Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
263/KH-UBND
Duy trì và nâng cao các tiêu chí, chỉ tiêu đối với các xã đã đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” đến năm 2020
25/05/2018
2
545/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác kinh tế - xã hội các tỉnh, thành phố vùng kinh tế trọng điểm vùng ĐBSCL
25/05/2018
3
1173/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác thực hiện Chương trình thoát nước và chống ngập úng thành phố Long Xuyên, thành phố Châu Đốc
25/05/2018
4
1175/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
25/05/2018
5
262/KH-UBND
Tổ chức mít tinh hưởng ứng Tuần lễ Quốc gia Nước sạch và Vệ sinh Môi trường, Ngày Môi trường Thế giới 5/6 năm 2018
24/05/2018
6
1146/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
24/05/2018
7
1148/CT-UBND
Về việc tăng cường xử lý hồ sơ, thủ tục hành chính trực tuyến mức độ 3 và 4
24/05/2018
8
1150/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Nâng cấp, sửa chữa trụ sở văn phòng các ấp trên địa bàn huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
9
1151/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 13: Mua sắm 04 xe ô tô chữa cháy trong năm 2018 thuộc Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
24/05/2018
10
1152/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nh à đất và cơ s ở dữ liệu tài sản ngăn chặn
24/05/2018
11
1153/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn Km0+00 – Km7+00 (đoạn cầu Trường Tiền), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
12
1154/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (đoạn tiếp giáp về hướng UBND xã Kiến Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
13
1155/QĐ-UBND
Về điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Tuyến đường giao thông nông thôn Cần Đăng - Vĩnh Hanh, tỉnh An Giang
24/05/2018
14
1156/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+850 đến Trường tiểu học A Mỹ Luông), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
15
1157/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+150 đến Km10+370), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
24/05/2018
16
1159/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở và công tác dân vận trong cơ quan nhà nước “Năm dân vận chính quyền” năm 2018
24/05/2018
17
1160/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Bình Thạnh Đông
24/05/2018
18
1161/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
24/05/2018
19
1162/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Liên hiệp Hợp tác xã Thương mại thành phố Hồ Chí Minh thuê đấ
24/05/2018
20
1163/QĐ-UBND
Về việc cho Ban Điều hành Bến xe – tàu thị xã Tân Châu chuyển từ hình thức giao đất không thu tiền sử dụng đất sang thuê đất
24/05/2018
21
1164/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/05/2018
22
1166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
23
1167/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Nguy ễn Văn Hưởng
24/05/2018
24
1168/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/05/2018
25
1165/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
24/05/2018
26
1169/QĐ-UBND
Phê duyệt Kiến trúc Chính quyền điện tử tỉnh An Giang phiên bản 1.0
24/05/2018
27
1170/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án cầu Am Lôi Thôi, tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu.
24/05/2018
28
1133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
23/05/2018
29
1134/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch hành động phát triển đô thị tăng trưởng xanh tỉnh An Giang đến năm 2030
23/05/2018
30
536/UBND-TH
Về việc thực hiện các giải pháp khắc phục những tồn tại, hạn chế của địa phương trong việc cải thiện môi trường kinh doanh
23/05/2018
31
1136/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
32
1137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tr ường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp), xã An Bình, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
33
1138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Vọng Đông điểm chính (Sơn Hòa), xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
34
1139/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Trường tiểu học A Bình Thành điểm chính (Nam Huề),xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
23/05/2018
35
1140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
23/05/2018
36
1141/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/05/2018
37
1143/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát), xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
23/05/2018
38
1144/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ năm 2019 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho cấp tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016 -2020
23/05/2018
39
1145/QĐ-UBND
Ch ấ p thu ậ n nhà đ ầ u tư CÔNG TY TNHH M ỘT THÀNH VIÊN TÂN LÊ QUANG
23/05/2018
40
258/HD-UBND
Về việc xử lý kỷ luật đối với cán bộ cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
22/05/2018
41
1118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08 Cung cấp lắp đặt thiết bị Camera phóng viên, trường quay thời sự 02 Camera, trường quay chuyên đề 03 Camera thuộc dự án Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
22/05/2018
42
1119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
22/05/2018
43
1120/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
22/05/2018
44
1121/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch
22/05/2018
45
1122/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Bệnh Viện Mắt - Tai Mũi Họng - Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế
22/05/2018
46
1128/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng bình chọn người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số để tôn vinh trong Chương trình “ Điểm tựa biên giới”
22/05/2018
47
1131/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đội Quản lý thị trường số 06 thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/05/2018
48
1129/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 259/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
22/05/2018
49
1130/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 266/2, phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
22/05/2018
50
1142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương Phi, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn
22/05/2018
51
530/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 57/2015/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ về chính sách đối với hoạt động tình nguy ện của thanh niên
21/05/2018
52
1096/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ - CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018-2020 trên địa bàn huyện An Phú
21/05/2018
53
1097/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2019-2020 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
21/05/2018
54
1113/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 08: Cung cấp và lắp đặt thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường năm 2019 thuộc dự án mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
21/05/2018
55
1114/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nhuận
21/05/2018
56
1115/QĐ-UBND
Ban hành Khung Kế hoạch thời gian năm học 2018-2019 của giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông và giáo dục thường xuyên tỉnh An Giang
21/05/2018
57
1116/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Tài nguyên nước thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
21/05/2018
58
1117/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
21/05/2018
59
1105/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường THPT Nguyễn Văn Thoại
18/05/2018
60
1106/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường mầm non Cô Tô (điểm phụ)
18/05/2018
61
1108/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/05/2018
62
1109/QĐ-UBND
Phê duyệt đề xuất dự án: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
18/05/2018
63
1110/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Tiểu dự án Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang Dự án: Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang.
18/05/2018
64
1111/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên.
18/05/2018
65
2319/UBND-KTN
V/v chủ trương đấu thầu khu đất Trung tâm văn hóa thành phố Long Xuyên để thực hiện đầu tư dự án "Trung tâm thương mại dịch vụ kết hợp căn hộ cao cấp".
18/05/2018
66
254/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên
18/05/2018
67
517/UBND-KTN
V/v công nhận chủ đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa – mở rộng.
17/05/2018
68
1083/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh 1 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
17/05/2018
69
1085/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn từ Km01+500-Km12+600, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
17/05/2018
70
1088/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án đầu tư du lịch sinh thái rừng tràm Trà Sư, xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang của công ty Cổ phẩn Du lịch An Giang.
17/05/2018
71
1090/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
72
1091/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Lý Thường Kiệt, thành phố Long Xuyê
17/05/2018
73
1092/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
74
1093/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học cơ sở Nguyễn Huệ, thành phố Long Xuyên.
17/05/2018
75
1094/QĐ-UBND
Về việc bổ sung vốn điều lệ cho Quỹ Bảo vệ Môi trường tỉnh
17/05/2018
76
1095/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 cho huyện Châu Thành
17/05/2018
77
253/KH-UBND
Thực hiện Chiến lược phát triển các ngành công nghiệp văn hóa đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
17/05/2018
78
1084/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Trung tâm đăng kiểm phương tiện thủy, bộ tỉnh An Giang
17/05/2018
79
1098/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin tiêm ngừa dịch vụ năm 2018-2019 cho Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh
17/05/2018
80
1099/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 10: Cung cấp và lắp đặt thiết bị trạm kiểm định, bình chuẩn, hệ thống đường ống thuộc dự án mua sắm thay thế thiết bị chuẩn đo lường giai đoạn 2016 – 2020
17/05/2018
81
251/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945), xã Cô Tô và xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
17/05/2018
82
1068/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học C B ình Hòa điểm chính (Phú An 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
16/05/2018
83
1069/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường trung học cơ sở Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
16/05/2018
84
1070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thànhCông trình: Trường mẫu giáo Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
85
1071/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Mầm non thị trấn Tri Tôn (Điểm chính mới), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang. Hạng mục: Khối 04 phòng học + Hạ tầng kỹ thuật
16/05/2018
86
1072/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Hòa Lạc (Điểm phụ), xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
16/05/2018
87
1073/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp” của Trường Cao đẳng nghề An Giang
16/05/2018
88
1074/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí mua thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2018 thuộc nguồn ngân sách trung ương hỗ trợ
16/05/2018
89
1076/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trụ sở Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng và Khu vực Phát triển Đô thị tỉnh An Giang
16/05/2018
90
1077/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Văn phòng ấp An Lợi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
91
1078/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Văn phòng ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
16/05/2018
92
1081/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung và điều chỉnh thông tin danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
16/05/2018
93
1082/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
16/05/2018
94
250/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án “Tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù
16/05/2018
95
247/BC-UBND
Sơ kết 05 năm thực hiện Luật Lưu trữ
16/05/2018
96
242/TB-UBND
Về kết quả phúc khảo điểm kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2017
15/05/2018
97
502/UBND-NC
V/v trả lời đơn kiến nghị của ông Lý Hồng Phong (An Phú)
15/05/2018
98
1054/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè năm 2018
15/05/2018
99
1055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 dọc theo Rạch Ông Chưởng đoạn Km27+500, xã Long Điền B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15/05/2018
100
1056/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) Dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên
15/05/2018
101
1057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường tại huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú và huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/05/2018
102
1058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án Lắp đặt Hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/05/2018
103
1059/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội năm 2017
15/05/2018
104
1063/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 2)
15/05/2018
105
1064/QĐ-UBND
Về việc ph ê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
15/05/2018
106
1065/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức đi học thạc sĩ
15/05/2018
107
1066/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang
15/05/2018
108
1044/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM
14/05/2018
109
1046/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình thử nghiệm nhân giống và nuôi gà rừng (Gallus gallus) tại vùng Thất Sơn, tỉnh An Giang
14/05/2018
110
1047/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu quy trình nuôi trồng và đánh giá hoạt tính sinh học của các giống Lan Gấm (Anoectochilus sp.) phát triển tại vùng Thất sơn, tỉnh
14/05/2018
111
1048/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện đề tài cấp quốc gia “Nghiên cứu đề xuất các giải pháp khai thác v à sử dụng nguồn nước hợp lý để phát triển bền vững kinh tế - xã hội trên địa b àn tỉnh An Giang v à vùng phụ cận trong bối cảnh phát triển thượng nguồn Mê Kông và bi ến đổi khí hậu”
14/05/2018
112
1049/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Phú Tân
14/05/2018
113
1050/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hồ bơi 25m huyện Châu Thành
14/05/2018
114
1051/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ NAM KINH AG.
14/05/2018
115
1052/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm hàng hóa và vật tư thay thế phòng DSA của Bệnh viện Tim mạch An Giang
14/05/2018
116
1053/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Hoa Hồng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/05/2018
117
1034/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đầu tư năng lực Trại thực nghiệm Khoa học và Công nghệ (Giai đoạn 2) Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
11/05/2018
118
1035/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trụ sở mới khối cơ quan ban ngành
,
Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
11/05/2018
119
1036/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở UBND xã Mỹ Phú Đông
,
Xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/05/2018
120
1037/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
11/05/2018
121
1038/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ngạch thanh tra viên
11/05/2018
122
1039/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
11/05/2018
123
1040/QĐ-UBND
Phê duyệt Phương pháp đánh giá mức độ ứng dụng Công nghệ thông tin của cơ quan nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang
11/05/2018
124
1041/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
11/05/2018
125
1042/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa, gia cố mở rộng mặt đường, Đường tỉnh 943 đoạn từ km27+920 đến km40+120 (cầu Mướp Văn), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/05/2018
126
1043/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 945, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
11/05/2018
127
487/UBND-NC
V/v thực hiện Chương trình công tác năm 2018 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng
10/05/2018
128
1029/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa đình Chợ Vàm, huyện Phú Tân
10/05/2018
129
1030/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa Chăm trong phát triển du lịch tỉnh An Giang”
10/05/2018
130
237/KH-UBND
Kiểm tra các đề tài nghiên cứu đã nghiệm thu và được chuyển giao kết quả cho các đơn vị ứng dụng vào sản xuất
10/05/2018
131
491/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì Trẻ em năm 2018
10/05/2018
132
1028/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Sông Hậu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/05/2018
133
1032/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung ứng đồ vải năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
10/05/2018
134
1033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường khu đô thị Golden City An Giang
10/05/2018
135
1031/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Tháng hành động vì trẻ em năm 2018
10/05/2018
136
231/KH-UBND
Kịch bản tăng trưởng kinh tế năm 2018 tỉnh An Giang
09/05/2018
137
1017/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU HIẾU THẢO CHÂU ĐỐC.
