Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
80/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh
,
An Giang
24/02/2020
2
74/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
21/02/2020
3
78/KH-UBND
Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
21/02/2020
4
77/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2020
21/02/2020
5
63/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2020
19/02/2020
6
64/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
19/02/2020
7
69/KH-UBND
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang
19/02/2020
8
60/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2020
14/02/2020
9
55/KH-UBND
Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2030
10/02/2020
10
210/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang
05/02/2020
11
47/KH-UBND
Khảo sát tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh
04/02/2020
12
151/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2020
22/01/2020
13
152/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020
22/01/2020
14
38/KH-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT -TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2015 – 2020
21/01/2020
15
36/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 tỉnh An Giang
20/01/2020
16
120/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang
20/01/2020
17
35/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
17/01/2020
18
05/KH-BCĐ
Phòng chống hạn hán, xâm nhập mặn phục vụ sản xuất nông nghiệp và dân sinh, mùa khô năm 2020
16/01/2020
19
34/KH-UBND
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020
16/01/2020
20
31/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/01/2020
21
29/KH-UBND
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
14/01/2020
22
30/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020
14/01/2020
23
15/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
09/01/2020
24
16/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
09/01/2020
25
45/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh
08/01/2020
26
680/KH-UBND
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020
31/12/2019
27
3160/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
28
851/KH-UBND
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/12/2019
29
3110/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2019
30
839/KH-UBND
Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
23/12/2019
31
3059/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ vừa học vừa làm năm 2020
23/12/2019
32
3002/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
17/12/2019
33
2994/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
16/12/2019
34
809/KH-UBND
Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh An Giangtheo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
09/12/2019
35
800/KH-UBND
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo
06/12/2019
36
803/KH-UBND
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
06/12/2019
37
798/KH-UBND
Phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em Việt Nam bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu
05/12/2019
38
786/KH-UBND
Tổ chức Ngày hội Mắm An Giang- Nam Bộ năm 2020
02/12/2019
39
739/KH-UBND
Phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Nguyên nhân – giải pháp hạn chế xói lở và bồi lắng tại hệ thống sông Đồng bằng sông Cửu Long”
19/11/2019
40
703/KH-UBND
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2019
05/11/2019
41
704/KH-UBND
Thực hiện Đề án Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng năm 2020
05/11/2019
42
693/QĐ-UBND
Thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021
01/11/2019
43
664/KH-UBND
Phối hợp tổ chức Diễn đàn Mekong Connect 2019
23/10/2019
44
650/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021”
15/10/2019
45
651/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật giai đoạn 2019 – 2021” năm 2019
15/10/2019
46
262/KH-UBND
Về phát triển kinh tế tập thể năm 2020
08/10/2019
47
617/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Thi hành án hình sự năm 2019
07/10/2019
48
618/KH-UBND
Thực hiện các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật năm 2019
07/10/2019
49
607/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang
01/10/2019
50
596/KH-UBND
Tổ chức diễn tập ứng phó sự cố hóa chất cấp tỉnh
26/09/2019
51
582/KH-UBND
Đẩy mạnh và nâng tầm đối ngoại đa phương đến năm 2030
24/09/2019
52
583/KH-UBND
Tăng cường và nâng cao hiệu quả quan hệ đối ngoại đảng trong tình hình mới
24/09/2019
53
571/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2020, sơ kết 04 năm Chương trình hành động số 04-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về xây dựng nông thôn mới và ký kết giao ước thi đua giai đoạn 2021 - 2025
17/09/2019
54
565/KH-UBND
Về việc biên soạn và tổ chức thực hiện nội dung giáo dục địa phương trong Chương trình giáo dục phổ thông
16/09/2019
55
563/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022”
13/09/2019
56
