Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
27/BC-UBND
Công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2018
18/01/2019
2
28/KH-UBND
Tổ chức, phát động phong trào thi đua năm 2019
18/01/2019
3
29/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển thương mai biên giới và phát triển hệ thống Logistics tỉnh An Giang năm 2019
18/01/2019
4
56/UBND-KGVX
V/v thu thập dữ liệu Bản đồ số cho Đề án “Phát triển hệ tri thức Việt số hóa”
18/01/2019
5
115/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì sự tiến bộ phụ nữ và Bình đẳng giới huyện Tịnh Biên
18/01/2019
6
116/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Mê Kông
18/01/2019
7
117/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
18/01/2019
8
118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Hưng, huy ện Phú Tân, tỉnh An Giang
18/01/2019
9
119/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2019
10
120/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
18/01/2019
11
121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vàng Anh (điểm chính), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
18/01/2019
12
122/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
18/01/2019
13
123/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
18/01/2019
14
124/QĐ-UBND
Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện An Phú trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú
18/01/2019
15
112/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
17/01/2019
16
26/KH-UBND
Kiểm tra việc thực hiện hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh năm 2019
17/01/2019
17
113/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu Chương trình Nghệ thuật đặc biệt Mừng Xuân Kỷ Hợi – Mừng Đảng Quang Vinh 2019
17/01/2019
18
114/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
17/01/2019
19
44/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Châu Thành về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
20
45/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
21
46/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huy ện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
22
47/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2019
16/01/2019
23
104/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế phối hợp giữa các ngành trong việc xác định giá đất trên địa bàn tỉnh An Giang
16/01/2019
24
105/QĐ-UBND
Về việc giao nhiệm vụ Chủ đầu tư tiểu dự án giải phóng mặt bằng - dự án đầu tư xây dựng Tuyến QL91 và tuyến tránh thành phố Long Xuyên
16/01/2019
25
106/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế xây dựng, tiếp nhận, thẩm định, phê duyệt và thực hiện các Đề án thuộc Chương trình phát triển công nghiệp hỗ trợ trên địa bàn tỉnh An Giang
16/01/2019
26
107/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Tổ biên tập và vận hành sàn giao dịch thương mại điện tử tỉnh An Giang (lần 2)
16/01/2019
27
108/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2018 và các khoản phụ cấp theo chế độ quy định của các huyện, thị xã, thành phố
16/01/2019
28
109/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh danh mục chi tiết và kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (đợt 3)
16/01/2019
29
89/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Hữu Viên, công chức thuộc Sở Y tế, giữ chức danh Kế toán trưởng Sở Y tế.
15/01/2019
30
90/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Bùi Nguyễn Trung Dung, viên chức thuộc Bệnh viện Tim mạch, trực thuộc Sở Y tế, giữ chức danh Kế toán trưởng Bệnh viện Tim mạch
15/01/2019
31
96/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường chạy điền kinh nhựa tổng hợp tại Trường Năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
15/01/2019
32
97/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 2201/QĐ-UBND ngày 09/12/2011 và Quyết định số 2137/QĐ-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh
15/01/2019
33
99/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch cung cấp điện năm 2019; Phương án cấp điện ứng phó với trường hợp mất cân đối cung cầu năm 2019; Danh sách khách hàng sử dụng điện ưu tiên năm 2019
,
_____________________________________
15/01/2019
34
100/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần nước sạch Phú An chuyển mục đích sử dụng đất
15/01/2019
35
101/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Phương án thiết kế kỹ thuật – dự toán “Đo đạc lập bản đồ địa chính, xây dựng hồ sơ địa chính cho 24 xã của các huyện Tri Tôn, Tịnh Biên, Phú Tân và Phú Tân, tỉnh An Giang”
15/01/2019
36
102/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian thực hiện Phương án Thiết kế kỹ thuật – dự toán “Đo đạc lập bản đồ địa chính, đăng ký cấp, đổi giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nông nghiệp 06 xã trên địa bàn huyện Thoại Sơn và 02 xã của huyện Chợ Mới”
15/01/2019
37
103/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất dự án Công viên trò chơi tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
15/01/2019
38
37/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thị xã Tân Châu về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
39
38/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Thoại Sơn về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
40
39/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Châu Phú về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
41
40/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
42
41/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thành phố Long Xuyên về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
43
42/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
44
43/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị của UBND thành phố Châu Đốc về kinh tế - xã hội năm 2019
15/01/2019
45
33/UBND-KTN
V/v xử lý dứt điểm HTXNN y ếu kém ngưng hoạt động lâu ngày trên địa bàn tỉnh AG
14/01/2019
46
73/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu công trình: Trường trung học cơ sở Cần Đăng, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
14/01/2019
47
74/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Quới), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
14/01/2019
48
75/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng Trường trung cấp nghề Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
14/01/2019
49
76/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng Mở rộng Bệnh viện Tim mạch An Giang phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/01/2019
50
77/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư: Xây dựng hệ thống thủy lợi sản xuất nhãn xuồng ứng dụng CNC xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú
14/01/2019
51
78/QĐ-UBND
Về việc thành lập Tổ xây dựng hồ sơ minh chứng tiêu chí huyện nông thôn mới trên địa bàn huyện Thoại Sơn
14/01/2019
52
79/QĐ-UBND
Về việc hủy hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
14/01/2019
53
80/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
,
`
14/01/2019
54
81/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Huỳnh Trung Dũng chuyển mục đích sử dụng đất
,
`
14/01/2019
55
82/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Khánh An
14/01/2019
56
83/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Quản trị Lăng miếu Núi Sam
14/01/2019
57
84/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu An Giang
14/01/2019
58
85/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch triển khai thực hiện Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long tại An Giang giai đoạn 2018 – 2025
14/01/2019
59
19/KH-UBND
Theo dõi tình hình thi hành pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
11/01/2019
60
70/CT-UBND
Về việc tổ chức Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
11/01/2019
61
71/QĐ-UBND
Điều chỉnh hạng trường cấp trung học phổ thông trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo
11/01/2019
62
57/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV Hiệp Ngọc
10/01/2019
63
59/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Ngọc Huynh, sinh năm 1979, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú đi học thạc sĩ chuyên ngành Chính trị học
10/01/2019
64
60/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Diễm, sinh năm 1987, Phó Trưởng Phòng Hành chính-Tổng hợp, Ban Thi đua khen thưởng, Sở Nội vụ đi học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
10/01/2019
65
61/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Ánh Thu, sinh năm 1990, Thanh tra viên Thanh tra Sở Nội vụ đi học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
10/01/2019
66
62/QĐ-UBND
Cử bà Phạm Thị Thúy An, sinh năm 1985, Kế toán trưởng Sở Nội vụ đi học thạc sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
10/01/2019
67
63/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Tường Vi, sinh năm 1983, Chuyên viên Phòng Công chức, viên chức, Sở Nội vụ đi học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
10/01/2019
68
64/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Cát Tường, sinh năm 1986, Giáo viên Khoa Kỹ thuật xây dựng, Trường Cao đẳng nghề An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật xây dựng
10/01/2019
69
65/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Kim Anh, sinh năm 1989, Giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
10/01/2019
70
66/QĐ-UBND
Cử bà Lê Thị Thúy Loan, sinh năm 1979, Kỹ thuật viên Phòng Quản trị thiết bị, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Thú y
10/01/2019
71
58/QĐ-UBND
Về việc tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất huyện Tri Tôn trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
10/01/2019
72
14/UBND-NC
V/v tăng cường các biện pháp phòng ngừa, ngăn chặn cháy lớn
09/01/2019
73
14/BC-UBND
Kết quả thực hiện Kế hoạch số 29-KH/TU ngày 13/6/2017 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về chỉ đạo, định hướng cung cấp thông tin tuyên truyền phòng, chống tham nhũng
09/01/2019
74
15/UBND-NC
V/v thực hiện Chỉ thị số 32/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
09/01/2019
75
15/KH-UBND
Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Hòa giải ở cơ sở và Chuẩn tiếp cận pháp luật trên địa bàn tỉnh năm 2019
