Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết t ỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuy ên, tỉnh An Giang
12/02/2018
2
338/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang
12/02/2018
3
339/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại t ỉnh An Giang
12/02/2018
4
318/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp tiền Tết Mậu Tuất năm 2018
09/02/2018
5
319/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG VẠN HƯNG TÙNG.
09/02/2018
6
320/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang
09/02/2018
7
321/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
09/02/2018
8
322/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
09/02/2018
9
323/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang
09/02/2018
10
324/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui mô dự án Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
09/02/2018
11
325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
09/02/2018
12
326/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Mỹ Hiệp điểm chính (Tây Hạ), xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
09/02/2018
13
327/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Hoa Mai điểm chính mới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/02/2018
14
75/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2017; triển khai kế hoạch công tác năm 2018.
09/02/2018
15
77/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
09/02/2018
16
328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý thị trường
09/02/2018
17
329/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí chi cho công tác thu nợ vay tôn nền dân cư vượt lũ năm 2018
09/02/2018
18
330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Golden City An Giang thuộc Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên
09/02/2018
19
331/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Núi Sam – Cáp treo Núi Sam
09/02/2018
20
332/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học A Long An
09/02/2018
21
333/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng
09/02/2018
22
73/KH-UBND
Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
08/02/2018
23
186/UBND-KTTH
V/v tạm ứng kinh phí thực hiện dự án đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
08/02/2018
24
188/UBND-KTTH
V/v giá bán nền nhà tái định cư dự án khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên
08/02/2018
25
191/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
08/02/2018
26
192/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 06/2017/TTBKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
08/02/2018
27
193/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG
08/02/2018
28
314/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thực hiện công trìnhTrung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1) năm 2018
08/02/2018
29
317/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
08/02/2018
30
181/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh hình thức h ỗ trợ nhà ở cho người có công v ới cách mạng giai đoạn 2017 –
,
2018 của tỉ nh
07/02/2018
31
184/UBND-KGVX
V/v gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện của Tổ chức PSI/Mỹ
07/02/2018
32
289/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2018
33
293/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Lễ, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang
07/02/2018
34
294/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Chau Sốc Sann, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
07/02/2018
35
295/QĐ-UBND
Về việc giao Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
07/02/2018
36
297/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
07/02/2018
37
298/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
07/02/2018
38
300/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Hội trường Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
07/02/2018
39
301/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ tài sản năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
07/02/2018
40
309/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
07/02/2018
41
310/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2018 tỉnh An Giang
07/02/2018
42
68/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
43
69/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
44
283/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”
06/02/2018
45
284/QĐ-UBND
Về việc cho kéo dài thời gian sử dụng con dấu, tài khoản
06/02/2018
46
285/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
06/02/2018
47
286/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Hà Thanh Hùng đi học thạc sĩ
06/02/2018
48
287/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Lưu Trọng Thắng đi học thạc sĩ
06/02/2018
49
288/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc
06/02/2018
50
280/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá cho thuê khu đất Sân vận động tỉnh năm 2018, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
05/02/2018
51
67/KH-UBND
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/02/2018
52
177/UBND-KGVX
V/v thông qua Kế hoạch tổ chức tuy ển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019
05/02/2018
53
253/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây
02/02/2018
54
254/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC PHƯỚC THỊNH.
02/02/2018
55
255/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra
02/02/2018
56
257/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
02/02/2018
57
258/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc về các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
02/02/2018
58
259/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Châu Đốc năm 2017
02/02/2018
59
260/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tài chính năm 2017
02/02/2018
60
261/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tư pháp năm 2017
02/02/2018
61
262/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện An Phú năm 2017
02/02/2018
62
263/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Phú Tân năm 2017
02/02/2018
63
364/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thị xã Tân Châu năm 2017
02/02/2018
64
265/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
02/02/2018
65
266/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Nội vụ năm 2017
02/02/2018
66
267/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Tri Tôn năm 2017
02/02/2018
67
268/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
02/02/2018
68
269/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
02/02/2018
69
270/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
02/02/2018
70
271/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
02/02/2018
71
272/QĐ-UBND
Về việc giá chuyển nhượng hệ thống bơm tiêu chống úng huyện An Phú
02/02/2018
72
273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Trường song ngữ Tinh Hoa
02/02/2018
73
275/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm và thời gian ổn định giá cho thuê đất nhà kho và cầu tàu thuộc dự án Đường giao thông nối KCN Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu
02/02/2018
74
276/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình
02/02/2018
75
277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thành phố Long Xuyên – huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/02/2018
76
278/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cụm Công nghiệp Lương An Trà giai đoạn 1, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
02/02/2018
77
279/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG
02/02/2018
78
57/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
01/02/2018
79
160/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
80
164/UBND-KGVX
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
81
165/UBND-KGVX
V/v giao nhiệm vụ tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
,
viên chức ngành giáo dục
01/02/2018
82
236/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
01/02/2018
83
238/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
01/02/2018
84
239/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
01/02/2018
85
240/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư Khu du lịch Núi Trà Sư
01/02/2018
86
241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
01/02/2018
87
242/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án: Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
01/02/2018
88
243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu du lịch Hồ So ài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
01/02/2018
89
244/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát tỉnh An Giang
01/02/2018
90
245/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường mầm non Châu Phong (điểm chính) thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
01/02/2018
91
246/QĐ-UBND
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017
01/02/2018
92
250/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 tỉnh An Giang
01/02/2018
93
249/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
01/02/2018
94
152/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
95
155/UBND-NC
Chấp thuận cho tổ chức Federation of Canadian Municipalities (FCM) cấp mới Giấy đăng ký hoạt động tại địa phương.
31/01/2018
96
225/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học thạc sĩ ông Nguyễn Trương Khương
31/01/2018
97
226/QĐ-UBND
Về việc cử công chức Đinh Văn Tođi học Thạc sĩ
31/01/2018
98
59/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 712/TB -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
99
60/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến Công viên Ung Văn Khiêm) phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
100
158/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/01/2018
101
159/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
102
231/QĐ-UBND
Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm
31/01/2018
103
233/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/01/2018
104
234/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
31/01/2018
105
235/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Chùa Thanh Tịnh
31/01/2018
106
148/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh An Giang
30/01/2018
107
222/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân - Tri Tôn, tỉnh An Gian
30/01/2018
108
223/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/01/2018
109
224/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
30/01/2018
110
55/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
30/01/2018
111
189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/01/2018
112
190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể của Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long
29/01/2018
113
159/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
26/01/2018
114
43/KH-UBND
Thực hi ện Đề án “Nâng cao năng lực cho đ ội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấ p đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018
26/01/2018
115
44/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2018
26/01/2018
116
45/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/01/2018
117
139/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam
26/01/2018
118
175/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
26/01/2018
119
177/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 11/2018)
26/01/2018
120
178/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
26/01/2018
121
179/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06, thị trấn An Phú, huyện An Phú,
26/01/2018
122
185/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín
26/01/2018
123
186/QĐ-UBND
Phê duyệt “Dự án hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020”
26/01/2018
124
187/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo, gà công nghệ cao và trồng cây ăn trái.
26/01/2018
125
188/QĐ-UBND
Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh An Giang
26/01/2018
126
39/KH-UBND
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018
25/01/2018
127
128/UBND-KGVX
V/v danh sách các cụ 100 tuổi năm 2018 tỉnh An Giang
25/01/2018
128
130/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
25/01/2018
129
132/UBND-KGVX
V/v thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho người lao động
25/01/2018
130
156/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm”
25/01/2018
131
157/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/01/2018
132
158/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, huyện Chợ Mới
25/01/2018
133
160/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương Phi, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn
25/01/2018
134
161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
25/01/2018
135
162/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/01/2018
136
163/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát), xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
25/01/2018
137
164/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường trung học cơ sở Long Kiến
25/01/2018
138
168/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐÔNG HÒA LỢI.
25/01/2018
139
38/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (khu chuyển đổi từ chợ nông sản Tân Trung), xã Tân Trung, huyện Phú Tân
25/01/2018
140
165/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
25/01/2018
141
166/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
25/01/2018
142
169/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 07 thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
25/01/2018
143
170/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 10 thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/01/2018
144
171/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu
25/01/2018
145
172/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
25/01/2018
146
173/QĐ-UBND
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
25/01/2018
147
151/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Phan Nam thuê đất
24/01/2018
148
155/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT NGHĨA.
24/01/2018
149
153/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang
24/01/2018
150
154/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945), huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/01/2018
151
114/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
152
115/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
153
112/UBND-TH
V/v triển khai th ực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV
23/01/2018
154
141/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập huyện An Phú
23/01/2018
155
146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc.
23/01/2018
156
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
23/01/2018
157
33/KH-UBND
Thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
158
34/KH-UBND
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
159
102/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang
22/01/2018
160
106/UBND-KGVX
V/v triển khai th ực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017
22/01/2018
161
134/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH PHÁT.
22/01/2018
162
135/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 10/2018)
22/01/2018
163
136/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
22/01/2018
164
137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/01/2018
165
138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/01/2018
166
108/UBND-NC
V/v đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định QPPL của HĐND và UBND tỉnh năm 2018
22/01/2018
167
139/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà tập và nhà ở vận động viên thể thao tỉnh An Giang
22/01/2018
168
140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thiết kế thi công v à dự toán hạng mục: Mua sắm trang thiết bị phần cứng giai đoạn 3 (gói thầu số 12) thuộc dự án ứng dụng phần mềm chấm điểm cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
22/01/2018
169
31/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2018
19/01/2018
170
32/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường Quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh An Giang
19/01/2018
171
127/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
19/01/2018
172
128/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030
19/01/2018
173
129/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 09/2018
19/01/2018
174
130/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Đường số 29 khu vực cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
19/01/2018
175
131/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư dưới chân Núi Cấm
19/01/2018
176
26/KH-UBND
Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/01/2018
177
96/UBND-KGVX
V/v tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội
18/01/2018
178
97/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án cụm dân cư ấp Mỹ Hòa, đường đấu nối 2 cụm dân cư và đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
18/01/2018
179
99/UBND-KTTH
V/v bố trí trụ sở làm việc cho Báo Nhân dân
18/01/2018
180
121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Gian
18/01/2018
181
122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/01/2018
182
123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2018
183
124/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường Đại học An Giang. Hạng mục: Sân Tennis và công trình phụ trợ
18/01/2018
184
27/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc các xã: Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo và thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên
18/01/2018
185
28/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính) xã Nhơn Hội, huyện An Phú
18/01/2018
186
30/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng đường Kim Đồng (Lý Thái Tổ - Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
18/01/2018
187
125/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Xay xát Lập Ngọc thuê đất
18/01/2018
188
20/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
17/01/2018
189
21/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
17/01/2018
190
85/UBND-KGVX
V/v sử dụng trụ sở của Trung tâm Giáo d ục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ
,
sở 2 sau khi sáp nh ập
17/01/2018
191
111/QĐ-UBND
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Tiền thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/01/2018
192
112/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong các cơ s ở giáo dục mầm non
17/01/2018
193
113/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Anh ngữ Montessori World
17/01/2018
194
114/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới
17/01/2018
195
115/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT CHỢ MỚI
17/01/2018
196
22/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cáp treo Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
17/01/2018
197
24/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
198
90/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức TPLX
17/01/2018
199
93/UBND-KTN
V/v quy định việc quản lý, sử dụng v à khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợ
17/01/2018
200
116/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm, tuyến du lịch sinh thái và nông thôn mới cù lao Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/01/2018
201
117/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
17/01/2018
202
118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/01/2018
203
119/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17/01/2018
204
120/CT-UBND
Về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
205
23/BC-UBND
Kết quả thực hiện Năm Doanh nghiệp 2017
17/01/2018
206
101/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Mậu Tuất năm 2018
16/01/2018
207
103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Lương Phi
16/01/2018
208
104/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Phú Bình (điểm chính)
16/01/2018
209
105/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước
16/01/2018
210
106/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019
16/01/2018
211
107/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/01/2018
212
108/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017
16/01/2018
213
109/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
16/01/2018
214
110/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của các đơ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học v à Công nghệ
16/01/2018
215
18/KH-UBND
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
16/01/2018
216
99/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên.