564/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực đội ngũ hòa giải viên ở cơ sở giai đoạn 2019 – 2022” trên địa bàn tỉnh An Giang, năm 2019
13/09/2019
57
554/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng, chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2019
12/09/2019
58
557/KH-UBND
Triển khai thực hiện “Đề án Mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030”
12/09/2019
59
550/KH-UBND
Thực hiện một số nhiệm vụ, giải pháp nâng xếp hạng chỉ số chi phí tuân thủ pháp luật (chỉ số B1) trên địa bàn tỉnh An Giang
11/09/2019
60
553/KH-UBND
Tổ chức Đại hội Thi đua yêu nước các cấp tiến tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X
11/09/2019
61
541/KH-UBND
Triển khai Quyết định số 1007/QĐ-TTg ngày 13 tháng 8 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về việc chuyển Trường Đại học An Giang là trường đại học thành viên của Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh và Khai giảng năm học 2019-2020
06/09/2019
62
532/TB-VPUBND
Tuyên truyền, quảng bá về ASEAN giai đoạn 2019 - 2020
04/09/2019
63
534/KH-UBND
Dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường năm 2020 và kế hoạch tài chính – ngân sách nhà nước 03 năm 2020-2022 từ nguồn kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
04/09/2019
64
526/KH-UBND
Phối hợp tiếp công dân phục vụ Đại hội Đảng các cấp
30/08/2019
65
529/KH-UBND
Hỗ trợ trẻ em khuyết tật tiếp cận các dịch vụ bảo vệ, chăm sóc, giáo dục tại cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2019
66
530/KH-UBND
Chăm sóc vì sự phát triển toàn diện trẻ em trong những năm đầu đời tại gia đình và cộng đồng giai đoạn 2019 – 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2019
67
2089/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/08/2019
68
2090/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Thông tin và Truyền thông năm 2019
27/08/2019
69
493/KH-UBND
Thực hiện tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
13/08/2019
70
495/KH-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 40-CT/TW ngày 22 tháng 11 năm 2014 của Ban Bí thư về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với tín dụng chính sách xã hội trên địa bàn tỉnh An Giang
13/08/2019
71
494/KH-UBND
Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận huyện Thoại Sơn đạt chuẩn nông thôn mới năm 2018 và Kỷ niệm 40 năm ngày tái lập huyện Thoại Sơn (23/8/1979 - 23/8/2019)
13/08/2019
72
473/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Bồi dưỡng kiến thức dân tộc đối với cán bộ, công chức, viên chức giai đoạn 2018-2025”
05/08/2019
73
1880/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Cuộc thi báo chí viết về Nông thôn mới tỉnh An Giang năm 2019
05/08/2019
74
464/KH-UBND
Tuyên truyền và nâng cao chỉ số quản trị điện tử, nhằm cải thiện chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công (PAPI) năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
31/07/2019
75
1854/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh cơ cấu tổng mức đầu tư; điều chỉnh kế hoạch tổng thể giai đoạn 2017 - 2022 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang” (VILG)
31/07/2019
76
1855/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện năm 2019 của Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang” (VILG)
31/07/2019
77
1860/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2020
31/07/2019
78
1869/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch “Phát triển vùng chuyên canh nếp huyện Phú Tân giai đoạn 2019 - 2020”
31/07/2019
79
462/KH-UBND
Tổ chức kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
30/07/2019
80
460/KH-UBND
Triển khai Nghị quyết số 02/NQ-CP ngày 01/01/2019 của Chính phủ; gắn với nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) và năng lực cạnh tranh cấp sở, ngành, địa phương (DDCI) của tỉnh An Giang 2019, định hướng đến năm 2021
29/07/2019
81
1841/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện Bản ghi nhớ giữa Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ai-len về hợp tác phòng, chống mua bán người
29/07/2019
82
457/KH-UBND
Về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu, gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
26/07/2019
83
450/KH-UBND
Về việc triển khai thi hành Quyết định của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác tủ sách pháp luật
22/07/2019
84
1789/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 của các huyện, thị xã, thành phố
22/07/2019
85
444/KH-UBND
Tổ chức Lễ phát động phong trào “Cán bộ, công chức, viên chức thi đua thực hiện văn hóa công sở” trên địa bàn tỉnh An Giang
19/07/2019
86
448/KH-UBND
Đảm bảo an toàn thông tin trong hoạt động cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh giai đoạn 2019- 2020
19/07/2019
87
438/KH-UBND
Thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang năm 2019
17/07/2019
88
432/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông
12/07/2019
89
433/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quy hoạch tổng thể phát triển Khu du lịch Quốc gia Núi Sam, tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030