09/01/2019
76
17/UBND-KGVX
V/v tăng cường phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người
09/01/2019
77
35/QĐ-UBND
Phê duyệt kết quả rà soát hộ nghèo, hộ cận nghèo cuối năm 2018 (theo chuẩn nghèo đa chiều giai đoạn 2016 – 2020)
09/01/2019
78
37/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn
09/01/2019
79
38/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng Nghĩa vụ quân sự tỉnh An Giang
09/01/2019
80
39/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
09/01/2019
81
42/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ, công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
09/01/2019
82
43/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Ô Long Vĩ điểm chính mới, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/01/2019
83
44/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Gian
09/01/2019
84
47/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
09/01/2019
85
48/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: Doanh nghiệp tư nhân Tân Việt Hòa III
09/01/2019
86
49/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
09/01/2019
87
52/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn, t ỉnh An Giang
09/01/2019
88
55/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây hạ thế tuyến Hiệp Hưng (Kênh Xáng – Nam Phú Bình), xã Hiệp Xương, tỉnh An Giang
09/01/2019
89
56/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khu tái định cư cặp đường số 1 (giai đoạn 2), thuộc khu Quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ và khu hành chính thành phố Long Xuyên,
,
hành chính tỉnh
,
Phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/01/2019
90
50/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã V ĩnh Phước , xã V ĩnh Phước, huyện Tri Tôn , tỉnh An Giang
09/01/2019
91
54/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tập huấn tuyên truyền về Hội nhập kinh tế quốc tế năm 2019
09/01/2019
92
31/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Tân Lợi,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
08/01/2019
93
32/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung cấp kinh tế - kỹ thuật An Giang
08/01/2019
94
33/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Tr ường mẫu giáo Khánh An, xã Khánh An, huy ện An Phú , t ỉnh An Giang
08/01/2019
95
34/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường THPT Vĩnh Lộc (giai đoạn 2), xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
08/01/2019
96
18/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ lĩnh vực vốn hỗ trợ phát triển chính thức (ODA), vốn ưu đãi của các nhà tài trợ nước ngoài thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
07/01/2019
97
21/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh số lượng hộ và chỉ tiêu phân bổ kế hoạch vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
07/01/2019
98
22/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Bình Mỹ (điểm chính)
07/01/2019
99
12/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
07/01/2019
100
19/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền thuê đất dự án Công viên trò chơi tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
07/01/2019
101
23/CT-UBND
Vv tổ chức thực hiện tổ điều tra dân số An Giang và nhà ở năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
07/01/2019
102
26/QĐ-UBND
Phê duyệt K ế hoạch kiểm tra việc xây dựng, áp dụng, duy trì và cải tiến Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 tại các cơ quan, tổ chức thuộc hệ
,
thống hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
07/01/2019
103
27/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Bệnh viện đa khoa huyện Châu Thành Xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/01/2019
104
28/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cấp Giấy phép hoạt động điện lực
07/01/2019
105
29/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu dân cư dưới chân Núi Cấm, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
07/01/2019
106
30/QĐ-UBND
Về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp đầu tư công trình xử lý các điểm sạt lở đá đường lên Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
07/01/2019
107
24/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai quyết toán ngân sách nhà nước tỉnh An Giang năm 2017
07/01/2019
108
25/QĐ-UBND
Về việc công bố công khai dự toán thu ngân sách nhà nước trên địa bàn, thu, chi ngân sách địa phương và phân bổ ngân sách địa phương của tỉnh An Giang năm 2019
07/01/2019
109
17/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
05/01/2019
110
16/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục sản phẩm nông nghiệp chủ lực cấp tỉnh giai đoạn 2018 - 2020
05/01/2019
111
06/UBND-NC
V/v tăng cường phòng, chống tội phạm liên quan đến “tín dụng đen”
04/01/2019
112
08/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
04/01/2019
113
09/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Phương án tự chủ về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, nhân sự và tài chính của Trung tâm thẩm định dự án đầu tư giai đoạn 2019 - 2021
04/01/2019
114
12/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Núi Tô Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
04/01/2019
115
13/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
04/01/2019
116
14/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
04/01/2019
117
15/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học A Bình Chánh
04/01/2019
118
01/KH-UBND
Thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính năm 2019
03/01/2019
119
05/UBND-KTTH
V/v tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong việc chấp hành pháp luật về ngân sách nhà nước
03/01/2019
120
01/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2019 của tỉnh An Giang
02/01/2019
121
02/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo khu Văn hóa thành nhà ở học viên thuộc Cơ sở điều trị, cai nghiện ma túy tỉnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
02/01/2019
122
02/UBND-KGVX
V/v đôn đốc, chấn chỉnh việc th ực hiện quản lý nhà nước về công tác thanh niên
02/01/2019
123
03/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Trương Gia Mô
02/01/2019
124
04/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Hồ bơi 25m huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/01/2019
125
05/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
02/01/2019
126
06/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “C” Hòa An điểm chính (An Mỹ), xã Hòa An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/01/2019
127
07/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mầm non Hoa Lan (điểm chính mới)
02/01/2019
128
1418/UBND-TH
V/v đề xuất xây dựng Chương trình công tác năm 2018
28/12/2018
129
3324/QĐ-UBND
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
28/12/2018
130
3325/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh diện tích thu hồi và giao đất tại Điều 1 Quyết định số 789/QĐ.CT.UB ngày 01 tháng 4 năm 2005 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
28/12/2018
131
3326/QĐ-UBND
Về việc công nhận cơ quan, doanh nghiệp đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
28/12/2018
132
3327/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ Quốc tế Âu Mỹ
28/12/2018
133
3328/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Khánh An, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
134
3329/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Hùng Vương, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
28/12/2018
135
3330/QĐ-UBND
Công nhận TrườngTrung học cơ sở Trương Gia Mô, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
136
3331/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Nguyễn Đăng Sơn, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
28/12/2018
137
3332/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Bình Chánh, huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
28/12/2018
138
3333/QĐ-UBND
Công nhận Trường phổ thông Dân tộc nội trú Trung học phổ thông An Giang, thành phồ Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
28/12/2018
139
3334/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Văn Trỗi, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
140
3335/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Bình Mỹ, huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
28/12/2018
141
3336/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Đa Phước, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
28/12/2018
142
3337/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Khánh An, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
143
3338/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Định Thành, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
28/12/2018
144
3339/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Định Thành, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
145
3340/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Định Mỹ, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
146
3341/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
147
3342/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
148
3343/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Phú Lâm, huyện Phú Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
28/12/2018
149
3344/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Chi Lăng, huyện Tịnh Biên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
150
3345/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học C Cần Đăng, huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
28/12/2018
151
3346/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
28/12/2018
152
3347/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính
28/12/2018
153
3348/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Trung tâm Quan trắc và K ỹ thuật tài nguyên môi trường trực thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường
28/12/2018
154
3349/QĐ-UBND
Bổ nhiệm lại ông Ngô Hữu Lễ, giữ chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật – Công nghệ An Giang trực thuộc Sở Lao động, Thương binh và Xã hội.