16/01/2018
217
100/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc.
16/01/2018
218
13/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
15/01/2018
219
70/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
15/01/2018
220
72/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
15/01/2018
221
73/CT-UBND
Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
15/01/2018
222
76/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/01/2018
223
82/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch chỉ tiêu tuyển sinh đào tạo năm 2018 các trường, trung tâm và cơ sở tham gia hoạt động nghề nghiệp trên địa bàn tỉnh
15/01/2018
224
84/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức biểu diễn nghệ thuật và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Mậu Tuất năm 2018
15/01/2018
225
85/QĐ-UBND
Thành l ập Ban Tổ chức Cuộc thi sáng t ạo thanh thi ếu ni ên, nhi đồng t ỉnh An Giang l ần thứ VII năm 2018
15/01/2018
226
86/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh năm 2018
15/01/2018
227
88/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm tài sản phục vụ công tác c ủa các c ơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa b àn tỉnh An Giang năm 2017
15/01/2018
228
89/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ chi phí học tập đối với sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo học tại các cơ sở giáo dục đại học năm 2017
15/01/2018
229
74/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
230
75/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
15/01/2018
231
83/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai Chương trình mục tiêu Phát triển hệ thống trợ giúp xã hội giai đoạn 2016 – 2020 tỉnh An Giang
15/01/2018
232
90/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đường đến trạm xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/01/2018
233
91/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra việc thực hiện các dự án do Công ty Cổ phần Xây dựng Thương mại và Dịch vụ Ngọc Hầu làm chủ đầu tư trên địa bàn thành phố Châu Đốc
15/01/2018
234
92/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Phan Nam thuê đất
15/01/2018
235
93/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang thuê đất
15/01/2018
236
94/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Tân Hòa
15/01/2018
237
95/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
15/01/2018
238
96/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Hậu
15/01/2018
239
97/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Lương thực Phước Thịnh chuyển mục đích sử dụng đất
15/01/2018
240
98/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn thành viên Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc Chương trình phát triển thanh niên tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
15/01/2018
241
68/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng trường Trường Cao đẳng Y tế An Giang nhiệm kỳ 2017-2022
12/01/2018
242
70/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án Cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác Kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh
12/01/2018
243
71/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Cầu Vĩnh Lộc, thị trấn An Phú và xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/01/2018
244
46/UBND-KTTH
V/v triển khai th ực hiện Chỉ thị số 04/CT-BTC của Bộ Tài chính về việc tăng cường công tác qu ản lý, điều hành và bình ổn giá trong dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
11/01/2018
245
47/UBND-KTTH
V/v triển khai Nghị định quy định tiêu chuẩn, định mức sử dụng trụ sở làm việc, cơ sở hoạt động sự nghiệp
11/01/2018
246
49/UBND-KTTH
V/v rà soát, báo cáo nhu cầu sử dụng xe ô tô và phương án xử lý xe ô tô dôi d ư trên địa b àn tỉnh
11/01/2018
247
50/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh định mức xe ô tô chuyên dùng của Sở Giao thông Vận tải
11/01/2018
248
51/UBND-KTTH
V/v triển khai Nghị định hướng dẫn thực hiện Luật Quản lý, sử dụng tài sản công
11/01/2018
249
53/UBND-KGVX
V/v tổ chức họp mặt doanh nghiệp và mời gọi đầu tư nhân dịp họp mặt Hội đồng hương
,
An Giang Tết Nguyên đán 2018 tại thành phố HCM
11/01/2018
250
55/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 1253/QĐ-BCĐGTVT ngày 22/12/2017 v ề kiện toàn tổ chức Ban Chỉ đạo Nhà nước các công trình ngành giao thông vận tải
11/01/2018
251
55/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước đến cấp xã (pha 3) năm 2018
11/01/2018
252
56/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 2072/QĐ-TTg ngày 22/12/2017 về điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng cạn Việt Nam
11/01/2018
253
56/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tấn Mỹ, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
11/01/2018
254
57/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Phú Bình (điểm chính)
11/01/2018
255
58/UBND-KTN
V/v kêu gọi đầu tư Sân bay An Giang
11/01/2018
256
58/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2)
11/01/2018
257
59/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 07/2018)
11/01/2018
258
61/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo sửa chữa Khoa Lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/01/2018
259
60/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây mới Khoa Tâm Thần Bệnh viện Đa khoa trung tâm An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/01/2018
260
64/QĐ-UBND
Về việc miễn tiền chuyển mục đích s ử dụng đất cho bà Lê Thị Tải
11/01/2018
261
65/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 08/2018
11/01/2018
262
67/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Điều hành và Tổ Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết Phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”
11/01/2018
263
66/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
11/01/2018
264
48/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện và Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2018
10/01/2018
265
49/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học A Bình Mỹ
10/01/2018
266
50/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
10/01/2018
267
51/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao thành phố Long Xuyên, phường Bình Khánh, TPLX, tỉnh An Giang
10/01/2018
268
52/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu du lịch Hồ Soài So xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
10/01/2018
269
53/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện công tác tuyển chọn và gọi công dân nhập ngũ năm 2018
10/01/2018
270
54/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua trong thực hiện nhiệm vụ Xây dựng nền quốc phòng toàn dân năm 2018
10/01/2018
271
07/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình mở rộng đường giao thông hai bên cầu Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn
09/01/2018
272
35/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
09/01/2018
273
42/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển sinh đại học, cao đẳng nhóm ngành đào tạo giáo viên năm 2018
09/01/2018
274
46/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
09/01/2018
275
34/QĐ-UBND
Về việc thẩm định nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng vùng huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2035
09/01/2018
276
47/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2018 của tỉnh An Giang
09/01/2018
277
10/CTR-UBND
CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC NĂM 2018
09/01/2018
278
04/Kế Hoạch
Thực hiện Nghị quyết của Chính phủ và Kế hoạch hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
08/01/2018
279
05/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2018
08/01/2018
280
06/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô TưK Sa - Tuyến kênh N1, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
08/01/2018
281
08/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô TưK Sa - Tuyến kênh N2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
08/01/2018
282
09/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh chính N2, cống tiêu lũ núi - Trạm bơm An Bình, Núi N ước; Hạng mục: Kênh chính, cống tiêu, bậc nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn
08/01/2018
283
30/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký tại Điểm A và B, Điều 1 Quyết định số 3401/QĐ-UBND, ngày 30/11/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Dự án VnSAT tỉnh An Giang
08/01/2018
284
31/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
08/01/2018
285
32/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Phối hợp liên ngành về trợ giúp pháp lý trong hoạt động tố tụng
08/01/2018
286
33/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV XAY XÁT LẬP NGỌC
08/01/2018
287
37/UBND-KTTH
V/v thông báo kế hoạch vốn 2018 nguồn bổ sung mục tiêu của trung ương, ODA và trái phiếu chính phủ
08/01/2018
288
02/Báo Cáo
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 484/KH-UBND ngày 21/8/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang về việc thực hiện Đề án 03-ĐA/TU về nâng cao hiệu quả công tác dân vận của các cơ quan nhà nước năm 2017
05/01/2018
289
20/QĐ-UBND
Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự” năm 2017
05/01/2018
290
20/UBND-KTN
V/v báo cáo kết quả giám sát, kiểm tra của Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh
05/01/2018
291
21/CT-UBND
Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan, đơn vị trong công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn
05/01/2018
292
23/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Châu Phú vào Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
05/01/2018
293
24/UBND-KTTH
V/v Thống nhất về việc gia hạn và bổ sung địa bàn hoạt động cho tổ chức BMSA/Nhật Bản
05/01/2018
294
26/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE LONG XUYÊN.
05/01/2018
295
27/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HỘ KINH DOANH BÙI VĂN LÂM
05/01/2018
296
28/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 06/2018)
05/01/2018
297
24/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Tri Tôn vào Trường Trung cấp nghề Dân tộc Nội trú
05/01/2018
298
25/QĐ-UBND
Về việc sáp nhập Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên Chợ Mới vào Trường Trung cấp nghề Chợ Mới
05/01/2018
299
07/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án sản xuất thử nghiệm rau thủy canh ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tịnh Biên
04/01/2018
300
09/UBND-KGVX
V/v chương trình Tâm Đức khám sàng lọc bệnh tim
04/01/2018
301
14/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viễn thông An Giang (VNPT) trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
04/01/2018
302
15/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch phát triển hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của MobiFone An Giang trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
04/01/2018
303
03/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
03/01/2018
304
01/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng (lần 02) Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
01/01/2018
305
780/Kế Hoạch
Thực hiện Thông tư số 13/2016/TTLT-BYT-BGDĐT ngày 12 tháng 5 năm 2016 của Bộ Y tế và Bộ Giáo dục và Đào tạo quy định về công tác y tế trường học trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
306
2289/UBND-NC
V/v bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
29/12/2017
307
2290/UBND-NC
V/v tăng cường trách nhiệm PCCC của người đứng đầu địa phương, cơ sở trong công tác PCCC & CNCH
29/12/2017
308
3909/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Thoại Giang xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
29/12/2017
309
3910/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ thuộc thẩm quyền giải quyết của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
29/12/2017
310
3911/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực Dự án nạo vét chỉnh trị dòng chảy, hạn chế sạt lở đoạn sông Hậu thuộc xã Châu Phong, thị xã Tân Châu và xã Vĩnh trường, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
29/12/2017
311
3921/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Trần Văn Sơn
29/12/2017
312
3926/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Công trình Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Hòa (giai đoạn 1) xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
29/12/2017
313
3927/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Thánh thất Cao đài thị trấn Mỹ Luông
29/12/2017
314
3928/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Văn phòng Huyện ủy Thoại Sơn
29/12/2017
315
3929/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh An Giang
29/12/2017
316
3931/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính chung được sửa đổi, bổ sung áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
317
782/Kế Hoạch
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; hòa giải ở cơ sở; quy ước khóm, ấp và chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
318
2292/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Tịnh Biên về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
319
2293/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Tri Tôn về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
320
2294/UBND-KGVX
V/v trả lời các kiến nghị của huyện Phú Tân về phát triển kinh tế - xã hội năm 2018
29/12/2017
321
3932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt diện tích, biện pháp tưới tiêu và mức thu, cấp bù thủy lợi phí năm 2018
29/12/2017
322
3907/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm y tế xã Long Điền A
,
Xã Long Điền A, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7391303
29/12/2017
323
3908/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Châu Đốc (50 giường) Phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7019087
29/12/2017
324
3912/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác trong việc thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang với JICA giai đoạn 2017 - 2021
29/12/2017
325
3913/Chỉ thị
Về công tác quốc phòng địa phương năm 2018
29/12/2017
326
3917/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
29/12/2017
327
3918/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Thường trực Hội đồng Giáo dục quốc phòng và an ninh tỉnh
29/12/2017
328
3919/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo cán bộ quân sự Ban Chỉ huy quân sự cấp xã trình độ cao đẳng, đại học ngành quân sự cơ sở
29/12/2017
329
3930/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Công viên trò chơi (phần chân núi), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
29/12/2017
330
3937/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NĂM NHÃ.