09/05/2018
138
1018/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI NGUYỄN PHÁT
09/05/2018
139
1019/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO TRÍ NGHĨA.
09/05/2018
140
1021/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Bình Thủy (điểm chính), xã Bình Thủy, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/05/2018
141
1022/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “C” Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân , tỉnh An Giang
09/05/2018
142
1023/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Trường tiểu học “A” Vĩnh Phú , x ã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
143
1024/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường tiểu học “A” Vĩnh Trạch , xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
09/05/2018
144
1025/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang giai đoạn 2018 - 2019
09/05/2018
145
1026/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy và nhân sự của Bệnh viện Mắt - Tai Mũi Họng -Răng Hàm Mặt năm 2018
09/05/2018
146
999/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Mua sắm trang phục Dân quân Tự vệ năm 2018” của Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh
08/05/2018
147
1000/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò, đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa b àn tỉnh An Giang
08/05/2018
148
1001/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
149
1002/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
150
1003/QĐ-UBND
Về việc Thành lập Hội đồng bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp tỉnh năm 2018
08/05/2018
151
1004/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt “Phương án xây dựng cánh đồng lớn của Công ty TNHH MTV Lương thực Thoại Sơn giai đoạn 2018 - 2022”
08/05/2018
152
1005/QĐ-UBND
Về việc ban hành Bộ tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
08/05/2018
153
1007/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình
08/05/2018
154
1008/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.951 đoạn Km12+00-Km27+100, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
08/05/2018
155
1010/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Phan Văn Nưng
08/05/2018
156
1011/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị An Giang
08/05/2018
157
1012/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục Quản lý thị trường
08/05/2018
158
1013/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng, hồ chứa nước núi Ba Thê phục vụ người Khơme Thị trấn Óc Eo, h uyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
08/05/2018
159
1015/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai thực hiện Kế hoạch hành động quốc gia thực hiện Chương trình nghị sự 2030 vì sự phát triển bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang
08/05/2018
160
978/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trùng tu tôn t ạo Đình V ĩnh Ngươn PhườngVĩnh Ngươn, thành ph ố Châu Đốc , t ỉnh An Giang Mã số dự án: 7466480
07/05/2018
161
979/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Bệnh viện Sản – Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2018
162
980/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng định giá tài sản trong tố tụng hình sự cấp tỉnh
07/05/2018
163
981/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
07/05/2018
164
984/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
165
985/QĐ-UBND
Về việc công nhận hạng trường cấp Mầm non, Tiểu học, THCS thuộc địa bàn huyện Chợ Mới giai đoạn 2017 - 2022.
07/05/2018
166
986/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/05/2018
167
988/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn 2018 theo Quy ết định số 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ”
07/05/2018
168
989/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Tổ tư vấn về đảm bảo an sinh xã hội và Nhóm chuyên viên giúp việc tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
07/05/2018
169
995/QĐ-UBND
Cấp bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
07/05/2018
170
996/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo Vành Khuyên (điểm chính) thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/05/2018
171
997/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông chuyên Thủ Khoa Nghĩa
07/05/2018
172
998/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
07/05/2018
173
972/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN SẢN XUẤT THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ XÂY DỰNG TRƯƠNG GIA BẢO.
04/05/2018
174
225/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang
04/05/2018
175
973/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian báo cáo đề xuất theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
04/05/2018
176
974/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh
04/05/2018
177
975/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Thánh thất Cao đài Tòa thánh Tây Ninh xã Kiến Thành (Họ đạo Kiến Thành)
04/05/2018
178
976/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất và giao đất cho Trường Mẫu giáo Đa Phước
04/05/2018
179
977/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh
04/05/2018
180
466/UBND-NC
V/v tháo gỡ khó khăn, tồn tại, bất cập trong công tác PCCC tại đơn vị, địa phương
03/05/2018
181
468/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trong lĩnh vực y tế
03/05/2018
182
960/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
03/05/2018
183
961/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MGA VIỆT NAM
03/05/2018
184
962/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THỰC PHẨM GAP.
03/05/2018
185
963/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH TÂN KỶ.
03/05/2018
186
964/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình lắp đặt pano tuyên truyền an toàn giao thông trên các tuyến đường tại huyện Thoại Sơn, huyện Châu Thành, huyện Châu Phú và huyện Tịnh Biên
03/05/2018
187
966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo Trụ sở Sở Công thương An Giang
03/05/2018
188
967/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án Xây dựng cơ sở dữ liệu hợp đồng giao dịch công chứng về nhà đất và cơ sở dữ liệu tài sản ngăn chặn
03/05/2018
189
969/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án “Phòng chống mua bán người giai đoạn 2018-2020”
03/05/2018
190
971/QĐ-UBND
Phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
191
970/QĐ-UBND
Phê chuẩn việc miễn nhiệm chức vụ Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, nhiệm kỳ 2016 - 2021
03/05/2018
192
217/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới
02/05/2018
193
218/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động hưởng ứng Tháng hành động phòng, chống ma túy năm 2018
02/05/2018
194
220/KH-UBND
Kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy đối với nhà ở hộ gia đình; nhà ở kết hợp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ; cơ sở sản xuất, kho hàng hóa xen kẽ trong khu dân cư
02/05/2018
195
222/GP-UBND
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
02/05/2018
196
223/KH-UBND
Tổ chức Lễ trao tặng Huân chương Độc lập cho gia đình có nhiều liệt sĩ và trao t ặng, truy tặng Huân, Huy chương, Bằng khen Thủ tướng Chính phủ về thành tích kháng chiến
02/05/2018
197
948/QĐ-UBND
Ban hành Đề án "Xây dựng và phát triển mạng lưới y tế cơ sở tỉnh An Giang trong tình hình mới giai đoạn 2018-2025"
02/05/2018
198
949/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần Xây dựng Bách Khoa
02/05/2018
199
950/QĐ-UBND
hành lập Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh Kỳ thi trung học phổ thông quốc gia năm 2018 tỉnh An Giang
02/05/2018
200
951/QĐ-UBND
Ban hành Hướng dẫn Tiêu chí an toàn phòng cháy, chữa cháy đối với nhà ở, nhà ở kết hợp với sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ trong khu dân cư
02/05/2018
201
953/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo chương trình tham gia phối hợp hành động thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang.
02/05/2018
202
954/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác cát trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ và xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/05/2018
203
955/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU DIỄM HƯƠNG.
02/05/2018
204
956/QĐ-UBND
Giao Sở Công Thương thực hiện xác nhận ưu đãi các dự án sản xuất các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ thuộc danh mục các sản phẩm công nghiệp hỗ trợ ưu tiên phát triển của các doanh nghiệp nhỏ và vừa trên địa bàn tỉnh An Giang
02/05/2018
205
957/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Hội trường huyện ủy huyện Tri Tô
02/05/2018
206
958/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Mở rộng Ban chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên
02/05/2018
207
959/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông An Giang
02/05/2018
208
205/BC-UBND
Trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28/04/2018
209
943/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại
27/04/2018
210
945/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường dân tộc nội trú THCS Tri Tôn, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn
27/04/2018
211
946/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học A Kiến Thành (điểm chính)
27/04/2018
212
456/UBND-KGVX
V/v triển khai thỏa thuận hợp tác v ới tổ chức Kinderlife – CHLB Đức năm 2018
26/04/2018
213
457/UBND-KTTH
V/v th ực hiện dự toán chi khám, chữa bệnh bảo hiểm y tế năm 2018
26/04/2018
214
936/QĐ-UBND
Về việc lộ trình sắp xếp, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020
26/04/2018
215
937/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học B Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
26/04/2018
216
938/QĐ-UBND
Về việc ban hành mẫu tài liệu thuyết minh và báo cáo phân bổ, giao dự toán ngân sách gửi cơ quan tài chính
26/04/2018
217
942/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Chương trình Việc làm tỉnh An Giang năm 2018
26/04/2018
218
212/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú
24/04/2018
219
213/KH-UBND
Tổ chức Hội thảo về phương pháp cải thiện môi trưởng kinh doanh, kết hợp Tập huấn về hỗ trợ cho doanh nghiệp tỉnh An Giang nắm bắt cơ hội mang lại từ CPTPP và các FTA mới của Việt Nam
24/04/2018
220
444/UBND-KTN
V/v chuy ển đổi hình thức trả tiền thuê đất hàng năm sang trả tiền một lần.
24/04/2018
221
446/UBND-NC
V/v trả lời Đơn xin cứu xét
24/04/2018
222
450/UBND-NC
V/v điều chỉnh cơ quan chủ trì th ực hiện nhiệm vụ tại Kế hoạch số 147/KH-UBND
24/04/2018
223
894/QĐ-UBND
Về việc công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa năm 2017
24/04/2018
224
895/QĐ-UBND
Về việc ban hành Chương trình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2018
24/04/2018
225
896/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Gia cố sạt lở kênh 26 tháng 3
,
Địa điểm: Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
24/04/2018
226
897/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Gia cố sạt lở kênh Km 5 Địa điểm: thị xã Tân Châu – huyện Phú Tân, tỉnh An Gian
24/04/2018
227
899/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và Kế hoạch triển khai dự án “Thực hiện Kế hoạch hành động vì một tỉnh An Giang phát triển bền vững” giai đoạn 2018-202
24/04/2018
228
900/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU HẢI ĐẾN
24/04/2018
229
901/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG 620
24/04/2018
230
902/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục Quản lý đường thủy nội địa phía Nam
24/04/2018
231
903/QĐ-UBND
ề việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Vĩnh Nguơn
24/04/2018
232
904/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
24/04/2018
233
905/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn kiể m tra hoạt động xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008
24/04/2018
234
906/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 254-2, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
235
907/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/3-4, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
236
908/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 254/2-4, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
237
909/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 254/2-2, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
238
912/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 255/1-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
239
914/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 254/1-2, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
240
923/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Vĩnh Gia
24/04/2018
241
924/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm trang phục cho lực lượng Công an xã năm 2018 của Công an tỉnh
24/04/2018
242
931/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Trần Quang Khải (điểm phụ), phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
24/04/2018
243
910/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 255/2-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
244
911/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 255-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
245
913/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/2-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
246
915/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 256-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
247
916/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 255-4, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
248
917/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/1-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
249
918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/3-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
250
919/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
251
920/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 256/4, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
252
921/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 255/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
253
922/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 254/2, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
254
925/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
24/04/2018
255
926/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Cầu Tân An – ĐT.952 xã Tân An, xã Long An và phường Long Phú, thị xã Tân Châu
24/04/2018
256
927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong
24/04/2018
257
928/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp cấp cho dự án “Nhà máy sản xuất ống thép và tole Diệu Thiện” của Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại – Xuất nhập khẩu Diệu Thiện
24/04/2018
258
929/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng Công trình: Đường ra chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng, tuyến phòng thủ biên giới của Bộ CHQS tỉnh An Giang
24/04/2018
259
930/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung và điều chỉnh Đề án xã hội hóa y tế khám, điều trị và một số dịch vụ khác theo yêu cầu tại Bệnh viện Sản Nhi An Giang
24/04/2018
260
933/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh An Giang
24/04/2018
261
898/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và Kế hoạch thực hiện dự án “Chương trình hợp tác Växjö - An Giang về quản lý nước bền vững” giai đoạn mở rộng
24/04/2018
262
889/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016 - 2021
23/04/2018
263
890/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành trong lĩnh vực hòa giải thương mại thuộc phạm vi chức năng quản lý và Danh mục thủ tục hành chính sửa đổi trong lĩnh vực hộ tịch thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
23/04/2018
264
891/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Điều hành và Tổ Giúp việc xây dựng và triển khai Đề án “Liên kết Phát triển bền vững Tiểu vùng Tứ giác Long Xuyên”
23/04/2018
265
892/QĐ-UBND
Việc phê duyệt bổ sung mục chi và điều chỉnh thời gian thực hiện Dự án “hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính tỉnh An Giang”
23/04/2018
266
893/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Thường trực Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang
23/04/2018
267
207/KH-UBND
Triển khai thực hiện năm 2018 Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh (PCI) tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
20/04/2018
268
209/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 97/NQ-CP ngày 02/10/2017 của Chính phủ “về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp nhà nước”
20/04/2018
269
425/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận kinh phí hỗ trợ xây nhà tình nghĩa, tình thương năm 2018
20/04/2018
270
872/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương, nhiệm vụ và dự toán kinh phí Kế hoạch điều tra, đánh giá sơ bộ khu vực có khả năng bị ô nhiễm chất độc hóa học da cam/Dioxin sử dụng trong chiến tranh ở tỉnh An Giang
20/04/2018
271
874/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
20/04/2018
272
875/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh, huyện Châu thành, tỉnh An Giang
20/04/2018
273
876/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Chỉ số PACA 2017)
20/04/2018
274
877/CT-UBND
Về việc thực hiện Chỉ thị số 32/CT- TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 1058/QĐ- TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ
20/04/2018
275
878/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án: Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Sở Xây dựng
20/04/2018
276
879/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
20/04/2018
277
880/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+150 đến Km10+370), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/04/2018
278
881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Làm cống thoát nước dọc bên phải, sửa chữa cục bộ mặt đường đường vòng Mỹ Luông (đoạn từ cống ngang Km10+850 đến trường Tiểu học A Mỹ Luông),
20/04/2018
279
882/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A)