28/12/2018
155
3350/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Lê Thị Ngọc Tỷ, công chức thuộc Thanh tra huyện An Phú vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
156
3351/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Phạm Minh Tiền, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
157
3352/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Huỳnh Nguyễn Tuấn, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
158
3353/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Phạm Minh Tâm, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
159
3354/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Võ Văn Hùng, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
160
3355/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Nguyễn Phương Thảo, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
161
3356/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Lăng Hoàng Tân, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
162
3357/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Huỳnh Hạo Thiên, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
163
3358/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Lê Việt Thống, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông Vận tải vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
164
3359/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông (bà) Lý Duy Bảo, công chức thuộc Thanh tra Sở Kế hoạch và Đầu tư vào ngạch Thanh tra viên
28/12/2018
165
3360/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Tổ công tác trong việc thực hiện Chương trình hợp tác phát triển kinh tế - xã hội tỉnh An Giang với JICA giai đoạn 2017 - 2021
28/12/2018
166
3361/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 10, 11, 12 và quý IV năm 2018
28/12/2018
167
3363/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
28/12/2018
168
3364/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hướng Dương (điểm chính)
28/12/2018
169
3365/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hòa An - điểm phụ (An Mỹ), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
28/12/2018
170
3366/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường trung cấp nghề dân tộc nội trú tỉnh An Giang, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/12/2018
171
3367/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Khánh Bình, huyện An Phú, t ỉnh An Giang
28/12/2018
172
3368/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học ‘ C’ Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
28/12/2018
173
3370/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học Phú Lâm
28/12/2018
174
3372/QĐ-UBND
Về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung lĩnh vực Thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
28/12/2018
175
3384/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng Khu đất dôi dư cặp đất bà Bùi Ngọc Mỹ, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành
28/12/2018
176
3385/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Khoản 5, Khoản 6 Điều 1 Quyết định số 2478/QĐ-UBND ngày 08/10/2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
28/12/2018
177
3386/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
28/12/2018
178
3387/QĐ-UBND
Phê duyệt xây dựng hệ thống quản lý truy xuất nguồn gốc sản phẩm rau, củ, quả trên địa bàn tỉnh An Giang
28/12/2018
179
3369/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Nguyễn Phú Vinh thuê đất
28/12/2018
180
838/KH-UBND
Về phát triển làng nghề, ngành nghề nông thôn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 - 2020
28/12/2018
181
839/KH-UBND
Về việc triển khai thực hiện Thỏa thuận hợp tác giữa UBND tỉnh An Giang và Công ty SunRice
28/12/2018
182
3371/QĐ-UBND
Về việc trợ cấp cho cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, người có công với cách mạng, đối tượng hưởng bảo hiểm xã hội, bảo trợ xã hội và kinh phí đi thăm chúc Tết Kỷ Hợi năm 2019
28/12/2018
183
3397/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
28/12/2018
184
3398/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
28/12/2018
185
3399/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
28/12/2018
186
3400/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
28/12/2018
187
3401/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
28/12/2018
188
3405/QĐ-UBND
Về việc Phê duyệt Kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ Nhà nước năm 2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
28/12/2018
189
3411/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 03 khu đất công trên địa bàn huyện An Phú
28/12/2018
190
833/KH-UBND
Tổ chức thực hiện Phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” năm 2019
27/12/2018
191
3310/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục, định mức máy móc, thiết bị y tế chuyên dùng cho Trung tâm y tế dự phòng An Giang năm 2018 – 2019 thuộc Dự án Phòng chống Lao
27/12/2018
192
3311/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận thành lập cơ sở tôn giáo
27/12/2018
193
3312/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
27/12/2018
194
3313/QĐ-UBND
Về điều chỉnh Ủy viên Ban Chỉ đạo về hội nhập quốc tế tỉnh An Giang
27/12/2018
195
3323/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới)
27/12/2018
196
3314/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Long Xuyên
27/12/2018
197
3315/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: Kênh hậu Xà Nu, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
198
3316/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: Kênh tưới N1 và kênh tưới N2 - bổ sung, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng).
27/12/2018
199
3317/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: 06 cống tiêu ngang đê phi 1.000 “cống số 5”, xã An Hảo, (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
200
3318/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu, hạng mục: 06 cống tiêu ngang đê phi 1.000 “cống số 6”, xã An Hảo, (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
201
3319/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đường ra chốt dân quân Rừng tràm Vĩnh Tế.
27/12/2018
202
3320/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ trạm bơm đến kênh 15), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
203
3321/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã An Hảo,
,
huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
27/12/2018
204
3322/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án mở rộng Trạm bơm điện Xà Nu (đoạn từ kênh 15 đến kênh Trà Sư), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên (theo cơ chế nhận chuyển nhượng)
27/12/2018
205
3293/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
26/12/2018
206
3294/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: Công ty TNHH MTV kinh doanh xăng d ầu Phúc Liên
26/12/2018
207
3295/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1549/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/12/2018
208
3296/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở UBND xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới
26/12/2018
209
3297/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018
26/12/2018
210
3298/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Tiểu học Lê Văn Tám
26/12/2018
211
3299/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
26/12/2018
212
3301/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ban Qản lý dự án Đầu tư và Xây dựng khu vực huyện Thoại Sơn
26/12/2018
213
3202/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
26/12/2018
214
3304/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án Đầu tư Xây dựng và khu vực phát triển đô thị An Giang
26/12/2018
215
3305/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Thương mại Nhà hàng khách sạn Hòa Bình thuê đất
26/12/2018
216
1415/UBND-KTN
V/v chuy ển mục đích sử dụng đất trồng lúa để thực hiện dự án Nhà máy Điện Mặt trời
,
Sao Mai tại xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
26/12/2018
217
3300/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1).
26/12/2018
218
823/KH-UBND
Tổ chức Lễ công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ công nhận thành phố Châu Đốc hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2017
25/12/2018
219
826/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Giáo dục hướng nghiệp và định hướng phân luồng học sinh trong giáo dục phổ thông giai đoạn 2018-2025” trên địa bàn tỉnh An Giang
25/12/2018
220
1405/UBND-TH
V/v về sắp xếp tổ chức bộ máy theo tinh thần Nghị quyết số 18-NQ/TW
25/12/2018
221
1406/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 33/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018
25/12/2018
222
3291/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
25/12/2018
223
3292/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Tri Tôn, huyện Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
25/12/2018
224
828/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý IV và năm 2018
25/12/2018
225
818/KH-UBND
Tuyên truyền, phổ biến, giáo dục lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam và lịch sử truyền thống cách mạng tỉnh An Giang
24/12/2018
226
820/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Xây dựng văn hóa ứng xử trong trường học” giai đoạn 2018 - 2025 trên địa b àn tỉnh An Giang
24/12/2018
227
822/BC-UBND
Sơ kết việc thực hiện Đề án “Đẩy mạnh phổ biến nội dung cơ bản của Công ước quốc tế về các quyền dân sự, chính trị và pháp luật Việt Nam về các quyền dân sự, chính trị cho cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân giai đoạn 2015 – 2020”
24/12/2018
228
1393/UBND-KTN
V/v thực hiện các giải pháp phòng, chống hạn hán, thiếu nước, xâm nhập mặn mùa khô 2019
24/12/2018
229
1394/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Hội An
24/12/2018
230
1395/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo xã Bình Hòa
24/12/2018
231
3262/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo trụ sở cũ của Sở Xây dựng cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh An Giang - Chi cục Thủy sản
24/12/2018
232
3264/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao và Du lịch huyện Tri Tôn trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Văn hóa huyện Tri Tôn và Trung tâm Thể dục - Thể thao huyện Tri Tôn
24/12/2018
233
3265/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ Bắc – Nam Km 26, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
24/12/2018
234
3266/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiểm soát lũ vùng Tây sông Hậu, tỉnh An Giang
24/12/2018
235
3267/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Dự án Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
24/12/2018
236
3268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá Khu hành chính UBND thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
24/12/2018
237
3269/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền đặt hàng cung cấp dịch vụ công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
24/12/2018
238
3270/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm văn hóa và học tập cộng đồng xã Bình Chánh
24/12/2018
239
3271/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Dãy khán đài 2.000 chỗ ngồi sân bóng đá Trường năng khiếu thể thao tỉnh An Giang
24/12/2018
240
3272/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu Di tích Óc Eo
24/12/2018
241
3273/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Quang Trung, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
24/12/2018
242
3274/QĐ-UBND
Công nhận TrườngTiểu học Triệu Thị Trinh, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
24/12/2018
243
3275/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Lê Văn Tám, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
24/12/2018
244
3276/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Đoàn Thị Điểm, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019
24/12/2018
245
3277/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh, bổ sung danh sách hỗ trợ đối với hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg ngày 10/8/2015 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang.