12/07/2019
90
1713/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tiếp đoàn công tác liên ngành kiểm tra thi hành pháp luật về hoạt động thương mại biên giới
12/07/2019
91
1719/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
12/07/2019
92
429/KH-UBND
Về việc tổ chức Hội nghị đối thoại doanh nghiệp 6 tháng đầu năm 2019 của tỉnh An Giang
11/07/2019
93
1694/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch rà soát cấp trùng thẻ bảo hiểm y tế năm 2016 và năm 2018
11/07/2019
94
428/KH-UBND
Triển khai lập Quy hoạch Tỉnh An Giang thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2045
11/07/2019
95
421/KH-UBND
Tổ chức thực hiện các dự án hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng mô hình giảm nghèo thuộc Chương trình MTQG giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
10/07/2019
96
422/KH-UBND
Triển khai đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương thuộc tỉnh An Giang năm 2019 và các năm tiếp theo
10/07/2019
97
413/KH-UBND
Triển khai Luật Thủy sản và các văn bản hướng dẫn thi hành
09/07/2019
98
401/KH-UBND
Sắp xếp, sáp nhập ấp, khóm chưa đảm bảo tiêu chuẩn về quy mô số hộ gia đình theo quy định trên địa bàn tỉnh An Giang
04/07/2019
99
395/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2019
03/07/2019
100
385/KH-UBND
Tổ chức hội chợ thương mại quốc tế An Phú - An Giang năm 2019
27/06/2019
101
1574/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai thi hành Luật Đo đạc và bản đồ trên địa bàn tỉnh An Giang
27/06/2019
102
1577/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2020 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
27/06/2019
103
373/KH-UBND
Phối hợp tổ chức khánh thành Nhà máy điện mặt trời của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
26/06/2019
104
378/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị sơ kết Quy chế phối hợp trong công tác thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2019
105
379/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 274/QĐ-TTg ngày 12 tháng 3 năm 2019 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Cổng dịch vụ công quốc gia
26/06/2019
106
380/KH-UBND
Thực hiện Nghị Quyết số 12/NQ-CP ngày 19/02/2019 của Chính phủ về tăng cường bảo đảm trật tự an toàn giao thông và chống ùn tắc giao thông giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2019
107
367/KH-UBND
Tổ chức lễ cải táng hài cốt liệt sĩ hy sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước
25/06/2019
108
1534/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang năm 2019
25/06/2019
109
1535/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020
25/06/2019
110
1547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương Kế hoạch phát triển hệ thống cấp nước sinh hoạt vùng tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2025, tầm nhìn đến năm 2030
25/06/2019
111
355/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị phân tích kết quả đánh giá, xếp hạng Chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang; Công bố Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng của người dân, tổ hức đối với sự phục vụ của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
24/06/2019
112
356/KH-UBND
Thực hiện “Ngày không viết” và “Ngày không hẹn” tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cơ quan hành chính các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
24/06/2019
113
361/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 12/CT-TTg ngày 25/4/2019 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật liên quan đến hoạt động “tín dụng đen”
24/06/2019
114
362/KH-UBND
Sơ kết và khen thưởng thành tích trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân giai đoạn 2009 - 2019
24/06/2019
115
347/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 1851/QĐ-TTg ngày 27/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về thúc đẩy chuyển giao, làm chủ và phát triển công nghệ giai đoạn đến năm 2025, định hướng đến năm 2030
21/06/2019
116
1463/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Đào tạo liên tục giai đoạn 2019-2020
19/06/2019
117
1403/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh – Liệt sĩ 27/7/1947 – 27/7/2019
10/06/2019
118
309/KH-UBND
Hỗ trợ Nhà đầu tư triển khai các dự án đầu tư vào An Giang
04/06/2019
119
301/KH-UBND
Hoạt động hợp tác năm 2019 thực hiện Chương trình liên kết giữa UBND tỉnh An Giang với Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh
31/05/2019
120
295/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 30 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12/1989 – 22/12/2019) và 75 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam (22/12/1944 – 22/12/2019)
30/05/2019
121
284/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị định số 09/2019/NĐ-CP ngày 24/01/2019 của Chính phủ quy định về chế độ báo cáo của cơ quan hành chính nhà nước
27/05/2019
122