20/04/2018
280
884/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa cống ngang đường đường tỉnh 955B đoạn Km7+500, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
20/04/2018
281
885/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh B ình
20/04/2018
282
210/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Hà Thị Út Hết ngụ ấp Vĩnh Tiến, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
20/04/2018
283
427/UBND-KTTH
V/v tăng cường quản lý các hoạt động liên quan tới Bitcoin và các loại tiền ảo tương tự khác
20/04/2018
284
886/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Lê Văn Lạc
20/04/2018
285
887/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Hồng Xuyên
20/04/2018
286
888/QĐ-UBND
Về việc giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Lệ
20/04/2018
287
422/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án tuyên truy ền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhâ n dân về nội dung Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn năm 2018
19/04/2018
288
859/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học phổ thông Tân Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
19/04/2018
289
860/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học cơ sở Trương Gia Mô, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/04/2018
290
861/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “C” Kiến Thành (điểm chính mới), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
19/04/2018
291
862/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nh à thầu dự án: Trường tiểu học “C” Đa Phước (điểm chính), xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
19/04/2018
292
863/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Phú Lâm (Điểm chính mới), xã Phú Lâm, huyện Phú Tân
19/04/2018
293
865/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh, Kênh 10, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/04/2018
294
869/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Đờn ca tài tử và trích đoạn cải lương trên sóng Phát thanh-Truyền hình An Giang lần thứ I - năm 2018
19/04/2018
295
866/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Phát triển thành phố Hồ Chí Minh
19/04/2018
296
867/QĐ-UBND
Về việc cho Bưu điện tỉnh An Giang thuê đất
19/04/2018
297
868/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh An Giang
19/04/2018
298
420/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công khai ngân sách theo quy định của Luật Ngân sách nhà nước năm 2015
18/04/2018
299
845/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 201
18/04/2018
300
846/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
18/04/2018
301
847/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
18/04/2018
302
848/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới (đoạn tiếp giáp về hướng UBND xã Kiến Thành)
18/04/2018
303
849/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH KHIÊM THANH
18/04/2018
304
850/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
18/04/2018
305
851/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn và danh mục dự án đầu tư xây dựng sử dụng nguồn vốn tăng thu xổ số kiến thiết năm 2017
18/04/2018
306
852/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/04/2018
307
853/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/04/2018
308
855/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN SAO MAI
18/04/2018
309
856/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án “Xây dựng năng lực cho hệ thống y tế Việt Nam thông qua hướng dẫn chăm sóc lâm sàng HIV/AIDS và hỗ trợ kỹ thuật theo kế hoạch cứu trợ khẩn cấp của Tổng thống Hoa Kỳ về phòng chống HIV/AIDS (PEPFAR)”
18/04/2018
310
857/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà khách; Xây dựng tường rào; Trạm cấp phát dự trữ xăng dầu; Nhà máy phát điện và mua sắm trang thiết bị cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
18/04/2018
311
1759/VPUBND-KTN
V/v triển khai TBKL rà soát, đánh giá quá trình thực hiện, quản lý vận hành, khai thác các dự án BOT và lộ trình chuyển sang thu giá dịch vụ sử dụng đường bộ theo hình thức điện tử tự động không dừng
18/04/2018
312
858/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ hỗ trợ Thanh niên khởi nghiệp
18/04/2018
313
839/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm khu đất ở cặp phường đội cũ, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
17/04/2018
314
840/QĐ-UBND
ề việc thành lập các Tiểu ban phục vụ tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
17/04/2018
315
841/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng Xét duyệt sáng kiến tỉnh An Giang
17/04/2018
316
842/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 3716/QĐ-UBND ngày 13 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
17/04/2018
317
843/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
17/04/2018
318
1731/VPUBND-KGVX
V/v tổ chức tuyển chọn, biên tập, công bố và phát hành Sách vàng Sánh tạo Việt Nam năm 2018
17/04/2018
319
844/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2018-2020 huyện Chợ Mới
17/04/2018
320
01/QĐ-BCĐ
Ban hành Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Chỉ đạo chính sách nhà ở và thị trường bất động sản tỉnh An Giang
16/04/2018
321
198/KH-UBND
Thực hiện Chỉ thị số 05/CT-TTg, ngày 09 tháng 02 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh việc thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang
16/04/2018
322
407/UBND-NC
V/v đôn đốc triển khai thi hành Luật Tiếp cận thông tin
16/04/2018
323
826/QĐ-UBND
Về việc cử công chức đi học cao học
16/04/2018
324
827/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán thu, chi quản lý dự án năm 2017 của Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng công trình Nông nghi ệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
16/04/2018
325
828/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện các hoạt động thuộc Chương trình quốc gia về an toàn, vệ sinh lao động năm 2018
16/04/2018
326
829/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi và thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực đấu giá tài sản và lĩnh vực phổ biến, giáo dục pháp luật thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
16/04/2018
327
832/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Trang bị mới hệ thống âm thanh, ánh sáng phục vụ nhiệm vụ chính trị và chuyên môn của Trung tâm Văn hóa – Thể thao thành phố Long Xuyên
16/04/2018
328
834/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ -CP thuộc các Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tri Tôn năm 2018
16/04/2018
329
836/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
16/04/2018
330
413/UBND-TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 03-2018
16/04/2018
331
417/UBND-KTN
V/v giao nhiệm vụ bàn giao, tiếp nhận công trình đưa vào sử dụng, Hợp phần xây dựng Cầu dân sinh, dự án LRAMP
16/04/2018
332
830/QĐ-UBND
Về việc công nhận Danh hiệu cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa năm 2017
16/04/2018
333
833/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp công tác, giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới tỉnh An Giang
16/04/2018
334
399/UBND-KTTH
V/v tăng cường công tác quản lý giá sau Tết Nguy ên đán Mậu Tuất 2018
13/04/2018
335
400/UBND-KTTH
V/v trả lời các kiến nghị bổ sung tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành
13/04/2018
336
1671/VPUBND- NC
Cho phép đoàn phóng viên thuộc Công ty lữ hành Scenic Luxury Cruise đến làm việc tại địa phương
13/04/2018
337
394/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 03/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ về việc nuôi con nuôi
12/04/2018
338
812/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cầu Am Lôi Thôi tuyến đường tỉnh 952, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
12/04/2018
339
813/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
12/04/2018
340
814/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
341
823/QĐ-UBND
Tạm giao biên chế công chức và số lượng hợp đồng theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan, tổ chức hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
342
824/QĐ-UBND
Tạm giao số lượng người làm việc và số lượng hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
12/04/2018
343
1670/VPUBND-KGVX
Cho phép đoàn chuyên gia thuộc Công ty Yanmar (Nhật Bản) đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
344
1675/UBND-NC
Cho phép đoàn tham dự của Quỹ Marshal đến làm việc tại địa phương
12/04/2018
345
811/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung Phụ lục ban hành kèm theo Quyết định 388/QĐ-UBND ngày 24 tháng 02 năm 2016 Phê duyệt kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang (Theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)
12/04/2018
346
1595/VPUBND- NC
ho phép đoàn Nhà tài trợ Vòng tay Thái Bình đến làm việc tại địa phương
11/04/2018
347
194/BC-UBND
BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG NĂM 2017 TỈNH AN GIANG
11/04/2018
348
799/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang
11/04/2018
349
800/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án đầu tư trang thiết bị, phương tiện phòng cháy chữa cháy, cứu nạn và cứu hộ thuộc Công an tỉnh An Giang
11/04/2018
350
801/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường tiểu học C Cần Đăng (điểm chính), huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
11/04/2018
351
802/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước, xã Đa Phước, huyện An Phú, tỉnh An Giang
11/04/2018
352
803/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/04/2018
353
804/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/04/2018
354
805/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Châu Thành
11/04/2018
355
806/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở cửa khẩu phụ Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
11/04/2018
356
193/BC-UBND
Tổng kết 15 năm thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp (2003-2018
11/04/2018
357
389/UBND-KTTH
V/v triển khai Thông tư số 07/2017/TT-BKHĐT ngày 14/12/2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
11/04/2018
358
390/UBND-TH
V/v rà soát ki ến nghị Đoàn ĐBQH tỉnh tại kỳ họp lần 5 Quốc hội khóa XIV
11/04/2018
359
391/UBND-KGVX
V/v thông qua điều chỉnh một số nội dung trong Kế hoạch tuy ển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
11/04/2018
360
798/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin cúm gia cầm H5N1 chủng Re-6
,
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
11/04/2018
361
808/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ huyện Châu Thành
11/04/2018
362
810/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch năm 2018 về thực hiện Chương trình hành động của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển nông nghiệp giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025
11/04/2018
363
809/QĐ-UBND
Thành lập Ban tổ chức Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Chăm tỉnh An Giang lần thứ VIII năm 2018
11/04/2018
364
198/BC-UBND
KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÔNG TÁC QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ AN TOÀN THỰC PHẨM NĂM 2017
10/04/2018
365
780/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐIỆN NƯỚC AN GIANG.
10/04/2018
366
781/QĐ-UBND
Về việc thay đổi ủy viên Ban Chỉ đạo Chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả tỉnh An Giang
10/04/2018
367
783/QĐ-UBND
Về việc chỉ định cơ quan tiếp nhận bản tự công bố và đăng ký bản công bố sản phẩm thuộc lĩnh vực an toàn thực phẩm
10/04/2018
368
784/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/04/2018
369
785/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động của Đội kiểm tra liên ngành 178 tỉnh An Giang năm 2018
10/04/2018
370
788/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác phối hợp thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Tuyến nối Quốc lộ 91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
10/04/2018
371
786/QĐ-UBND
Phân bổ chỉ tiêu kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang Đợt 1 năm 2018
10/04/2018
372
787/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Dân tộc Nội trú tỉnh An Giang
10/04/2018
373
791/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Giám sát Xổ số Kiến thiết tỉnh An Giang
10/04/2018
374
793/QĐ-UBND
Ban hành Danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc lĩnh vực quản lý nhà nước của Sở Khoa học và Công nghệ
10/04/2018
375
794/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện theo Đề án xây dựng lực lượng Đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018
10/04/2018
376
795/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình: Kè bờ sông Hậu bảo vệ khu vực Tỉnh ủy An Giang (điều chỉnh), phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
10/04/2018
377
796/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Châu Phú
10/04/2018
378
181/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 04/CT-TTg ngày 19/01/2018 của Thủ tướng Chính phủ về việc đẩy mạnh triển khai các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả thực hiện quy định bắt buộc đội mũ bảo hiểm đối vớingười đi mô tô, xe gắn máy, xe đạp điện trên địa bàn tỉnh An Giang
09/04/2018
379
185/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
09/04/2018
380
370/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án phục vụ sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
09/04/2018
381
374/UBND-KTTH
V/v hỗ trợ doanh nghiệp tiếp cận vay vốn tổ chức tín dụng
09/04/2018
382
375/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện các công việc liên quan đến xây dựng văn bản QPPL năm 2018
09/04/2018
383
771/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp ấp Tân Phú, Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Lâm, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/04/2018
384
772/QĐ-UBND
Phê duyệt đề cương và tổng dự toán chi phí lập quy hoạch xây dựng phân khu tỷ lệ 1/2000 Cụm Công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
09/04/2018
385
773/QĐ-UBND
Về việc ph ê duyệt d ự án đ ầu tư xây dựng Cải tạo chỉnh trang đô th ị khu dâ n cư đường Lý Thái Tổ nối d ài (Đo ạn t ừ hẻm 12 đến đ ường Ung văn Khiêm), phư ờng Mỹ Xuyên và Mỹ Ph ước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
09/04/2018
386
774/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đề cương - dự toán dự án: Khoanh vùng cảnh báo sạt lở, xây dựng cơ sở dữ liệu địa hình đáy sông và các giải pháp hạn chế thiệt hại do sạt lở gây ra tại các sông chính trên địa bàn tỉnh An Giang
09/04/2018
387
187/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án xây dựng cầu Nguyễn Thái Học phường Mỹ Bình, Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
09/04/2018
388
775/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trung tâm y tế huyện Châu Phú
09/04/2018
389
776/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Công ty TNHH Oriental Garment An Giang và giao cho Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
09/04/2018
390
777/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực năm 2018 thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh
09/04/2018
391
778/QĐ-UBND
Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính năm 2018
09/04/2018
392
170/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị “Phân tích, đánh giá kết quả Chỉ số PCI năm 2017, nhiệm vụ trọng tâm năm 2018 và giải pháp những năm tiếp theo”
06/04/2018
393
178/KH-UBND
Triển khai thực hiện Quyết định số 1598/QĐ-TTg ngày 17/10/2017 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch quốc gia thực hiện Công ước Stockholm về các chất ô nhiễm hữu cơ khó phân hủy đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
06/04/2018
394
761/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt khu vực cấm, khu vực tạm thời cấm hoạt động khoáng sản trên địa bàn tỉnh An Giang
06/04/2018
395
172/BC-UBND
VỀ TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ THỰC HIỆN KIỂM SOÁT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
06/04/2018
396
173/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
06/04/2018
397
174/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
06/04/2018
398
175/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
06/04/2018
399
176/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
06/04/2018
400
369/UBND-KTTH
V/v đẩy nhanh tiến độ thực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
06/04/2018
401
765/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Cải tạo, mở rộng Trụ sở Sở Thông tin và Truyền thông, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/04/2018
402
768/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/04/2018
403
770/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.946 đoạn Km 0+00 – Km7+00 (đoạn cầu Trường Tiền), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/04/2018
404
766/QĐ-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trụ sở Sở Nội vụ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/04/2018
405
767/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 05, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/04/2018
406
171/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tây ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
06/04/2018
407
166/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), địa bàn phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
05/04/2018
408
167/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), địa bàn thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn
05/04/2018
409
168/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
05/04/2018
410
363/UBND-KTTH
V/v kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế đợt 1 năm 2018 trên địa bàn tỉnh
05/04/2018
411
759/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
05/04/2018
412
760/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu dân cư Vành Đai, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
05/04/2018
413
762/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
05/04/2018
414
763/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU RU MƠ NI.
