục dự án ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020
09/10/2017
98
4343/VPUBND-KTN
V/v công nhận doanh nghiệp, vùng và tiêu chí nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp sạch
09/10/2017
99
4344/VPUBND-KTN
V/v đầu tư dự án “Xưởng gia công dây thép mạ kẽm” của Công ty TNHH sản xuất Thương mại Xuất nhập khẩu MANY tại huyện An Phú
09/10/2017
100
4345/VPUBND-KTN
V/v chủ trương thực hiện các hoạt động ngành công thương 2018
09/10/2017
101
4346/VPUBND-KTN
V/v tiếp cận sử dụng và kinh doanh hệ thống điện năng lượng mặt trời của Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
09/10/2017
102
4347/VPUBND-KTN
V/v Chủ trương đầu tư xây dựng 23 cụm, tuyến dân cư để di dời khẩn cấp các hộ dân tại các khu vực sạt lở trên địa bàn tỉnh An Giang
09/10/2017
103
4348/VPUBND-KTN
V/v Thực hiện Chỉ thị số 03/CTBXD ngày 13/9/2017 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động thí nghiệm chuyên ngành xây dựng
09/10/2017
104
4349/VPUBND-KTN
V/v Xin thuê chỉ định khu đất có diện tích khoảng 3,3 ha tại xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên để làm Bãi đỗ xe phục vụ dự án Khu du lịch Thành Đô An Giang
09/10/2017
105
4350/VPUBND-KTN
V/v Rà soát vật liệu cát xây dựng để cung cấp cho dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
09/10/2017
106
4351/VPUBND-KTN
V/v tình hình thực hiện các nhiệm vụ của Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang.
09/10/2017
107
1764/UBND-KTTH
V/v đề nghị bổ sung vốn đầu tư phát triển Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới năm 2017
06/10/2017
108
1771/UBND-KTN
V/v xử lý kiến nghị thanh lý hợp đồng thuê đ ất Siêu thị Vinatex Châu Phú .
06/10/2017
109
1772/UBND-KTN
V/v giảm diện tích thuê đất dự án Khu du lịch Lâm viên Núi Cấm.
06/10/2017
110
2975/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Dự án Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn tỉnh An Giang thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (WB6)
06/10/2017
111
2978/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
06/10/2017
112
4302/VPUBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí sử dụng nước sạch cho hộ chính sách xã Phú Lâm, huyện Phú Tân
06/10/2017
113
4310/VPUBND-KTN
V/v nhà máy sấy lúa Phước Thịnh
06/10/2017
114
4311/VPUBND -KTN
V/v phê duy ệt Kế hoạch hỗ trợ phát triển nghề dệt thổ cẩm Chăm xã Châu Phong và lụa Tân Châu giai đoạn 2018-202
06/10/2017
115
4314/VPUBND -KTN
V/v phê duyệt kế hoạch triển khai Chương trình thực hiện các hoạt động bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng tỉnh An Giang năm 2018
06/10/2017
116
4315/VPUBND -KTN
V/v lập văn phòng đại diện và trưng bày sản phẩm An Giang tại Tp HCM
06/10/2017
117
4318/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Dự án Khu tái định cư và nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành.
06/10/2017