Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
186/UBND-KGVX
V/v xây dựng giải pháp hỗ trợ doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19
26/02/2020
2
187/UBND-KGVX
V/v hỗ trợ xóa nghèo đối với hộ nghèo có thành viên thuộc đối tượng chính sách
,
ưu đãi người có công
26/02/2020
3
190/UBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo Kết luận số 04/TB-VPCP ngày16/01/2020 của Văn phòng Chính phủ và tham gia giao thông an toàn trong trong điều kiện có dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona tại Việt Nam
26/02/2020
4
382/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình và Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” tỉnh An Giang
26/02/2020
5
383/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em năm 2020
26/02/2020
6
384/CT-UBND
Về việc thực hiện các giải pháp nâng cao hiệu quả công tác theo dõi thi hành pháp luật năm 2020
26/02/2020
7
385/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết cho các bệnh viện trong tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19 – Lần 2
26/02/2020
8
388/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
26/02/2020
9
389/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa , thành phố Long Xuyên , An Giang
26/02/2020
10
390/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
26/02/2020
11
391/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
26/02/2020
12
179/UBND-KTTH
Về đẩy mạnh triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công và các văn bản quy định chi tiết thi hành Luật
25/02/2020
13
180/UBND-KTN
V/v bảo vệ, cải thiện môi trường không khí và tăng cường kiểm soát ô nhiễm không khí, xử lý triệt để các điểm nóng về ô nhiễm bụi, khí thải trên địa bàn tỉnh An Giang
25/02/2020
14
184/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
25/02/2020
15
370/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết địnhsố 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2020
25/02/2020
16
371/QĐ-UBND
Về việc xác lập quyền sở hữu toàn dân đối với tài sản của Ban Quản lý Dự án Nước và Thích ứng với biến đổi khí hậu An Giang do Tổ chức hợp tác quốc tế Đức (GIZ) viện trợ không hoàn lại
25/02/2020
17
372/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
25/02/2020
18
373/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo mở rộng đường K16, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/02/2020
19
374/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/02/2020
20
375/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Bộ chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp Sở, Ban, ngành và địa phương tỉnh An Giang năm 2020
25/02/2020
21
378/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thay thế; Thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
25/02/2020
22
379/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
25/02/2020
23
739/QĐ-UBND
V/v rà soát công tác sản xuất để điều hành hoạt động xuất khẩu nông sản, trái cây qua biên giới
25/02/2020
24
185/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công văn số 868/BYT-DP về Hướng dẫn cách ly đối với người về từ Hàn Quốc
25/02/2020
25
80/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2020 trên địa bàn tỉnh
,
An Giang
24/02/2020
26
175/UBND-KGVX
V/v xin chủ trương sử dụng kinh phí Chăm sóc sức khỏe ban đầu phục vụ phòng, chống dịch bệnh do virus Covid-19 gây ra trong cơ sở giáo dục
24/02/2020
27
360/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
24/02/2020
28
361/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cấp thiết cho các bệnh viện trong tỉnh để phục vụ công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp Covid-19
24/02/2020
29
362/QĐ-UBND
Về việc cấp giấy phép thành lập và công nhận Điều lệ Quỹ Khuyến học - Khuyến tài huyện Châu Thành
24/02/2020
30
363/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Ban chỉ đạo thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019 - 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
24/02/2020
31
364/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế -kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang
24/02/2020
32
365/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
24/02/2020
33
366/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
24/02/2020
34
367/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
24/02/2020
35
368/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Cuộc thi Sáng tạo thanh thiếu niên, nhi đồng t ỉ nh An Giang lần thứ IX năm 2020
24/02/2020
36
369/QĐ-UBND
Về phê duyệt điều chỉnh (lần 8) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cải tạo, mở rộng bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên
24/02/2020
37
74/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 116/NQ-CP ngày 06/12/2019 của Chính phủ ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 82/2019/QH14 ngày 14/6/2019 của Quốc hội về tiếp tục hoàn thiện, nâng cao hiệu lực, hiệu quả thực hiện chính sách, pháp luật về quy hoạch, quản lý, sử dụng đất đai tại đô thị
21/02/2020
38
78/KH-UBND
Thực hiện quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2020
21/02/2020
39
161/UBND-KTN
V/v tình hình cá chết đột ngột trên sông Cái Vừng
21/02/2020
40
162/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
21/02/2020
41
163/UBND-NC
V/v công bố Danh sách xã, phường, thị trấn đạt và chưa đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2019
21/02/2020
42
164/UBND-NC
V/v tăng cường tổ chức phổ biến, giáo dục pháp luật về các vấn đề dư luận xã hội quan tâm
21/02/2020
43
168/UBND-TH
V/v thực hiện đồng bộ thủ tục hành chính đã được chuẩn hóa và quy trình nội bộ của các cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh
21/02/2020
44
169/UBND-KTTH
V/v tăng cường hiệu quả công tác đấu thầu và thúc đẩy áp dụng đấu thầu qua mạng
21/02/2020
45
171/UBND-KTTH
V/v giao đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, dự toán nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư, báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư, nguồn vốn và khả năng
,
cân đối vốn đối với chương trình, dự án sử dụng vốn đầu tư công do cấp tỉnh quản lý
21/02/2020
46
354/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác Kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh
21/02/2020
47
355/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư xây dựng kinh doanh Đất Thành chuyển mục đích sử dụng đất
21/02/2020
48
356/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 2937/QĐ-UBND ngày 09 tháng 12 năm 2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “Mua đồ đón trẻ của Bệnh viện Sản Nhi An Giang”
21/02/2020
49
358/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh An Giang
21/02/2020
50
359/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật trong Khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
21/02/2020
51
77/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Nâng cao năng lực cho đội ngũ công chức, viên chức các Bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấp đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2020
21/02/2020
52
156/UBND-KGVX
V/v thực hiện Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp giao ban ngày 17/02/2020
20/02/2020
53
340/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh
20/02/2020
54
341/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền thuê đất của Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang
20/02/2020
55
344/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại các đơn vị trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
20/02/2020
56
345/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại UBND huyện Chợ Mới
20/02/2020
57
346/QĐ-UBND
Điều chỉnh số liệu kết quả rà soát hộ nghèo dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang cuối năm 2019
20/02/2020
58
347/QĐ-UBND
Về việc đính chính thời gian gửi báo cáo quyết toán của Ủy ban nhân dân cấp huyện tại Quyết định số 63/2018/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/02/2020
59
348/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện y học cổ truyền An Giang
20/02/2020
60
349/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thuê thiết bị, đường truyền hệ thống camera giám sát an ninh và quảng bá du lịch An Giang giai đoạn 2020 – 2022
20/02/2020
61
350/QĐ-UBND
Về việc Kiện toàn Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang
20/02/2020
62
353/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách ngoài Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2 tại Quyết định số 566/QĐ-UBND ngày 19 tháng 3 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
20/02/2020
63
342/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị Bình Hoà phía Nam Quốc lộ 91, xã Bình Hoà, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
20/02/2020
64
343/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng cụm công nghiệp Phú Hoà, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn
20/02/2020
65
351/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo
20/02/2020
66
352/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Sở Giáo dục và Đào tạo
20/02/2020
67
63/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2020
19/02/2020
68
64/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2020
19/02/2020
69
69/KH-UBND
Tổ chức kỳ thi nâng ngạch từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang
19/02/2020
70
151/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công văn số 2086-CV/VPTU ngày 14/02/2020 của Tỉnh ủy
19/02/2020
71
153/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 166/QĐ-TTg ngày 23/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể của Chính phủ về thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2020
19/02/2020
72
331/QĐ-UBND
Phê duyệt nguồn kinh phí chi khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2020
19/02/2020
73
332/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
19/02/2020
74
333/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang” giai đoạn II (2020 - 2024)
19/02/2020
75
335/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hòa An
19/02/2020
76
336/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học B Kiến An (điểm chính)
19/02/2020
77
337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020
19/02/2020
78
338/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các cơ quan trung ương được tổ chức theo ngành dọc đóng tại địa phương đưa ra tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh, Bộ phận tiếp nhận và Trả kết quả cấp huyện, cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
19/02/2020
79
339/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ ngạch Chuyên viên lên ngạch Chuyên viên chính theo chỉ tiêu năm 2019 tỉnh An Giang
19/02/2020
80
155/UBND-KTN
V/v kiểm soát hoạt động nhập khẩu động vật hoang dã
19/02/2020
81
334/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh giảm diện tích thu hồi, giao đất tại Điều 1 Quyết định số 435/QĐ-UBND ngày 12 tháng 02 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh
19/02/2020
82
148/UBND-KTTH
V/v triển khai Luật Đầu tư công số 39/2019/QH14
18/02/2020
83
149/UBND-TH
V/v thực hiện nhiệm vụ xây dựng, vận hành Hệ thống thông tin báo cáo quốc gia
18/02/2020
84
325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
18/02/2020
85
326/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, chức năng quản lý của Sở Tư pháp
18/02/2020
86
328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Sở Ngoại vụ giai đoạn 2015 - 2021
18/02/2020
87
329/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Văn phòng Hội đồng nhân dân tỉnh giai đoạn 2015 - 2021
18/02/2020
88
330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Ban Dân tộc giai đoạn 2015 - 2021
18/02/2020
89
327/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án tinh giản biên chế của Sở Nội vụ giai đoạn 2015 - 2021
18/02/2020
90
319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh bổ sung danh mục Đề án đầu tư phát triển hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh cho Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
17/02/2020
91
321/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
17/02/2020
92
322/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở xây dựng
17/02/2020
93
323/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Thanh tra tỉnh An Giang
17/02/2020
94
324/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc bổ sung năm 2020 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp
17/02/2020
95
146/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho học sinh, học viên, sinh viên nghỉ học do dịch bệnh Covid-19 đến hết tháng 02 năm 2020
15/02/2020
96
60/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2020
14/02/2020
97
314/QĐ-UBND
Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Tiến Đạt chuyển mục đích sử dụng đất
14/02/2020
98
315/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
14/02/2020
99
61/BC-UBND
Tình hình quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp sau đăng ký thành lập năm 2019
14/02/2020
100
316/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Đa Phước, huyện An Phú tỉnh An Giang đến năm 2035
14/02/2020
101
317/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí điều chỉnh Chương trình phát triển nhà ở tỉnh An Giang đến năm 2025 và định hướng đến năm 2030
14/02/2020
102
318/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 khu cửa khẩu Quốc tế Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
14/02/2020
103
313/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổng kết thực hiện Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020 và xây dựng Chương trình cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2021-2030
14/02/2020
104
283/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
13/02/2020
105
140/UBND-TH
V/v đôn đốc xây dựng quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính
13/02/2020
106
302/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng đất thuộc Khu thương mại và Khu dân cư Bắc Cống Vong, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
13/02/2020
107
304/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá giao đất có thu tiền sử dụng đất khu đất Đội thuế cũ, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
13/02/2020
108
304/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (WB6) Huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, An Phú và Phú Tân, tỉnh An Giang
13/02/2020
109
305/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nâng cấp đường ống Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
13/02/2020
110
306/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
13/02/2020
111
307/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 222/QĐ-UBND ngày 06 tháng 02 năm 2020 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức mua sắm trực tiếp
13/02/2020
112
308/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến An (điểm chính mới)
13/02/2020
113
309/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vĩnh Nhuận
13/02/2020
114
310/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
13/02/2020
115
311/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
13/02/2020
116
312/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ Xuất nhập khẩu Hoàng Vĩnh Gia và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
13/02/2020
117
59/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
12/02/2020
118
135/UBND-TH
V/v điều hành phát triển kinh tế -xã hội trong tình hình dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona
12/02/2020
119
138/UBND-TH
V/v giải trình ý kiến, kiến nghị cử tri sau kỳ họp lần thứ 12 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/02/2020
120
288/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp mở rộng Đường Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.