24/12/2018
246
3278/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
24/12/2018
247
3280/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
24/12/2018
248
3281/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
24/12/2018
249
3282/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
24/12/2018
250
3283/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường Đại học An Giang-Hạng mục: Cải tạo, sửa chữa khoa sư phạm Khu A
24/12/2018
251
3284/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường mẫu giáo An Bình điểm chính (Phú Hiệp), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
24/12/2018
252
3285/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học B Vĩnh Nhuận
24/12/2018
253
3286/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học cơ sở Thoại Giang
24/12/2018
254
3287/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt điều chỉnh (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm dạy nghề huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/12/2018
255
1396/UBND-NC
V/v tăng cường phòng, chống xâm hại tình dục trẻ em
24/12/2018
256
3289/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phối hợp tổ chức ghi hình, phát sóng Chương trình “Cặp lá yêu thương” tại An Giang
24/12/2018
257
3290/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
24/12/2018
258
3257/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018 (bổ sung)
21/12/2018
259
3258/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch kinh phí tổ chức kỳ thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
21/12/2018
260
3259/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
21/12/2018
261
3260/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang, giai đoạn I Khối sản 200 giường, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
21/12/2018
262
3261/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Ba Bần, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
21/12/2018
263
1391/UBND-KTN
V/v đảm bảo chất lượng công trình và tuổi thọ khai thác lâu dài cho các công trình cầu có kết cấu dây (cáp) chịu lực
21/12/2018
264
814/KH-UBND
Triển khai công tác bồi thường Nhà nước năm 2019
20/12/2018
265
3243/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Kế hoạch thi tuyển ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thuộc đồ án Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/12/2018
266
3244/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
20/12/2018
267
3245/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án về “tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập” của Sở Giáo dục và Đào tạo
20/12/2018
268
3246/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Bích Hạnh, sinh năm 1985, Chuyên viên Phòng Quản lý du lịch, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
20/12/2018
269
3247/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Lan Tuyền, sinh năm 1977, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch-Tài vụ, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Kế toán
20/12/2018
270
3248/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thanh Hoàng, sinh năm 1985, viên chức Phòng Kế hoạch-Tài vụ, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Kế toán
20/12/2018
271
3249/QĐ-UBND
Cử ôngTrầnTự Trọng, sinh năm 1978,Trưởng Phòng Kế hoạch,Tổng hợp,Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi
,
trường
20/12/2018
272
3250/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ thi tuyển công chức tỉnh năm 2018
20/12/2018
273
3252/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển công chức cấp xã thành công chức cấp huyện
20/12/2018
274
3253/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang năm 2018
20/12/2018
275
3254/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
20/12/2018
276
3232/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang
19/12/2018
277
3233/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Phà An Giang
19/12/2018
278
3234/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Quỹ Đầu tư phát triển tỉnh An Giang
19/12/2018
279
3235/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Xây lắp An Giang
19/12/2018
280
3237/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ PHỐ THỊ 365.
19/12/2018
281
3239/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
19/12/2018
282
3241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Kỹ Thuật Nghiệp Vụ Giao Thông Vận Tải An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
19/12/2018
283
1383/UBND-KGVX
V/v danh sách các cụ 100 tuổi năm 2019 tỉnh An Giang
18/12/2018
284
3230/QĐ-UBND
Về việc xếp hạng doanh nghiệp đối với Công ty TNHH một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang
18/12/2018
285
1368/UBND-KTN
V/v phối hợp xử lý kết quả kiểm tra hoạt động khai thác cát, sỏi lòng sông và bến bãi
,
trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
286
1369/UBND-NC
V/v thực hiện Nghị định số 30/2011/NĐ-CP ngày 06/5/2011 của Chính phủ về quản lý
,
và bảo vệ hệ thống anten quân sự
17/12/2018
287
3200/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Y tế tỉnh An Giang
17/12/2018
288
3201/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Đội Phân giới, cắm mốc biên giới trên đất liền Việt Nam - Campuchia tỉnh An Giang
17/12/2018
289
3202/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí năm 2018 cho Sở Tài nguyên và Môi trường thực hiện dự án Trang bị trạm quan trắc môi trường tự động tỉnh An Giang
17/12/2018
290
3203/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Đào tạo, Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao trên cơ sở sáp nhập Trường Năng khiếu Thể thao, Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể dục thể thao và Trung tâm Bóng đá
17/12/2018
291
3204/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thành lập Trung tâm Dịch vụ Nông nghiệp huyện, thị xã, thành phố trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố
17/12/2018
292
3205/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn thành viên Ban Chỉ đạo ứng phó với biến đổi khí hậu tỉnh An Giang
17/12/2018
293
3206/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân
17/12/2018
294
3207/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền điều hành công việc
17/12/2018
295
3208/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
296
3209/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
297
3210/QĐ-UBND
Về việc tạm giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định s ố 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
17/12/2018
298
3211/QĐ-UBND
Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2019
17/12/2018
299
1372/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 29/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
300
1373/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 28/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/12/2018
301
1374/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 27/2018/NQ-HĐND ngày 07 tháng 12 năm 2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh An Giang
17/12/2018
302
3214/QĐ-UBND
Về Danh mục các lĩnh vực đầu tư kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được Quỹ Đầu tư Phát triển tỉnh An Giang đầu tư trực tiếp và cho vay
17/12/2018
303
1375/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 21/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
304
1376/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 22/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
305
1377/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 23/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định phương án cải tạo, phục hồi môi trường và phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
306
1378/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 24/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
307
1379/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 25/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
308
1380/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 26/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý lệ phí đăng ký kinh doanh trên địa bàn tỉnh An Giang
17/12/2018
309
1381/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 31/2018/NQ-HĐND ngày 07/12/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
17/12/2018
310
3216/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/12/2018
311
3217/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
17/12/2018
312
3218/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/12/2018
313
3219/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện An Phú, tỉnh An Giang
17/12/2018
314
3220/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
17/12/2018
315
3221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
17/12/2018
316
3222/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/12/2018
317
3223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
17/12/2018
318
3224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
17/12/2018
319
3225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
17/12/2018
320
3226/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2019 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
17/12/2018
321
3181/QĐ-UBND
Phân bổ vốn vay nước ngoài năm 2018 để thực hiện Dự án An ninh y tế khu vực Tiểu vùng sông Mê Công mở rộng tỉnh An Gian
14/12/2018
322
3182/QĐ-UBND
Về việc Thu hồi, hủy bỏ Trích lục cải chính Giấy khai sinh
14/12/2018
323
3183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính)
14/12/2018
324
3184/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Đa Phước (điểm chính)