29/12/2017
331
3939/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
29/12/2017
332
3947/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
333
3949/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án Điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
29/12/2017
334
793/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2018
29/12/2017
335
792/KH-UBND
Cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
29/12/2017
336
3950/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thành phố Long Xuyên giai đoạn 2017 - 2020 định hướng đến năm 2035
29/12/2017
337
3951/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường GTNT đến Trung tâm xã Vĩnh Nhuận Hạng mục: Đường giao thông Xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7266356
29/12/2017
338
2276/UBND-KTN
V/v trả lời kiến nghị của UBND huy ện Chợ Mới chuẩn bị làm việc kinh tế - xã hội năm 2018
28/12/2017
339
3859/QĐ-UBND
Về việc giao tài sản của Dự án Phát triển thủy lợi đồng bằng sông Cửu Long kết thúc cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn
28/12/2017
340
3860/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/12/2017
341
3861/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mua sắm bàn, ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh
28/12/2017
342
3862/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/12/2017
343
3863/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Hưng), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/12/2017
344
3864/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Quới), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/12/2017
345
3866/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Định Mỹ (điểm chính), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/12/2017
346
3868/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí chi trả trợ giúp các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2016, 2017 theo Nghị định số 136/2013/NĐ-CP của Chính phủ
28/12/2017
347
3870/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
28/12/2017
348
3871/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)
28/12/2017
349
3872/QĐ-UBND
Chấp thuận Tổng Liên hội Hội thánh Tin lành Việt Nam (miền Nam) được thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở. Ban Đại diện Tin lành tỉnh An Giang.
28/12/2017
350
3875/QĐ-UBND
Về việc xử lý tài sản, công cụ, dụng cụ thuộc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2012-2016 kết thúc
28/12/2017
351
3876/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh) Chi phí bồi thường Dự án đầu tư xây dựng có sử dụng đất tại khu đất Quân y, Câu lạc bộ Hưu trí, Kho Nam Việt và phân xưởng chế biến Lâm Sản Phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên Mã số dự án: 7157887
28/12/2017
352
3877/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo tại Điểm A Điều 1 Quyết định số 164/QĐ-UBND, ngày 26/01/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Thư ký Dự án Quản lý nước và thích ứng với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang (Chương trình ICMP)
28/12/2017
353
3881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu h ành chính huy ện Tịnh Bi ên
,
Thị trấn Tịnh Bi ên, h uyện Tịnh Bi ên, t ỉnh An Giang Mã số dự án: 7018447
28/12/2017
354
3882/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06 xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
28/12/2017
355
3885/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo
28/12/2017
356
3900/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Soài So
,
Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7182238
28/12/2017
357
3901/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh, bổ sung) Dự án: Sửa chữa hồ chứa nước Ô Tức Xa Xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7182235
28/12/2017
358
3902/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trạm bơm điện Ô Lâm Xã Ô Lâm và Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7015021
28/12/2017
359
3903/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao Hạng mục: Cải tạo cống Phú Vĩnh Xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7006363
28/12/2017
360
3904/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao Hạng mục: Xây mới cống Mương Chùa Xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
,
Mã số dự án: 7006363
28/12/2017
361
3905/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao Hạng mục: Xây mới cống Km26 và cầu giao thông Xã Phú An, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
,
Mã số dự án: 7006363
28/12/2017
362
2277/UBND-KTTH
V/v đôn đốc thực hiện ghi thu, ghi chi vốn ODA và vay ưu đãi năm 2017
28/12/2017
363
3878/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển ngành hàng lúa gạo bền vững tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020
28/12/2017
364
3879/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến ống cấp nước liên xã Mỹ Khánh, tỉnh An Giang
28/12/2017
365
3880/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
28/12/2017
366
3887/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách khách hàng sử dụng điện ưu tiên năm 2018
28/12/2017
367
3888/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
368
3889/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
369
3890/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
370
3891/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
371
3892/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
372
3893/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
373
3894/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
374
3895/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Hòa An, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
375
3896/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
376
3897/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
377
3898/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
378
3899/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2017
28/12/2017
379
775/TB-UBND
Về việc hoạt động trở lại bình thường sau bão số 16
27/12/2017
380
3842/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 3764/QĐ-UBND ngày 18/12/2017 của Chủ tịch UBND tỉnh về việc thay đổi Phó Trưởng ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh gia súc, gia cầm tỉnh An Giang
27/12/2017
381
2260/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án đầu tư tại thành phố Châu Đốc
27/12/2017
382
2265/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường cần được xử lý trên địa bàn tỉnh An Giang
27/12/2017
383
3843/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
27/12/2017
384
3844/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035
27/12/2017
385
3850/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 03/2018)
27/12/2017
386
3851/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách tái định cư dự án lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/22kV Phú Châu.
27/12/2017
387
3845/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục 02 điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 946 khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/12/2017
388
3846/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh, bổ sung) Dự án: Cơ sở hạ tầng đường dẫn và khu tái định cư cầu Nguyễn Thái Học Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7175049
27/12/2017
389
3847/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp mở rộng đường Lê Lợi
,
Phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7019265
27/12/2017
390
3848/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 huyện Phú Tân
27/12/2017
391
2248/UBND-TH
V/v hướng dẫn một số nội dung về nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc theo Thông tư số 08/2013/TT-BNV
26/12/2017
392
2250/UBND-NC
V/v thực hiện Thông tư quy định chi tiết một số điều của Nghị định số 99/2016/NĐ-CP
26/12/2017
393
3837/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới.
26/12/2017
394
3838/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/12/2017
395
772/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết dương lịch 2018
26/12/2017
396
3840/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án đấu giá khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B), phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
26/12/2017
397
3839/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
26/12/2017
398
765/Báo Cáo
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng quý IV và năm 2017
25/12/2017
399
3817/QĐ-UBND
Về việc cử bà Dư Thúy Diễm viên chức đi học cao học
25/12/2017
400
3815/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình công tác Tư pháp năm 2018
25/12/2017
401
3816/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Tâm viên chức đi học cao học.
25/12/2017
402
3818/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức lớp bồi dưỡng lãnh đạo cấp sở và tương đương năm 2017
25/12/2017
403
3821/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XÂY LẮP ĐIỆN NƯỚC THANH BÌNH.
25/12/2017
404
769/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 98/NQ-CP ngày 03/10/2017 của Chính phủ và Kế hoạch số 38-KH/TU ngày 20/11/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa
25/12/2017
405
2245/UBND-KTTH
V/v tăng cường biện pháp quản lý, bình ổn thị trường giá cả cuối năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2017
406
3819/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/12/2017
407
3820/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch chung thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang đến năm 2035
25/12/2017
408
3823/QĐ-UBND
Về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
25/12/2017
409
3825/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Đội Quản lý thị trường số 05, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
25/12/2017
410
3826/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/12/2017
411
3827/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 511
25/12/2017
412
3828/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới
25/12/2017
413
3829/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 02/2018)
25/12/2017
414
763/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang tại xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái và thị trấn Long B ình, huyện An Phú
25/12/2017
415
3813/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ Trí Minh chuyển mục đích sử dụng đấ
25/12/2017
416
3814/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa
25/12/2017
417
3824/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
25/12/2017
418
2234/UBND-KTN
chuẩn bị công tác ứng phó với bão số 16
24/12/2017
419
2228/UBND-KTN
V/v phối hợp thực hiện công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
22/12/2017
420
3791/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Đóng cửa, xử lý ô nhiễm môi trường các bãi rác sinh hoạt trên địa bàn tỉnh An Giang
22/12/2017
421
3794/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập Điều chỉnh Quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
22/12/2017
422
3796/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
22/12/2017
423
3797/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực mỏ đá vật liệu xây dựng thông thường Đông núi Cô Tô, Khu B, xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
22/12/2017
424
2227/UBND-KTN
V/v thống nhất xây dựng mô hình HTX gắn với chuỗi giá trị
22/12/2017
425
3792/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư cải tọa Trung tâm bồi dưỡng Chính trị thị xã Tân Châu, phường Long Châu (theo cơ chế thỏa thuận nhận chuyển nhượng).
22/12/2017
426
3793/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư Hệ thống tưới tiêu và trạm bơm điện Ông Cha, xã Long Điền A, huyện Chợ Mới.
22/12/2017
427
3800/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
22/12/2017
428
3801/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
22/12/2017
429
3802/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
22/12/2017
430
3803/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Hòa
22/12/2017
431
3804/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
22/12/2017
432
3805/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
22/12/2017
433
3806/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường số 29 – Khu vực Cửa khẩu Khánh Bình
22/12/2017
434
3807/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Cao Dương Hoài Thu, sinh năm 1988, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định sinh học.
22/12/2017
435
3808/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Phước Thịnh, sinh năm 1971, cấp bậc Trung tá, Đội trưởng Đội Kỹ thuật phòng chống tội phạm, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
436
3809/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trương Công Toàn, sinh năm 1990, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
437
3810/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đăng Khoa, sinh năm 1979, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định tài liệu.
22/12/2017
438
3811/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Vũ Văn Xuyến, sinh năm 1989, cấp bậc Trung úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định pháp y.
22/12/2017
439
3812/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Giáp Thanh Tiển, sinh năm 1984, cấp bậc Đại úy, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh An Giang, làm Giám định viên tư pháp, chuyên ngành giám định kỹ thuật số và điện tử.
22/12/2017
440
760/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 07/CT-TTg ngày 13/3/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc tăng cường phối hợp triển khai xây dựng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
441
761/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng tài sản công trên địa bàn tỉnh An Giang
21/12/2017
442
3780/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
21/12/2017
443
3782/QĐ-UBND
Phê duyệt đề t ài “Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)”
21/12/2017
444
3783/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường phổ thông cấp 2, 3 Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
21/12/2017
445
3784/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Hoa Lan (điểm chính mới), huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
21/12/2017
446
3785/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
21/12/2017
447
3786/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
21/12/2017
448
3787/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Thuận, xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Gian
21/12/2017
449
3788/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tịnh Biên, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
21/12/2017
450
3789/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
21/12/2017
451
2216/UBND-KGVX
V/v phân bổ và thực hiện chế độ chính sách cho giáo viên viên mầm non
21/12/2017
452
3790/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ dự án Đường nối Quốc lộ 91C với đường tỉnh 957, huyện An Phú.