275/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Nghị quyết số 132/NQ-CP ngày 24/10/2018 của Chính phủ; Kế hoạch số 74-KH/TU ngày 11/3/2019 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ bảy Ban chấp hành Trung ương (khóa XII) về tập trung xây dựng đội ngũ cán bộ các cấp, nhất là cấp chiến lược, đủ phẩm chất, năng lực và uy tín, ngang tầm nhiệm vụ
23/05/2019
123
276/KH-UBND
Thực hiện sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã trong giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
23/05/2019
124
277/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 107/NQ-CP ngày 16/8/2018 của Chính phủ và Kế hoạch số 73-KH/TU ngày 27/02/2019 ...
23/05/2019
125
255/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật, lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 – 2021” năm 2019
21/05/2019
126
251/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị định số 24/2019/NĐ-CP ngày 5/3/2019 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 19/2011/NĐ-CP ngày 21/3/2011 quy định chi tiết một số điều của Luật nuôi con nuôi
20/05/2019
127
1166/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện xây dựng nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các ấp thuộc các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
16/05/2019
128
2297/VPUBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận của Phó Thủ tướng Chính phủ về giải pháp thúc đẩy giải ngân vốn đầu tư công năm 2019
15/05/2019
129
235/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em và chiến dịch truyền thông “Chấm dứt xâm hại, bạo lực đối với trẻ em” năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
14/05/2019
130
231/KH-UBND
Tổng kết 10 năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2010 - 2020
13/05/2019
131
225/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2019 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
09/05/2019
132
218/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị định số 160/2018/NĐ-CP ngày 29/11/2018 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
04/05/2019
133
214/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
02/05/2019
134
214/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 17/NQ-CP ngày 07/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển Chính phủ điện tử giai đoạn 2019-2020, định hướng đến 2025
02/05/2019
135
202/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 209/QĐ-BVHTTDL phê duyệt Đề án “Bảo tồn, phát huy trang phục truyền thống các dân tộc thiểu số Việt Nam trong giai đoạn hiện nay
25/04/2019
136
209/KH-UBND
Về thực hiện Chương trình phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020
25/04/2019
137
192/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật đặc xá năm 2018
19/04/2019
138
190/KH-UBND
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2019
18/04/2019
139
184/KH-UBND
Tổ chức Ngày Sách Việt Nam lần thứ VI năm 2019
17/04/2019
140
177/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2019
12/04/2019
141
173/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị triển khai Nghị quyết số 37-NQ/TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 653/2019/UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, cấp xã giai đoạn 2019-2021
10/04/2019
142
172/KH-UBND
Tổ chức Hội thảo Phân tích, đánh giá chuyên sâu về tác động của chỉ số PCI đến môi trường kinh doanh tỉnh An Giang
09/04/2019
143
170/KH-UBND
TUYÊN TRUYỀN VỀ THỰC HIỆN PHONG TRÀO “TOÀN DÂN ĐOÀN KẾT XÂY DỰNG ĐỜI SỐNG VĂN HÓA”
08/04/2019
144
169/KH-UBND
THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG SỐ 59/CTr-UBND VỀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG DU LỊCH TỈNH AN GIANG NĂM 2019
05/04/2019
145
159/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2019
03/04/2019
146
150/KH-UBND
Thực hiện Đề án bảo đảm cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2017 - 2020
02/04/2019
147
138/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đào tạo, bồi dưỡng giáo viên và cán bộ quản lý giáo dục mầm non giai đoạn 2018-2025
28/03/2019
148
141/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2018 và Lễ trao thưởng cấp Nhà nước
28/03/2019
149
654/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đội K iểm tra liên ngành 178 tỉnh An Giang năm 2019
28/03/2019
150
133/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/NQ -CP ngày 01 /01/201 9 của Chính phủ về tiếp tục thực hiện những nhiệm vụ, giải pháp ch ủ yếu cả i thiện môi trư ờng kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2019 và định hướng đến năm 2021
27/03/2019
151
135/KH-UBND
Thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang năm 2019
27/03/2019
152
128/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Công an nhân dân năm 2018
26/03/2019
153
118/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (đối với hộ nghèo theo chuẩn nghèo giai đoạn 2011 – 2015)
19/03/2019
154
120/KH-UBND
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2019
19/03/2019
155