14/12/2018
325
3185/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2). Hạng mục: 12 phòng học, 03 phòng học bộ môn (Lý, Hóa, Sinh), thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
14/12/2018
326
3186/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung tâm dạy nghề và Giáo dục thường xuyên huyện An Phú thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
14/12/2018
327
3187/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Mỹ Hòa Hưng, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Gian
14/12/2018
328
3188/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mua sắm bổ sung thiết bị dạy học trường đạt chuẩn quốc gia năm 2013 các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang
14/12/2018
329
3190/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
14/12/2018
330
3192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đường giao thông ấp Giồn g Cát, xã L ương An Trà huy ện Tri Tôn , t ỉnh An Giang
14/12/2018
331
3193/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 898/QĐ-UBND ngày 01/6/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 08 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Thoại Sơn
14/12/2018
332
3194/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
14/12/2018
333
3195/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
14/12/2018
334
3196/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá các khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
14/12/2018
335
3197/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kinh phí thực hiện các nhiệm vụ quy hoạch cuối năm 2018
14/12/2018
336
808/BC-UBND
Kết quả công tác kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn tỉnh An Giang
14/12/2018
337
3189/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng cầu Phú Hòa tuyến đường tỉnh 943, thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/12/2018
338
3191/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035
14/12/2018
339
3192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án Quy hoạch chung Đô thị Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang đến năm 2035
14/12/2018
340
3167/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện dự án Tuyến nối Quốc lộ 91 và Tuyến tránh thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/12/2018
341
3168/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030
13/12/2018
342
3170/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch t ự thực hiện “Chỉnh lý tài liệu của các đơn vị đã giải thể” của Sở Nội vụ
13/12/2018
343
3171/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch l ựa chọn nhà thầu gói thầu: Phần mềm chấm điểm chỉ số cải cách hành chính tỉnh An Giang của Sở Nội vụ
13/12/2018
344
3172/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Hồ bơi 25m huyện An Phú, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
13/12/2018
345
3173/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Long An, xã Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Gian
13/12/2018
346
3174/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Nhà văn hóa kết hợp trung tâm học tập cộng đồng xã Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
13/12/2018
347
3175/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2016
13/12/2018
348
3176/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Phú Hoà, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030
13/12/2018
349
3177/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang đến năm 2030
13/12/2018
350
3178/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền thẩm định, phê duyệt dự toán và quyết toán thu, chi chi phí quản lý dự án
13/12/2018
351
802/BC-UBND
Kết quả thực hiện Chương trình hành động số 09-CTr/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và Quyết định số 2879/QĐ-UBND của UBND tỉnh về phát triển nguồn nhân lực phục vụ phát triển các ngành kinh tế mũi nhọn của tỉnh
12/12/2018
352
1355/UBND-KTN
V/v Tập đoàn Phú Cường đăng ký thực hiện các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
12/12/2018
353
1356/UBND-KTN
V/v chấp thuận chủ trương nghiên cứu, khảo sát, đề xuất phương án tổng mặt bằng Dự án tổ hợp Khách sạn 5 sao Vinpearl Long Xuyên
12/12/2018
354
3132/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1551/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
12/12/2018
355
3133/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, t ổ chức và đơn vị trên địa b àn thành ph ố Châu Đốc năm 2018
12/12/2018
356
3134/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Tỉnh Đoàn An Giang
12/12/2018
357
3135/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên
12/12/2018
358
3136/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Thoại Sơn
12/12/2018
359
3137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách thí sinh đủ tiêu chuẩn, điều kiện tham dự kỳ thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
12/12/2018
360
3138/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch chào hàng cạnh tranh gói thầu: Sản xuất nội dung thông tin, tuyên truyền năm 2018 thuộc chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020
12/12/2018
361
3139/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư: Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc
12/12/2018
362
3140/QĐ-UBND
Thành lập Đội tuyển Bóng đá tỉnh An Giang tham dự giải hạng nhất Quốc gia năm 2019
12/12/2018
363
3141/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI D ỊCH VỤ ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU TÂN PHONG
12/12/2018
364
3144/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung (giai đoạn 1)”
12/12/2018
365
3144/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu hiện đại hóa bài thuốc hỗ trợ điều trị thoái hóa cột sống của lương y Nguyễn Thiện Chung (giai đoạn 1)”
12/12/2018
366
3145/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng khu tái định cư kè chống sạt lở bờ sông Tiền bảo vệ biên giới và cửa khẩu quốc tế Vĩnh Xương Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
12/12/2018
367
3146/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa mặt đường, gia cố sạt lỡ đường tỉnh 951 đoạn Km12 – Km14, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/12/2018
368
3147/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa mặt đường tỉnh 954, đoạn Km22 +420 – Km22+620, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/12/2018
369
3148/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.946, đoạn cầu Rạch Chanh (Km10 +350) đến cống Lò Mo (Km14+300), huyện Chợ Mới, tỉnh An Gian
12/12/2018
370
3149/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa mặt đường Đường tỉnh 957 đoạn giao Quốc lộ 91C tại Km35 +500, huyện An Phú, tỉnh An Giang
12/12/2018
371
3150/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Phú Bình, huyện Phú Tân đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
372
3151/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Vọng Thê, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
373
3152/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Định Mỹ, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
374
3153/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
375
3154/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Vĩnh X ương, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
376
3155/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Dân tộc Chăm, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019.
12/12/2018
377
3156/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Long Sơn, thị x ã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
12/12/2018
378
3157/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
379
3158/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Phú Bình, huyện Phú Tân đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
380
3159/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Khánh, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
381
3160/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Định Thành, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
382
3161/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Định Mỹ, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
12/12/2018
383
3162/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông Long Xuyên, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
384
3163/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở An Bình, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
12/12/2018
385
3164/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
12/12/2018
386
3165/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo, mở rộng bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên
12/12/2018
387
1352/UBND-TH
V/v chỉ định thầu tư vấn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Cô Tô, huy ện Tri Tôn
11/12/2018
388
3125/QĐ-UBND
Về việc tổng mức vay, kế hoạch vay, trả nợ của ngân sách tỉnh An Giang năm 2018
11/12/2018
389
3126/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác giám sát, đánh giá đầu tư các dự án trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
11/12/2018
390
3127/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 202
11/12/2018
391
3128/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị tài sản trên đất của Công ty Cổ phần đầu tư phát triển hạ tầng An Giang
11/12/2018
392
3114/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NAM VIỆT BÌNH PHÚ.
10/12/2018
393
3115/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH MTV NUÔI TRỒNG THỦY SẢN NAM VIỆT BÌNH PHÚ.