21/12/2017
453
2205/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận hỗ trợ an sinh xã hội năm 2017
20/12/2017
454
759/KH-UBND
Thực hiện Đề án Kiểm kê, sưu tầm, bảo quản, trưng bày, tuyên truyền di sản văn hóa truyền thống điển hình của các dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2017 - 2020
20/12/2017
455
2206/UBND-KGVX
V/v giao nhiệm vụ năm 2018 cho Hội Cựu giáo chức tỉnh
20/12/2017
456
3776/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác của Chi cục Kiểm lâm An Giang
20/12/2017
457
3777/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng cơ sở hạ tầng trạm Y tế xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
20/12/2017
458
3779/QĐ-UBND
Công nhận kết quả loại trừ bệnh Phong cấp huyện tại thành phố Châu Đốc
20/12/2017
459
3778/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Kế hoạch thi tuyển thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát tỉnh An Giang
20/12/2017
460
2185/UBND-KGVX
V/v báo cáo tổng kết 10 năm thực hiện Nghị quyết 23-NQ/TW của Bộ Chính trị (khóa X) về "tiếp tục xây dựng và phát triển văn học, nghệ thuật trong th ời k ỳ mới"
19/12/2017
461
2186/UBND-KTTH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Thoại Sơn về phát triển kinh tế xã hội năm 2018
19/12/2017
462
2189/UBND-KTTH
V/v tạm ứng vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở
19/12/2017
463
758/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 419/QĐ-TTg ngày 05/4/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 886/QĐ-TTg ngày 16/6/2017 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
19/12/2017
464
2193/UBND-KGVX
V/v tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm cuộc Tổng tiến công và nổi dậy xuân Mậu
,
Thân 1968 gắn với các hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Mậu Tuất 2018
19/12/2017
465
2194/UBND-TH
V/v rà soát chế độ báo cáo trong hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước.
19/12/2017
466
754/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/12/2017
467
3737/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vắc xin lở mồm long móng 2 type O, A của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
18/12/2017
468
3738/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/12/2017
469
3739/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
18/12/2017
470
3740/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/12/2017
471
3741/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh Đề án xã hội hóa y tế khám và điều trị theo yêu cầu tại Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh
18/12/2017
472
3742/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9 tại An Giang
18/12/2017
473
3749/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
18/12/2017
474
3753/QĐ-UBND
Công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 01/2018)
18/12/2017
475
3743/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư xây dựng công trình đường ra Trạm kiểm soát Phú Hội (939), huyện An Phú, tỉnh An Giang.
18/12/2017
476
3745/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch hoạt động kiểm soát thủ t ục hành chính năm 2018
18/12/2017
477
3746/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch rà soát quy định thủ tục hành chính năm 2018
18/12/2017
478
3765/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Xây dựng mô hình trồng rau an toàn ứng dụng công nghệ cao tại Châu Đốc
18/12/2017
479
3770/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
18/12/2017
480
3769/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu kế hoạch phân bổ vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang (Đợt 2-2017)
18/12/2017
481
2182/UBND-KTN
V/v điều chỉnh, bổ sung một số nội dung về công tác lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường, kế hoạch bảo vệ môi trường
18/12/2017
482
3747/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
18/12/2017
483
3772/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
18/12/2017
484
3773/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm công nghệ sinh học tỉnh An Giang
18/12/2017
485
3774/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống trang thiết bị Sở Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
18/12/2017
486
3766/QĐ-UBND
Ban hành dịnh mức chi hỗ trợ mô hình giảm nghèo Giai đoạn 2018 – 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/12/2017
487
3748/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
18/12/2017
488
3755/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
18/12/2017
489
3771/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
18/12/2017
490
3768/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển du lịch ba xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mợi, tỉnh An Giang giai đoạn đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
18/12/2017
491
3763/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Quy hoạch cấp nước sạch nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030 trong điều kiện biến đổi khí hậu
18/12/2017
492
750/BC-UBND
Kết quả thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường năng lực tiếp cận cuộc CMCN lần thứ 4
15/12/2017
493
3730/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí tổ chức thi tuyển thiết kế kiến trúc Dự án Nhà hát tỉnh An Giang
15/12/2017
494
3731/QĐ-UBND
Về việc gia hạn thời gian khai thác mỏ cát vật liệu xây dựng thông thường trên sông Tiền thuộc xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
15/12/2017
495
3732/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Pháp y trực thuộc Sở Y tế giai đoạn 2017 - 2019
15/12/2017
496
2167/UBND-KSTT
V/v đôn đốc thực hiện các chỉ số Cải cách hành chính thuộc thẩm quyền quản lý của Văn phòng UBND tỉnh
15/12/2017
497
2168/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 139/2017/NĐ-CP ngày 27/11/2017 c ủa Chính phủ.
15/12/2017
498
3736/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân – Tri Tôn, tỉnh An Giang
15/12/2017
499
3719/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Bình Khánh, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7016315
14/12/2017
500
3720/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu trung tâm thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
14/12/2017
501
3723/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa mặt đường ĐT.948 các đoạn Km4+825 – Km8+032; Km9+100 –Km17+660; Km20+360 – Km22+030, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên
14/12/2017
502
3724/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường Phạm Cự Lượng nối dài và San lấp mặt bằng bến xe khách Long Xuyên Phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7119900
14/12/2017
503
3725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Phú Thành Hạng mục: Đoạn từ ranh 2 xã Phú Thành và Phú Long đến cầu ranh xã (từ Km7+259 đến Km13+327) và Đoạn từ cầu ranh xã Long Hòa đến ranh xã Phú Long Xã Phú Thành và Phú Long, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7200209
14/12/2017
504
3726/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: San lấp mặt bằng Khu công nghiệp Bình Hòa Hạng mục: Bồi thường (đợt 2) Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7007671
14/12/2017
505
3727/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Bảo thuế và Kho ngoại quan -Khu Trung tâm Thương mại Cửa khẩu Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7012925
14/12/2017
506
3728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1) Hạng mục: Bồi thường (đợt 1) Xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7007644
14/12/2017
507
3729/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH TRANG TRẠI HỮU CƠ 7 NÚI
14/12/2017
508
3703/QĐ-UBND
Về việc thanh lý xe ô tô công (đợt 4) của các cơ quan, đơn vị trên địa bàn tỉnh An Giang
13/12/2017
509
2159/UBND-KTTH
V/v xem xét miễn nộp thuế giá trị gia tăng dự án cáp treo núi Sam
13/12/2017
510
2161/UBND-KTTH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Châu Thành về phát triển kinh tế xã hội năm 2018
13/12/2017
511
3707/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án cải tạo chỉnh trang đô thị Khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/12/2017
512
3708/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị doanh nghiệp của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
13/12/2017
513
3709/QĐ-UBND
Về việc giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2018
13/12/2017
514
3711/QĐ-UBND
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Duy tu, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.943 đoạn Km61+050 – Km63+100, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
13/12/2017
515
3712/QĐ-UBND
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Làm mương thoát nước dọc, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.942 đoạn Km15+715 - Km15+925, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
13/12/2017
516
3713/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc – cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A)
13/12/2017
517
3714/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp Đường tỉnh 943 (đoạn Tân Tuyến – Sóc Triết), huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
13/12/2017
518
3715/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thành phố Long Xuyên – huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
13/12/2017
519
3716/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp và lắp đặt thiết bị dạy nghề năm 2017 của Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên Tri Tô
13/12/2017
520
3717/QĐ-UBND
Về việc bổ sung có mục tiêu kinh phí hỗ trợ mua bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2016
13/12/2017
521
3718/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái mù chữ, duy trì kết quả phổ cập giáo dục tiểu học, thực hiện phổ cập giáo dục trung học cơ sở đúng độ tuổi và hỗ trợ phổ cập giáo dục trung học
13/12/2017
522
2154/UBND-KTN
V/v t ổ chức th ực Quy ch ế phối hợp về quản lý Nh à nư ớc trong lĩnh vực t ài nguyên
,
khoáng s ản (c át sông) vùng giáp ranh đ ịa gi ới h ành chính gi ữa các tỉnh Đồng Tháp,
,
t ỉnh An Giang v à thành ph ố Cần Th ơ
12/12/2017
523
3682/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Đại học An Giang - Hạng mục: Sân tennis và công trình phụ trợ
12/12/2017
524
3683/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang
12/12/2017
525
3684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trung tâm Ch ữa bệnh – Giáo d ục – Lao động X ã h ội tỉnh An Giang , xã L ương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004238
12/12/2017
526
3685/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm Dạy nghề thị xã Tân Châu. Hạng mục: San lấp mặt bằng; khu hành chính, nhà xe, nhà vệ sinh; 08 phòng học lý thuyết; xưởng may, thêu rua, điện, ô tô, máy nổ; hệ thống thoát nước, hệ thống giao thông và dale lót sân; đường dây trung hạ thế và trạm biến áp, xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7025245
12/12/2017
527
3687/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động Ban Quản lý Di tích văn hóa Óc Eo tỉnh An Giang năm 2018
12/12/2017
528
3688/QĐ-UBND
Về việc tăng cường chăm sóc sức khỏe bà mẹ và trẻ sơ sinh nhằm giảm tử vong mẹ, tử vong sơ sinh
12/12/2017
529
3689/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
12/12/2017
530
3691/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Bưu điện tỉnh An Giang thuê đấ
12/12/2017
531
3692/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Đầu tư Công nghệ NG chuyển mục đích sử dụng đất
12/12/2017
532
3693/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Mở rộng cụm công nghiệp Phú Hoà, thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn
12/12/2017
533
3694/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo và nâng cấp Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
12/12/2017
534
3695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện đa khoa huyện Thoại Sơn
12/12/2017
535
3696/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm Y tế dự phòng huyện Châu phú Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7014647
12/12/2017
536
3697/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7367973
12/12/2017
537
3698/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ s ở hạ tầng Khu du lịch số 2
,
Thị trấn Núi Sập, h uyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7009983
12/12/2017
538
3699/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán hạng mục: Cung cấp và lắp đặt thiết bị lĩnh vực độ dài (Gói thầu số 11) thuộc dự án mua sắm thay thế thiết bị chuẩn đo lường giai đoạn 2016 – 2020
12/12/2017
539
3690/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
12/12/2017
540
3676/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ s ở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh An Giang
11/12/2017
541
3678/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi Quyết định số 2822/QĐ-UBND ngày 22 tháng 9 năm 2017 của Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Ủy ban nhân dân xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang”
11/12/2017
542
3679/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH XAY XÁT PHƯỚC LỢI II.