113/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 33/CT-TTg ngày 05/12/2018 của Thủ tướng Chính phủ về “Tăng cường các biện pháp bảo đảm tái hoà nhập cộng đồng đối với người chấp hành xong án phạt tù”
15/03/2019
156
95/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2019
05/03/2019
157
96/KH-UBND
Thực hi ện Đề án “Nâng cao năng lực cho đ ội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấ p đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2019
05/03/2019
158
85/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Dạy và học ngoại ngữ trong hệ thống giáo dục quốc dân giai đoạn 2020 - 2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
01/03/2019
159
78/KH-UBND
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2018
25/02/2019
160
70/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2019
19/02/2019
161
57/KH-UBND
Thực hiện Chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2019
14/02/2019
162
61/KH-UBND
Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
14/02/2019
163
53/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2019
12/02/2019
164
42/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2019
29/01/2019
165
39/KH-UBND
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2019
166
36/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2019
167
33/KH-UBND
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2019
168
28/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019
18/01/2019
169
29/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển thương mai biên giới và phát triển hệ thống Logistics tỉnh An Giang năm 2019
18/01/2019
170
26/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
17/01/2019
171
19/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
11/01/2019
172
15/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
09/01/2019
173
01/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
03/01/2019
174
838/KH-UBND
Về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020
28/12/2018
175
839/KH-UBND
Về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty SunRice
28/12/2018
176
833/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
27/12/2018
177
823/KH-UBND
Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/12/2018
178
826/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2018
179
818/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang
24/12/2018
180
820/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025 trên địa b àn tỉnh An Giang
24/12/2018
181
3289/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phối hợp tổ chức ghi hình, phát sóng Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại An Giang
24/12/2018
182
814/KH-UBND
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019
20/12/2018
183
3170/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch t ự thực hiện “Chỉnh lý tài liệu của các đơn vị đã giải thể” của Sở Nội vụ
13/12/2018
184
3121/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
10/12/2018
185
780/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62 -KH/TU ngày 31/07/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nh ìn đến năm 2045
03/12/2018
186
776/KH-UBND
Hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh An Giang năm 2018
30/11/2018
187
756/KH-UBND
Thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
26/11/2018
188
741/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
19/11/2018
189
730/KH-UBND
Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
13/11/2018
190
2818/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang
09/11/2018
191
5844/VPUBND- KTN
V/v xử lý đề nghị điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư dự án “Cơ sở giết mổ gia súc - gia cầm tập trung thành phố Châu Đốc”
09/11/2018
192
715/KH-UBND
Triển khai Thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang
07/11/2018
193
687/KH-UBND
Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2018
194
638/KH-UBND
Về việc triển khai xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
17/10/2018
195
639/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
17/10/2018
196
599/KH-UBND
Tập huấn và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng
28/09/2018
197
582/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
25/09/2018
198
577/KH-UBND
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh An Giang năm 2019
20/09/2018
199
4627/VPUBND-KTN
V/v giá trị 02 khu đất hoán đổi tại dự án Cụm dân cư Phú Hữu do huyện Thoại Sơn đầu tư và Khu dân cư Phú Hữu do Công ty CP Tập Đoàn Sao Mai đầu tư
10/09/2018
200
548/KH-UBND
Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
06/09/2018
201
533/KH-UBND
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
23/08/2018
202
531/KH-UBND
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của tỉnh An Giang
22/08/2018
203
490/KH-UBND
Về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2019
09/08/2018
204
494/KH-UBND
Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 của tỉnh An Giang
09/08/2018
205
483/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
206
485/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
08/08/2018