10/12/2018
394
3116/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cầu Ba Bần, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
10/12/2018
395
3117/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án: Đầu tư Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh vi ện đa khoa khu vực Tân Châu
10/12/2018
396
3118/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ban An toàn giao thông tỉnh
10/12/2018
397
801/TB-UBND
Về việc gia hạn thời gian và điều chỉnh quy mô Thông báo số 414/TB-UBND ngày 13/7/2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, hạng mục: cầu Phú Hội
10/12/2018
398
1345/UBND-KTN
V/v tập trung xử lý, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường theo các kiến nghị của cử tri và phản ánh dư luận xã hội
10/12/2018
399
3120/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch Kiểm soát thủ tục hành chính và truyền thông về hoạt động kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
10/12/2018
400
3121/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2019
10/12/2018
401
3122/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Khoanh định công bố vùng cấm, vùng hạn chế và vùng phải đăng ký khai thác nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang”
10/12/2018
402
3123/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ, dự toán kinh phí thực hiện Dự án “Đánh giá khả năng chịu tải và giải pháp bảo vệ chất lượng nước các sông, kênh, rạch trên địa bàn tỉnh An Giang”
10/12/2018
403
3124/QĐ-UBND
Về việc cho Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ tỉnh An Giang thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
10/12/2018
404
3085/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 mở rộng khu thương mại–dịch vụ và vui chơi giải trí thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
07/12/2018
405
3087/QĐ-UBND
Về việc bổ sung, điều chỉnh cụm công nghiệp ra khỏi Quy hoạch
07/12/2018
406
3088/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
07/12/2018
407
3089/QĐ-UBND
Về việc công nhận xếp hạng đối với Ban Quản lý rừng phòng hộ và Đặc dụng trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/12/2018
408
795/BC-UBND
Tổng kết công tác cải cách hành chính tỉnh An Giang năm 2018
07/12/2018
409
3090/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Xí nghiệp đông lạnh 7 và Xí nghiệp đông lạnh 9 và khai thác nguồn nước mặt công trình Xí nghiệp đông lạnh 8
07/12/2018
410
3091/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường tiểu học B Kiến An (điểm chính), huyện Chợ Mới
07/12/2018
411
3092/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Lê Văn Tám (điểm chính), xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/12/2018
412
3093/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Thiết bị sản xuất chương trình chất lượng HD - Đài phát thanh - Truyền hình An Giang
07/12/2018
413
3094/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Sơn, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
07/12/2018
414
3095/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
07/12/2018
415
3096/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
07/12/2018
416
3097/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Chu Văn An, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
07/12/2018
417
3099/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Long Điền A, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
07/12/2018
418
3100/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Vành Khuyên, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019.
07/12/2018
419
3101/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Hoa Hồng, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
07/12/2018
420
3102/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Hướng Dương, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
07/12/2018
421
3103/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019
07/12/2018
422
3104/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Ban Vì sự tiến bộ của phụ nữ và Bình đẳng giới tỉnh An Giang
07/12/2018
423
3106/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo cổ phần hóa Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xây lắp An Giang
07/12/2018
424
3107/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng 03 khu đất công trên địa bàn huyện Tri Tôn
07/12/2018
425
3108/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 139/QĐ-UBND ngày 22/01/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 01 khu đất của Hội Bảo trợ Người tàn tật trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo
07/12/2018
426
3109/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1627/QĐ-UBND ngày 13/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 28 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Chợ Mới
07/12/2018
427
3110/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 841/QĐ-UBND ngày 05/6/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 01 cơ sở nhà, đất của Trung tâm Bóng đá An Giang
07/12/2018
428
3098/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018 - 2019.
07/12/2018
429
3111/QĐ-UBND
Về việc bổ sung nhu cầu kinh phí thực hiện chênh lệch tiền lương tăng thêm theo Nghị định số 72/2018/NĐ -CP ngày 15/05/2018 của Chính phủ đối với các đơn vị hành chính sự nghiệp cấp tỉnh năm 2018
07/12/2018
430
787/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 110/NQ-CP ngày 25/8/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu tháo gỡ khó khăn, vướng mắc về cơ chế, chính sách liên quan đến đầu tư xây dựng
06/12/2018
431
1325/UBND-KTTH
V/v điều hành ngân sách nhà nước cuối năm 2018
06/12/2018
432
1326/UBND-KTTH
V/v đăng tải thông tin mời thầu
06/12/2018
433
1327/UBND-NC
V/v giải trình, điều chỉnh, bổ sung Bản kê khai tài sản thu nhập
06/12/2018
434
1329/UBND-NC
V/v bảo đảm ANTT dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi năm 2019
06/12/2018
435
3072/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phân bổ nguồn kinh phí còn tồn năm 2017 chuyển sang năm 2018 của Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang và Ban Quản lý hệ thống Bắc Vàm Nao thuộc ngân sách cấp tỉnh quản lý
06/12/2018
436
3073/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Di dời đường dây điện tuyến Châu Phong - Long An, thị x ã Tân Châu (GĐ I và GĐ II
06/12/2018
437
3074/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
06/12/2018
438
3075/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
06/12/2018
439
3076/QĐ-UBND
Cử bà Đỗ Thị Bé Tư, sinh năm 1987, Tổ trưởng Tổ Thông tin thư mực, Thư viện, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện
06/12/2018
440
3077/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Hoàng Mai, sinh năm 1984, Viên chức Tổ Xử lý tài liệu, Thư viện, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học thư viện
06/12/2018
441
3078/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án thực hiện thí điểm sử dụng xe bốn bánh gắn động cơ chạy bằng năng lượng điện chở khách du lịch trên địa bàn thành phố Châu Đốc
06/12/2018
442
3081/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa năm 2018 theo Nghị định số 35/2015/NĐ -CP ngày 13/4/2015 của Thủ tướng Chính phủ
06/12/2018
443
3082/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2018
06/12/2018
444
1335/UBND-TH
V/v chấp thuận nội dung, hình thức tổ chức kiểm tra, sát hạch
06/12/2018
445
3083/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt biển chỉ dẫn du lịch trên địa bàn tỉnh An Giang
06/12/2018
446
3084/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Sở Xây dựng mở lớp tập huấn các quy định về phát triển đô thị “Tăng trưởng xanh ứng phó với biến đổi khí hậu”
06/12/2018
447
1321/UBND-KSTT
V/v triển khai Thông tư số 01/2018/TT-VPCP ngày 23/11/2018 của Văn phòng Chính phủ
05/12/2018
448
1324/UBND-TH
V/v chấp thuận chủ trương mở lớp bồi dưỡng ngạch chuyên viên chính cho cán bộ, công chức, viên chức tại huyện Tịnh Biên
05/12/2018
449
3066/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
05/12/2018
450
3067/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường bắn Ban Chỉ huy quân sự huyện Tri Tôn
05/12/2018
451
3068/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án “Xác định Chỉ số cải cách hành chính của các sở, ban, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang”
05/12/2018
452
3069/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án Xây dựng Phần mềm thông tin báo cáo, quản lý cơ sở dữ liệu cải cách hành chính tỉnh An Giang
05/12/2018
453
3070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Hòa An - điểm chính (Bình Quới), huyện Chợ Mới
05/12/2018
454
3071/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Xác nhận người có công với cách mạng tỉnh An Giang
05/12/2018
455
3056/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH CẢNG DƯƠNG HUY
04/12/2018
456
3057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng (lần 5) Dự án Kiểm soát lũ Vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
04/12/2018
457
3058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn Km12+600 đến cầu Ninh Phước (Km18+800), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
04/12/2018
458
3059/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Nguyễn Trường Tộ, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
04/12/2018
459
3060/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự án “Nâng cấp và trang thiết bị phòng máy vi tính cho trường Tiểu học A Nhơn Hội”
04/12/2018
460
3061/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2), thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
04/12/2018
461
3062/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Kiến An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
04/12/2018
462
3063/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “D” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh An), huyện Châu Phú, tỉnh An Gian
04/12/2018
463
3064/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Tổ Chuyên viên giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
04/12/2018
464
780/KH-UBND
Triển khai thực hiện Kế hoạch số 62 -KH/TU ngày 31/07/2018 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp tỉnh đến năm 2030, tầm nh ìn đến năm 2045
03/12/2018
465
781/TB-UBND
Về việc gia hạn và điều chỉnh Thông báo số 688/TB-UBND ngày 21 tháng 11 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long, huyện An Phú
03/12/2018
466
1313/UBND-KTTH
V/v thực hiện Thông tư số 71/2018/TTBTC ngày 10/8/2018 của Bộ Tài chính
03/12/2018
467
3045/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Giáo xứ An Châu
03/12/2018
468
3046/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh vị trí, ranh giới, diện tích thu hồi và giao đất tại Quyết định số 2502/QĐ.CT.UB ngày 20 tháng 11 năm 2004 của Ủy ban nhân dân tỉnh
03/12/2018
469
3047/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Xử lý khẩn cấp sạt lở bờ Bắc - Nam Km26 Địa điểm: Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
03/12/2018
470
3048/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Xuất nhập khẩu Nguyễn Khoái thuê đất
03/12/2018
471
3049/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Cải tạo và nâng cấp Trụ sở UBND huyện Chợ Mới, thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
03/12/2018
472
3050/QĐ-UBND
Về điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ khu vực Châu Đốc – Phú Tân, t ỉnh An Giang
03/12/2018
473
3051/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
03/12/2018
474
3052/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng tuyển sinh theo chế độ cử tuyển tỉnh An Giang năm 2018
03/12/2018
475
3053/QĐ-UBND
Công nhận kết quả loại trừ bệnh Phong quy mô cấp huyện năm 2018
03/12/2018
476
3055/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn
03/12/2018
477
776/KH-UBND
Hoạt động tăng cường nội dung thông tin, tuyên truyền phục vụ chung cho khu vực Đồng bằng sông Cửu Long thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 của tỉnh An Giang năm 2018
30/11/2018
478
3027/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
30/11/2018
479
3028/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Thi tuyển công chức tỉnh An Giang năm 2018
30/11/2018
480
3030/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, bị bãi bỏ trong lĩnh vực Văn hóa và lĩnh vực Lễ hội thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
30/11/2018
481
3031/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đồ án điều chỉnh Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Rạch Cái Sơn, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/11/2018
482
3032/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế đèn chiếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Long Xuyên
30/11/2018
483
3033/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến cầu Tôn Đức Thắng), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/11/2018
484
3034/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ XUẤT NHẬP KHẨU Ô TÔ PHÚ KHANG.