11/12/2017
543
744/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2017
08/12/2017
544
3666/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
08/12/2017
545
3667/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Tôn Đức Thắng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
08/12/2017
546
3668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Làm mương thoát nước dọc, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.942 đoạn Km15+715 – Km15+925, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/12/2017
547
3669/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.943 đoạn Km61+050 – Km63+100, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
08/12/2017
548
3670/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu, sửa chữa mặt đường ĐT. 948 các đoạn từ km4+825-km8+032; km9+100-km17+660; km20+360-km22+030, huyện Tri Tôn và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
08/12/2017
549
3671/QĐ-UBND
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Gia cố khắc phục sạt lở tại m7+800 Đường tỉnh 941, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
08/12/2017
550
3672/QĐ-UBND
Về kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Làm mương thoát nước dọc, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.942 đoạn Km11+192 – Km11+472, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
08/12/2017
551
3673/QĐ-UBND
Về việc chi phí bồi thường công trình xây dựng Cụm dân cư kênh Ông Cò
08/12/2017
552
3675/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế phối hợp luân chuyển thông tin địa chính điện tử để xác định nghĩa vụ tài chính về đất đai của người sử dụng đất giữa cơ quan đăng ký đất đai và cơ quan thuế
08/12/2017
553
2127/UBND-KGVX
V/v tăng cư ờng công tác phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em trên địa bàn tỉnh
07/12/2017
554
3652/QĐ-UBND
Phê duyệt đề t ài “Nghiên cứu xây dựng mô hình kinh tế xanh/sinh kế bền vững gắn với sinh thái môi trường tại các khu/cụm dân cư nông thôn tại An Giang trong điều kiện ứng phó với biến đổi khí hậu”
07/12/2017
555
3653/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Thanh Hảicông chức đi học tiếng Khmer tại Campuchia diện hiệp định
07/12/2017
556
3654/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính tiền sử dụng đất của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
07/12/2017
557
3655/QĐ-UBND
Về việc công bố bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
07/12/2017
558
3656/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Sáng tạo kỹ thuật tỉnh An Giang lần XI (2018- 2019)
07/12/2017
559
3659/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế của Bệnh viện Tim mạch
07/12/2017
560
2117/UBND-TH
V/v tổng hợp trả lời các kiến nghị của huyện Châu Phú về phát triển kinh tế xã h ội năm 2018
06/12/2017
561
3638/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH
,
AN GIANG
06/12/2017
562
3639/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HỘ KINH DOANH CƠ SỞ NAM AN.
06/12/2017
563
3640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam rạch Cái Sơn, thành phố Long Xuyên
06/12/2017
564
3641/QĐ-UBND
Về việc ban hành Danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
06/12/2017
565
3642/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030
06/12/2017
566
3643/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 dự án ĐTXD Khu dân cư – Trung tâm thương mại hướng Đông, thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
06/12/2017
567
3644/QĐ-UBND
Phê duyệt lại giá khởi điểm khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B), phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
06/12/2017
568
3645/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đấu giá khu đất Trại giống Mỹ Thạnh phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
06/12/2017
569
3631/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MTV LỘC NGỌC XUÂN
05/12/2017
570
3632/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính), huyện Châu Thành (theo cơ chế thỏa thuận bồi thường)
05/12/2017
571
3633/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Công trình cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
05/12/2017
572
3634/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Cầu Vĩnh Lộc, th ị trấn An Phú v à xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
05/12/2017
573
727/BC-UBND
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2018
04/12/2017
574
2104/UBND-TH
Về việc thực hiện chế độ, chính sách đối với người tập sự được tuy ển dụng theo quy định của pháp luật công chức, viên chức
04/12/2017
575
3625/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh
04/12/2017
576
3626/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ quyền quản lý hoạt động của Sở Giao thông Vận tải đối với Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh
04/12/2017
577
3627/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 07, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
04/12/2017
578
3628/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 10, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
04/12/2017
579
3630/QĐ-UBND
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng tỉnh An Giang
04/12/2017
580
3629/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính lĩnh vực Khí tượng thủy văn thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh An Giang
04/12/2017
581
712/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính lần 1 năm 2017 của tỉnh An Giang
01/12/2017
582
713/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
01/12/2017
583
714/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
01/12/2017
584
715/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH THEO THẨM QUYỀN
01/12/2017
585
716/BC-UBND
KẾT QUẢ THẨM ĐỊNH VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ ÁN/ DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG Kỳ báo cáo: năm 2017 lần 1
01/12/2017
586
717/BC-UBND
KẾT QUẢ THAM GIA Ý KIẾN VỀ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH QUY ĐỊNH TRONG CÁC DỰ THẢO VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT TẠI ĐỊA PHƯƠNG
01/12/2017
587
718/BC-UBND
SỐ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH, VĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
01/12/2017
588
2095/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2017.
01/12/2017
589
3607/QĐ-UBND
Nâng định mức giường bệnh của các bệnh viện công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
01/12/2017
590
3608/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
01/12/2017
591
3610/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 07, 08 thuộc dự án trang thiết bị cho bệnh viện Tim mạch An Giang
01/12/2017
592
3611/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THỌ NGUYÊN.
01/12/2017
593
3612/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khoa Lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
01/12/2017
594
3614/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ chuyển đổi từ trồng lúa sang trồng ngô
01/12/2017
595
3616/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Giấy phép khai thác khoáng sản
01/12/2017
596
3617/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN NHÀ HÀNG KHÁCH SẠN TƯỜNG VY.
01/12/2017
597
3618/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái định cư - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ
01/12/2017
598
3619/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật đường số 20, 20a và đường Trần Quang Diệu nối dài kết hợp khu tái định cư – Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ
01/12/2017
599
719/BC-UBND
KẾT QUẢ RÀ SOÁT, ĐƠN GIẢN HÓA THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
01/12/2017
600
3620/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Trần Thanh Phong
01/12/2017
601
3621/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Phượng
01/12/2017
602
3622/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Phượng
01/12/2017
603
710/BC-UBND
Tổng kết công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2017 theo Nghị định số 66/2008/NĐ-CP ngày 28 tháng 5 năm 2008 của Chính phủ về hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp
30/11/2017
604
2089/UBND-KTTH
V/v bố trí ngân sách thực hiện các đề án hỗ trợ phụ nữ của Thủ tướng Chính phủ
30/11/2017
605
2091/UBND-KTTH
V/v giá đất tuyến đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên
30/11/2017
606
2093/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 68/2017/NĐ-CP ngày 25/05/2017 của Chính phủ về quản lý, phát triển cụm công nghiệp
30/11/2017
607
3590/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
608
3591/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu bổ sung chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
30/11/2017
609
3593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm nền số 05 lô B Khu dân cư và Chợ Cống Đồn, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
30/11/2017
610
3595/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thị xã Châu Đốc
30/11/2017
611
3604/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 04 khu đất công trên địa bàn thành phố Châu Đốc
30/11/2017
612
3605/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố khắc phục sạt lở tại Km07+800 Đường tỉnh 941, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
30/11/2017
613
3606/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Làm mương thoát nước dọc, sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.942 đoạn Km11+192 – Km11+472, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/11/2017
614
3585/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trạm Thủy lợi liên huyện trực thuộc Chi cục Thủy lợi
29/11/2017
615
3586/QĐ-UBND
Về việc công bố Bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Ngoại vụ tỉnh An Giang
29/11/2017
616
3587/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Hội trường Trường trung học phổ thông Chuyên Thoại Ngọc Hầu
29/11/2017
617
3584/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung gói thầu số 10 tại Quyết định số 1325/QĐ-UBND ngày 13/5/2016 của UBND tỉnh An Giang.
29/11/2017
618
702/BC-UBND
Tổng hợp kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp lần thứ 5 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28/11/2017
619
2076/UBND-NC
V/v nâng cao chất lượng xây dựng, ban hành văn bản quy phạm pháp luật
28/11/2017
620
3565/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đường tránh khu sạt lở Mỹ Hội Đông, xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
28/11/2017
621
3566/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017
28/11/2017
622
3568/QĐ-UBND
Ban hành Đề án tổ chức, hoạt động Thông tin cơ sở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2030
28/11/2017
623
3571/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/11/2017
624
3572/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/11/2017
625
3575/QĐ-UBND
Công nhận Võ Châu tự, tọa lạc tại xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang là cơ sở thờ tự trực thuộc Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo.
28/11/2017
626
3577/QĐ-UBND
VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH QUẢNG CÁO NGOÀI TRỜI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG GIAI ĐOẠN 2015-2020
28/11/2017
627
2073/UBND-KTTH
V/v phối hợp giữa cơ quan Đăng ký đất đai và cơ quan Thuế trong việc xử lý hồ sơ xác định nghĩa vụ tài chính v ề đất đai
28/11/2017
628
3567/QĐ-UBND
Về việc kết thúc Dự án Bạn hữu trẻ em tỉnh An Giang giai đoạn 2012 - 2016
28/11/2017
629
3569/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư dự án Trang trại chăn nuôi gia súc Việt Nghĩa.
28/11/2017
630
3570/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi Quyết định chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi gia súc Việt Nghĩa - 2.
28/11/2017
631
3573/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
28/11/2017
632
3574/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MGA VIỆT NAM
28/11/2017
633
3579/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng xét tuyển phương án thiết kế kiến trúc công trình Nhà hát tỉnh An Giang
28/11/2017
634
3580/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Xây dựng Trang trí nội thất Thành Đô thuê đất
28/11/2017
635
3581/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất thuê của Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
28/11/2017
636
3582/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ và Chế biến nông sản CPAP chuyển mục đích sử dụng đất
28/11/2017
637
3583/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Giáo xứ Mân Côi Tri Tôn
28/11/2017
638
3553/QĐ-UBND
Về việc ban hành cơ cấu tổ chức của Trung tâm Khuyến nông thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
27/11/2017
639
3554/QĐ-UBND
Thành lập Ban quản lý rừng Phòng hộ và Đặc dụng tỉnh An Giang
27/11/2017
640
699/BC-UBND
Đánh giá việc thực hiện Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậ
27/11/2017
641
2062/UBND-KTTH
V/v kiến nghị cho hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp
27/11/2017
642
3555/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa đình Hiệp Xương và đình Hòa Lạc, huyện Phú Tân
27/11/2017
643
3556/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn và danh mục dự án thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới năm 2016 nguồn vốn trái phiếu Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang
27/11/2017
644
3558/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Trường Kỹ thuật nghiệp vụ giao thông vận tải
27/11/2017
645
3559/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ An Giang
27/11/2017
646
3560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vận dụng cơ chế tài chính như doanh nghiệp đối với Bến xe khách Châu Đốc
27/11/2017
647
3561/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
27/11/2017
648
3557/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách trung ương năm 2017 thực hiện Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh
27/11/2017
649
3516/QĐ-UBND
Ban hành Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
650
3517/QĐ-UBND
Ban hành quy chế tổ chức và hoạt động của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang
24/11/2017
651
3518/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
24/11/2017
652
3520/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh
24/11/2017
653
3521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nội vụ
24/11/2017
654
3522/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư
24/11/2017
655
3523/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài chính
24/11/2017
656
3524/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giao thông vận tải
24/11/2017
657
3525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Xây dựng
24/11/2017
658
3526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Công Thương
24/11/2017
659
3527/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tài nguyên và Môi trường
24/11/2017
660
3528/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Khoa học và Công nghệ
24/11/2017
661
3529/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
24/11/2017
662
3530/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Thông tin và Truyền thông
24/11/2017
663
3531/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Giáo dục và Đào tạo
24/11/2017
664
3532/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
24/11/2017
665
3533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Y tế
24/11/2017
666
3534/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
24/11/2017
667
3535/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Tư pháp
24/11/2017
668
3536/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Sở Ngoại vụ
24/11/2017
669
3537/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Thanh tra tỉnh
24/11/2017
670
3538/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Dân tộc
24/11/2017
671
3539/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉn
24/11/2017
672
3540/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
24/11/2017
673
3541/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
24/11/2017
674
3542/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
24/11/2017
675
3543/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
24/11/2017
676
3544/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
24/11/2017
677
3545/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
24/11/2017
678
3546/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Tịnh Biên
24/11/2017
679
3548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
24/11/2017
680
3549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
24/11/2017
681
3550/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
24/11/2017
682
3551/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí khắc phục sạt lở tuyến giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mớ
24/11/2017
683
3552/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích đình Mỹ Quý, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên
24/11/2017
684
3547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án vị trí việc làm và cơ cấu ngạch công chức của Ủy ban nhân dân huyện An Phú
24/11/2017
685
2047/UBND-KSTT
V/v th ực hiện nhiệm vụ kiểm soát thủ tục hành chính liên quan đến các chỉ số cải cách h ành chính
23/11/2017
686
2049/UBND-TH
V/v thành lập Hội Dược liệu, củng cố Hội Châm cứu tỉnh và kết nạp Hội thành viên của Hội Đông y tỉnh
23/11/2017
687
3509/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)
23/11/2017
688
3510/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH AN GIANG.