05/04/2018
415
764/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÁI THI.
05/04/2018
416
352/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện công tác phổ cập giáo dục trung học cơ sở năm 2018
04/04/2018
417
741/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Quy hoạch phát triển nhân lực tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
04/04/2018
418
742/QĐ-UBND
Về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
04/04/2018
419
743/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 599/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
04/04/2018
420
161/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến trong cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân về nội dung của Công ước chống tra tấn và pháp luật Việt Nam về phòng, chống tra tấn” trên địa bàn tỉnh An Gian
04/04/2018
421
162/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật tại một số địa bàn trọng điểm về vi phạm pháp luật giai đoạn 2012 - 2016” đến năm 2021
04/04/2018
422
357/UBND-KTTH
/v th ực hiện việc phân cấp quản lý tài sản công trên địa b àn tỉnh
04/04/2018
423
362/UBND-NC
V/v xử lý vi phạm hành chính đối với hành vi tàng trữ, vận chuyển, buôn bán thuốc lá điếu ngoại nhập lậu
04/04/2018
424
746/QĐ-UBND
Về việc Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình xây dựng cụm, tuyến dân cư và nhà ở vùng ngập lũ trên địa bàn tỉnh An Giang
04/04/2018
425
747/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
04/04/2018
426
748/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường giao thông nông thôn đến Trung tâm xã Hòa Bình Thạnh (từ Quốc lộ 91 đến cầu treo Ủy ban nhân dân xã Hòa Bình Thạnh), xã Hòa Bình Thạnh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
04/04/2018
427
749/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Trường trung học Phổ Thông Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
04/04/2018
428
750/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách cá nhân giám định tư pháp theo vụ việc
04/04/2018
429
751/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường học cơ sở Khánh An
04/04/2018
430
752/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học B Bình Mỹ (điểm chính)
04/04/2018
431
753/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
04/04/2018
432
755/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học A Phú Lâm (điểm chính), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
04/04/2018
433
756/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học An Bình điểm chính (Phú Hiệp), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
04/04/2018
434
757/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học Vọng Thê điểm chính (Tân Vọng), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
04/04/2018
435
758/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường mẫu giáo Long Hòa (điểm chính), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
04/04/2018
436
155/KH-UBND
Đánh giá công tác phòng, chống tham nhũng cấp tỉnh năm 2017 (Ch ỉ số PACA 2017)
03/04/2018
437
344/UBND-TH
V/v chấp thuận bầu bổ sung Phó Chủ tịch UBND huyện Thoại Sơn, nhiệm kỳ 2016-2021
03/04/2018
438
348/UBND-NC
Về việc cử cán bộ Ban CHQS cơ quan, tổ chức trực thuộc tỉnh tham gia tập huấn năm 2018 và những năm tiếp theo.
03/04/2018
439
721/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
03/04/2018
440
723/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
03/04/2018
441
724/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
03/04/2018
442
726/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ s ở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh An Giang
03/04/2018
443
727/QĐ-UBND
Ban hành Quy định về tiêu chí và cách thức thẩm định hồ sơ thành lập Văn phòng Thừa phát lại tại thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
03/04/2018
444
728/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Tổ Giám sát thực hiện Đề án nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động của lực lượng DQTV và lực lượng DBĐV trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020.
03/04/2018
445
732/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công tác quản lý nhà nước tại các khu, điểm du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
03/04/2018
446
735/QĐ-UBND
Phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm Quản lý xuất nhập cảnh Vĩnh Xương Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7004692
03/04/2018
447
736/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn
03/04/2018
448
739/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Dân tộc nội trú Trung học cơ sở Tri Tôn
03/04/2018
449
740/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Thoại Giang (điểm chính)
03/04/2018
450
350/UBND-KGVX
V/v ý kiến về xuất bản Báo ảnh Dân tộc và Miền núi song ngữ Việt – Hoa.
03/04/2018
451
725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn năm 2018
03/04/2018
452
729/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Chùa Nhơn Phước
03/04/2018
453
730/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Thương mại Xuất nhập khẩu Đạt Nghĩa
03/04/2018
454
731/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (điểm chính)
03/04/2018
455
733/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra thực hi ện kiểm soát thủ tục hành chính t ại các cơ quan hành chính nhà nước trên đị a bàn tỉnh năm 2018
03/04/2018
456
734/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Gian
03/04/2018
457
737/QĐ-UBND
Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
03/04/2018
458
738/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Đề án 2 về “Phòng, chống các loại tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia”
03/04/2018
459
736/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn
03/04/2018
460
709/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch hệ thống nghiên cứu, chuyển giao, sản xuất và cung ứng giống cây nông, lâm nghiệp, giống vật nuôi và giống thủy sản trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
02/04/2018
461
716/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế ứng trước vốn tạo quỹ đất đối với các dự án đầu tư công trên địa bàn tỉnh
02/04/2018
462
717/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ thu, chi ngân sách nhà nước quý II năm 2018 tỉnh An Giang
02/04/2018
463
335/UBND-NC
V/v trả lời đề nghị được tồn tại nhà nuôi chim y ến xây dựng trên Núi Sam, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
30/03/2018
464
703/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 257/1-2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
30/03/2018
465
704/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 272/2-2, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/03/2018
466
705/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 272/2, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/03/2018
467
706/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 257/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
30/03/2018
468
707/QĐ-UBND
hê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 270/2-2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/03/2018
469
708/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Chương trình Khuyến công tỉnh An Giang năm 2018
30/03/2018
470
152/BC-UBND
Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế giai đoạn 2012-2020” trên địa bàn tỉnh An Giang
30/03/2018
471
149/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1309/QĐ-TTg ngày 05 tháng 9 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án đưa nội dung quyền con người vào chương trình giáo dục trong hệ thống giáo dục quốc dân
29/03/2018
472
329/UBND-KTN
V/v kiểm tra, rà soát công tác phòng cháy và chữa cháy
29/03/2018
473
681/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đơn giá hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ theo Quyết định số 50/2014/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ
29/03/2018
474
682/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch xây dựng và Phát triển thương hiệu Xoài Chợ Mới, tỉnh An Giang
29/03/2018
475
683/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Công trình: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân
29/03/2018
476
684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng trang thiết bị, phần mềm ứng dụng công nghệ thông tin tại Thanh tra tỉnh An Giang
29/03/2018
477
685/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/03/2018
478
686/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Châu Đốc
29/03/2018
479
687/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ XÂY DỰNG 252.
29/03/2018
480
688/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH TƯ VẤN THIẾT KẾ XÂY DỰNG PHỐ DUYÊN.
29/03/2018
481
689/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư thiết bị y tế hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
29/03/2018
482
690/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Tim Mạch An Giang theo hình thức chào hàng cạnh tranh
29/03/2018
483
691/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Sản Nhi An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
29/03/2018
484
692/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang theo hình thức mua sắm trực tiếp
29/03/2018
485
693/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
29/03/2018
486
695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch duy tu, sửa chữa công trình giao thông nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018
29/03/2018
487
696/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư Danh mục dự án, công trình nhóm C thuộc tiêu chí 2 về giao thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn giai đoạn 2017-2020 áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 61/NĐ-CP
29/03/2018
488
697/QĐ-UBND
Kiện toàn Ban Quản lý Chương trình quốc gia về An toàn, vệ sinh lao động tỉnh An Giang (giai đoạn 2016 - 2020) và Tổ chuyên viên giúp việc.
29/03/2018
489
330/UBND-KGVX
V/v sử dụng l ại trụ sở của các Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ s ở 2
29/03/2018
490
694/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Dạy học tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
29/03/2018
491
700/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
492
701/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
493
702/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám định viên tư pháp
29/03/2018
494
147/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến các Luật, Nghị quyết được thông qua tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV trên địa bàn tỉnh An Giang
29/03/2018
495
150/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên” năm 2018
29/03/2018
496
151/KH-UBND
Tiếp tục thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên giai đoạn 2010 – 2015” đến năm 2020
29/03/2018
497
333/UBND-NC
V/v hướng dẫn thực hiện Đề án “Tăng cường công tác phổ biến, giáo dục pháp luật nhằm nâng cao ý thức pháp luật cho thanh, thiếu niên”
29/03/2018
498
698/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất túi xách xuất khẩu
29/03/2018
499
699/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Nhà máy sản xuất giày dép xuất khẩu
29/03/2018
500
614/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra liên ngành việc thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
28/03/2018
501
615/QĐ-UBND
Về việc công nhận Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
28/03/2018
502
616/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật
28/03/2018
503
617/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
28/03/2018
504
620/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Khu vực huyện Châu Thành năm 2018
28/03/2018
505
621/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, thay đổi thông tin cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
28/03/2018
506
622/QĐ-UBND
Về việc phân bổ dự toán mua sắm, sửa chữa tài sản cố định năm 2018 đối với các cơ quan, đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh
28/03/2018
507
626/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thoái vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
28/03/2018
508
627/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cống ngang đường đường tỉnh 955B đoạn Km7+500, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/03/2018
509
633/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công tỉnh An Giang
28/03/2018
510
634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Thoại Giang
28/03/2018
511
635/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/03/2018
512
636/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Trường trung học cơ sở Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
28/03/2018
513
637/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Châu Phú, xã Mỹ Đức, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7057546
28/03/2018
514
638/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Tiểu học Núi Voi, xã Núi Voi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7412334
28/03/2018
515
639/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Khu tái định cư kết hợp bố trí dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/03/2018
516
640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, khắc phục sạt lở lề ĐT.951 đoạn Km10+300, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
28/03/2018
517
641/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp bộ máy, đội ngũ giáo viên và định hướng đào tạo nghề giai đoạn 2018 - 2020
28/03/2018
518
642/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Ban quản lý Khu du lịch Núi Cấm
28/03/2018
519
142/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp hẻm Huỳnh Thanh nối dài, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
28/03/2018
520
143/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng đường lộ mới Hòa Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
28/03/2018
521
145/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội quý I, phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm quý II năm 2018
28/03/2018
522
325/UBND-TH
V/v chủ trương cho Thành ủy Châu Đốc tổ chức lớp bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước
,
chương trình chuyên viên
28/03/2018
523
628/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
28/03/2018
524
629/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án mở rộng đường giao thông hai bên cầu Cây Me, huyện Tri Tôn.
28/03/2018
525
630/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.
28/03/2018
526
631/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung phương án bồi thường dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu khu vực phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên.