12/02/2020
121
289/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà hát tỉnh An Giang, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/02/2020
122
290/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/02/2020
123
291/QĐ-UBND
Về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC
12/02/2020
124
293/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang và đơn vị trực thuộc giai đoạn 2019 - 2021, định hướng đến năm 2030
12/02/2020
125
294/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh dịch vụ tại Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang
12/02/2020
126
295/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/02/2020
127
296/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành
12/02/2020
128
297/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng
12/02/2020
129
298/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/02/2020
130
299/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học C Đa Phước (điểm phụ), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/02/2020
131
300/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2020 cho Sở Y tế thực hiện phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh
12/02/2020
132
301/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng đánh giá, phân loại chất lượng thuốc lá ngoại nhập lậu bị tịch thu
12/02/2020
133
127/UBND-KTTH
V/v bố trí kinh phí và sử dụng kinh phí cho công tác phòng, chống dịch bệnh nCoV
11/02/2020
134
128/UBND-KTTH
V/v cam kết hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đối với dự án Nhà máy chế biến lương thực xuất khẩu Thoại Sơn
11/02/2020
135
129/UBND-KTTH
V/v cam kết hỗ trợ theo Nghị định số 57/2018/NĐ-CP đối với dự án trồng chuối cấy mô công nghiệp xuất khẩu
11/02/2020
136
130/UBND-KGVX
V/v thực hiện Quyết định số 344-QĐ-BYT ngày 07/02/2020 của Bộ Y tế
11/02/2020
137
133/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 35/TB-VPCP của Ban Chỉ đạo điều hành giá ngày 31 tháng 01 năm 2020
11/02/2020
138
257/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Y tế tỉnh An Giang
11/02/2020
139
258/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Điều phối Dự án Triển khai mô hình nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang
11/02/2020
140
259/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã nông nghiệp Đức Thành, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
11/02/2020
141
260/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn theo hình thức mua sắm trực tiếp
11/02/2020
142
261/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
143
262/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
144
263/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
145
264/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
146
265/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
147
266/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
148
267/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
11/02/2020
149
268/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu “In báo An Giang năm 2020”
11/02/2020
150
271/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý III và quý IV năm 2019
11/02/2020
151
272/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng xét tặng danh hiệu “Nhà giáo Nhân dân”, “Nhà giáo Ưu tú” lần thứ 15 năm 2020 tỉnh An Giang
11/02/2020
152
273/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức
11/02/2020
153
274/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức
11/02/2020
154
276/QĐ-UBND
Về việc kéo dài thời gian giữ chức vụ Giám đốc Quỹ Bảo vệ môi trường đối với ông Võ Hùng Dũng, Phó Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường
11/02/2020
155
285/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
11/02/2020
156
286/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy bên trong Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
11/02/2020
157
287/QĐ-UBND
V/v ban hành chương trình công tác năm 2020 của Ủy ban nhân dân tỉnh
11/02/2020
158
277/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
159
278/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
160
279/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
161
280/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
162
281/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
163
282/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
164
284/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên kỹ thuật hình sự
11/02/2020
165
54/GP-UBND
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
10/02/2020
166
55/KH-UBND
Tổ chức Tháng hoạt động thể dục, thể thao cho mọi người và Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân tỉnh An Giang giai đoạn 2020 - 2030
10/02/2020
167
121/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường
,
cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang
10/02/2020
168
125/UBND-KTTH
V/v giao đơn vị chủ trì tổ chức thẩm định báo cáo nghiên cứu khả thi dự án không có cấu phần xây dựng trên địa bàn tỉnh
10/02/2020
169
247/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Út Anh
10/02/2020
170
248/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đẹp
10/02/2020
171
249/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Đỗ Thị Ngọc Mai và bà Đỗ Thị Bích Liễu
10/02/2020
172
250/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác cát trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
10/02/2020
173
251/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
10/02/2020
174
252/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
10/02/2020
175
253/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh giai đoạn 2020 - 2022
10/02/2020
176
254/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn giai đoạn 2020 - 2022
10/02/2020
177
255/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
10/02/2020
178
245/QĐ-UBND
Về việc điều động và bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Toàn giữ chức vụ Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư
10/02/2020
179
246/QĐ-UBND
Về việc điều động và bổ nhiệm ông Trần Minh Nhựt giữ chức vụ Giám đốc Sở Tài chính
10/02/2020
180
119/UBND-KGVX
V/v tiếp tục cho nghỉ học do phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus Corona (nCoV) gây ra
07/02/2020
181
120/UBND-KTN
V/v triển khai quyết liệt, đồng bộ các giải pháp phòng, chống dịch cúm A (H5N1) trên gia cầm và ở người
07/02/2020
182
223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự ánHệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
183
224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
07/02/2020
184
225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây - Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang
07/02/2020
185
226/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
186
227/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Trường mẫu giáo Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
187
228/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật xây dựng công trình Trường THPT Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/02/2020
188
229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
07/02/2020
189
230/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học A Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
190
231/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính), thành phố Long Xuyên
07/02/2020
191
232/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Lâm, huyện Phú Tân
07/02/2020
192
233/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Bình Hòa điểm chính (Phú Hòa 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/02/2020
193
234/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
07/02/2020
194
235/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị TMS An Giang, phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
195
236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng (nay là quy hoạch phân khu xây dựng) tỷ lệ 1/2000 điều chỉnh một phần và mở rộng Cụm công nghiệp Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
07/02/2020
196
237/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Nguyễn Sinh Sắc, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
07/02/2020
197
238/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường tiểu học “A” thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/02/2020
198
239/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc
07/02/2020
199
240/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Trần Quốc Toản
07/02/2020
200
241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5ha). Hạng mục: Khối hiệu bộ - thí nghiệm (gói thầu số 27), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
201
242/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học "A" Phú Lâm (điểm chính), xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
07/02/2020
202
243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây), xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
07/02/2020
203
244/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2020
204
112/UBND-KTTH
V/v giao thẩm quyền quyết định chủ trương đầu tư dự án nhóm C do địa phương quản lý
06/02/2020
205
212/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Châu Đố
06/02/2020
206
213/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Happy Smile
06/02/2020
207
214/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
208
215/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
209
216/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
210
217/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
211
218/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
212
219/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
06/02/2020
213
220/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
214
221/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Phú theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
215
222/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2020 cho Trung tâm Y tế huyện Châu Thành theo hình thức mua sắm trực tiếp
06/02/2020
216
49/TB-UBND
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
05/02/2020
217
50/QĐ-UBND
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
05/02/2020
218
51/TB-UBND
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
05/02/2020
219
107/UBND-KTTH
V/v chuẩn bị nội dung phục vụ hội nghị đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona
05/02/2020
220
108/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
05/02/2020
221
109/UBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
05/02/2020
222
109/UBND-KTN
V/v thực hiện Chỉ thị 03/CT-TTg ngày 16/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
05/02/2020
223
193/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo về Nhân quyền tỉnh An Giang
05/02/2020
224
194/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
05/02/2020
225
196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do huyện An Phú đề xuất
05/02/2020
226
197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Công an huyện Tri Tôn quản lý
05/02/2020
227
198/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển cơ sở nhà, đất Trung tâm Giáo dục thường xuyên Mỹ Luông của Sở Giáo dục và Đào tạo sang Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh
05/02/2020
228
199/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
05/02/2020
229
200/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản phục vụ công tác của các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Tịnh Biên năm 2020
05/02/2020
230
201/QĐ-UBND
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
05/02/2020
231
202/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm lại ông Trương Bá Trạng, giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
05/02/2020
232
203/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
05/02/2020
233
204/QĐ-UBND
Về việc thu hồi quyết định công nhận kết quả tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người có trình độ sau đại học
05/02/2020
234
205/QĐ-UBND
Về việc thu hồi quyết định công nhận kết quả tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người có trình độ sau đại học
05/02/2020
235
206/QĐ-UBND
Về việc thu hồi quyết định công nhận kết quả tuyển dụng không qua thi tuyển đối với người có trình độ sau đại học
05/02/2020
236
207/QĐ-UBND
Về việc thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức
05/02/2020
237
208/QĐ-UBND
Về việc thu hồi quyết định tuyển dụng, tiếp nhận không qua thi tuyển công chức
05/02/2020
238
209/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
05/02/2020
239
210/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona tỉnh An Giang
05/02/2020
240
47/KH-UBND
Khảo sát tình hình sạt lở trên địa bàn tỉnh
04/02/2020
241
104/UBND-TH
V/v đôn đốc thực hiện nhiệm vụ sau kỳ nghỉ Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
04/02/2020
242
183/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
04/02/2020
243
184/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi thời gian thực hiện của Quyết định số 2079/QĐ-UBND ngày 26/8/2019 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí lập đề án đầu tư xây dựng trụ sở công an xã, thị trấn trên địa bàn tỉnh
04/02/2020
244
185/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn năm 2020 theo Quyết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
04/02/2020
245
188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo, nâng cấp Trụ sở làm việc số 65 Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
04/02/2020
246
189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở 04 đơn vị y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, Truyền thông giáo dục sức khỏe, Giám định y khoa pháp y), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
04/02/2020
247
190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Huyện ủy An Phú
04/02/2020
248
191/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản của Dự án “Hỗ trợ phòng, chống HIV/AIDS tại Việt Nam” kết thúc cho các đơn vị trực thuộc Sở Y tế, quản lý, sử dụng
04/02/2020
249
187/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng Chấm điểm và Tổ Giúp việc Chỉ số Cải cách hành chính tỉnh An Giang
04/02/2020
250
192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện Đa khoa khu vực Châu Đốc (500 giường) Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
04/02/2020
251
44/BC-UBND
Tình hình triển khai Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Nghị quyết số 11-NQ/TW ngày 03/06/2017 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa năm 2019
03/02/2020
252
97/UBND-KGVX
V/v cho học sinh nghỉ học do phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi-rút Cô-rô-na gây ra
03/02/2020
253
98/UBND-KGVX
V/v tạm dừng tổ chức Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020
03/02/2020
254
99/UBND-KGVX
V/v triển khai biện pháp phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng
,
mới của vi rút Corona
03/02/2020
255
100/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết 02/NQ-CP ngày 01/01/2020 của Chính phủ về cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh
03/02/2020
256
101/UBND-KGVX
V/v thực hiện Công điện số 156/CĐ-TTg ngày 02/02/2020 của Thủ tướng Chính phủ
03/02/2020
257
163/QĐ-UBND
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản đá xây dựng núi Cô Tô (khu II), xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
03/02/2020
258
164/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên sông Hậu thuộc xã Vĩnh Trường và xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú
03/02/2020
259
165/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Vĩnh Nguơn
03/02/2020
260
166/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
03/02/2020
261
167/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
03/02/2020
262
168/QĐ-UBND
Phê duyệt triển khai công tác người cao tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
03/02/2020
263
169/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung lần 2)
03/02/2020
264
170/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
03/02/2020
265
171/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở làm việc và nhà công vụ cho Ban Quản lý rừng phòng hộ và đặc dụng tỉnh An Giang
03/02/2020
266
173/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh
03/02/2020
267
174/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho bà Nguyễn Thị Trúc Vân
03/02/2020
268
175/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Phan Văn Oanh
03/02/2020
269
176/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu mua sắm 06 xe ô tô tải tập lái hạng C của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải tỉnh An Giang
03/02/2020
270
177/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất
03/02/2020
271
178/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất
03/02/2020
272
179/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất
03/02/2020
273
180/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất
03/02/2020
274
181/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất sang thuê đất
03/02/2020
275
43/BC-UBND
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Canh Tý năm 2020
31/01/2020
276
158/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
31/01/2020
277
159/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức
31/01/2020
278
161/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm và cấp thẻ Trợ giúp viên pháp lý cho ông Đỗ Khoa Khôi
31/01/2020
279
162/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo phòng, chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra trên địa bàn tỉnh
31/01/2020
280
90/UBND-KGVX
V/v thực hiện Chỉ thị số 05/CTTTg ngày 28/01/2020 của Thủ tướng Chính phủ
30/01/2020
281
157/QĐ-UBND
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
30/01/2020
282
88/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh viêm dường hô hấp cấp do chủng mới của vi rút Corona gây ra
26/01/2020
283
81/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2020
22/01/2020
284
83/UBND-NC
V/v thực hiện Khoản 2 Điều 15 Quyết định số 14/2019/QĐ-TTg ngày13/3/2019 của Thủ tướng Chính phủ về xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật
22/01/2020
285
85/UBND-TH
V/v rà soát kiện toàn, đổi tên các tổ chức phối hợp liên ngành do Chủ tịch, các Phó
,
Chủ tịch UBND tỉnh làm Trưởng ban
22/01/2020
286
86/UBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng chống hạn, xâm nhập mặn năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
22/01/2020
287
144/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Danh mục phân cấp quản lý tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợi thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
22/01/2020
288
145/QĐ-UBND
Về việc giải thể Quỹ Hỗ trợ xã hội hóa tỉnh An Giang
22/01/2020
289
146/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục Nghị quyết, Quyết định quy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh hết hiệu lực, ngưng hiệu lực toàn bộ hoặc một phần trong năm 2019
22/01/2020
290
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/01/2020
291
148/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Quản Cơ Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
22/01/2020
292
149/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH DU LỊCH HẠNH PHÚC CHÂU ĐỐC.