23/11/2017
689
3511/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI.
23/11/2017
690
3512/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ và dự toán chi phí khảo sát lập bản đồ địa hình Điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
23/11/2017
691
3514/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ KHÍ AN GIANG.
23/11/2017
692
3515/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
23/11/2017
693
690/BC-UBND
Kết quả học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
22/11/2017
694
2042/UBND-KTN
V/v bàn giao nhiệm vụ quản lý nhà nước về phân bón
22/11/2017
695
3500/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận chia tách tổ chức tôn giáo cơ sở Chi hội Tin lành Bình Đức.
22/11/2017
696
3485/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự toán gói thầu số 12: Cung cấp và lắp đặt hiết bị năm 2017 đợt 7 thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
21/11/2017
697
3495/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) Dự án Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
21/11/2017
698
687/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tám (do vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đại diện), ngụ số 302C/26 khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
21/11/2017
699
3494/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học C Bình Hòa điểm chính (Phú An 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
21/11/2017
700
2030/UBND-KTTH
V/v phân bổ thuế GTGT đầu vào cho các Chi nhánh viễn thông tại tỉnh An Giang
20/11/2017
701
3476/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Kiểm soát lũ Bắc Vàm Nao Hạng mục: Xây mới cống Phú Thọ Xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7006363
20/11/2017
702
3482/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn Quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của 39 UBND xã, phường trên địa b àn tỉnh An Giang
20/11/2017
703
3486/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
20/11/2017
704
3487/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở làm việc phòng Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội Phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004692
20/11/2017
705
3488/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Câu lạc bộ Hưu Trí tỉnh An Giang Phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7026825
20/11/2017
706
3493/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ Bà LÝ HỨA THỊ LAN PHƯƠNG
20/11/2017
707
3489/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Hạnh
20/11/2017
708
3490/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Thanh
20/11/2017
709
3491/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Mỹ Dung
20/11/2017
710
682/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 39/CT-TTg, ngày 24/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác phòng ngừa, đấu tranh với tội phạm và vi phạm pháp luật về chống người thi hành công vụ
17/11/2017
711
684/BC-UBND
Công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật về đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất,
,
tài sản gắn liền với đất năm 2017
17/11/2017
712
2014/UBND-KTTH
V/v t ạm ứng ti ền chuyển nh ư ợng hệ th ống bơm tiêu ch ống úng v ùng Bắc Cỏ Lau, xã Phú Hữu và 5 xã bờ Tây sông Hậu, huyện An Phú
17/11/2017
713
2015/UBND-KTTH
V/v xây dựng phương án cơ cấu lại doanh nghiệp nhà nước giai đoạn 2016 - 2020
17/11/2017
714
2016/UBND-KTTH
V/v th ực hiện các quy trình thủ tục đầu tư trên địa b àn tỉnh An Giang
17/11/2017
715
2017/UBND-KTN
V/v hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng cụm dân cư để di dời khẩn cấp các hộ dân vùng sạt lở nghiêm trọng trên địa bàn tỉnh An Giang
17/11/2017
716
2024/UBND-KGVX
V/v mức chi hỗ trợ cho một mô hình giảm nghèo năm 2017 trên địa bàn tỉnh
17/11/2017
717
3450/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách Nhà nước của các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/11/2017
718
3451/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội Nông dân tỉnh đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17/11/2017
719
3452/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch mạng lưới các đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
17/11/2017
720
3454/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hành động “Quản lý và sử dụng hiệu quả sinh khối cây lúa sản xuất năng lượng trong điều kiện biến đổi khí hậu tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2030”
17/11/2017
721
3455/QĐ-UBND
Ban hành quy định trách nhiệm người đứng đầu cơ quan hành chính nhà nước trong thực hiện công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
17/11/2017
722
3458/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến việc đầu tư dự án Sân vận động tỉnh An Giang theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển gia
17/11/2017
723
3459/QĐ-UBND
Về việc cử ông Phạm Trung Hiếu viên chức đi học thạc sĩ
17/11/2017
724
3460/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Duy tu, sửa chữa mặt đường ĐT.948 các đoạn Km4+825 – Km8+032; Km9+100 – Km17+660; Km20+360 – Km22+030, huyện Tri Tôn và Tịnh Biên, tỉnh An Giang
17/11/2017
725
3461/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề cương và dự toán kinh phí Đề án “Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
17/11/2017
726
3462/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 23/2017)
17/11/2017
727
3463/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 24/2017)
17/11/2017
728
3464/QĐ-UBND
Công nhận xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại V
17/11/2017
729
3466/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2018 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
17/11/2017
730
3467/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 07: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2018 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các Trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
17/11/2017
731
3468/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Mỹ Luông (điểm chính mới)
17/11/2017
732
3469/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình), xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/11/2017
733
3471/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Đội Liên ngành phòng, chống in lậu tỉnh An Giang
17/11/2017
734
3472/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức huyện Châu Phú
17/11/2017
735
3473/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Tuyến đường vòng công viên văn hóa Núi Sam, thành phố Châu Đốc
17/11/2017
736
3475/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Sản xuất chế biến chuối và phát triển giống chuối cấy mô công nghệ cao
17/11/2017
737
678/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
17/11/2017
738
2010/UBND-KSTT
V/v báo cáo kết qu ả xử lý kiến nghị của bà Đỗ Thị Huệ Phương
16/11/2017
739
1011/UBND-KTN
V/v cập nhật tiến độ thực hiện thủ tục phê duyệt dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
16/11/2017
740
2012/UBND-KGVX
V/v đề nghị thẩm định hồ sơ giám định lại thương tật do vết thương cũ tái phát
16/11/2017
741
3443/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 185/QĐ-UBND ngày 13 tháng 01 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phân khai kế hoạch vốn thực hiện Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016...
16/11/2017
742
3444/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tỉnh lộ 952 nối dài cửa khẩu Vĩnh Xương Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7206817
16/11/2017
743
3445/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Nâng cấp, mở rộng trục Châu Đốc – Núi Sam Hạng mục: Bồi thường, hỗ trợ và tái định cư Phường Châu phú A, Châu phú B và Núi Sam Thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7019537
16/11/2017
744
676/KH-UBND
Thực hiện Nghị định số 80/2017/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2017 của Chính phủ quy định về môi trường giáo dục an toàn, lành mạnh, thân thiện, phòng, chống bạo lực học đường
16/11/2017
745
3448/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án phát triển hệ thống trạm bơm điện phục vụ tưới, tiêu trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khai thác Thủy lợi An Giang
16/11/2017
746
671/KH-UBND
Triển khai thi hành Luật Quản lý, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ và công cụ hỗ trợ
15/11/2017
747
672/BC-UBND
TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 24-NQ/TW NGÀY 03/6/2013 CỦA BAN CHẤP HÀNH TRUNG ƯƠNG ĐẢNG KHÓA XI VỀ CHỦ ĐỘNG ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU, TĂNG CƯỜNG QUẢN LÝ TÀI NGUYÊN VÀ BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG
15/11/2017
748
2002/UBND-TH
V/v trả lời đề xuất thành lập Trung tâm Phát triển quỹ đất chi nhánh thành ph ố Long Xuyên
15/11/2017
749
2003/UBND-TD
V/v trang bị trang phục cho công chức tiếp công dân.
15/11/2017
750
3414/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án xây dựng công trình Kinh rà Sư - Tri Tôn, tỉnh An Giang. Giai đoạn 2: Đoạn từ Quốc lộ 91 đến Kinh 13 Tri Tôn. Hạng mục: Kinh Trà sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên.
15/11/2017
751
3415/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Tuyến dân cư dân tộc Chăm xã Đa Phước, huyện An Phú.
15/11/2017
752
3416/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chi phí bồi thường dự án xây dựng Cầu Châu Đốc - tỉnh An Giang, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu.
15/11/2017
753
3419/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biếp áp 110kV Tịnh Biên và dường dây đấu nối, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
15/11/2017
754
3420/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân hiệu Trường đại học Tôn Đức Thắng tỉnh An Giang
15/11/2017
755
3421/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
15/11/2017
756
3422/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án “Đẩy mạnh công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào vùng dân tộc thiểu số và miền núi” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
15/11/2017
757
3423/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
15/11/2017
758
3424/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
15/11/2017
759
3425/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Bình Thành điểm chính (Nam Huề), xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
15/11/2017
760
3426/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
15/11/2017
761
3427/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Hiệp Xương, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/11/2017
762
3428/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/11/2017
763
3429/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Vĩnh Xương (GĐ2), xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7222668
15/11/2017
764
3430/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
15/11/2017
765
3431/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG BẰNG.
15/11/2017
766
3432/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2, hạng mục: Cầu Cái Sắn Lớn, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
15/11/2017
767
3433/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án giải phóng mặt bằng Dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL.91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang
15/11/2017
768
3434/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Trịnh Văn Phú chuyển mục đích sử dụng đất
15/11/2017
769
3435/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
770
3436/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Giúp việc Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
15/11/2017
771
3437/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo đào tạo trung cấp chuyên nghiệp ngành quân sự cơ sở giai đoạn 2016 - 2020
15/11/2017
772
3439/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng và Tổ Thư ký xét tặng danh hiệu "Nghệ nhân nhân dân", “Nghệ nhân ưu tú” trong lĩnh vực di sản văn hóa phi vật thể tỉnh An Giang lần thứ Nhất - năm 2015
15/11/2017
773
3431/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG BẰNG.
15/11/2017
774
1980/UBND-TH
V/v thông tin triệu tập viên chức dự thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2016-2017
14/11/2017
775
1982/UBND-KTN
Về việc chấp thuận triển khai dự án mô hình sinh kế mùa lũ trên địa bàn tỉnh An Giang.
14/11/2017
776
1983/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn hưởng ứng Ngày Thế giới xỏa bỏ bạo lực đối với phụ nữ - 25/11/2017
14/11/2017
777
1986/UBND-TD
V/v thông tin nội dung đơn của ông Lê Minh Hải.
14/11/2017
778
3394/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ kết quả trúng tuyển đối với người được tuyển dụng vào công chức nhưng không đến nhận việc sau thời hạn quy định và phê duyệt danh sách trúng tuyển công chức đối với người có kết quả tuyển dụng thấp hơn liền kề ở vị trí tuyển dụng đó trong kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang 2016
14/11/2017
779
3395/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới năm 2017.