207
487/KH-UBND
Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018
08/08/2018
208
479/KH-UBND
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
06/08/2018
209
471/KH-UBND
Về phát triển kinh tế tập thể năm 2019
02/08/2018
210
459/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
27/07/2018
211
1718/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra, bình chọn và khen thưởng các cơ quan, đơn vị đã có những công trình lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
19/07/2018
212
449/KH-UBND
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
18/07/2018
213
42/KH-TBTT
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
16/07/2018
214
391/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
03/07/2018
215
392/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính
03/07/2018
216
393/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
03/07/2018
217
394/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
03/07/2018
218
395/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
03/07/2018
219
35/KH-UBND
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
29/06/2018
220
382/KH-UBND
Thực hiện Quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
28/06/2018
221
383/KH-UBND
Nhân rộng mô hình thu gom, vận chuyển và xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
28/06/2018
222
384/KH-UBND
Triển khai thí điểm mô hình đưa nhân lực trẻ tốt nghiệp đại học, cao đẳng về làm việc tại hợp tác xã nông nghiệp tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
28/06/2018
223
372/KH-UBND
Triển khai thực hiện Thông tư số 03/2018/TT-BTP ngày 10/3/2018 của Bộ Tư pháp quy định Bộ tiêu chí đánh giá hiệu quả công tác phổ biến, giáo dục pháp luật
27/06/2018
224
3084/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/06/2018
225
371/KH-UBND
Triển khai “Đề án Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác tổ chức thi hành pháp luật giai đoạn năm 2018-2022” trên địa bàn tỉnh An Giang
26/06/2018
226
351/KH-UBND
Phổ biến, giáo dục pháp luật về hợp đồng góp hụi, cho vay trái pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
15/06/2018
227
329/KH-UBND
Phát động phong trào thi đua yêu nước kỷ niệm 70 năm Ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra Lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/06/1948 - 11/06/2018)
06/06/2018
228
275/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 19-2018/NQ-CP ngày 15/5/2018 của Chính phủ, gắn với cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang năm 2018 và những năm tiếp theo
31/05/2018
229
313/KH-UBND
Phát động đợt thi đua trong tổ chức diễn tập khu vực phòng thủ tỉnh An Giang năm 2018
31/05/2018
230
1224/QĐ-UBND
Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/05/2018
231
270/KH-UBND
Về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang
30/05/2018
232
2530/VPUBND-CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
29/05/2018
233
266/KH-UBND
Tổ chức gặp gỡ với các cơ quan, văn phòng đại diện, phóng viên thường trú báo địa phương và trung ương đóng trên địa bàn tỉnh về công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả
28/05/2018
234
263/KH-UBND
Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
25/05/2018
235
262/KH-UBND
Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018
24/05/2018
236
253/KH-UBND
Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/05/2018
237
250/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
16/05/2018
238
237/KH-UBND
Kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
10/05/2018
239
231/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang
09/05/2018
240
223/KH-UBND
Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và trao t ặng, truy tặng Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến
02/05/2018
241
213/KH-UBND
Tổ chức Hội thảo về phương pháp cải thiện môi trưởng kinh doanh, kết hợp Tập huấn về hỗ trợ cho doanh nghiệp tỉnh An Giang nắm bắt cơ hội mang lại từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam
24/04/2018
242
207/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
20/04/2018
243
209/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
20/04/2018
244
198/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
16/04/2018
245
181/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối vớingười đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh An Giang
09/04/2018
246
185/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
09/04/2018
247
170/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải pháp những năm tiếp theo”
06/04/2018
248
161/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh An Gian
04/04/2018
249
162/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021
04/04/2018
250
155/KH-UBND
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Ch ỉ số PACA 2017)
03/04/2018
251
149/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
29/03/2018
252
147/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh An Giang
29/03/2018
253
150/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