30/11/2018
485
3035/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CP ĐẦU TƯ GIÀY AN GIANG.
30/11/2018
486
3036/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
30/11/2018
487
3037/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu dân cư dưới chân Núi Cấm
30/11/2018
488
3038/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Cải tạo khóm 1,2 và một phần khóm Phó Quế, phường Mỹ Long thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
30/11/2018
489
3039/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang đến năm 2030
30/11/2018
490
3042/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
30/11/2018
491
3043/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo mở rộng nhà làm việc Đội cảnh sát giao thông số 02 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
30/11/2018
492
1305/UBND-KTN
V/v đẩy nhanh tiến độ xử lý các bãi rác và đầu tư nhà máy xử lý rác thải sinh hoạt trên địa bàn tỉnh
29/11/2018
493
3021/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh diện tích và loại đất chuyển mục đích sử dụng đất tại Quyết định số 2871/QĐ-UBND ngày 14/11/2018 của UBND tỉnh
29/11/2018
494
3022/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án Mở rộng tuyến ống phân phối xã Hiệp Xương,
,
huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
29/11/2018
495
3023/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 2 và quý 3 năm 2018
29/11/2018
496
6231/VPUBND-KTN
V/v thủ tục cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
29/11/2018
497
6231/VPUBND-KTN
V/v thủ tục cấp phép xây dựng và khởi công xây dựng Nhà máy điện mặt trời văn Giáo 2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
29/11/2018
498
1306/UBND-KTN
Về việc thực hiện đồng bộ các giải pháp phòng và ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi
29/11/2018
499
3026/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực nạo vét của Dự án nâng cấp sức chứa hồ Soài Chek, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
29/11/2018
500
764/BC-UBND
Tổng kết công tác Tư pháp năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp công tác năm 2019
28/11/2018
501
765/BC-UBND
Kết quả theo dõi tình hình thi hành Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật năm 2015 trên địa bàn tỉnh An Giang
28/11/2018
502
1298/UBND-TH
V/v triển khai Quyết định số 45/2018/QĐ-TTg ngày 09/11/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28/11/2018
503
2996/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn tổ chức bộ máy Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh An Giang
28/11/2018
504
2997/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Kỹ thuật - Dịch vụ Nông nghiệp trên cơ sở sáp nhập Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi và Trung tâm Kiểm nghiệm chất lượng nông lâm sản và thủy sản
28/11/2018
505
2998/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ, hủy bỏ công khai lĩnh vực đấu thầu, hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn, thành lập và hoạt động của doanh nghiệp thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Kế hoạch và Đầu tư
28/11/2018
506
3000/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung danh sách cán bộ, công chức, có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018 (bổ sung)
28/11/2018
507
3001/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức của Trung tâm Hành chính công trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
28/11/2018
508
3008/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY TNHH XÂY DỰNG – THƯƠNG MẠI – LẮP ĐẶT THIẾT BỊ AN TOÀN 114
28/11/2018
509
3009/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN MAY – DIÊM SÀI GÒN.
28/11/2018
510
2999/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh tên gọi cơ quan thành viên Ban Chỉ đạo 389 tỉnh tại Quyết định số 1024/QĐ-UBND ngày 03/7/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh
28/11/2018
511
3004/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung Phụ lục của Kế hoạch số 2084/KH-UBND ngày 20 tháng 8 năm 2018 của UBND huyện Phú Tân về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2018
28/11/2018
512
3005/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại huyện Thoại Sơn và đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
28/11/2018
513
3011/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vận động Quỹ Hỗ trợ nông dân tỉnh An Giang
28/11/2018
514
3012/QĐ-UBND
Về việc quy định giá lúa thu thuế sử dụng đất nông nghiệp năm 2019
28/11/2018
515
3013/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh H (km18+616) và Kênh G (km20+400) Đường tỉnh 943 (phải tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/11/2018
516
3014/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Mương Trâu (km9+920) và Ông Cò (km14+040) Đường tỉnh 943 (phải tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/11/2018
517
3015/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trạm kiểm soát liên hợp cửa khẩu Khánh Bình
28/11/2018
518
3016/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nâng cấp đường số 3,4 Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
28/11/2018
519
3017/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện An Phú
28/11/2018
520
3018/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Châu Phú
28/11/2018
521
3019/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈ NH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
28/11/2018
522
3020/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
28/11/2018
523
6217/VPUBND- KTN
Về việc đăng ký công bố hợp quy sản phẩm hàng hóa, vật t ư lĩnh vực nông nghiệp
28/11/2018
524
2982/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng quản lý Quỹ Phát triển đất tỉnh An Giang
27/11/2018
525
2983/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc năm 2019-2020 cho các cơ sở y tế trong tỉnh
27/11/2018
526
2990/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
27/11/2018
527
2991/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục kế hoạch thanh tra, kiểm tra doanh nghiệp năm 2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
27/11/2018
528
2984/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản năm 2018 choTrường Đại học An Giang
27/11/2018
529
2986/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án Trường Trung học Phổ thông Ung Văn Khiêm, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.
27/11/2018
530
2987/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp hẻm Huỳnh Thanh nối dài, phường Mỹ Bình.
27/11/2018
531
2988/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng cầu Nguyễn Thái Học, phường Mỹ Bình.