22/01/2020
293
150/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
22/01/2020
294
153/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Dân số - Kế hoạch hóa gia đình huyện, thị xã, thành phố vào Trung tâm Y tế huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Sở Y tế tỉnh An Giang
22/01/2020
295
154/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
22/01/2020
296
155/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
22/01/2020
297
156/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
22/01/2020
298
87/UBND-KGVX
V/v thay đổi tên của Họ đạo thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên
22/01/2020
299
151/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch phát động thi đua bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh năm 2020
22/01/2020
300
152/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong Phong trào toàn dân bảo vệ An ninh Tổ quốc năm 2020
22/01/2020
301
38/KH-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Chỉ thị số 01/CT -TTg, ngày 09/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ “Về tổ chức phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, giai đoạn 2015 – 2020
21/01/2020
302
140/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại UBND huyện An Phú
21/01/2020
303
141/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại UBND huyện Châu Phú
21/01/2020
304
142/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Truyền thanh thành phố Châu Đốc
21/01/2020
305
76/UBND-NC
V/v thực hiện nghiêm Luật PCTN và quy định tặng quà và nhận quà tặng
20/01/2020
306
77/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống tác hại của rượu, bia
20/01/2020
307
78/UBND-KGVX
V/v dịch bệnh viêm phổi tại Trung Quốc
20/01/2020
308
121/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
20/01/2020
309
122/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
20/01/2020
310
123/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/01/2020
311
124/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/01/2020
312
125/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020
20/01/2020
313
126/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô năm 2016 và năm 2017
20/01/2020
314
127/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu, đồng thời thu hồi tạm ứng kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh
20/01/2020
315
128/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện Chợ Mới
20/01/2020
316
129/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Công an huyện Tri Tôn quản lý
20/01/2020
317
130/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
20/01/2020
318
131/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước được xác lập quyền sở hữu toàn dân do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Tri Tôn chuyển giao
20/01/2020
319
132/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng – Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
20/01/2020
320
133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lợi – Vĩnh Nhuận – Tân Phú, huyện Châu Thành, Tỉnh An Giang
20/01/2020
321
134/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đường Lê Trọng Tấn (đoạn tiếp giáp đường Lê Trọng Tấn hiện hữu đến đường Lý Thái Tổ nối dài)
20/01/2020
322
135/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/01/2020
323
136/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực
20/01/2020
324
137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1)
20/01/2020
325
138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 - EU tài trợ
20/01/2020
326
36/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2020 tỉnh An Giang
20/01/2020
327
120/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2020 của tỉnh An Giang
20/01/2020
328
35/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở và xây dựng cấp xã đạt chuẩn tiếp cận pháp luật năm 2020
17/01/2020
329
66/UBND-TH
V/v Hướng dẫn xây dựng kế hoạch 5 năm 2021-2025
17/01/2020
330
70/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp bất thường và kỳ họp giữa năm 2020 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
17/01/2020
331
110/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức từ cấp huyện trở lên
17/01/2020
332
111/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở làm việc UBND huyện Châu Thành
17/01/2020
333
112/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Huy Trường Thịnh
17/01/2020
334
113/QĐ-UBND
Về việc thu hồi Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15/6/2018 và Quyết định số 1689/QĐ-UBND ngày 18/7/2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
17/01/2020
335
115/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hiểu
17/01/2020
336
117/QĐ-UBND
V/v phê duyệt chính sách tái định cư dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
17/01/2020
337
75/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch vốn dự phòng ngân sách trung ương năm 2019
17/01/2020
338
116/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
17/01/2020
339
118/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú (lần 2)
17/01/2020
340
119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững
,
Đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)
17/01/2020
341
59/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân
16/01/2020
342
65/UBND-KGVX
V/v tham gia Ngày hội Mắm An Giang – Nam Bộ năm 2020
16/01/2020
343
103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh
16/01/2020
344
104/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
16/01/2020
345
105/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo
,
Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính
,
phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Năm 2020)
16/01/2020
346
106/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
16/01/2020
347
107/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
16/01/2020
348
108/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2020, Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2020, danh sách khách hàng sử dụng điện ưu tiên năm 2020
16/01/2020
349
34/KH-UBND
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2020
16/01/2020
350
109/QĐ-UBND
Về việc Công bố hết dịch bệnh Dịch tả heo Châu Phi trên địa bàn tỉnh An Giang
16/01/2020
351
55/UBND-TH
V/v khẩn trương thực hiện sắp xếp, bố trí số lượng cán bộ, công chức cấp xã trên địa bàn tỉnh đúng theo quy định
15/01/2020
352
56/UBND-KTTH
V/v thông báo kéo dài thời gian thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công nguồn NSTW và TPCP năm 2018 sang năm 2020
15/01/2020
353
94/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
15/01/2020
354
95/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
15/01/2020
355
96/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
15/01/2020
356
97/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
15/01/2020
357
98/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch bảo trì đường bộ năm 2020 bằng nguồn vốn sự nghiệp giao thông và nguồn vốn 35% Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về cho địa phương
15/01/2020
358
99/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình xây dựng Nhà để xe ô tô Trường kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang
15/01/2020
359
100/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng - Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang
15/01/2020
360
101/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường giao thông nông thôn Vĩnh Lợi – Vĩnh Nhuận – Tân Phú, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
15/01/2020
361
102/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng “Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ”
15/01/2020
362
31/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2020
14/01/2020
363
81/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại và dịch vụ XNK Hoàng Vĩnh Gia
14/01/2020
364
82/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng Công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
14/01/2020
365
83/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020 (Bổ sung)
14/01/2020
366
84/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
14/01/2020
367
85/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Tổ Công tác thực hiện nhiệm vụ triển khai các dự án đầu tư vào tỉnh An Giang
14/01/2020
368
86/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Thanh Cường, Phó trưởng Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh, kiêm nhiệm Trưởng ban quản lý Cửa khẩu
14/01/2020
369
87/QĐ-UBND
Về việc ông Nguyễn Bảo Trung, thôi kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang
14/01/2020
370
88/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Trần Đặng Đức, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Phục vụ Hành chính công tỉnh An Giang
14/01/2020
371
89/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
14/01/2020
372
92/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang
14/01/2020
373
93/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Hoa Mai (điểm chính mới), xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
14/01/2020
374
29/KH-UBND
Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
14/01/2020
375
30/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2020
14/01/2020
376
91/QĐ-UBND
Ban hành Tiêu chí văn hóa công vụ trên địa bàn tỉnh An Giang
14/01/2020
377
21/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
13/01/2020
378
22/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm 2019 (Từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 đến ngày 15 tháng 12 năm 2019)
13/01/2020
379
23/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
380
24/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
,
Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
381
25/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm 2019
13/01/2020
382
46/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ
13/01/2020
383
47/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 792/NQ-UBTVQH14 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội
13/01/2020
384
57/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Đoàn Bảo Đức, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2019-2020.
13/01/2020
385
58/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2019-2020
13/01/2020
386
59/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận Trường Trung học phổ thông Võ Thành Trinh, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2019-2020.
13/01/2020
387
60/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
13/01/2020
388
61/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
13/01/2020
389
62/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
13/01/2020
390
63/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
13/01/2020
391
64/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức, viên chức
13/01/2020
392
65/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật trong Khu du lịch Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
13/01/2020
393
66/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nhà thi đấu thể thao thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/01/2020
394
67/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban dân tộc
13/01/2020
395
68/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TNG HOLDINGS VIỆT NAM.