28/03/2018
527
632/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Đăng ký biện pháp bảo đảm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
28/03/2018
528
676/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện Dự án: Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, tỉnh An Giang
28/03/2018
529
677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với người tốt nghiệp thủ khoa vào làm việc tại các sở, ban ngành tỉnh, UBND cấp huyện thuộc tỉnh An Giang năm 2017
28/03/2018
530
135/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm bơm Lê Trì (giai đoạn 2), đoạn từ Cầu máng đến Trạm bơm cấp 2, Hạng mục: Trạm bơm cấp III, xã Lê Trì, huyện Tri Tôn
27/03/2018
531
136/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm bơm An Bình – Núi Nước, Hạng mục: Trạm bơm, kênh chính, thị trấn Ba Chúc , huyện Tri Tôn
27/03/2018
532
137/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trạm bơm An Bình - Núi Nước, Hạng mục: Cống lấy nước, kênh dẫn, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn
27/03/2018
533
311/UBND-KTN
V/v triển khai công tác phòng, chống hạn, xâm nhập mặn, cháy rừng năm 2018
27/03/2018
534
587/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí phòng, chống dịch bệnh gia súc, gia cầm, thủy sản năm 2018
27/03/2018
535
588/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/03/2018
536
589/QĐ-UBND
Điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 1402/QĐ-UBND ngày 09/5/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
27/03/2018
537
590/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Bình Dương
27/03/2018
538
591/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Hợp tác xã nông nghiệp Phú An
27/03/2018
539
592/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH MGA Việt Nam thuê đất
27/03/2018
540
593/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Ban quản lý Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng giai đoạn 2018 - 2020
27/03/2018
541
594/QĐ-UBND
Về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về tài chính cho Trung tâm Xúc tiến du lịch tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
27/03/2018
542
596/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn ngoại ngữ cho các điểm trường tiểu học và trung học trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
27/03/2018
543
597/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình: Mua sắm thiết bị phòng bộ môn tin học cho các điểm trường trung học trên địa bàn tỉnh An Giang
27/03/2018
544
598/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở đê bao tường rào Trung tâm Chữa bệnh – Giáo dục – Lao động xã hội, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
27/03/2018
545
599/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư mua sắm trang thiết bị phục vụ tập luyện theo Đề án xây dựng lực lượng Đoàn thể thao An Giang tham dự Đại hội TDTT toàn quốc năm 2018
27/03/2018
546
600/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Trạch Xã Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7489315
27/03/2018
547
601/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/03/2018
548
602/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án Khu Trung tâm Văn hóa Thể dục Thể thao và Dân cư đô thị huyện Châu Thành (giai đoạn 1)
27/03/2018
549
603/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công tỉnh An Gian
27/03/2018
550
604/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án phát triển nghề công tác xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
27/03/2018
551
605/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch triển khai thí điểm mô hình “ Địa chỉ tin cậy – Nhà tạm lánh tại cộng đồng” tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020
27/03/2018
552
606/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình: Nâng cấp tuyến bờ Bắc kênh Mỹ Giang bờ Đông kênh ranh Định Mỹ - Mỹ Phú Đông (đoạn từ C17+68,5 đến 35+00), xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn
27/03/2018
553
607/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa mở rộng lề Đường tỉnh 953 đoạn Km11+540 – Km13+060, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
27/03/2018
554
608/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn Km 22+230 – Km22+420, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/03/2018
555
610/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
27/03/2018
556
611/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục sạt lở đường liên xã Mỹ Khánh (đoạn từ cầu Thông Lưu đến Tầm Vu) – bổ sung (đoạn từ cầu Câu Quảng đến cầu Thầy Giáo), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
27/03/2018
557
595/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ việc giảng dạy bộ môn Tin học – Ngoại ngữ
27/03/2018
558
609/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH PHAN VĂN NƯNG.
27/03/2018
559
612/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
27/03/2018
560
613/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện các chế độ, chính sách theo Nghị định số 1/2006/NĐ-CP, Nghị định số 64/2009/NĐ- CP và Nghị định số 116/2010/NĐ-CP của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2016 và năm 2017
27/03/2018
561
575/QĐ-UBND
Về việc cử công chức tham dự khóa bồi dưỡng nghiệp vụ Thanh tra viên chính năm 2018
24/03/2018
562
302/UBND-TH
V/v hướng dẫn xây dựng, thẩm định, phê duyệt Đề án vị trí việc làm đối với các đơn vị sự nghiệp công lập trên đ ịa bàn tỉnh An Giang
23/03/2018
563
304/UBND-NC
V/v đẩy mạnh tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm Nghị định số 6/2009/NĐ-CP của Chính phủ
23/03/2018
564
574/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án Truyền thông công tác khuyến nông phục vụ nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2022
23/03/2018
565
576/QĐ-UBND
tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Tôn Thất Thịnh, Trưởng phòng Kỹ thuật, Trung tâm Khuyến nông đến công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
23/03/2018
566
577/QĐ-UBND
Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Lý Nguyên Phương, Viên chức thuộc Trường Cao đẳng Nghề An Giang thành công chức đến công tác tại Sở Xây dựng.
23/03/2018
567
578/QĐ-UBND
Tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với bà Châu Thanh Thảo, Viên chức thuộc Trường Tiểu học A An Phú, huyện Tịnh Biên thành công chức đến công tác tại Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Tịnh Biên.
23/03/2018
568
133/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý I năm 2018
23/03/2018
569
131/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị tổng kết công tác thi đua, khen thưởng năm 2017 và Lễ trao thưởng cấp Nhà nước
22/03/2018
570
573/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát động thi đua ứng dụng công nghệ thông tin gắn với cải cách hành chính năm 2018
22/03/2018
571
298/UBND-KSTT
V/v th ống kê danh mục thủ tục hành chính thực hiện tại trung tâm hành chính công tỉnh An Giang
21/03/2018
572
408/KH-UBND
Chống thất thu ngân sách và thu hồi nợ đọng thuế năm 2018
21/03/2018
573
568/QĐ-UBND
Về việc gia hạn thời gian thuê đất của Công ty Cổ phần Tư vấn xây dựng An Giang
21/03/2018
574
569/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần TBS An Giang
21/03/2018
575
571/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên
21/03/2018
576
289/UBND-KGVX
V/v tuyên truy ền hưởng ứng Ngày Thế giới chống Lao.
20/03/2018
577
291/UBND-TH
V/v điều ch ình danh mục Chương trình công tác 2018
20/03/2018
578
292/VPUBND- NC
V/v triển khai thi hành Bộ luật hình sự năm 2015
20/03/2018
579
293/VPUBND- NC
V/v hướng dẫn thực hiện công tác hòa giải ở cơ sở năm 2018
20/03/2018
580
294/VPUBND- TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 02-2018
20/03/2018
581
296/VPUBND- TH
V/v trả lời ý kiến, kiến nghị của cử tri sau kỳ họp lần thứ 6 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
20/03/2018
582
563/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học C Đa Phước (điểm phụ)
20/03/2018
583
564/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Long Sơn
20/03/2018
584
565/QĐ-UBND
V/v kiện toàn Ban Chỉ đạo phát triển Du lịch tỉnh An Giang
20/03/2018
585
566/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Cuộc vận động “Rèn luyện phẩm chất đạo đức: Tự tin, tự trọng, trung hậu, đảm đang” giai đoạn 2018 – 2022
20/03/2018
586
567/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trung tâm văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn
20/03/2018
587
58/KH-UBND
TỔ CHỨC HỘI CHỢ THƯƠNG MẠI QUỐC TẾ TỊNH BIÊN - AN GIANG NĂM 2018
19/03/2018
588
122/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Công văn số 392-CV/TU ngày 25/10/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về “việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo”
19/03/2018
589
125/TB-UBND
Về Quốc tang Nguyên Thủ tướng Phan Văn Khải
19/03/2018
590
283/UBND-NC
V/v rà soát, thống kê các cơ sở có nguy hiểm về cháy, nổ cao, không đảm bảo an toàn PCCC.
19/03/2018
591
550/QĐ-UBND
V/v thành lập Ban Tổ chức và Phân công Ban Tổ chức Hội chợ Thương mại Quốc tế Tịnh Biên - An Giang năm 2018
19/03/2018
592
551/QĐ-UBND
Về việc bổ sung thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định số 91/QĐ-UBND ngày 15/01/2018
19/03/2018
593
552/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
19/03/2018
594
558/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Sao Mai
19/03/2018
595
560/QĐ-UBND
Về việc công nhận các huyện, thị xã, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục và xóa mù chữ năm 2017
19/03/2018
596
124/KH-UBND
Triển khai Luật Hỗ trợ Doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang
19/03/2018
597
559/QĐ-UBND
Về việc chuyển giao Ban Quản lý Khu du lịch Núi Cấm về trực thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh An Giang
19/03/2018
598
561/QĐ-UBND
V/v phê duyệt Kế hoạch tập huấn tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2018
19/03/2018
599
562/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Tổ cung cấp thông tin cho báo chí tỉnh An Giang
19/03/2018
600
285/UBND-KTTH
V/v thông báo điều chỉnh giảm kế hoạch vốn trái phiếu Chính phủ giai đoạn 2012-2015
19/03/2018
601
118/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Nguyễn Thị Tiếm ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
16/03/2018
602
539/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY.
16/03/2018
603
547/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
16/03/2018
604
279/UBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 2038/QĐ-TTg ngày 18/12/2017 của Thủ tướng Chính phủ về phê duyệt Đề án Hoàn thiện hệ thống định mức và giá xây dựng
16/03/2018
605
548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Đường sau Sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5 (Đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5), phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
16/03/2018
606
549/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn Km0+00 – Km7+00 (đoạn cầu Trường Tiền), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/03/2018
607
116/GP-UBND
Gia hạn Giấy phép khai thác khoáng số 360/QĐ-UBND ngày 04 tháng 3 năm 2011 để Công ty Cổ phần Xáng cát An Giang
15/03/2018
608
267/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm trụ sở của BTS Giáo hội PGHH xã Vĩnh Xương
15/03/2018
609
268/UBND-NC
V/v công tác tổ chức và quản lý hội nghị, hội thảo quốc tế tại địa phương
15/03/2018
610
528/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Chi cục trưởng Chi cục Quản lý thị trường
15/03/2018
611
529/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tuyển sinh quân sự tỉnh An Giang
15/03/2018
612
530/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang
15/03/2018
613
531/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Giám đốc Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang
15/03/2018
614
532/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong Báo cáo kết quả thăm dò khoáng sản cát trên sông Hậu thuộc xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên và xã Long Giang, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15/03/2018
615
114/KH-UBND
Tổ chức Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
15/03/2018
616
518/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và các Tiểu ban phục vụ Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
15/03/2018
617
519/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 260-2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang
15/03/2018
618
520/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 260/2, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Giang
15/03/2018
619
521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 270/2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
620
522/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 270/2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
621
523/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 270/4, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
622
524/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 270/2-2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
623
525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 270-2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
624
526/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 273/4, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
625
527/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 273/2, xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
626
533/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Thiền viện Trúc Lâm An Giang
15/03/2018
627
535/QĐ-UBND
Ban hành Chương trình công tác Bảo vệ, chăm sóc trẻ em tỉnh An Giang năm 2018
15/03/2018
628
536/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Quỹ Khuyến học tỉnh An Giang
15/03/2018
629
534/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Khuyến nông giai đoạn 2018 - 2020 phục vụ Tái cơ cấu ngành nông nghiệp tỉnh An Giang
15/03/2018
630
262/UBND-TH
V/v góp ý chương trình hành động và xây dựng đề án tổng th ể của Sở, Ban ngành, UBND cấp huyện th ực hiện Nghị quyết số 19 -NQ/TW
14/03/2018
631
493/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN LÊ TRÍ PHÚ TÂN.