29/03/2018
254
151/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
29/03/2018
255
131/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và Lễ trao thưởng cấp Nhà nước
22/03/2018
256
408/KH-UBND
Chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2018
21/03/2018
257
58/KH-UBND
TỔ CHỨC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỊNH BIÊN - AN GIANG NĂM 2018
19/03/2018
258
122/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Công văn số 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”
19/03/2018
259
105/KH-UBND
V/v Triển khai hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
06/03/2018
260
104/KH-UBND
Thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2022”
05/03/2018
261
101/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
,
lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021
02/03/2018
262
93/KH-UBND
Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
28/02/2018
263
97/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
28/02/2018
264
73/KH-UBND
Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
08/02/2018
265
68/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
266
69/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
267
67/KH-UBND
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/02/2018
268
57/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
01/02/2018
269
55/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
30/01/2018
270
43/KH-UBND
Thực hi ện Đề án “Nâng cao năng lực cho đ ội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấ p đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018
26/01/2018
271
44/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2018
26/01/2018
272
45/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/01/2018
273
444/VPUBND- CBTH
V/v Thống kê việc thực hiện nhiệm vụ chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh.
26/01/2018
274
39/KH-UBND
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018
25/01/2018
275
33/KH-UBND
Thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
276
34/KH-UBND
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
277
31/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2018
19/01/2018
278
32/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường Quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh An Giang
19/01/2018
279
26/KH-UBND
Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/01/2018
280
20/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
17/01/2018
281
21/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
17/01/2018
282
24/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
283
18/KH-UBND
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
16/01/2018
284
13/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
15/01/2018
285
83/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang
15/01/2018
286
07/KH-VPUBND
Về việc tổ chức Hội nghị tập huấn nghiệp vụ kiểm soát thủ tục hành chính trên đ ịa bàn tỉnh An Giang năm 2018
09/01/2018
287
04/Kế Hoạch
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
08/01/2018
288
780/Kế Hoạch
Thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
289
782/Kế Hoạch
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quy ước khóm, ấp và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
290
793/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2018
29/12/2017
291
792/KH-UBND
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
292
3877/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tại Điểm A Điều 1 Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Dự án Quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang (Chương trình ICMP)
28/12/2017
293
769/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 20/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
25/12/2017
294
760/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
295
761/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
296
759/KH-UBND
Thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2017
297
758/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
19/12/2017
298
682/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
17/11/2017
299
676/KH-UBND
Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
16/11/2017
300
671/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15/11/2017
301
656/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 33-KL/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
09/11/2017
302
653/KH-UBND
Thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin
08/11/2017
303
651/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
304
646/KH-UBND
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ
06/11/2017
305
642/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển” trên địa bàn tỉnh An Giang
03/11/2017
306
637/KH-UBND
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
02/11/2017
307
630/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ
26/10/2017
308
606/KH-UBND
Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
24/10/2017