13/01/2020
396
69/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu Trung tâm thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
13/01/2020
397
74/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế năm 2020
13/01/2020
398
75/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản là máy móc, trang thiết bị làm việc của Trung tâm Xúc tiến Du lịch thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch sang Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh
13/01/2020
399
76/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035
13/01/2020
400
79/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
13/01/2020
401
71/QĐ-UBND
Về việc nghỉ hưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
13/01/2020
402
73/QĐ-UBND
Về việc phân công phụ trách, điều hành hoạt động Sở Kế hoạch và Đầu tư
13/01/2020
403
77/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035
13/01/2020
404
78/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Kiến An, huyện Chợ Mới đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
13/01/2020
405
80/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
13/01/2020
406
38/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện An Phú liên quan triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
10/01/2020
407
39/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Chợ Mới liên quan triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
10/01/2020
408
40/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư của Bộ Tài chính
10/01/2020
409
53/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước năm 2018 của tỉnh An Giang
10/01/2020
410
54/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai dự toán ngân sách nhà nước năm 2020 của tỉnh An Giang
10/01/2020
411
55/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn và di dời đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn thành phố Châu Đốc
10/01/2020
412
56/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển biên chế công chức thuộc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh về Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
10/01/2020
413
3181/QĐ-UBND
Về việc, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035
10/01/2020
414
3182/QĐ-UBND
Về việc, phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035
10/01/2020
415
15/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2020
09/01/2020
416
28/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 38/2019/QĐ-TTg ngày 31/12/2019 của Thủ tướng Chính phủ
09/01/2020
417
30/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc về kinh tế -xã hội năm 2020.
,
.
09/01/2020
418
31/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
419
32/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
420
33/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
421
34/UBND-KGVX
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
422
50/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
09/01/2020
423
51/QĐ-UBND
Kiện toàn Hội đồng Nghệ thuật các dự án Tượng Phật Thích Ca cao 81m, Tượng Phật nằm - nhập niết bàn dài 49m, Tượng Phật tuyết sơn cao 35m, Tượng Phật đản sanh cao 21m trong Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên văn hóa Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
09/01/2020
424
52/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại UBND huyện Phú Tân
09/01/2020
425
16/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2020
09/01/2020
426
35/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
427
36/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
428
37/UBND-KTTH
V/v trả lời kiến nghị của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành chuẩn bị làm việc và triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2020
09/01/2020
429
19/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông báo kết luận số 845/TB-BCĐĐHG của Ban chỉ đạo điều hành giá
08/01/2020
430
22/UBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai chi hỗ trợ liên quan đến bệnh Dịch tả heo Châu Phi
08/01/2020
431
34/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Vịnh Trà, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.
08/01/2020
432
35/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “Mạng lưới cấp cứu Đột quỵ dựa vào cộng đồng” tỉnh An Giang
08/01/2020
433
36/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Đoàn kiểm tra liên ngành tỉnh kiểm tra mặt hàng xăng dầu lưu thông trên thị trường tỉnh An Giang
08/01/2020
434
38/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
08/01/2020
435
39/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và Quý IV năm 2019
08/01/2020
436
40/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định hồ sơ thành lập Phân hiệu của Trường Trung cấp Quốc tế Sài Gòn tại An Giang
08/01/2020
437
45/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh
08/01/2020
438
46/QĐ-UBND
Về việc khen thưởng thành tích đóng góp trong thực hiện quản lý tín dụng chính sách nhân dịp Tổng kết năm 2019
08/01/2020
439
47/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Thương mại Vịnh Trà - Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
08/01/2020
440
48/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền ký kết hợp đồng thực hiện 03 dự án xử lý chất thải rắn trên địa bàn tỉnh
08/01/2020
441
49/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp mở rộng Tuyến Thoại Giang - Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
08/01/2020
442
13/KH-UBND
Triển khai thực hiện Thông tư số 07/2019/TT-BTP ngày 25/11/2019 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn một số nội dung về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất
08/01/2020
443
27/UBND-KGVX
V/v thực hiện cập nhật dữ liệu phục vụ công khai văn bản chỉ đạo điều hành
08/01/2020
444
12/UBND-KTN
V/v báo cáo, trả lời kiến nghị của Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh
07/01/2020
445
17/UBND-KTN
V/v hướng dẫn trình tư, thủ tục đầu tư dự án Nông nghiệp Công nghệ cao FAM – An Giang
07/01/2020
446
19/QĐ-UBND
Về việc nâng lương đối với người quản lý chuyên trách Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
07/01/2020
447
20/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với viên chức
07/01/2020
448
21/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư các hộ sạt lở Cái Sắn, phường Mỹ Thạnh thành phố Long Xuyên
07/01/2020
449
22/QĐ-UBND
Về việc Kiện toàn Hội đồng định giá và Tổ giúp việc của Hội đồng để xác định phần giá trị còn lại mà Bưu điện tỉnh An Giang đã đầu tư trên đất để trồng tràm
07/01/2020
450
24/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 1315/QĐ-UBND, ngày 08 tháng 7 năm 2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh
07/01/2020
451
25/QĐ-UBND
Về việc gia hạn thời gian thuê đất của Tổng Công ty Lương thực miền Bắc
07/01/2020
452
26/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
07/01/2020
453
27/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH DƯƠNG TUYẾT LOAN
07/01/2020
454
28/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
07/01/2020
455
29/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí đầu tư xây dựng chợ tại Cụm dân cư Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành
07/01/2020
456
30/QĐ-UBND
Về việc điều động cán bộ
07/01/2020
457
32/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2092/QĐ-UBND ngày 07 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Tài nguyên
,
và Môi trường tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
07/01/2020
458
23/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thuê đất
07/01/2020
459
31/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2065/QĐ-UBND ngày 26 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh
07/01/2020
460
07/UBND-TH
V/v đôc đốc thực hiện kết nối, tích hợp, cung cấp dịch vụ công trực tuyến trên Cổng
,
Dịch vụ công quốc gia
06/01/2020
461
08/UBND-TH
V/v thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh trong hoạt động KSTTHC
06/01/2020
462
09/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện các giao dịch qua dịch vụ công trực tuyến Kho bạc Nhà nước
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
06/01/2020
463
11/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 26/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường chấp hành pháp luật tố tụng hành chính và thi hành án hành chính
06/01/2020
464
07/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án xây dựng công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
06/01/2020
465
08/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng kè đường tỉnh 941, Giai đoạn 1: Đầu tư nâng cấp phần đường đoạn từ cầu Cần Đăng -cầu số 10, huyện Châu Thành (đoạn từ cầu Kênh Đào - cầu số 5)
06/01/2020
466
09/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang (600 giường) Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
06/01/2020
467
10/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung Lĩnh vực Chăn nuôi và Thú y thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
06/01/2020
468
18/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc chuẩn bị Dự án “Phát triển bền vững cây ăn trái tỉnh An Giang giai đoạn 2021 - 2025”
06/01/2020
469
11/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính tiểu học C Long Giang)
06/01/2020
470
12/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính), phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
06/01/2020
471
13/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học A Phú Vĩnh điểm chính (Phú An A) , xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/01/2020
472
14/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường mẫu giáo Hoa Hồng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
06/01/2020
473
15/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
474
15/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trường trung học cơ sở Long Điền B, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
475
16/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Vĩnh Chánh (điểm lẻ) , xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn , tỉnh An Giang
06/01/2020
476
17/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính) , xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/01/2020
477
03/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 88/2019/TT-BTC
03/01/2020
478
03/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 – 2020
03/01/2020
479
04/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối công chức
03/01/2020
480
05/CT-UBND
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Canh Tý 2020
03/01/2020
481
06/QĐ-UBND
V/v giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý I năm 2020 tỉnh An Giang
03/01/2020
482
01/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án thí điểm phát triển ngành nghề nông thôn tại xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
02/01/2020
483
02/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Ủy viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn“Xã nông thôn mới” giai đoạn 2016 - 2020
02/01/2020
484
3203/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
31/12/2019
485
3204/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
31/12/2019
486
3208/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Xuyên và phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/12/2019
487
3209/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG
31/12/2019
488
3210/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Canh Tý năm 2020
31/12/2019
489
3211/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã An Phú
,
và xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
31/12/2019
490
3212/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi tại huyện Tịnh Biên.
31/12/2019
491
3213/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư giai đoạn 2019 - 2021
31/12/2019
492
2314/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Canh Tý năm 2020
31/12/2019
493
3215/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2020
31/12/2019
494
3216/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch đặt hàng quản lý, vận hành khai thác công trình thủy lợi cấp tỉnh quản lý năm 2020 đối với Công ty TNHH Một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
31/12/2019
495
3217/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020
31/12/2019
496
861/BC-UBND
Kết quả thực hiện về tăng cường xử lý, ngăn chặn có hiệu quả tình trạng nhũng nhiễu gây phiền hà cho người dân, doanh nghiệp trong giải quyết công việc
31/12/2019
497
1300/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện kiến nghị của Bộ Tài chính qua kết quả kiểm tra tình hình quyết toán dự án hoàn thành năm 2018, chi phí quản lý dự án và vốn đầu tư Chương trình mục tiêu quốc gia
31/12/2019
498
1303/UBND-KTTH
V/v thực hiện Nghị định số 68/2019/NĐ-CP ngày 14/8/2019 của Chính phủ trong giai đoạn chưa có thông tư hướng dẫn
31/12/2019
499
3218/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Soài Đon Kon Thmây, xã An Tức, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
31/12/2019
500
3019/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cơ sở hỏa táng cho đồng bào dân tộc Khmer tại Chùa Sóc Rè, xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
31/12/2019
501
3223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường THCS Long Giang
31/12/2019
502
3224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học “B” Long Giang điểm chính (Long Mỹ 1)
31/12/2019
503
3225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường tiểu học “C” Long Giang (Long Hòa)
31/12/2019
504
3226/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Trường Tiểu học “B” Long Giang điểm phụ (Long Mỹ 2)
31/12/2019
505
3227/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học C Bình Hòa điểm chính (Phú An 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
31/12/2019
506
3228/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dư án Trường trung học cơ sở An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
31/12/2019
507
3229/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Gian
31/12/2019
508
3235/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chương trình biểu diễn nghệ thuật đón giao thừa Xuân Canh Tý
31/12/2019
509
3236/QĐ-UBND
Phê duyệt dự toán thu, chi chi phí quản lý dự án Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
31/12/2019
510
3237/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc
31/12/2019
511
3238/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền phê duyệt dự toán chi phí các công việc thực hiện ở giai đoạn chuẩn bị dự án
31/12/2019
512
1205/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 14/2019/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của HĐND tỉnh quy định mức chi đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức tỉnh An Giang
31/12/2019
513
680/KH-UBND
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2020
31/12/2019
514
3247/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt sửa đổi, bổ sung quy mô khu công nghiệp Vàm Cống thuộc Quyết định số 2575/QĐ-UBND ngày 24/10/2019 của UBND tỉnh An Giang
31/12/2019
515
3246/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả tuyển dụng công chức bổ sung do phát sinh nhu cầu tuyển dụng mới năm 2019
31/12/2019
516
3256/QĐ-UBND
Về việc phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021
31/12/2019
517
3257/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Phú Hưng, huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
518
3258/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
519
3259/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