14/03/2018
632
507/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Điều hành Chương trình hành động nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
14/03/2018
633
510/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI D ỊCH VỤ XĂNG DẦU KIỀU GIANG
14/03/2018
634
511/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa b àn tỉnh An Giang năm 2017
14/03/2018
635
512/QĐ-UBND
Kiện toàn Tổ theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ do Ủy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh giao
14/03/2018
636
513/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phòng, chống mù lòa tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020, tầm nhìn đến năm 2030
14/03/2018
637
515/QĐ-UBND
Nâng định mức giường bệnh kế hoạch của các cơ sở điều trị công lập trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
14/03/2018
638
516/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ xã hội Thoại Ngọc Hầu
14/03/2018
639
505/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “B” Vĩnh Thạnh Trung điể m chính (Vĩnh Thuận), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
13/03/2018
640
506/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạ nh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
13/03/2018
641
495/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học C Kiến Thành (điểm chính mới), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
12/03/2018
642
496/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hòa An điểm phụ (An Mỹ)
12/03/2018
643
497/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường trung học phổ thông Tân Châu thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
12/03/2018
644
250/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn Kỷ niệm ngày Quốc tế Hạnh phúc 20/3/2018
12/03/2018
645
253/UBND-NC
V/v xây dựng, quản lý, khai thác Tủ sách pháp luật năm 2018
12/03/2018
646
254/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh kế hoạch đầu tư hỗ trợ nhà ở cho người có công với cách mạng giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh
12/03/2018
647
489/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Văn phòng liên lạc phòng, chống ma túy qua biên giới giữa tỉnh An Giang với tỉnh Kandal, Tàkeo thuộc Vương quốc Campuchia
12/03/2018
648
499/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ Công tác liên ngành phối hợp kiểm soát các hoạt động hợp pháp liên quan đến ma túy trên địa bàn tỉnh An Giang
12/03/2018
649
500/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
12/03/2018
650
501/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/03/2018
651
502/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư thiết bị y tế hệ thống chụp mạch kỹ thuật số xóa nền (DSA) Bệnh viện đa khoa trung tâm An Giang
12/03/2018
652
503/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị phòng bộ môn tin học cho 09 điểm trường Chuẩn quốc gia năm 2017 theo phương thức mua sắm tập trung đợt 2 năm 2017
12/03/2018
653
504/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện An Phú
12/03/2018
654
407/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Bến phà Tân Châu - Hồng Ngự (phía bờ Tân Châu), phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu
09/03/2018
655
470/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ Soạn thảo Chương trình, Đề án thực hiện Nghị Quyết số 19-NQ/TW ngày 25 tháng 10 năm 2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban chấp hành Trung ương khoá XII
09/03/2018
656
472/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo năm 2017
09/03/2018
657
475/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Ủy viên Ban Chỉ đạo Phòng không nhân dân tỉnh An Giang
09/03/2018
658
478/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt trữ lượng khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong Báo cáo kết quả thăm dò nâng cấp trữ lượng khoáng sản đá xây dựng t ại núi Dài thuộc xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
09/03/2018
659
479/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CÔNG NGHỆ TRÍ MINH.
09/03/2018
660
480/QĐ-UBND
Phê duyệt đề t ài “Nghiên cứu đa dạng hóa các sản phẩm chế biến từ xoài tại tỉnh An Giang”
09/03/2018
661
481/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Bình Thạnh, huyện Châu Thành
09/03/2018
662
483/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xây lắp điện nước Thanh Bình, thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Đa Phước
09/03/2018
663
484/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Lộc Trời thuê đất
09/03/2018
664
485/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Tập đoàn Sao Mai
09/03/2018
665
486/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty Cổ phần TBS An Giang
09/03/2018
666
487/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời hạn thuê đất tại Điều 1 Quyết định số 125/QĐ -UBND ngày 18 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
09/03/2018
667
490/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 60% nguồn thu tiền sử dụng đất cấp tỉnh quản lý cho các huyện, thị xã, thành phố, hỗ trợ kinh phí sự nghiệp môi trường cho huyện An Phú và kinh phí đo đạc, cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, xây dựng cơ sở dữ liệu địa chính
09/03/2018
668
491/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “B” Định Thành điểm chính (Hòa Tân), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
09/03/2018
669
477/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp Tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn.
09/03/2018
670
482/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Quản lý dự án “Tăng cường quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
09/03/2018
671
492/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/03/2018
672
494/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/03/2018
673
248/UBND-KTTH
V/v tăng tiến độ trợ cấp ngân sách cho huy ện An Phú
08/03/2018
674
241/UBND-KTTH
V/v thực hiện kiến nghị của Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh
07/03/2018
675
244/UBND-KTTH
V/v khen thưởng công tác đấu tranh phòng ch ống tội phạm về ma túy
07/03/2018
676
247/UBND-KTTH
V/v bổ sung kế hoạch đầu tư vốn nước ngoài ngân sách trung ương trung hạn GĐ 2016-2020 và 2017 cho các dự án đã giải ngân từ năm 2016 trở về trước
07/03/2018
677
245/UBND-KTTH
V/v giải trình quyết toán ngân sách địa phương năm 2016
07/03/2018
678
432/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí duy tu sửa chữa cơ sở hạ tầng các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Phú Tân
07/03/2018
679
460/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ công tác triển khai kế hoạch hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang.
07/03/2018
680
465/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang
07/03/2018
681
466/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc để hoàn trả tiền bán nền tuyến dân cư Nam Quốc lộ 91, xã Vĩnh Tế
07/03/2018
682
469/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Quản lý Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
07/03/2018
683
468/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/03/2018
684
461/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách công chức, viên chức được bố trí làm việc tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
07/03/2018
685
462/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ Cộng tác viên theo dõi tình hình thi hành pháp luật
07/03/2018
686
463/CT-UBND
Về việc tăng cường thực hiện công tác theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
07/03/2018
687
236/UBND-NC
V/v chấn chỉnh những thiếu sót, tồn tại sau thanh tra chuyên ngành PCMT
06/03/2018
688
447/CT-UBND
Về tăng cường thực hiện các giải pháp củng cố, phát triển hợp tác xã trên địa bàn tỉnh An Giang
06/03/2018
689
448/QĐ-UBND
V/v thay đổi Ủy viên Ban An toàn giao thông tỉnh
06/03/2018
690
105/KH-UBND
V/v Triển khai hoạt động Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
06/03/2018
691
237/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần th ứ 7 HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
06/03/2018
692
452/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2), tỉnh An Giang
06/03/2018
693
455/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Trường Đại học An Giang năm 2017 (đợt 1)
06/03/2018
694
456/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 272/QĐ-UBND ngày 22/02/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới cửa hàng xăng dầu, kho xăng dầu tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
06/03/2018
695
457/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực
06/03/2018
696
459/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực tín ngưỡng, tôn giáo thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ
06/03/2018
697
458/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THỦY SẢN HÀ HỘI – CẦN THƠ.
06/03/2018
698
446/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành; được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực đất đai thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh An Giang
06/03/2018
699
104/KH-UBND
Thực hiện Chương trình phối hợp về “Đẩy mạnh và nâng cao hiệu quả hoạt động văn hóa, thể thao, du lịch và gia đình trên tuyến biên giới tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2022”
05/03/2018
700
232/UBND-TH
V/v hướng dẫn công chức cấp xã kiêm nhiệm theo dõi công tác an toàn thực phẩm
05/03/2018
701
234/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm trong công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018
05/03/2018
702
434/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018
05/03/2018
703
435/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình), huyện Chợ Mới, tỉnh An Gian
05/03/2018
704
436/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
05/03/2018
705
437/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đội Quản lý thị trường số 05, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Gia
05/03/2018
706
439/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo công tác gia đình tỉnh An Giang
05/03/2018
707
440/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định Dự án “Nâng cao chất lượng sản phẩm du lịch Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng gắn với phát triển du lịch cộng đồng ở xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang”
05/03/2018
708
441/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức triển khai công tác bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm 2018
05/03/2018
709
443/QĐ-UBND
Công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh An Giang
05/03/2018
710
101/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường phổ biến, giáo dục pháp luật cho người đang chấp hành hình phạt tù; người bị áp dụng các biện pháp tư pháp hoặc các biện pháp xử lý hành chính, người mới ra tù tái hòa nhập cộng đồng, thanh thiếu niên vi phạm pháp luật,
,
lang thang cơ nhỡ giai đoạn 2018 - 2021
02/03/2018
711
429/QĐ-UBND
Điều chỉnh Khoản 2 Điều 1 của Quyết định số 2440/QĐ-UBND ngày 11/8/2017 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình cánh đồng lớn theo phương châm 4H
02/03/2018
712
431/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Khu tái định cư Tây Đại học mở rộng phường Mỹ Phước, Mỹ Hòa, TP. Long Xuyên, An Giang
02/03/2018
713
223/UBND-KGVX
V/v biểu dương người cao tuổi tiêu biểu sản xuất kinh doanh giỏi giai đoạn 2012 - 2017
01/03/2018
714
224/UBND-KTN
V/v tổ chức các hoạt động hưởng ứng Chiến dịch Giờ trái đất năm 2018
01/03/2018
715
420/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Dự toán mua sắm tài sản theo phương thức tập trung năm 2017 Trường Đại học An Giang
01/03/2018
716
416/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án “Xây dựng mô hình sản xuất xoài ba màu có quy mô 500 ha đạt tiêu chuẩn VietGAP gắn với chuỗi tiêu thụ sản phẩm”
01/03/2018
717
417/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu quy trình sản xuất giống và nuôi thương phẩm cá Trèn bầu (Ompok bimaculatus) tại An Giang”
01/03/2018
718
418/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú, tỉnh An Giang thuộc Dự án “Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long” (ICRSL)
01/03/2018
719
419/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực dự án nạo vét thông luồng, đảm bảo giao thông trên xép Khánh Hòa, xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
01/03/2018
720
422/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch Chiến lược phát triển thị trường xuất khẩu gạo tỉnh An Giang giai đoạn 2017-2020, định hướng đến năm 2030
01/03/2018
721
423/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu phát triển Lâm nghiệp bền vững tỉnh An Giang giai đoạn từ nay đến năm 2020
01/03/2018
722
424/QĐ-UBND
Quy định tiêu chí và thẩm quyền xác định hồ sơ xử phạt vi phạm hành chính, hồ sơ đề nghị áp dụng biện pháp xử lý hành chính phức tạp trên địa bàn tỉnh An Giang
01/03/2018
723
426/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Dự án Nhà máy điện mặt trời Sao Mai, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
01/03/2018
724
93/KH-UBND
Thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang kỳ 2014-2018
28/02/2018
725
97/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 207/KH-UBND ngày 14/4/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh thực hiện Chương trình hành động số 12-CTr/TU ngày 10/02/2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về một số chủ trương, chính sách lớn nhằm tiếp tục đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng, năng suất lao động, sức cạnh tranh của nền kinh tế tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020.
28/02/2018
726
219/UBND-TH
V/v chấm dứt số lượng người hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn, nghiệp vụ
28/02/2018
727
408/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức Nguyễn Xuân Bình đi học thạc sĩ
28/02/2018
728
409/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Hỗ trợ Doanh nghiệp tỉnh An Giang
28/02/2018
729
410/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
28/02/2018
730
413/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: In ấn biểu mẫu chuyên môn năm 2018
,
của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
28/02/2018
731
414/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo Phòng chống mù lòa tỉnh An Giang
28/02/2018
732
415/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Tịnh Biên huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
28/02/2018
733
411/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
28/02/2018
734
412/QĐ-UBND
Ban hành quy chế phối giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
28/02/2018
735
208/UBND-TH
V/v triển khai rà soát, điều chỉnh phân loại đ ơn vị hành chính cấp xã trên địa bàn tỉnh
27/02/2018
736
377/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban chỉ đạo và Tổ giúp việc triển khai thực hiện Dự án“hoàn thiện, hiện đại hóa hồ sơ, bản đồ địa giới hành chính và xây dựng cơ sở dữ liệu về địa giới hành chính” tỉnh An Giang
27/02/2018
737
381/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng
27/02/2018
738
382/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học ‘A’ Thới Sơn điểm chính (Sơn Tây)
27/02/2018
739
383/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Đoàn Minh Huyên
27/02/2018
740
384/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường trung học
,
cơ sở Phan Văn Trị, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
27/02/2018
741
385/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Nguyễn Sinh Sắc, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
27/02/2018
742
386/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Cao đẳng nghề An Giang (giai đoạn 2)
27/02/2018
743
387/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH một thành viên Thương mại và Dịch vụ Y tế Trưng Vương vay vốn Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang
27/02/2018
744
90/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, xử lý, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật năm 2017 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/02/2018
745
216/UBND-TH
V/v trả lời n ội dung kiến nghị tư tư ởng, nguyện vọng nhân dân trong tỉnh tháng 01-2018
27/02/2018
746
378/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học B Mỹ Đức, huyện Châu Phú.
27/02/2018
747
379/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Tri Tôn
27/02/2018
748
380/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 cho Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 2, thành phố Long Xuyên.