14/11/2017
780
3396/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nội dung điều chỉnh Kế hoạch số 113/KH-ĐHAG về tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017
14/11/2017
781
3399/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang
14/11/2017
782
3401/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt, trực thuộc Sở Y tế
14/11/2017
783
3402/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2018 của ngành Thanh tra tỉnh An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2018 của Thanh tra tỉnh
14/11/2017
784
3403/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm V ăn hóa và h ọc tập cộng đồng x ã Bình Th ủy Xã Bình Thủy, huy ện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7491958
14/11/2017
785
3404/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm y tế xã Long Điền B
,
Xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7336952
14/11/2017
786
3405/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2017
787
3410/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
14/11/2017
788
3412/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tiếp nhận, xử lý và trả lời phản ánh, kiến nghị của người dân, doanh nghiệp trên Cổng Thông tin điện tử tỉnh An Giang
14/11/2017
789
3411/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí đối ứng thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên
14/11/2017
790
1972/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 35/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác lập hồ sơ, giao nộp hồ sơ, tài liệu vào Lưu trữ cơ quan, Lưu trữ lịch sử
13/11/2017
791
1976/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 119/2017/NĐ-CP ngày 01/11/2017 c ủa Chính phủ.
13/11/2017
792
1977/UBND-KTN
V/v báo cáo tổng kết thực hiện kế hoạch v ề tăng cường công tác kiểm tra, phát hiện, xử lý vi phạm pháp luật trong hoạt động khai thác, kinh doanh cát, sỏi trên sông và c ửa biển
13/11/2017
793
3390/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán miễn thủy lợi phí tạo nguồn năm 2017 do cấp tỉnh quản lý
13/11/2017
794
3392/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh An Giang. Hạng mục
13/11/2017
795
1979/UBND-TH
V/v thực hiện dịch vụ công trực tuy ến mức độ 3, mức độ 4 tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả huy ện An Phú.
13/11/2017
796
3393/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ năm 2017
13/11/2017
797
1969/UBND -KTTH
V/v công khai ngân sách nhà nước theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước
10/11/2017
798
3385/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thực hiện công khai ngân sách địa phương và ngân sách cấp tỉnh
10/11/2017
799
3387/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC PHƯỚC THỊNH.
10/11/2017
800
3388/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017-2018
10/11/2017
801
3389/QĐ-UBND
Vê việc điều chuyển, bổ sung và kéo dài thời gian thực hiện, thanh toán kế hoạch vốn năm 2016 nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý đến cuối năm 2017
10/11/2017
802
655/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ sinh học xử lý nước thải Khu dân cư ấp phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú
09/11/2017
803
656/KH-UBND
Thực hiện Kết luận số 33-KL/TU ngày 17/4/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Long Xuyên đến năm 2020 và định hướng đến năm 2025
09/11/2017
804
1959/UBND-KTN
Về việc đề nghị bổ sung danh mục hàng hóa, thiết bị hỗ trợ cho tổ chức nông dân thuộc Dự án VnSAT.
09/11/2017
805
1960/UBND-NC
V/v khẩn trương thực hiện danh mục xây dựng Quyết định của UBND tỉnh năm 2017
09/11/2017
806
1961/UBND-KTN
V/v cân đối nguồn cát để cung cấp cho Dự án xây dựng Bệnh viện Chợ Rẫy hữu nghị Việt - Nhật (cơ sở II - Bệnh viện Chợ Rẫy)
09/11/2017
807
1962/UBND -KTTH
V/v trả nợ vay nguồn Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
09/11/2017
808
1964/UBND -KTTH
V/v thông báo dự kiến kế hoạch vốn chi tiết đến cấp xã Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới
09/11/2017
809
1965/UBND -KTTH
V/v giao kế hoạch vốn chi tiết đến cấp xã thực hiện Chương trình MTQG Giảm nghèo bền vững
09/11/2017
810
3372/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 3511/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh phê duyệt bổ sung Đề án thực hiện chính sách hỗ trợ giải quyết đất ở và giải quy ết việc làm cho đồng bào dân tộc thiểu số nghèo đời sống khó khăn tỉnh An Giang giai đoạn 2013 – 2015 ban hành kèm theo Quyết định số 2451/QĐ-UBND ngày 26 tháng 11 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
09/11/2017
811
3373/QĐ-UBND
Ban hành Đề án “Đào tạo lao động có tay nghề đáp ứng yêu cầu doanh nghiệp giai đoạn 2017 – 2020 tỉnh An Giang
09/11/2017
812
3374/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý
09/11/2017
813
3374/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân phường Mỹ Quý
09/11/2017
814
3375/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2
09/11/2017
815
3376/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
09/11/2017
816
3377/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư xây dựng dự án Bệnh viện Đa khoa huyện Thoại Sơn
09/11/2017
817
3378/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Hoa Hồng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/11/2017
818
3379/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Hòa Lạc (điểm chính)
09/11/2017
819
3381/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản Nhà nước từ Trung tâm Hạ tầng Kỹ thuật huyện Tịnh Biên và Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm sang Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị An Giang
09/11/2017
820
3382/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí khen thưởng công trình phúc lợi thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2011-2015 (đợt 2)
09/11/2017
821
653/KH-UBND
Thanh tra, chấn chỉnh hoạt động quảng cáo trong lĩnh vực báo chí, xuất bản, viễn thông và công nghệ thông tin
08/11/2017
822
1950/UBND-KGVX
V/v ban hành chế độ hỗ trợ mức đóng bảo hiểm y tế đối với thành viên Ban Thanh tra nhân dân ở xã, phường, thị trấn trên địa b àn tỉnh An Giang
08/11/2017
823
1951/UBND -KTTH
V/v triển khai các dự án của Công ty Cổ phần Đầu tư Asia Star An Giang
08/11/2017
824
1952/UBND -KTTH
V/v thủ tục tổ chức tuyển chọn nhà đầu tư thực hiện dự án khu du lịch cồn Phó Ba
08/11/2017
825
1956/UBND -KTTH
V/v kinh phí khám, ch ữa bệnh từ quỹ bảo hiểm y tế năm 2017
08/11/2017
826
3356/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo thị trấn Óc Eo (điểm chính)
08/11/2017
827
3357/QĐ-UBND
Về việc cử ông Nguyễn Văn Thọ viên chức đi học cao học
08/11/2017
828
3358/QĐ-UBND
Về việc cử bà Lê Thị Hồng Quyên viên chức đi học chuyên khoa cấp I
08/11/2017
829
3359/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm Y tế xã Lương An Trà
08/11/2017
830
3360/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đầu tư hệ thống phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành trên môi trường mạng ngành y tế
08/11/2017
831
3363/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, nâng cấp trụ sở huyện ủy Thoại Sơn Thị trấn Núi Sập, huyện Thoại S ơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7157847
08/11/2017
832
3369/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Vĩnh Thành, huyện Châu Thành.
08/11/2017
833
3370/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Châu Phong, thị xã Tân Châu.
08/11/2017
834
3371/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2
08/11/2017
835
651/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại trên địa bàn tỉnh An Giang
08/11/2017
836
3348/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn
07/11/2017
837
3349/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế thành phố Châu Đốc
07/11/2017
838
3350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến Quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc
07/11/2017
839
3351/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp Trạm Y tế xã Vĩnh Phước
07/11/2017
840
3352/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo, nâng cấp và mở rộng Trạm Y tế xã Lê Trì
07/11/2017
841
3353/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, quản lý và sử dụng hệ thống thông tin về nhà ở và thị trường bất động sản trên địa bàn tỉnh An Giang
07/11/2017
842
3354/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Dược phẩm Agimexpharm thuê đất
07/11/2017
843
3355/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại Hải Thịnh Phát thuê đất
07/11/2017
844
1941/UBND-KTN
Về việc không thành lập Vườn Quốc gia Thất Sơn
06/11/2017
845
1943/UBND-KTN
V/v xác định chi phí chuẩn bị và thực hiện dự án các công trình được áp dụng cơ chế đặc thù thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia giai đoạn 2016-2020
06/11/2017
846
3339/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Ứng dụng máy chiết rót, đóng gói, dán nhãn tự động sử dụng thiết bị điều khiển PLC comfile cho sản xuất nước khoáng SM”
06/11/2017
847
3340/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án Xây dựng mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo trên địa bàn tỉnh An Giang
06/11/2017
848
646/KH-UBND
Triển khai thực hiện công tác đào tạo nghề nghiệp, giải quyết việc làm cho người chấp hành xong án phạt tù theo Nghị định số 80/2011/NĐ-CP ngày 16 tháng 9 năm 2011 của Chính phủ
06/11/2017
849
1944/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phòng chống dịch bệnh mùa đông xuân.
06/11/2017
850
3341/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng Bệnh viện Tim mạch An Giang. Hạng mục: Cải tạo tầng 1 - khoa tim mạch - Can thiệp (t òa nhà 4 tầng), tầng 2 khu h ành chính và khu tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú
06/11/2017
851
3342/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
06/11/2017
852
3343/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/11/2017
853
3344/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/11/2017
854
3345/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mẫu giáo Phú Bình (điểm chính)
06/11/2017
855
3341/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Xây dựng Bệnh viện Tim mạch An Giang. Hạng mục: Cải tạo tầng 1 - khoa tim mạch - Can thiệp (t òa nhà 4 tầng), tầng 2 khu h ành chính và khu tiếp nhận bệnh nhân ngoại trú
06/11/2017
856
642/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào thi đua “Doanh nghiệp An Giang hội nhập và Phát triển” trên địa bàn tỉnh An Giang
03/11/2017
857
1938/UBND-KGVX
V/v tăng cường phòng ngừa, hạn chế và giải quyết hiệu quả đình công, lãn công trên địa bàn tỉnh
03/11/2017
858
3336/QĐ-UBND
Công bố Bộ thủ tục hành chính theo Quyết định số 32/2016/QĐ-UBND ngày 30 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế phối hợp trong giải quyết hồ sơ, thủ tục đầu tư theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
03/11/2017
859
3337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Sở Tư pháp, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/11/2017
860
3338/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng di tích cấp tỉnh
03/11/2017
861
1936/UBND-KTN
V/v phản hồi thông tin về khai thác cát núi
03/11/2017
862
639/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2017
02/11/2017
863
1925/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Thông tư 82/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 8 năm 2017 của Bộ Tài chính
02/11/2017
864
3315/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Ban Tiếp công dân tỉnh An Giang
02/11/2017
865
3318/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
02/11/2017
866
3319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu du lịch Bắc Miếu Bà, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
02/11/2017
867
3325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Nâng cấp cải tạo đường Bắc Cây Dương - Nam Phù Dật Hạng mục: Nền đường, mặt đường + gia cố kè Xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7326661
02/11/2017
868
3326/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Đường giao thông nông thôn đến trung tâm xã Định Mỹ Hạng mục: Nâng cấp mở rộng đường Xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7011986
02/11/2017
869
3327/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Tiểu học B Khánh An (điểm phụ 2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
02/11/2017
870
3329/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa cộng đồng ấp Long Thuận, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú
02/11/2017
871
3330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa cộng đồng ấp Long Sơn, xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú
02/11/2017
872
3331/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa cộng đồng ấp Vĩnh An, xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú
02/11/2017
873
637/KH-UBND
Kiểm tra, giám sát tình hình thực hiện các nhiệm vụ, giải pháp cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh và hỗ trợ phát triển doanh nghiệp đến năm 2020
02/11/2017
874
1930/UBND-KSTT
V/v bố trí kinh phí in ấn bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, Ban, Ngành tỉnh
02/11/2017
875
1915/UBND-KTN
V/v phối hợp, chỉ đạo xử lý hành vi kinh doanh xăng dầu trái pháp luật.