520
3260/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Khánh Bình, huyện An Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
521
3261/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
522
3262/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2019
31/12/2019
523
3277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
31/12/2019
524
3278/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2020 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
31/12/2019
525
853/BC-UBND
Kết quả thực hiện tăng cường các biện pháp phòng ngừa tiêu cực, tham nhũng trong hoạt động công vụ
30/12/2019
526
855/TB-UBND
Giới thiệu chữ ký PCT. UBND tỉnh An Giang Nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/12/2019
527
1288/UBND-KTN
V/v đẩy mạnh thực thi pháp luật và tuyên truyền, phổ biến công tác bảo tồn đa dạng
,
sinh học trong dịp Tết Nguyên đán
30/12/2019
528
1289/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác quản lý người nghiện ma túy trên địa bàn tỉnh
30/12/2019
529
1291/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông báo kết luận số 393/TB-VPCP ngày 12/11/2019 của Văn phòng Chính phủ
30/12/2019
530
1292/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 37/2019/QĐ-TTg
30/12/2019
531
3160/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ nhà nước năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
532
3161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019 (đợt 2)
30/12/2019
533
3162/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh để thực hiện công trình Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn và di dời đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn thành phố Châu Đốc
30/12/2019
534
3163/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh để thực hiện công trình Lắp đặt tiêu phản quang trên dải phân cách Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
535
3164/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
30/12/2019
536
3165/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
537
3166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo mở rộng Đường K16, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
30/12/2019
538
3167/QĐ-UBND
Về việc cho phép sử dụng thẻ ABTC
30/12/2019
539
3168/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu Miếu Thần Nông, xã An Bình, huyện Thoại Sơn
30/12/2019
540
3169/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/12/2019
541
3170/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thực hiện rà soát, cập nhật các công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
542
3171/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh Quyết định số 2888/QĐ-UBND ngày 04/12/2019 của UBND tỉnh về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 chuyển sang năm 2019 và nguồn thu nộp ngân sách tỉnh năm 2019
30/12/2019
543
3172/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
30/12/2019
544
3173/QĐ-UBND
Về việc công bố bãi bỏ thủ tục hành chính về lĩnh vực an toàn, vệ sinh lao động thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
30/12/2019
545
3174/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
30/12/2019
546
3175/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính
30/12/2019
547
3176/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên
30/12/2019
548
3177/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Thủy sản Phúc Tâm Lợi chuyển mục đích sử dụng đất
30/12/2019
549
3178/QĐ-UBND
Về việc thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
30/12/2019
550
3179/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Đợt 2- 2019)
30/12/2019
551
3180/QĐ-UBND
Về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang và các đơn vị trực thuộc
30/12/2019
552
3183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
30/12/2019
553
3184/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí từ khoản thu hồi phát hiện qua công tác thanh tra đã thực nộp vào ngân sách nhà nước năm 2019 của Thanh tra tỉnh
30/12/2019
554
3185/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng cán bộ, công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
555
3186/QĐ-UBND
Về việc ban hành kế hoạch xây dựng giá sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi giai đoạn 2021-2026 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
556
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án giá và lộ trình thực hiện giá dịch vụ thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang
30/12/2019
557
3189/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH PHÁT
30/12/2019
558
3190/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Hỗ trợ cải thiện hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2019-2021”
30/12/2019
559
3191/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức Lễ kỷ niệm 10 năm ngày thành lập thị xã Tân Châu và đón nhận danh hiệu đô thị loại III
30/12/2019
560
3192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh) Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Sản - Nhi Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên , tỉnh An Giang
30/12/2019
561
3193/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh) Công trình: Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Đa khoa khu vực Tân Châu Phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu , tỉnh An Giang
30/12/2019
562
3194/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Đầu tư xây dựng công nghệ thông tin quản trị Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang (điểm mới)
30/12/2019
563
3196/QĐ-UBND
Về việc bổ sung vốn hoạt động năm 2019 cho Quỹ Phát triển đất tỉnh
30/12/2019
564
3198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán thu, chi tiền sử dụng đất do cấp tỉnh quản lý năm 2020
30/12/2019
565
3202/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh
30/12/2019
566
6741/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thi công gói thầu Đường vào Cầu Tân An và cầu Kênh đào thuộc công trình Cầu Tân An
30/12/2019
567
6743/VPUBND-KTN
V/v gia hạn thời gian thực hiện dự án Đường Kênh Thần Nông (đoạn thuộc phường Long Phú)
30/12/2019
568
6755/VPUBND-KTTH
V/v tăng cường triển khai kế hoạch đầu tư vốn ngân sách nhà nước năm 2020
30/12/2019
569
851/KH-UBND
Công tác kiểm tra, rà soát văn bản quy phạm pháp luật năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/12/2019
570
3136/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
27/12/2019
571
3138/QĐ-UBND
Về việc giao chi tiết Kế hoạch đầu tư vốn ngân sách trung ương năm 2020
27/12/2019
572
3139/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Cung cấp và lắp đặt bồn oxy lỏng của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
27/12/2019
573
3150/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019
27/12/2019
574
3137/QĐ-UBND
Về việc cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
27/12/2019
575
3140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
576
3141/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
577
3142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
578
3143/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
27/12/2019
579
3144/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/12/2019
580
3150/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng bắp (ngô) vụ Đông Xuân năm 2018 - 2019
27/12/2019
581
3151/QĐ-UBND
Về việc xử lý nợ đối với các hộ vay nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan
27/12/2019
582
3152/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với viên chức
27/12/2019
583
3153/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
27/12/2019
584
3154/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với viên chức
27/12/2019
585
3155/QĐ-UBND
Về việc nâng lương thường xuyên đối với công chức
27/12/2019
586
3156/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức
27/12/2019
587
3157/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
27/12/2019
588
3158/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
27/12/2019
589
3159/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án sử dụng đất sau cổ phần hóa của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Phà An Giang
27/12/2019
590
3133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
26/12/2019
591
3134/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
26/12/2019
592
3135/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần MGA Việt Nam thuê đất
26/12/2019
593
1280/UBND-KTTH
V/v thực hiện đấu thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh
25/12/2019
594
3109/QĐ-UBND
Về việc thực hiện thỏa thuận để kết thúc giải quyết khiếu nại đối với hộ bà Huỳnh Kim Sa
25/12/2019
595
3111/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng khác là thiết bị lạnh bảo quản, vận chuyển vắc xin trong tiêm chủng mở rộng tuyến tỉnh, huyện trên địa bàn tỉnh
25/12/2019
596
3112/QĐ-UBND
Về việc chuyển xếp lương vào chức danh nghề nghiệp
25/12/2019
597
3113/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Dịch vụ Du lịch và Xây dựng Cẩm Loan
25/12/2019
598
3114/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất chuyển nhượng thực tế xung quanh dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 1), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
25/12/2019
599
3115/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai (giai đoạn 2), xã An hảo, huyện Tịnh Biên
25/12/2019
600
3118/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện phòng, chống bệnh Dịch tả heo Châu Phi năm 2019
25/12/2019
601
3119/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Kiểm soát Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
25/12/2019
602
3120/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Báo cáo tổng hợp Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh An Giang
25/12/2019
603
3123/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
25/12/2019
604
3124/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG BÁCH KHOA
25/12/2019
605
3125/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính về lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Tài nguyên và Môi trường
25/12/2019
606
3126/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 04) dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
25/12/2019
607
3127/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và Quý III năm 2019
25/12/2019
608
3129/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
25/12/2019
609
847/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
25/12/2019
610
3110/QĐ-UBND
Ban hành kế hoạch triển khai thực hiện Nghị quyết số 120/NQ-CP ngày 17/11/2017 của Chính phủ về phát triển bền vững đồng bằng sông Cửu Long thích ứng với biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2019
611
3116/QĐ-UBND
Về việc lại giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng Khu đất nông nghiệp tại ấp Tô Thủy, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn
25/12/2019
612
3221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường lên đỉnh Núi Sam
25/12/2019
613
3122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Xây dựng cầu Phú Hội (bắc qua sông Châu Đốc) Xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/12/2019
614
3128/QĐ-UBND
Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2019 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 2)
25/12/2019
615
3130/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
25/12/2019
616
849/BC-UBND
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật năm 2019
25/12/2019
617
1276/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác phòng ngừa, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, tập kết bến bãi, kinh doanh khoáng sản và bảo vệ đê điều
24/12/2019
618
3094/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
24/12/2019
619
3096/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia
24/12/2019
620
3097/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện An Phú
24/12/2019
621
3098/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu đô thị The New City, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
24/12/2019
622
3099/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Xử lý khẩn cấp sạt lở nghiêm trọng Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/12/2019
623
3100/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý sạt lở bờ sông Hậu khu vực Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/12/2019
624
3101/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Nâng cấp hệ thống đê cấp III vùng Đông kênh Bảy Xã, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
24/12/2019
625
3102/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
24/12/2019
626
3103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án: Giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đồng lớn xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/12/2019
627
3104/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án đầu tư xây dựng công trình Xây dựng hệ thống cấp nước xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
24/12/2019
628
3105/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
24/12/2019
629
3106/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
24/12/2019
630
3107/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
24/12/2019
631
3108/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở 04 đơn vị y tế (Trung tâm y tế dự phòng tỉnh, Kiểm nghiệm dược phẩm mỹ phẩm, truyền thông giáo dục sức khỏe, Giám định y khoa pháp y), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/12/2019
632
3095/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Hỗ trợ doanh nghiệp giai đoạn 2019 - 2021
24/12/2019
633
3086/QĐ-UBND
Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
24/12/2019
634
3086/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt số lượng người làm việc và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP, Nghị định số 161/2018/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và hội có tính ch ất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2020
24/12/2019
635
836/BC-UBND
Đánh giá công tác chỉ đạo, điều hành và tình hình thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia (MTQG) Giảm nghèo bền vững, Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới năm 2019 và đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2020
23/12/2019
636
839/KH-UBND
Tổ chức đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
23/12/2019
637
1267/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/NQ-HĐND ngày 11/12/2019 của Hội đồng
,
nhân dân tỉnh
23/12/2019
638
1268/UBND-KTTH
V/v đôn đốc thực hiện các kiến nghị của báo cáo kiểm toán ngân sách địa phương năm 2018 (lần 2)
23/12/2019
639
1269/UBND-KGVX
V/v phòng, chống dịch bệnh mùa đông xuân năm 2019 - 2020
23/12/2019
640
1274/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 17/2019/NQ-HĐND ngày 11 tháng 12 năm 2019 của Hội đồng nhân dân tỉnh
23/12/2019
641
3049/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
23/12/2019
642
3050/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo và xây dựng mới hạ tầng kỹ thuật trong Khu du lịch núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
23/12/2019
643
3057/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Đội Đặc nhiệm và Tổ Kiểm soát cửa khẩu liên ngành phòng, chống ma túy tỉnh An Giang
23/12/2019
644
3058/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy
23/12/2019
645
3059/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ vừa học vừa làm năm 2020
23/12/2019
646
3060/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn từ Cần Xây – Nhà máy thủy sản Giang Long, tỉnh An Giang
23/12/2019
647