27/02/2018
749
388/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội chợ Hàng Việt Nam chất lượng cao năm 2018 tại TP. Long Xuyên
27/02/2018
750
375/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính chung trong lĩnh vực môi trường liên quan đến tiếp cận nguồn gen thuộc thẩm quyền giải quyết t ại các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
26/02/2018
751
371/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xây dựng khu dịch vụ cho khoa Nhi (Hồi sức cấp cứu Nhi)
23/02/2018
752
372/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cung cấp và lắp đặt tay vịn gỗ cho khu cầu thang, khu hành lang
23/02/2018
753
366/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang
22/02/2018
754
367/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới thành phố Châu Đốc
22/02/2018
755
368/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV CHẾ BIẾN NÔNG SẢN VĨNH PHÁT.
22/02/2018
756
84/BC-UBND
Tổng hợp tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
22/02/2018
757
369/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức Trần Thị Cẩm Ngân đi học thạc sĩ
22/02/2018
758
363/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ THƯƠNG MẠI VƯƠNG ĐÌNH.
21/02/2018
759
198/UBND-KGVX
V/v xây dựng tượng Bà Chúa Xứ trên Núi Sam thuộc dự án khu du lịch văn hóa Tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam, thành phố Châu Đốc
13/02/2018
760
351/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Định Thành, xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
13/02/2018
761
353/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 14: Cung cấp thiết bị năm 2018 thuộc dự án Mua sắm bàn, ghế học sinh cho các cấp học trên địa bàn tỉnh
13/02/2018
762
354/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trung tâm văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, An Giang
13/02/2018
763
355/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Dịch vụ đào tạo, bồi dưỡng giáo viên tiếng Anh ở nước ngoài của Sở Giáo dục và Đào tạo
13/02/2018
764
350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường THPT Tịnh Biên
13/02/2018
765
352/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở An Hòa, xã An Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/02/2018
766
356/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 17 lô nền còn lại Tuyến dân cư Kênh Tha La, xã Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc
13/02/2018
767
357/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm 11 lô nền tại khu quy hoạch dân cư của khu đất Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh (điểm cũ), thành phố Châu Đốc
13/02/2018
768
358/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải KCN Bình Hòa (giai đoạn 1), xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/02/2018
769
359/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng đường K16
13/02/2018
770
360/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh sung dự án đầu tư xây dựng: Hạ tầng cụm dân cư, quân nhân Bộ đội Biên phòng khu vực biên giới
13/02/2018
771
361/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa mở rộng lề Đường tỉnh 953 đoạn Km11+540-Km13+060, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
13/02/2018
772
337/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chi tiết t ỷ lệ 1/2000 Khu dân cư đường Hùng Vương nối dài, thành phố Long Xuy ên, tỉnh An Giang
12/02/2018
773
338/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo Công nghệ thông tin tỉnh An Giang
12/02/2018
774
339/QĐ-UBND
V/v điều chỉnh thành viên Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại t ỉnh An Giang
12/02/2018
775
197/UBND-KGVX
V/v tiếp nhận trợ giảng người Hoa Kỳ hỗ trợ việc dạy và học tiếng Anh và hướng dẫn phương pháp dạy và học môn Toán và Vật lý tại Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
12/02/2018
776
344/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Đức Anh GH Sài Gòn thuê đất
12/02/2018
777
346/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn kết quả bầu bổ sung Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, nhiệm kỳ 2016 - 2021
12/02/2018
778
347/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Nguyễn Bảo Trung, Chánh văn phòng UBND tỉnh, kiêm nhiệm Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
12/02/2018
779
348/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư kết hợp bố trí dân cư Đông Bắc Quốc lộ 91
12/02/2018
780
340/QĐ-UBND
Chấp thuận Dự án đầu tư “Xây dựng trung tâm bảo dưỡng và bán lẻ xe ô tô” của Công ty TNHH Toyota Cần Thơ
12/02/2018
781
362/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH
,
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường T.954 đoạn Km22+230 – Km22+420, huyện Phú Tân, An Giang
12/02/2018
782
318/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trợ cấp tiền Tết Mậu Tuất năm 2018
09/02/2018
783
319/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN MÔI TRƯỜNG VẠN HƯNG TÙNG.
09/02/2018
784
320/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang
09/02/2018
785
321/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
09/02/2018
786
322/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
09/02/2018
787
323/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang
09/02/2018
788
324/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung qui mô dự án Hạ tầng Khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1) xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
09/02/2018
789
325/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
09/02/2018
790
326/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Mỹ Hiệp điểm chính (Tây Hạ), xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới
09/02/2018
791
327/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Trường mầm non Hoa Mai điểm chính mới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/02/2018
792
75/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2017; triển khai kế hoạch công tác năm 2018.
09/02/2018
793
77/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
09/02/2018
794
328/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý thị trường
09/02/2018
795
329/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán kinh phí chi cho công tác thu nợ vay tôn nền dân cư vượt lũ năm 2018
09/02/2018
796
330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Golden City An Giang thuộc Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, TP.Long Xuyên
09/02/2018
797
331/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất Dự án Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ Núi Sam – Cáp treo Núi Sam
09/02/2018
798
332/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học A Long An
09/02/2018
799
333/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Mỹ Hòa Hưng
09/02/2018
800
73/KH-UBND
Phát triển doanh nghiệp tỉnh An Giang đến năm 2020
08/02/2018
801
186/UBND-KTTH
V/v tạm ứng kinh phí thực hiện dự án đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
08/02/2018
802
188/UBND-KTTH
V/v giá bán nền nhà tái định cư dự án khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên
08/02/2018
803
191/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị số 47/CT-TTg ngày 27 tháng 12 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ
08/02/2018
804
192/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 06/2017/TTBKHĐT ngày 05 tháng 12 năm 2017 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
08/02/2018
805
193/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1865/QĐ-TTg ngày 23/11/2017 của Thủ tướng Chính phủ giao kế hoạch vốn thực hiện các chương trình MTQG
08/02/2018
806
314/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thực hiện công trìnhTrung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1) năm 2018
08/02/2018
807
317/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ -TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
08/02/2018
808
181/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh hình thức h ỗ trợ nhà ở cho người có công v ới cách mạng giai đoạn 2017 –
,
2018 của tỉ nh
07/02/2018
809
184/UBND-KGVX
V/v gia hạn Giấy Đăng ký lập Văn phòng Đại diện của Tổ chức PSI/Mỹ
07/02/2018
810
289/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện đầu tư dự án Khu đô thị mới Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/02/2018
811
293/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Ngô Hữu Lễ, giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang
07/02/2018
812
294/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Chau Sốc Sann, tiếp tục giữ chức vụ Hiệu trưởng trường Trung cấp nghề Dân tộc nội trú
07/02/2018
813
295/QĐ-UBND
Về việc giao Quyền Hiệu trưởng trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang
07/02/2018
814
297/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Đầu tư - Phát triển hạ tầng và Hỗ trợ doanh nghiệp Khu Kinh tế tỉnh An Giang trực thuộc Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
07/02/2018
815
298/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
07/02/2018
816
300/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Hội trường Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
07/02/2018
817
301/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ bảo hiểm cháy nổ tài sản năm 2018 tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
07/02/2018
818
309/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
07/02/2018
819
310/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Phòng, chống bệnh sốt xuất huyết năm 2018 tỉnh An Giang
07/02/2018
820
68/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
821
69/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật lĩnh vực trọng tâm, liên ngành trên địa bàn tỉnh năm 2018
06/02/2018
822
283/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Đánh giá chất lượng nguồn lao động, tình hình sử dụng, phân công lao động nông thôn ở An Giang”
06/02/2018
823
284/QĐ-UBND
Về việc cho kéo dài thời gian sử dụng con dấu, tài khoản
06/02/2018
824
285/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát động thi đua trong công tác kiểm soát thủ tục hành chính năm 2018
06/02/2018
825
286/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Hà Thanh Hùng đi học thạc sĩ
06/02/2018
826
287/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức ông Lưu Trọng Thắng đi học thạc sĩ
06/02/2018
827
288/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 trung tâm phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc
06/02/2018
828
280/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá cho thuê khu đất Sân vận động tỉnh năm 2018, đường Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
05/02/2018
829
67/KH-UBND
Hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
05/02/2018
830
177/UBND-KGVX
V/v thông qua Kế hoạch tổ chức tuy ển sinh vào lớp 10 Trường Phổ thông Dân tộc nội trú THPT An Giang năm học 2018-2019
05/02/2018
831
253/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây
02/02/2018
832
254/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC PHƯỚC THỊNH.
02/02/2018
833
255/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng xét chuyển ngạch thanh tra
02/02/2018
834
257/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
02/02/2018
835
258/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển số lượng người làm việc về các đơn vị trực thuộc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
02/02/2018
836
259/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Châu Đốc năm 2017
02/02/2018
837
260/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tài chính năm 2017
02/02/2018
838
261/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Tư pháp năm 2017
02/02/2018
839
262/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện An Phú năm 2017
02/02/2018
840
263/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Phú Tân năm 2017
02/02/2018
841
364/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thị xã Tân Châu năm 2017
02/02/2018
842
265/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2017
02/02/2018
843
266/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Nội vụ năm 2017
02/02/2018
844
267/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND huyện Tri Tôn năm 2017
02/02/2018
845
268/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2017
02/02/2018
846
269/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2017
02/02/2018
847
270/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
02/02/2018
848
271/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
02/02/2018
849
272/QĐ-UBND
Về việc giá chuyển nhượng hệ thống bơm tiêu chống úng huyện An Phú
02/02/2018
850
273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất đối với Công ty TNHH MTV Trường song ngữ Tinh Hoa
02/02/2018
851
275/QĐ-UBND
Phê duyệt giá khởi điểm và thời gian ổn định giá cho thuê đất nhà kho và cầu tàu thuộc dự án Đường giao thông nối KCN Bình Hòa ra sông Hậu và Cầu tàu
02/02/2018
852
276/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung, điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình
02/02/2018
853
277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thành phố Long Xuyên – huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/02/2018
854
278/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cụm Công nghiệp Lương An Trà giai đoạn 1, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
02/02/2018
855
279/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG
02/02/2018
856
57/KH-UBND
Thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng năm 2018
01/02/2018
857
160/UBND-TH
V/v báo cáo tình hình Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
858
164/UBND-KGVX
V/v chuẩn bị đón Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
01/02/2018
859
165/UBND-KGVX
V/v giao nhiệm vụ tổ chức chương trình bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp
,
viên chức ngành giáo dục
01/02/2018
860
236/QĐ-UBND
Về việc cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia Năm học 2017 - 2018
01/02/2018
861
238/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
01/02/2018
862
239/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm y tế xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
01/02/2018
863
240/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư Khu du lịch Núi Trà Sư
01/02/2018
864
241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện đa khoa khu vực tỉnh An Giang, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
01/02/2018
865
242/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án: Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
01/02/2018
866
243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Khu du lịch Hồ So ài So, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
01/02/2018
867
244/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả thi tuyển phương án thiết kế kiến trúc Công trình Nhà hát tỉnh An Giang
01/02/2018
868
245/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường mầm non Châu Phong (điểm chính) thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
01/02/2018
869
246/QĐ-UBND
Công nhận xã, phường, thị trấn đạt Bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã năm 2017
01/02/2018
870
250/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng và Tổ Giúp việc Chấm điểm Chỉ số Cải cách hành chính năm 2017 tỉnh An Giang
01/02/2018
871
249/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới và Giảm nghèo bền vững giai năm 2018 trên địa bàn huyện Tịnh Biên
01/02/2018
872
152/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 65/2016/QĐ-UBND ngày 27/9/2016 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
873
155/UBND-NC
Chấp thuận cho tổ chức Federation of Canadian Municipalities (FCM) cấp mới Giấy đăng ký hoạt động tại địa phương.