01/11/2017
876
1916/UBND-NC
V/v triển khai Thông tư số 05/2017/TT-BNG
01/11/2017
877
1919/UBND-KTN
V/v tri ển khai thực hiện Nghị quy ết số 437/NQ-UBTVQH14
01/11/2017
878
3314/QĐ-UBND
Về việc giao tài sản nhà nước cho Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản quản lý, sử dụng theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp
01/11/2017
879
1911/UBND-KGVX
V/v báo cáo kết quả học tập và làm theo tư tư ởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2017
31/10/2017
880
1913/UBND-KTN
V/v phản ánh dư luận xã hội
31/10/2017
881
3278/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Họ đạo Hội An
31/10/2017
882
3280/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ nhà ở đối với hộ nghèo theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10 tháng 8 năm 2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
31/10/2017
883
3281/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Trung học cơ sở Vĩnh Gia
31/10/2017
884
3282/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)
31/10/2017
885
3283/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Chợ Mới, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7029415
31/10/2017
886
3284/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án quy hoạch mạng lưới đơn vị sự nghiệp công lập thuộc Hội Đông y tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
31/10/2017
887
3285/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ giai đoạn 2017 – 2019
31/10/2017
888
3286/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bến xe khách Châu Đốc giai đoạn 2017 - 2019
31/10/2017
889
3287/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2017 theo Nghị định số 35/2015/NĐ-CP
31/10/2017
890
3289/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
31/10/2017
891
3291/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
31/10/2017
892
3292/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Huyện ủy An Phú, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
31/10/2017
893
3293/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
31/10/2017
894
3294/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trụ s ở Ủy ban nhân dân xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
31/10/2017
895
3295/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu năm 2017
31/10/2017
896
4796/VPUBND-KTTH
V/v báo cáo tình hình thực hiện Kế hoạch 207/KH-UBND về thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng
31/10/2017
897
3279/QĐ-UBND
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
31/10/2017
898
3297/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm y tế dự phòng huyện An Phú Thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7038289
31/10/2017
899
1889/UBND-TH
Về việc đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2017
30/10/2017
900
1890/VPUBND-KSTT
V/v rà soát, chuẩn hóa bộ TTHC thuộc thẩm quyền giải quyết của UBND tỉnh và bộ TTHC áp dụng chung tại các huyện, thị xã, thành phố
30/10/2017
901
3242/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kiểm soát viên không chuyên trách Công ty TNHH MTV Phà An Giang
30/10/2017
902
3224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
30/10/2017
903
3225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Bệnh viện Tim Mạch An Giang phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/10/2017
904
3226/QĐ-UBND
Về việc công bố sửa đổi bộ thủ tục hành chính áp dụng tại Sở Giao thông vận tải tỉnh An Giang
30/10/2017
905
3227/QĐ-UBND
Về việc công bố ban hành mới, sửa đổi, bổ sung và bãi bỏ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền của Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
30/10/2017
906
3228/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Châu Thành
30/10/2017
907
3229/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Phú Tân
30/10/2017
908
3230/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện An Phú
30/10/2017
909
3231/QĐ-UBND
Về việc thành lập Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
30/10/2017
910
3232/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế năm 2017 cho một số bệnh viện trong tỉnh
30/10/2017
911
1894/UBND-KTN
V/v phối hợp thực hiện chuyên đề “Thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển bền vững ĐBSCL”.
30/10/2017
912
1896/UBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện và khai thác hiệu quả các hiệp định thương mại tự do
30/10/2017
913
1897/UBND-KTN
V/v Kết hoạch tổ chức ngày quyền của người tiêu dùng Việt Nam năm 2018
30/10/2017
914
1898/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2017
30/10/2017
915
3236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Hoa Mai điểm chính mới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/10/2017
916
3237/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH PHÚC ANH.
30/10/2017
917
3238/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Đổi mới và nâng cao hiệu quả hoạt động giám định tư pháp” trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2017
918
1900/UBND-NC
V/v tăng cường quản lý tàu bay không người lái, các phương ti ện bay siêu nhẹ.
30/10/2017
919
3235/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 5, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/10/2017
920
3240/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án đóng cửa mỏ khoáng sản trên sông Tiền, xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/10/2017
921
3243/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Cải tạo và nâng cấp Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
30/10/2017
922
3244/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang
30/10/2017
923
3245/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng
30/10/2017
924
3249/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu BCKTKT: Sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường, Đường tỉnh 943 đoạn từ km27+920 đến km40+120 (Cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/10/2017
925
3250/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/10/2017
926
3247/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Đoàn Thẩm định của tỉnh đánh giá mức độ đạt tiêu chí nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
927
3248/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Ủy viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
30/10/2017
928
3251/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
30/10/2017
929
3252/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa cộng đồng ấp Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú
30/10/2017
930
3253/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/10/2017
931
3254/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/10/2017
932
3255/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt văn hóa, thể thao xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
30/10/2017
933
1886/UBND-KTN
V/v chủ động ứng phó với thời tiết nguy hiểm
27/10/2017
934
3214/QĐ-UBND
Về việc cử ông Lê Xuân Giới viên chức đi học cao học
27/10/2017
935
3215/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang
27/10/2017
936
3216/QĐ-UBND
Phê duyệt đề xuất Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân
27/10/2017
937
3219/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Hiệp Xương, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/10/2017
938
3220/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Thuận
27/10/2017
939
3221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” Định Mỹ (điểm phụ), xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
27/10/2017
940
1879/VPUBND-KTN
V/v thực hiện quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
26/10/2017
941
630/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị 33/CT-TTg ngày 21/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường công tác quản lý, lập lại trật tự hành lang an toàn đường bộ
26/10/2017
942
1879/UBND-KTN
V/v thực hiện quy định điều kiện sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu và kinh doanh dịch vụ bảo hành, bảo dưỡng ô tô
26/10/2017
943
3192/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
26/10/2017
944
3194/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Tuyến đường giao thông nông thôn An Hòa – Cần Đăng, xã An Hòa – Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/10/2017
945
3195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp mở rộng tuyến bờ nam kênh Mỹ Giang (đoạn từ cầu Mỹ Giang đến cầu Tám Khiết B), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/10/2017
946
3196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Xây dựng tuyến bờ Tây kênh H (đoạn từ ĐT 943 đến ranh Thoại Sơn – Vĩnh Thạnh), x ã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/10/2017
947
3197/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 22/2017)
26/10/2017
948
3198/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ tỉnh An Giang từ năm 2017 đến năm 2025
26/10/2017
949
3199/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 245/3(2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
950
3200/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 263/2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2017
951
3201/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 261/2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
952
3202/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 246/3(2), thị trấn Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
953
3203/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 246/1(2), thị trấn Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
954
3204/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 264/4, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2017
955
3205/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 267/2 , xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2017
956
3206/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 246/2(2), thị trấn Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
957
3207/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 264/2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2017
958
3208/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 282-2, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
26/10/2017
959
3209/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 261/2-2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
960
3210/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 245/5(2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
961
3211/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 245/6(2), thị trấn Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
26/10/2017
962
3212/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 267/4, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2017
963
3213/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án: Sửa chữa tuyến Tây Rạch Giá - Long Xuyên (đoạn từ cầu Mỹ Giang đến cầu Ba Bần), xã Thoại Giang - Định Mỹ - Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn
26/10/2017
964
1874/UBND-KTN
V/v trả lời phản ánh của báo chí liên quan dự án Sân bay An Giang
25/10/2017
965
1875/UBND-KTN
V/v miễn thu giá sử dụng dịch vụ đường bộ tại trạm T2
25/10/2017
966
1876/UBND-NC
V/v báo cáo giải trình về chậm thực hiện nội dung Báo cáo về công tác thực hành tiết kiệm, chống lãng phí phục vụ kỳ họp Hội đồng nhân dân tỉnh
25/10/2017
967
3182/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Bệnh viện Tim mạch, trực thuộc Sở Y t
25/10/2017
968
3183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
25/10/2017
969
3184/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
25/10/2017
970
3185/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Vận tải An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
25/10/2017
971
3186/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3
25/10/2017
972
3187/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Thiền viện Trúc Lâm An Giang
25/10/2017
973
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
25/10/2017
974
3189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường Đại học An Giang. Hạng mục: Sửa chữa nền gạch ph òng học năm 2017
25/10/2017
975
3190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang (giai đoạn 1)
25/10/2017
976
3191/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học cơ sở Cần Đăng, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/10/2017
977
1873/VPUBND-KTN
V/v thực hiện đầu tư Dự án Bờ kè, Nâng cấp chỉnh trang đô thị loại II, xây dựng chợ biên giới Vĩnh Ngươn thuộc thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
25/10/2017
978
1872/UBND-KSTT
V/v bố trí cán bộ làm nhiệm vụ là đầu mối kiểm soát TTHC trên địa bàn tỉnh An Gia ng
25/10/2017
979
604/BC-UBND
Việc thực hiện lộ trình tiến tới bảo hiểm y tế toàn dân giai đoạn 2012-2015 và 2020
24/10/2017
980
606/KH-UBND
Thực hiện Đề án triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
24/10/2017
981
3159/QĐ-UBND
Về việc cử bà Ngô Thị Ngọc Linh viên chức đi học cao học.
24/10/2017
982
3160/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trịnh Văn Nhiều viên chức đi học cao học.
24/10/2017
983
3161/QĐ-UBND
Về việc cử ông Đặng Vũ Kiệt viên chức đi học cao học.
24/10/2017
984
3162/QĐ-UBND
Về việc cử ông Huỳnh Long Tiền viên chức đi học cao học.
24/10/2017
985
3163/QĐ-UBND
Về việc cử ông Trần Minh Phụng viên chức đi học cao học.
24/10/2017
986
3164/QĐ-UBND
Vê việc bổ sung Danh mục xe ôtô chuyên dùng quy định Quyết định 1788/QĐ-UBND ngày 04/9/2015 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về Quy định chủng loại, số lượng xe ôtô chuyên dùng trên địa bàn tỉnh An Giang
24/10/2017
987
3165/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp
24/10/2017
988
3166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch vốn và bổ sung danh mục duy tu sửa chữa công trình giao thông năm 2017 sử dụng kinh phí 35% thu phí ô tô từ Quỹ bảo trì đường bộ Trung ương chuyển về Quỹ bảo trì đường bộ địa phương
24/10/2017
989
3172/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN NHÀ MÁY XAY XÁT – LAU BÓNG GẠO.
24/10/2017
990
3178/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định dự án (phương án) thực hiện Kế hoạch Xây dựng cánh đồng lớn lúa, nếp tỉnh An Giang
24/10/2017
991
608/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 91C với đường tỉnh 957, xã Đa Phước, huyện An Phú
24/10/2017
992
3158/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách, quy mô các tiểu dự án đầu tư cho TCND/HTX đã được Ngân hàng thế giới không phản đối đợt 1 thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
24/10/2017
993
3169/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Đầu tư trang thiết bị, ứng dụng công nghệ thông tin tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
24/10/2017
994
3170/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Đội kiểm tra liên ngành về phòng, chống tệ nạn mại dâm tỉnh An Giang
24/10/2017
995
3171/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 245/2(2), xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/10/2017
996
3173/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 283/2, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
997
3174/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 281/2-2, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
998
3175/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 279/2, xã Lạc Quới, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/10/2017
999
3177/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm phụ 1 - ấp Mỹ Khánh 1), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/10/2017
1000
3179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư Dự án: Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang
24/10/2017