3061/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu bảo tồn các loài thủy sản rừng tràm Trà Sư Xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
23/12/2019
648
3062/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xây dựng hệ thống thủy lợi phục vụ chuyển đổi cơ cấu cây trồng trên địa bàn phường Châu Phú B
23/12/2019
649
3063/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức
23/12/2019
650
3064/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
23/12/2019
651
3065/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang
23/12/2019
652
3066/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
23/12/2019
653
3067/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
23/12/2019
654
3068/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Điền B
23/12/2019
655
3069/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chùa Phước Ân
23/12/2019
656
3070/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Dương Hung chuyển mục đích sử dụng đất
23/12/2019
657
3071/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH MTV Nguyên Lê TV chuyển mục đích sử dụng đất
23/12/2019
658
3072/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Xăng dầu Võ Thị Nhung chuyển mục đích sử dụng đất
23/12/2019
659
3073/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
23/12/2019
660
3074/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
23/12/2019
661
3075/QĐ-UBND
Về việc gia hạn thời gian thuê đất của Bưu điện tỉnh An Giang
23/12/2019
662
3076/QĐ-UBND
Về việc cho Chùa Long Định chuyển mục đích sử dụng đất
23/12/2019
663
3077/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Công an tỉnh An Giang
23/12/2019
664
3078/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Kho bạc Nhà nước An Giang
23/12/2019
665
3079/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai chuyển mục đích sử dụng đất
23/12/2019
666
3080/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất tại Quyết định số 1913/QĐ-UBND ngày 23 tháng 9 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
23/12/2019
667
3081/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư và chế biến lương thực Thiên Ngọc
23/12/2019
668
3082/QĐ-UBND
Về việc thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Nhà máy Điện mặt trời Văn Giáo
23/12/2019
669
3083/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế đánh giá, phân hạng sản phẩm OCOP tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
23/12/2019
670
3084/QĐ-UBND
Ban hành Quy định điều kiện, trình tự, thủ tục, hồ sơ xét, công nhận và công bố ấp đạt chuẩn nông thôn mới gắn với giảm nghèo bền vững tại các xã khó khăn, xã biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
23/12/2019
671
3085/QĐ-UBND
Ban hành Bộ tiêu chí “Xã nông thôn mới kiểu mẫu” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
23/12/2019
672
3087/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2019
673
3089/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án công trình Trường mẫu giáo Hoa Phượng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
23/12/2019
674
3090/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung)
23/12/2019
675
3091/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Bình Chánh (điểm chính), xã Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
23/12/2019
676
3092/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/12/2019
677
3093/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình)
23/12/2019
678
3051/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phân bổ chi tiết điều chỉnh, bổ sung kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 (nguồn vốn đầu tư ngân sách tỉnh An Giang)
23/12/2019
679
3052/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng cuối năm 2019 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
23/12/2019
680
3054/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng năm 2020 sử dụng nguồn vốn ngân sách do cấp tỉnh quản lý
23/12/2019
681
3056/QĐ-UBND
Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2020
23/12/2019
682
3053/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án các Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016 – 2020 sử dụng nguồn vốn đầu tư ngân sách trung ương và ngân sách tỉnh trên địa bàn tỉnh An Giang
23/12/2019
683
3055/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục chi tiết nguồn vốn đầu tư phát triển từ ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang (đợt 1)
23/12/2019
684
2165/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định của Chính phủ về phòng, chống phổ biến vũ khí hủy diệt hàng loạt
20/12/2019
685
3034/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú
20/12/2019
686
3035/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
20/12/2019
687
3036/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt giá trị vốn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị An Giang tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần
20/12/2019
688
3037/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng và hỗ trợ tiền đóng bảo hiểm xã hội cho người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện năm 2018
20/12/2019
689
3038/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ nhận trang thiết bị được cấp từ nguồn dự trữ quốc gia năm 2019
20/12/2019
690
3039/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên với công chức
20/12/2019
691
3040/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
20/12/2019
692
3041/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/12/2019
693
3042/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/12/2019
694
3043/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/12/2019
695
3044/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
20/12/2019
696
3045/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt giai đoạn 2019 - 2021
20/12/2019
697
3046/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 1 năm 2020
20/12/2019
698
6565/VPUBND-TH
V/v thực hiện Thông tư số 40/2019/TT-BCT ngày 10 tháng 12 năm 2019.
20/12/2019
699
6566/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Thông báo kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh
20/12/2019
700
3047/QĐ-UBND
Về việc bổ sung Xí nghiệp Phà Tân Châu vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH Một thành viên Phà An Giang
20/12/2019
701
3048/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí cho Trung tâm hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp tỉnh
20/12/2019
702
3031/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “C” Ô Long Vĩ (điểm chính Long Phú), huyện Châu Phú
19/12/2019
703
3033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
19/12/2019
704
3016/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
18/12/2019
705
3017/QĐ-UBND
Về việc giữ lại tiếp tục sử dụng 50 cơ sở nhà, đất công thuộc sở hữu nhà nước của Sở Giáo dục và Đào tạo và các đơn vị trực thuộc
18/12/2019
706
3018/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá đất để tính tiền bồi thường khi thu hồi đất dự án Cáp treo Núi Cấm (Tuyến Lâm Viên Núi Cấm đến Vồ Ông Bướm)
18/12/2019
707
3019/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc đề án Ấp nông thôn mới, thị xã Tân Châu giai đoạn 2019-2020
18/12/2019
708
3021/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2019 (đợt 2)
18/12/2019
709
3022/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng khối Doanh nghiệp tỉnh An Giang
18/12/2019
710
3023/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2018 và 10 tháng năm 2019
18/12/2019
711
3024/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Hội Đông y tỉnh
18/12/2019
712
3025/QĐ-UBND
Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
18/12/2019
713
3026/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 658/QĐ-UBND ngày 28 tháng 3 năm 2019 của
,
Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về
,
nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ
,
tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2019
18/12/2019
714
3027/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Đợt 1- 2019)
18/12/2019
715
3028/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo hàng rào Khu công nghiệp Bình Long
18/12/2019
716
3029/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu, sửa chữa đường tỉnh 946 đoạn Km5+225 – Km5+450, huyện Chợ Mới, tỉnh An Gian
18/12/2019
717
3020/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG
18/12/2019
718
1256/UBND-TH
V/v triển khai một số công việc vận hành Cổng Dịch vụ công quốc gia
17/12/2019
719
3002/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2020
17/12/2019
720
3003/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung cho cán bộ, công chức, viên chức giữ chức vụ thuộc diện Ban Thường vụ Tỉnh ủy quản lý
17/12/2019
721
3004/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, tỉnh An Giang
17/12/2019
722
3005/QĐ-UBND
Về việc thành l ập Ban Tổ chức Ngày hội Mắm An Giang - Nam Bộ năm 2020
17/12/2019
723
3007/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ công tác kiểm tra, rà soát, giải quyết vụ việc khiếu nại, tố cáo đông người, phức tạp, kéo dài theo quyết định số 1364/QĐ-UBND ngày 07/6/2019
17/12/2019
724
3008/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VIỆT - HÀN.
,
Giấy chứng n
17/12/2019
725
3009/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
17/12/2019
726
3010/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TQP.
17/12/2019
727
3011/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI QUẢNG CÁO VIỆT - HÀN.
17/12/2019
728
3012/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh
17/12/2019
729
3013/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông trên địa bàn huyện Thoại Sơn và di dời đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc trên địa bàn thành phố Châu Đố
17/12/2019
730
3014/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2019
17/12/2019
731
3015/QĐ-UBND
Về việc cho Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải An Giang chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
17/12/2019
732
1248/UBND-NC
V/v hướng dẫn bảo đảm an toàn về PCCC trong quá trình hàn cắt kim loại
16/12/2019
733
2991/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2194/QĐ-UBND ngày 29 tháng 9 năm 2009 của Ủy ban nhân dân tỉnh
16/12/2019
734
2992/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí ngân sách, không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 5 năm 2019)
16/12/2019
735
2993/QĐ-UBND
Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính được thay thế lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
16/12/2019
736
2994/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch Tổ chức hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2020
16/12/2019
737
2995/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo quyết toán chênh lệch thu chi và xếp loại kết quả hoạt động Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang năm 2018
16/12/2019
738
2998/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Điều hành, Tổ Giúp việc và các nhân sự có liên quan đến Chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển giai đoạn 2019 - 2021
16/12/2019
739
2999/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
16/12/2019
740
3001/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật tỉnh An Giang
16/12/2019
741
1249/UBND-KGVX
V/v chương trình Tâm Đức khám sàng lọc bệnh tim tại tỉnh
16/12/2019
742
1251/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Bộ chỉ số đánh giá kết quả bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh
16/12/2019
743
824/TB-UBND
Về việc gia hạn thời gian và điều chỉnh quy mô Thông báo số 553/TB-UBND ngày 11 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Châu Đốc, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
13/12/2019
744
825/TB-UBND
Về việc gia hạn và điều chỉnh Thông báo số 781/TB-UBND ngày 03 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, huyện An Phú
13/12/2019
745
1236/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 84/2019/TT-BTC
13/12/2019
746
2975/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
13/12/2019
747
2975/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết và phạm vi quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
13/12/2019
748
2976/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quy trình nội bộ trong giải quyết thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, phạm vi quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
13/12/2019
749
2977/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật giai đoạn 2019 - 2021
13/12/2019
750
2978/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành c ông tr ình : Trường Đại học An Giang (khu mới 39,5ha). Hạng mục: Khối thư viện và các trung tâm (gói thầu số 28), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/12/2019
751
2980/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật:Duy tu, sửa chữa đường tỉnh 954 đoạn Km23+728 – Km23+908, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
13/12/2019
752
2961/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình hệ thống chiếu sáng quanh hồ Ô Tà Sóc
13/12/2019
753
2983/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Hậu, đoạn qua xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/12/2019
754
2985/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nạo vét kênh Mặc Cần Dưng (đoạn từ Cần Đăng đến Vĩnh An) huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/12/2019
755
2986/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt và bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh Quý 2 năm 2019
13/12/2019
756
2988/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
13/12/2019
757
2990/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Phương án Thiết kế kỹ thuật – dự toán “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 06 xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn và 02 xã của huyện Chợ Mới”
13/12/2019
758
1242/UBND-KTN
V/v bảo đảm TTATGT trong dịp Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán Canh Tý và Lễ hội xuân 2020 trên địa bàn tỉnh
13/12/2019
759
2984/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thực trạng và đề xuất các giải pháp cơ cấu lại ngành công nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2030 và tầm nhìn đến năm 2045”
13/12/2019
760
2987/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí thực hiện nhiệm vụ điều tra, xây dựng bộ chỉ thị môi trường trên địa bàn tỉnh An Giang
13/12/2019
761
2989/QĐ-UBND
Về việc thu hồi Quyết định số 521/QĐ.CT.UB ngày 17 tháng 3 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh
13/12/2019
762
1233/UBND-TH
V/v tự rà soát, khắc phục số lượng hồ sơ trể hạn trên Cổng dịch vụ công của tỉnh
12/12/2019
763
1234/UBND-TH
V/v báo cáo thực hiện Chương trình công tác năm 2019 và đề xuất xây dựng
,
Chương trình công tác năm 2020
12/12/2019
764
2966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu sửa chữa cống Mương Kinh, đường tỉnh 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/12/2019
765
2967/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Cầu Tân An – ĐT952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
12/12/2019
766
2968/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu, sửa chữa đường Nguyễn Văn Thoại đoạn Km1+141 – Km1+410, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
12/12/2019
767
2973/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
12/12/2019
768
2974/QĐ-UBND
Về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã tại tỉnh Quảng Ninh
12/12/2019
769
1236/UBND-TH
Về việc chấn chỉnh công tác thi đua, khen thưởng.