31/01/2018
874
225/QĐ-UBND
Về việc cho phép gia hạn thời gian đi học thạc sĩ ông Nguyễn Trương Khương
31/01/2018
875
226/QĐ-UBND
Về việc cử công chức Đinh Văn Tođi học Thạc sĩ
31/01/2018
876
59/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 712/TB -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
877
60/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến Công viên Ung Văn Khiêm) phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
878
158/UBND-KTTH
V/v tổ chức thực hiện Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐND của Hội đồng nhân dân tỉnh
31/01/2018
879
159/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 90/2017/QĐ-UBND ngày 18 tháng 12 năm 2017 của UBND tỉnh An Giang
31/01/2018
880
231/QĐ-UBND
Miễn nhiệm Giám định viên tư pháp chuyên ngành tài nguyên và môi trường đối với ông Nguyễn Văn Tâm
31/01/2018
881
233/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo chống thất thu ngân sách và đôn đốc thu hồi nợ đọng thuế trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/01/2018
882
234/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang và giao cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú
31/01/2018
883
235/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Chùa Thanh Tịnh
31/01/2018
884
148/UBND-TH
V/v đính chính Quyết định số 34/2016/QĐ-UBND ngày 19/7/2016 của UBND tỉnh An Giang
30/01/2018
885
222/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Phú Tân - Tri Tôn, tỉnh An Gian
30/01/2018
886
223/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/01/2018
887
224/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
30/01/2018
888
55/KH-UBND
Công tác văn thư, lưu trữ năm 2018
30/01/2018
889
189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo nghiên cứu khả thi dự án đầu tư xây dựng Cầu Nguyễn Thái Học, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/01/2018
890
190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch thực hiện tổng thể của Tiểu dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long
29/01/2018
891
159/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
26/01/2018
892
43/KH-UBND
Thực hi ện Đề án “Nâng cao năng lực cho đ ội ngũ công chức, viên chức các bộ, ngành, địa phương về pháp luật quốc tế và giải quyết tranh chấ p đầu tư quốc tế giai đoạn 2016 – 2020” năm 2018
26/01/2018
893
44/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020” năm 2018
26/01/2018
894
45/KH-UBND
Thực hiện công tác pháp chế năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
26/01/2018
895
139/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong quá trình diễn ra các hoạt động cổ vũ, ủng hộ, đón tiếp, chúc mừng đội tuyển U23 Việt Nam
26/01/2018
896
175/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục văn bản quy phạm pháp luật do Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành hết hiệu lực toàn bộ hoặc một phần từ ngày 01/01/2017 đến ngày 31/12/2017
26/01/2018
897
177/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 11/2018)
26/01/2018
898
178/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Liên đoàn Lao động huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
26/01/2018
899
179/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 06, thị trấn An Phú, huyện An Phú,
26/01/2018
900
185/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí hỗ trợ thực hiện dự án Sản xuất thử nghiệm gà thịt an toàn dịch bệnh theo mô hình chuồng kín
26/01/2018
901
186/QĐ-UBND
Phê duyệt “Dự án hỗ trợ cơ giới hóa, tự động hóa trong sản xuất thủy sản tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020”
26/01/2018
902
187/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư Trang trại chăn nuôi heo, gà công nghệ cao và trồng cây ăn trái.
26/01/2018
903
188/QĐ-UBND
Về việc ban hành Định mức kinh tế kỹ thuật trong công tác quản lý, khai thác và bảo vệ công trình thủy lợi tỉnh An Giang
26/01/2018
904
39/KH-UBND
Thực hiện các giải pháp đẩy mạnh xuất khẩu và chiến lược xuất nhập khẩu hàng hóa tỉnh An Giang năm 2018
25/01/2018
905
128/UBND-KGVX
V/v danh sách các cụ 100 tuổi năm 2018 tỉnh An Giang
25/01/2018
906
130/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 6 và lớp 10 năm học 2018-2019
25/01/2018
907
132/UBND-KGVX
V/v thực hiện chế độ trợ cấp đặc thù cho người lao động
25/01/2018
908
156/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu cải thiện quy trình kỹ thuật nuôi cá rô phi, điêu hồng để nâng cao hiệu quả kinh tế, giảm giá thành sản phẩm”
25/01/2018
909
157/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án “Tuyên truyền, phổ biến pháp luật cho người lao động và người sử dụng lao động trong các loại hình doanh nghiệp” giai đoạn 2017 – 2021 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/01/2018
910
158/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường trung học đạt chuẩn quốc gia cho Trường Trung học phổ thông Châu Văn Liêm, huyện Chợ Mới
25/01/2018
911
160/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương Phi, xã Lương Phi, huyện Tri Tôn
25/01/2018
912
161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
25/01/2018
913
162/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
25/01/2018
914
163/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học B Lương An Trà điểm chính (Giồng Cát), xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
25/01/2018
915
164/QĐ-UBND
Về việc hủy bỏ Quyết định số 135/QĐ-UBND ngày 11 tháng 01 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trường trung học cơ sở Long Kiến
25/01/2018
916
168/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ DOANH NGHIỆP TƯ NHÂN XĂNG DẦU ĐÔNG HÒA LỢI.
25/01/2018
917
38/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (khu chuyển đổi từ chợ nông sản Tân Trung), xã Tân Trung, huyện Phú Tân
25/01/2018
918
165/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
25/01/2018
919
166/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang thuê đất
25/01/2018
920
169/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 07 thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
25/01/2018
921
170/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở làm việc Đội Quản lý thị trường số 10 thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/01/2018
922
171/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở làm việc Ủy ban nhân dân xã Tân An, thị xã Tân Châu
25/01/2018
923
172/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
25/01/2018
924
173/QĐ-UBND
V/v bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
25/01/2018
925
151/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại - Dịch vụ Phan Nam thuê đất
24/01/2018
926
155/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XUẤT NHẬP KHẨU ĐẠT NGHĨA.
24/01/2018
927
153/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Tiểu dự án giải phóng mặt bằng dự án đầu tư xây dựng kiên cố hóa sạt lở QL91 đoạn qua địa phận tỉnh An Giang
24/01/2018
928
154/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất tỉnh Kiên Giang (ĐT.945), huyện Châu Phú, Tịnh Biên và Tri Tôn, tỉnh An Giang
24/01/2018
929
114/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí thư viện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
930
115/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi đảm bảo cho công tác quản lý nhà nước về thi hành pháp luật xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
24/01/2018
931
112/UBND-TH
V/v triển khai th ực hiện Thông tư số 05/2017/TT-BNV
23/01/2018
932
141/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập huyện An Phú
23/01/2018
933
146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức là giáo viên trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND thành phố Châu Đốc.
23/01/2018
934
147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
23/01/2018
935
33/KH-UBND
Thực hiện Quy định về xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
936
34/KH-UBND
Hoạt động thông tin đối ngoại tỉnh An Giang năm 2018
22/01/2018
937
102/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ công tác phí, chế độ chi hội nghị trên địa bàn tỉnh An Giang
22/01/2018
938
106/UBND-KGVX
V/v triển khai th ực hiện Thông tư 121/2017/TT-BTC ngày 15/11/2017
22/01/2018
939
134/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH PHÁT.
22/01/2018
940
135/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 10/2018)
22/01/2018
941
136/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrung tâm giáo dục trẻ mồ côi và người già cô đơn, phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
22/01/2018
942
137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/01/2018
943
138/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học Triệu Thị Trinh (điểm chính), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/01/2018
944
108/UBND-NC
V/v đề nghị xây dựng nghị quyết, quyết định QPPL của HĐND và UBND tỉnh năm 2018
22/01/2018
945
139/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà tập và nhà ở vận động viên thể thao tỉnh An Giang
22/01/2018
946
140/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt thiết kế thi công v à dự toán hạng mục: Mua sắm trang thiết bị phần cứng giai đoạn 3 (gói thầu số 12) thuộc dự án ứng dụng phần mềm chấm điểm cán bộ công chức tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả cấp xã
22/01/2018
947
31/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động thăm viếng, họp mặt của lãnh đạo tỉnh nhân dịp Tết Nguyên đán 2018
19/01/2018
948
32/KH-UBND
Triển khai thực hiện Đề án tăng cường Quản lý nhà nước về chất lượng thống kê đến năm 2030 tỉnh An Giang
19/01/2018
949
127/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
19/01/2018
950
128/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030
19/01/2018
951
129/QĐ-UBND
Về việc công bố danh sách thương nhân được thực hiện hoạt động mua bán hàng hóa qua cửa khẩu phụ Bắc Đai thuộc tỉnh An Giang (Đợt 09/2018
19/01/2018
952
130/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Đường số 29 khu vực cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
19/01/2018
953
131/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư dưới chân Núi Cấm
19/01/2018
954
26/KH-UBND
Thực hiện Đề án hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quyết định số 22/2013/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ giai đoạn 2 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/01/2018
955
96/UBND-KGVX
V/v tăng cường tuyên truyền, quảng bá trên mạng xã hội
18/01/2018
956
97/UBND-KTTH
V/v thực hiện dự án cụm dân cư ấp Mỹ Hòa, đường đấu nối 2 cụm dân cư và đường tránh khu sạt lở xã Mỹ Hội Đông, huyện Chợ Mới
18/01/2018
957
99/UBND-KTTH
V/v bố trí trụ sở làm việc cho Báo Nhân dân
18/01/2018
958
121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường tiểu học A Bình Mỹ (điểm chính), xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Gian
18/01/2018
959
122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/01/2018
960
123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2018
961
124/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường Đại học An Giang. Hạng mục: Sân Tennis và công trình phụ trợ
18/01/2018
962
27/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc các xã: Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo và thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên
18/01/2018
963
28/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính) xã Nhơn Hội, huyện An Phú
18/01/2018
964
30/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng đường Kim Đồng (Lý Thái Tổ - Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
18/01/2018
965
125/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH MTV Xay xát Lập Ngọc thuê đất
18/01/2018
966
20/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 1665/QĐ-TTg ngày 30 tháng 10 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Hỗ trợ học sinh, sinh viên khởi nghiệp đến năm 2025”
17/01/2018
967
21/KH-UBND
Thực hiện Quyết định số 177/QĐ-TTg ngày 25 tháng 01 năm 2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Tăng cường Ứng dụng công nghệ thông tin trong quản lý và hỗ trợ các hoạt động dạy - học, nghiên cứu khoa học góp phần nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo giai đoạn 2016 - 2020, định hướng đến năm 2025”
17/01/2018
968
85/UBND-KGVX
V/v sử dụng trụ sở của Trung tâm Giáo d ục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên làm cơ
,
sở 2 sau khi sáp nh ập
17/01/2018
969
111/QĐ-UBND
Về việc đóng cửa mỏ khoáng sản cát trên sông Tiền thuộc xã Mỹ Hiệp và xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/01/2018
970
112/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch triển khai thí điểm cho trẻ mầm non làm quen với tiếng Anh trong các cơ s ở giáo dục mầm non
17/01/2018
971
113/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Anh ngữ Montessori World
17/01/2018
972
114/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Chợ Mới
17/01/2018
973
115/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ HỢP TÁC XÃ KHAI THÁC CÁT CHỢ MỚI
17/01/2018
974
22/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cáp treo Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
17/01/2018
975
24/KH-UBND
Tổ chức các hoạt động chào mừng 30 năm Ngày Biên phòng toàn dân (03/3/1989 – 03/3/2019) và kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
976
90/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ, công chức, viên chức TPLX
17/01/2018
977
93/UBND-KTN
V/v quy định việc quản lý, sử dụng v à khai thác tài sản kết cấu hạ tầng thủy lợ
17/01/2018
978
116/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm, tuyến du lịch sinh thái và nông thôn mới cù lao Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/01/2018
979
117/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
17/01/2018
980
118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/01/2018
981
119/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một số nội dung trong Quyết định số 581/QĐ-UBND ngày 23/02/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh.
17/01/2018
982
120/CT-UBND
Về việc tổ chức sơ kết thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” giai đoạn 2009 – 2019 và tổ chức các hoạt động kỷ niệm 60 năm Ngày Truyền thống Bộ đội Biên phòng (03/3/1959 – 03/3/2019)
17/01/2018
983
23/BC-UBND
Kết quả thực hiện Năm Doanh nghiệp 2017
17/01/2018
984
101/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Mậu Tuất năm 2018
16/01/2018
985
103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Lương Phi
16/01/2018
986
104/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Phú Bình (điểm chính)
16/01/2018
987
105/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước
16/01/2018
988
106/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng trường Trường Cao đẳng nghề An Giang nhiệm kỳ 2014 - 2019
16/01/2018
989
107/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nhà thiếu nhi huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/01/2018
990
108/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bến xe khách Châu Đốc trực thuộc Sở Giao thông vận tải năm 2017
16/01/2018
991
109/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị s ự nghiệp công lập trực thuộc Sở Tư pháp năm 2017
16/01/2018
992
110/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của các đơ n vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học v à Công nghệ
16/01/2018
993
18/KH-UBND
Về việc thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải y tế trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn năm 2018-2020 và định hướng đến năm 2025
16/01/2018
994
99/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên.
16/01/2018
995
100/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc.
16/01/2018
996
13/KH-UBND
Về việc thực hiện công tác quản lý nhà nước về thanh niên năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
15/01/2018
997
70/UBND-KGVX
V/v hướng dẫn thực hiện Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐND ngày 08/12/2017
15/01/2018
998
72/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận chủ trương đầu tư Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
15/01/2018
999
73/CT-UBND
Về việc tổ chức phục vụ Tết Nguyên đán Mậu Tuất năm 2018
15/01/2018
1000
76/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, sửa chữa trụ sở làm việc Sở Tài chính, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/01/2018