12/12/2019
770
2969/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật lần XII (2020- 2021)
12/12/2019
771
2970/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2020
12/12/2019
772
2971/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho các đơn vị dự toán thuộc ngân sách cấp tỉnh
12/12/2019
773
2972/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2020 cho ngân sách huyện, thị xã, thành phố trực thuộc tỉnh
12/12/2019
774
2963/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở cấp bách kết hợp đê bao chống lũ bờ sông thành phố Châu Đốc (đoạn từ công viên 30/4 đến đường Sương Nguyệt Anh).
11/12/2019
775
2964/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh
11/12/2019
776
2965/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê tại Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc
11/12/2019
777
2959/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển Trạm Y tế phường Mỹ Phước của Sở Y tế sang Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
11/12/2019
778
2960/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển 1.556,3 m2 đất Trung tâm Giáo dục Thường xuyên Chợ Mới thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo sang UBND huyện Chợ Mới
11/12/2019
779
2961/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
11/12/2019
780
2962/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển Trường THPT An Phú 2 của Sở Giáo dục và Đào tạo sang UBND huyện An Phú
11/12/2019
781
1226/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2019
10/12/2019
782
2953/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Xây dựng mô hình thí điểm Tái đàn heo trong giai đoạn bệnh Dịch tả heo Châu Phi chưa có vaccine tiêm phòng
10/12/2019
783
2955/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN.
10/12/2019
784
2956/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị vốn nhà nước Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường đô thị An Giang tại thời điểm chuyển thành công ty cổ phần
10/12/2019
785
809/KH-UBND
Triển khai sắp xếp các cơ quan báo chí trên địa bàn tỉnh An Giangtheo Quy hoạch phát triển và quản lý báo chí toàn quốc đến năm 2025
09/12/2019
786
1220/UBND-TH
V/v báo cáo kết quả Đề án Nghị quyết số 18-NQ/TW và 19-NQ/TW của Hội nghị Trung ương 6 khóa XII
09/12/2019
787
2909/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường số 3, 4 Khu công nghiệp Bình Hòa
09/12/2019
788
2923/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng Công chứng số 1 giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
789
2924/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Phòng Công chứng số 2 giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
790
2925/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ Đấu giá tài sản giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
791
2926/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
792
2927/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Quỹ Bảo trợ trẻ em giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
793
2928/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Bảo trợ Xã hội giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
794
2929/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm công tác xã hội Bảo vệ trẻ em giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
795
2930/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Dịch vụ Việc làm giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
796
2932/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp Kỹ thuật - Công nghệ giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
797
2933/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Tân Châu giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
798
2934/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Châu Đốc giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
799
2935/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú giai đoạn 2019 - 2021
09/12/2019
800
2936/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
09/12/2019
801
2937/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua đồ đón trẻ của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
09/12/2019
802
2938/QĐ-UBND
Về việc cho phép khắc lại con dấu cũ của Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm
09/12/2019
803
2939/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang thuê đất
09/12/2019
804
2940/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty trách nhiệm hữu hạn Xăng dầu Long Bảo Châu chuyển mục đích sử dụng đất
09/12/2019
805
2941/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng trục Châu Đốc - Núi Sam Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7019537
09/12/2019
806
2942/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Smile
09/12/2019
807
2949/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điểm du lịch rừng tràm Trà Sư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/12/2019
808
2951/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3355/QĐ-UBND ngày 07 tháng 11 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2019
809
2952/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3124/QĐ-UBND ngày 10 tháng 12 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
09/12/2019
810
810/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2019
09/12/2019
811
1222/UBND-TH
V/v chấp thuận cho tiếp tục giữ chức danh Chủ tịch Hội Đông y huyện Châu Phú
09/12/2019
812
2943/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ
09/12/2019
813
2944/QĐ-UBND
Về việc chuyển ngạch cho phù hợp vị trí việc làm đối với viên chức
09/12/2019
814
2945/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ
09/12/2019
815
2946/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ
09/12/2019
816
2947/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
09/12/2019
817
2948/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
09/12/2019
818
2950/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”
09/12/2019
819
807/TB-UBND
Kết quả điểm thi Vòng 2 kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2019
09/12/2019
820
799/TB-UBND
Về việc gia hạn thời gian và điều chỉnh quy mô Thông báo số 360/TB-UBND ngày 21 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Cụm điểm tựa Phú Hữu/An Phú/An Giang, xã Phú Hữu, huyện An Phú
06/12/2019
821
800/KH-UBND
Đẩy mạnh hoạt động xuất khẩu chính ngạch các sản phẩm chủ lực của tỉnh An Giang năm 2020 và những năm tiếp theo
06/12/2019
822
1210/UBND-TH
V/v Chấn chỉnh công tác phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí.
06/12/2019
823
2900/QĐ-UBND
Về việc Công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực đường thủy nội địa thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
06/12/2019
824
2901/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Đề án số 167/ĐA-UBND ngày 04 tháng 4 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
06/12/2019
825
2902/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học C Bình Hòa điểm chính (Phú An 1)
06/12/2019
826
2903/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Mẫu giáo Vĩnh Nhuận, xã Vĩn h Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Gian
06/12/2019
827
2904/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
06/12/2019
828
2905/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THCS Long Điền A, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/12/2019
829
2906/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm
06/12/2019
830
2907/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “A” An Hòa điểm chính (Bình An 2)
06/12/2019
831
2912/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
06/12/2019
832
2913/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
06/12/2019
833
2915/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Vịnh Trà - Long Xuyên
06/12/2019
834
2919/QĐ-UBND
Về việc bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 38/2019/NĐ-CP ngày 09 tháng 5 năm 2019 của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2019
06/12/2019
835
803/KH-UBND
Thực hiện Nghị định số 55/2019/NĐ-CP ngày 24 tháng 6 năm 2019 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp nhỏ và vừa
06/12/2019
836
804/BC-UBND
Công tác bồi thường nhà nước năm 2019
06/12/2019
837
2908/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu sửa chữa Đường tỉnh 946 đoạn Km5+225-Km5+450, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/12/2019
838
2910/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Đường đấu nối Cụm dân cư, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
06/12/2019
839
2911/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
06/12/2019
840
2914/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung đô thị Chợ Mới huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035
06/12/2019
841
2916/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Bắc Hà Hoàng Hổ và khu hành chính thành phố Long Xuyên
06/12/2019
842
2917/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp cải tạo đường Đông sông Hậu Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/12/2019
843
2918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Lắp đặt hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/12/2019
844
796/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2019 (lần 01) trên địa bàn tỉnh An Giang
05/12/2019
845
798/KH-UBND
Phòng, chống mua bán người và di cư trái phép, phòng, chống trẻ em Việt Nam bị bóc lột và lạm dụng ở Châu Âu
05/12/2019
846
2893/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu
05/12/2019
847
2894/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng công trình cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
05/12/2019
848
2895/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng Hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
05/12/2019
849
2896/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng giai đoạn 2019-2021
05/12/2019
850
2898/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
05/12/2019
851
2899/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hỗ trợ xử lý chất thải rắn y tế Bệnh viện Sản – Nhi, thành phố Long Xuyên
05/12/2019
852
2897/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang cuối năm 2019 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)
05/12/2019
853
2888/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn kinh phí hỗ trợ bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 chuyển sang năm 2019 và nguồn thu nộp ngân sách tỉnh năm 2019
04/12/2019
854
2889/QĐ-UBND
Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2020
04/12/2019
855
2890/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản bị tịch thu sung quỹ Nhà nước được xác lập
,
quyền sở hữu toàn dân do Cục Thi hành án dân sự tỉnh An Giang chuyển giao
04/12/2019
856
2891/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư phía Nam đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
04/12/2019
857
1200/UBND-TH
V/v hướng dẫn thực hiện nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV
03/12/2019
858
2879/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang cuối năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)
03/12/2019
859
2880/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thao cán bộ, giáo viên, học sinh, sinh viên học nghề nghiệp tỉnh An Giang lần thứ III năm 2019
03/12/2019
860
2881/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1924/QĐ-UBND ngày 08 tháng 8 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 (bổ sung lần 03)
03/12/2019
861
2883/QĐ-UBND
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc UBND huyện Châu Thành, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
03/12/2019
862
2884/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/12/2019
863
2886/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH BẤT ĐỘNG SẢN THÁI HÙNG
03/12/2019
864
2882/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đối tượng đủ điều kiện tinh giản biên chế đợt 2 năm 2019 (Bổ sung lần 5)
03/12/2019
865
2852/QĐ-UBND
Hỗ trợ khẩn cấp về nhà ở cho các hộ dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
02/12/2019
866
2853/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Kế hoạch “Điều tra, đánh giá ô nhiễm đất tỉnh An Giang”
02/12/2019
867
2854/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Xây dựng Tự Cường chuyển mục đích sử dụng đất
02/12/2019
868
2855/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
02/12/2019
869
2856/QĐ-UBND
Phê duyệt Thiết kế kỹ thuật – dự toán “Xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai 03 huyện, thị xã: Phú Tân, Thoại Sơn, Tân Châu” Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
02/12/2019
870
2857/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3 chuyển mục đích sử dụng đất
02/12/2019
871
2858/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Xăng dầu Đỗ Văn Phúc chuyển mục đích sử dụng đất
02/12/2019
872
2859/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH MTV Xăng dầu An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
02/12/2019
873
2860/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Liên đoàn Lao động tỉnh An Giang
02/12/2019
874
2861/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sun g kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/12/2019
875
2863/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sun g kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/12/2019
876
2864/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/12/2019
877
2866/QĐ-UBND
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, sửa chữa Trụ sở làm việc Sở Tài chính, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
02/12/2019
878
2867/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ Cụm Thông tin cơ sở, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
02/12/2019
879
2868/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo định kỳ thuộc thẩm quyền ban hành, thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
02/12/2019
880
2869/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, sửa chữa trụ sở Ban Dân vận Tỉnh ủy An Giang
02/12/2019
881
2870/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
02/12/2019
882
2876/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới Lĩnh vực thành lập và hoạt động của tổ hợp tác thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
02/12/2019
883
2877/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính bị bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh An Giang
02/12/2019
884
2878/QĐ-UBND
Về việc cử công chức đi học thạc sĩ
02/12/2019
885
786/KH-UBND
Tổ chức Ngày hội Mắm An Giang- Nam Bộ năm 2020
02/12/2019
886
2871/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu khai thác thị trường khách du lịch đường thủy và trekking tỉnh An Giang giai đoạn 2020-2030”
02/12/2019
887
2872/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở sông Tiền bảo vệ dân cư khu vực thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
02/12/2019
888
2873/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc Dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long
02/12/2019
889
2874/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án Giao thông thủy lợi nội đồng phục vụ cánh đồng lớn xã Bình Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang (điều chỉnh lần 1)
02/12/2019
890
2875/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng và trang thiết bị cho Hợp tác xã nông nghiệp Vọng Đông, xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
02/12/2019
891
2862/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cơ sở tiếp nhận đối tượng xã hội tỉnh An Giang
02/12/2019
892
2865/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường trung học cơ sở Vọng Thê, xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
02/12/2019
893
778/TB-UBND
Về việc nghỉ lễ, tết năm 2020
29/11/2019
894
2849/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu Sửa chữa cống Mương Kinh, đường tỉnh 954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
29/11/2019
895
2850/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu sửa chữa đường tỉnh 954 đoạn Km23+728-Km23-908, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
29/11/2019
896
2851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất phòng, chống dịch sốt xuất huyết năm 2019-2020 cho Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh An Giang
29/11/2019
897
2833/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XÂY DỰNG KINH DOANH ĐẤT THÀNH.
28/11/2019
898
2834/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
28/11/2019
899
2835/QĐ-UBND
Về việc cho Bến xe khách Châu Đốc chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
28/11/2019
900
2836/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/11/2019
901
2837/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt điều chỉnh một phần Đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035
28/11/2019
902
2839/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2019
903
2840/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
28/11/2019
904
2842/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bộ dụng cụ phẫu thuật của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
28/11/2019
905
2843/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm giường bệnh và giường cấp cứu cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
28/11/2019
906
2844/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục tiêu chuẩn, định mức máy móc, thiết bị chuyên dùng đặc thù cho ngành Y tế An Giang năm 2019
28/11/2019
907
2845/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU AN MỸ
28/11/2019
908
2846/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Đề án “Tái cơ cấu kinh tế tỉnh An Giang: Tạo đột phá hướng đến phát triển bền vững”
28/11/2019
909
2847/QĐ-UBND
Về việc hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
28/11/2019
910
2848/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
28/11/2019
911
2824/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất khu đất Văn phòng ấp Tấn Hòa, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới
27/11/2019
912
2825/QĐ-UBND
Về việc đấu giá chuyển quyền sử dụng đất đối với 08 khu đất công tại xã Phú Hữu, Vĩnh Hậu, Quốc Thái, Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú
27/11/2019
913
2826/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm đấu giá cho thuê khu đất nông nghiệp trên địa bàn huyện Tri Tôn
27/11/2019
914
2827/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
27/11/2019
915
2830/QĐ-UBND
Về việc phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất thuộc sở hữu Nhà nước của Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang và các đơn vị trực thuộc
27/11/2019
916
2832/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 4 năm 2019)
27/11/2019
917
1178/UBND-KTTH
V/v hướng dẫn thanh toán vốn đầu tư các nhiệm vụ quy hoạch
27/11/2019
918
2828/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Nam đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
27/11/2019
919
772/HD-UBND
Về việc thực hiện chế độ chính sách đối với lực lượng công an xã dôi dư sau khi bố trí công an chính quy về công tác tại cơ sở
26/11/2019
920
1172/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước theo tiêu chuẩn ngạch chuyên viên năm 2019
26/11/2019
921
1173/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp phòng năm 2019
26/11/2019
922
2821/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm 02 xe ô tô tập lái số tự động hạng B của Trường Kỹ thuật nghiệp vụ thuộc Sở Giao thông vận tải
26/11/2019
923
2822/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư
26/11/2019
924
2823/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng kiểm tra, sát hạch tiếp nhận không qua thi tuyển vào công chức đối với viên chức tại Sở Văn hóa,Thể thao và Du lịch
26/11/2019
925
2820/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Đề án “Số hóa tài liệu lưu trữ lịch sử tỉnh An Giang” giai đoạn I (2019-2020)
26/11/2019
926
2811/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Y tế tỉnh An Giang
25/11/2019
927
2812/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: PHẠM KIM HƯƠNG
25/11/2019
928
2813/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2019 cho Bệnh viện Tim Mạch tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
25/11/2019
929
2814/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh nội dung điểm a Khoản 7 Điều 1 Quyết định số 25/QĐ-UBND ngày 30/01/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt quy hoạch sắp xếp, bố trí cơ sở làm việc, doanh trại của Công an tỉnh An Giang đến năm 2020
25/11/2019
930
2815/QĐ-UBND
Về việc thu hồi Quyết định số 2036/QĐ-UBND ngày 29 tháng 10 năm 2010 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang
25/11/2019
931
2816/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh An Giang
25/11/2019
932
2818/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Đại hội của Liên hiệp các Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh
25/11/2019
933
2819/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra các công trình, nhà máy, hệ thống cấp nước sạch, chất lượng nước sạch trên địa bàn tỉnh An Giang
25/11/2019
934
2800/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tham dự Đại hội cho Hội Cựu giáo chức tỉnh
22/11/2019
935
2804/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Ban An toàn Giao thông tỉnh
22/11/2019
936
2805/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 954 các đoạn Km22+899 – Km23; Km23+633 – Km23+728, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
22/11/2019
937
2806/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 các đoạn: Km3+884 – Km3+950; Km4+600 – Km4+681; Km4+807 – Km4+900, huyện Chợ Mới
22/11/2019
938
2807/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 954 đoạn Km23+350 – Km23+534, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
22/11/2019
939
2808/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn Km1+500 – Km3+000, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
22/11/2019
940
2809/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV XÂY DỰNG, THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ TÀI LỘC PHÁT PHÚ QUỐC.
22/11/2019
941
2810/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ tỉnh An Giang chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm
22/11/2019
942
1165/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư số 75/2019/TT-BTC ngày 04/11/2019 của Bộ Tài chính
21/11/2019
943
2791/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2020 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2020 của Thanh tra tỉnh
21/11/2019
944
2793/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Bến xe thị trấn Chợ Mới cho người duy nhất tham gia đấu giá
21/11/2019
945
2794/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Bến xe thị trấn Mỹ Luông cho người duy nhất tham gia đấu giá
21/11/2019
946
2795/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Thuận), xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
21/11/2019
947
2796/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, cải tạo nhà xưởng thực hành thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
21/11/2019
948
2797/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1) Hạng mục: Cổng hàng rào - Cổng chào - Hệ thống thoát nước bẩn Huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
21/11/2019
949
2798/QĐ-UBND
Về phân bổ nguồn kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ngân sách cấp tỉnh năm 2018 chuyển nguồn sang năm 2019
21/11/2019
950
1157/UBND-KTN
V/v xem xét chủ trương đầu tư dự án Khu công nghiệp thông minh Hàn Quốc tại Khu công nghiệp Xuân Tô
20/11/2019
951
2786/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Hội Nông dân tỉnh tham gia Hội chợ triển lãm Nông nghiệp – Thương mại các tỉnh phía Nam năm 2019
20/11/2019
952
2787/QĐ-UBND
Về việc ban hành Danh mục các hoạt động xúc tiến thương mại, đầu tư và du lịch tỉnh An Giang năm 2020
20/11/2019
953
2788/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thuốc năm 2019 cho chương trình mổ mắt nhân đạo của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt tỉnh An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
20/11/2019
954
2789/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc chức năng quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ An Giang
20/11/2019
955
2790/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng công trình Xây mới Khoa Tâm thần Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
20/11/2019
956
2792/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung vào phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất đối với 18 cơ sở nhà, đất thuộc sở hữu nhà nước của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn thị xã Tân Châu
20/11/2019
957
739/KH-UBND
Phối hợp tổ chức Hội thảo quốc tế “Nguyên nhân – giải pháp hạn chế xói lở và bồi lắng tại hệ thống sông Đồng bằng sông Cửu Long”
19/11/2019
958
2775/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
19/11/2019
959
2776/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí tổ chức các hoạt động kỷ niệm trong năm 2019 cho Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
19/11/2019
960
2777/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
19/11/2019
961
2778/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính ban hành mới; được thay thế và bị bãi bỏ thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
19/11/2019
962
2779/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Hội Cổ vật tỉnh An Giang
19/11/2019
963
2780/QĐ-UBND
Về việc kinh phí hỗ trợ mua sắm giường bệnh và giường cấp cứu cho các cơ sở y tế công lập trực thuộc Sở Y tế năm 2019
19/11/2019
964
2781/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm tài sản công theo phương thức tập trung năm 2019 cho các cơ quan, đơn vị trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
19/11/2019
965
2782/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả trúng đấu giá khu đất Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Châu Đốc
19/11/2019
966
2783/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh An Giang
19/11/2019
967
734/GP-UBND
Tổ chức cuộc thi tìm kiếm “Người đẹp du lịch An Giang”
18/11/2019
968
2763/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo nâng cấp tuyến ống Trạm cấp nước Vĩnh Bình, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
18/11/2019
969
2764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
18/11/2019
970
2765/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Tiểu dự án đầu tư cơ sở hạ tầng cho hợp tác xã Phú Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú thuộc dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang Địa điểm: xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/11/2019
971
2766/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2019 cho Sở Kế hoạch và Đầu tư
18/11/2019
972
2767/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH TÂN PHÚC HỒNG
18/11/2019
973
2768/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí tổ chức Lễ công bố Quyết định thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
18/11/2019
974
2769/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác thực hiện Dự án Xây dựng nhà ăn, ở, học tập, sinh hoạt và trụ sở làm việc Đại đội Hóa học 19/Sư Đoàn B330 - Bộ Tư lệnh Quân khu 9 thuộc đồi núi huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
18/11/2019
975
2770/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị dạy học trên địa bàn huyện An Phú
18/11/2019
976
2771/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm bàn, ghế và thiết bị nghe nhìn trên địa bàn huyện An Phú
18/11/2019
977
2772/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo Dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
18/11/2019
978
2773/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019
979
2774/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019
980
2774/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu, nhiệm kỳ 2016 - 2021
18/11/2019
981
1143/UBND-NC
V/v tăng cường công tác tuyên truyền về nhân quyền trên địa bàn tỉnh
15/11/2019
982
2747/QĐ-UBND
Về việc giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm-pu-chi-a theo quy định tại Quyết định số 57/2013/QĐ-TTg ngày 14 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ
15/11/2019
983
2748/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp 3T An Giang
15/11/2019
984
2749/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Trường tiểu học A Bình Phước Xuân điểm chính (Bình Trung), xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Gian
15/11/2019
985
2752/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Thuốc lá An Giang chuyển từ hình thức giao đất có thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
15/11/2019
986
2753/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
15/11/2019
987
2754/QĐ-UBND
Sửa đổi Khoản 1 Điều 3 của Quyết định số 52/QĐ-UBND ngày 12 tháng 01 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
15/11/2019
988
731/GP-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
15/11/2019
989
732/GP-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
15/11/2019
990
733/GP-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
15/11/2019
991
1147/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện công tác kiểm kê đất đai, lập bản đồ hiện trạng sử dụng đất năm 2019
15/11/2019
992
1149/UBND-KTN
V/v hướng dẫn thực hiện thủ tục đất đai Vùng nuôi trồng thủy sản Bình Phú
15/11/2019
993
2750/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
15/11/2019
994
2751/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
15/11/2019
995
2755/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
15/11/2019
996
2756/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn
15/11/2019
997
2757/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
15/11/2019
998
3758/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ Mỹ Hòa chuyển mục đích sử dụng đất
15/11/2019
999
2759/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 1358/QĐ-UBND ngày 06 tháng 06 năm 2019 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Hòa Phát khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy chế biến thủy sản Hòa Phát
15/11/2019
1000
2760/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Dương Tuyết Loan chuyển mục đích sử dụng đất
15/11/2019