27/11/2018
532
2989/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), Phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
27/11/2018
533
2993/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện trùng tu, sửa chữa di tích Cốc Đạo Cậy, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú
27/11/2018
534
2994/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện trùng tu, sửa chữa di tích Đình thần Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân
27/11/2018
535
756/KH-UBND
Thực hiện Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
26/11/2018
536
1287/UBND-KTTH
V/v th ực hiện Thông báo số 717/TB-BCĐĐHG của Ban chỉ đạo điều hành giá
26/11/2018
537
1288/UBND-KTN
V/v cập nhật danh mục khu, điểm ô nhiễm môi trường, cơ sở gây ô nhiễm môi trường
,
cần được xử lý trên địa b àn tỉnh An Giang
26/11/2018
538
2965/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt đường tỉnh 954 đoạn Km22+420 - Km22+620, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/11/2018
539
2967/QĐ-UBND
ề việc gia hạn thời gian thuê đất của Doanh nghiệp tư nhân xăng dầu Vĩnh Phát I
26/11/2018
540
2968/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung giá đất để tính tiền bồi thường Dự án Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng, huyện Chợ Mới
26/11/2018
541
2969/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá 02 khu đất bãi bồi (khu II, khu III) thuộc ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú
26/11/2018
542
2970/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1589/QĐ - UBND ngày 07/8/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 03 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Tri Tôn
26/11/2018
543
2971/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá trụ sở Công an, Ban Chỉ huy quân sự phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
26/11/2018
544
2972/QĐ-UBND
Về việc phân bổ điều chỉnh kinh phí Khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018
26/11/2018
545
2973/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình MTQG xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
26/11/2018
546
2974/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Mở rộng tuyến ống liên xã Núi Voi - Tân Lợi - Thới Sơn - Văn Giáo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
26/11/2018
547
2975/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra công nhận đạt chuẩn phổ cập giáo dục
,
và xóa mù chữ năm 2018
26/11/2018
548
2976/QĐ-UBND
Về việc củng cố, kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Đề án tổng thể đơn giản hóa thủ tục hành chính, giấy tờ công dân và các cơ s ở dữ liệu có liên quan đến quản lý dân cư giai đoạn 2013 - 2020 tỉnh An Giang
26/11/2018
549
2977/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chủ nhiệm Dự án 4 “Đấu tranh phòng, chống tội phạm xâm hại trẻ em và người chưa thành niên vi phạm pháp luật và phòng, chống bạo lực gia đình, mua bán người”
26/11/2018
550
2979/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội nghị sơ kết 5 năm thực hiện Luật lưu trữ và Tổng kết Đề án “Chỉnh lý tài liệu lưu trữ tồn đọng tỉnh An Giang giai đoạn I (2013 - 2017)
26/11/2018
551
1285/UBND-KTN
V/v khẩn trương triển khai ứng phó do ảnh hưởng bão số 9.
24/11/2018
552
1280/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ, bandrol, áp phích hưởng ứng Tháng hành động quốc gia về Dân số và Ngày Dân số Việt Nam 26/12/2018.
23/11/2018
553
2956/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý và Tổ Công tác Mô hình Quản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
23/11/2018
554
2957/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/11/2018
555
2958/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung dự án: Ứng dụng công nghệ thông tin quản lý cán bộ, hội viên và xây dựng cơ sở dữ liệu Hội Nông dân trên địa bàn tỉnh
23/11/2018
556
1283/UBND-KSTT
V/v thực hiện Chỉ thị 30/CTTTg của Thủ tướng Chính phủ
23/11/2018
557
2960/QĐ-UBND
Công nhận xã Đa Phước, huyện An Phú là đô thị loại V
23/11/2018
558
2961/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thay thế, bị thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực phát triển nông thôn, lĩnh vực quản lý chất lượng nông lâm sản và thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
23/11/2018
559
2962/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
23/11/2018
560
3963/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt đường Đường tỉnh 957 đoạn giao Quốc lộ 91C tại Km35+500, huyện An Phú, tỉnh An Giang
23/11/2018
561
2964/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt đường, gia cố sạt lở đường tỉnh 951 đoạn km12-km14, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
23/11/2018
562
2966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.946 đoạn cầu Rạch Chanh (Km10+350) đến cống Lò Mo (Km14+300), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/11/2018
563
2954/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO
22/11/2018
564
2955/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VĂN GIÁO
22/11/2018
565
1263/UBND-KTN
V/v tăng cường giám sát đối v ới hoạt động thăm dò khoáng sản (cát sông) trên sông
,
Tiền thuộc xã Vĩnh Hòa và xã Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
21/11/2018
566
1264/UBND-KTN
V/v khẩn trương thực hiện việc xác định và công bố vùng bảo hộ vệ sinh khu vực
,
lấy nước sinh hoạt trên đ ịa bàn tỉnh
21/11/2018
567
2942/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Sản xuất thương mại Phước An
21/11/2018
568
2943/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Trung học cơ sở thị trấn Núi Sập
21/11/2018
569
2944/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 3782/QĐ- UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)”
21/11/2018
570
2944/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều 1 Quyết định số 3782/QĐ- UBND ngày 21/12/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao (khu vực sạt lở xã Mỹ Hội Đông)”
21/11/2018
571
2946/QĐ-UBND
Phê duyệt phương án chuyển nhượng vốn của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Xổ số kiến thiết An Giang đầu tư tại Công ty cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản thực phẩm An Giang
21/11/2018
572
2947/QĐ-UBND
Về việc chuyển danh mục công trình đầu tư từ nguồn vốn xây dựng cơ cơ bản tập trung trong nước năm 2017 sang đầu tư từ nguồn nguồn xổ số kiến thiết năm 2017
21/11/2018
573
2948/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ Giúp việc cho Ban Chỉ đạo Chương trình Cải cách hành chính tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
21/11/2018
574
2950/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu số 05: Mua sắm thiết bị chuyên khoa mắt của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
21/11/2018
575
2951/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Mua sắm thiết bị y tế của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
21/11/2018
576
1258/UBND-TH
V/v hướng dẫn đánh giá, phân loại cán bộ, công chức, viên chức năm 2018
20/11/2018
577
1259/UBND-TH
V/v bổ nhiệm lại chức vụ Hiệu trưởng Trường Trung cấp Kỹ thuật- Công nghệ An Giang
20/11/2018
578
1260/UBND-KGVX
V/v treo băng-rôn hưởng ứng Ngày thế giới xỏa bỏ bạo lực đối với phụ nữ (25/11)
20/11/2018
579
2925/QĐ-UBND
Về việc Thành lập Ban chỉ đạo xây dựng Chính quyền điện tử tỉnh An Giang
20/11/2018
580
2926/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành năm 2018
20/11/2018
581
2927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Thẩm định và Dịch vụ Tài chính trực thuộc Sở Tài chính năm 2018
20/11/2018
582
2928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Doanh trại Tiểu đoàn bộ binh 511 Phường Vĩnh Ngươn và Châu Phú B, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
20/11/2018
583
2929/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng tuyến ống cấp nước xã Phú Thuận,
,
Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
20/11/2018
584
2930/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở UBND xã Phú Bình, huyện Phú Tân
20/11/2018
585
2931/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tân An, thị xã Tân Châu, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
586
2932/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
587
2933/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Phú Thuận, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
588
2934/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
589
2935/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
590
2936/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
20/11/2018
591
2940/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
20/11/2018
592
2941/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Trung tâm Lưu trữ lịch sử trực thuộc Chi cục Văn thư – Lưu trữ
20/11/2018
593
1262/UBND-KTN
V/v tăng cường hiệu lực quản lý nhà nước đối với công tác quản lý, vận hành, sử dụng nhà chung cư theo Chỉ thị số 29 /CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ
20/11/2018
594
2937/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình công tác năm 2019 của ngành Thanh tra An Giang và Kế hoạch thanh tra năm 2019 của Thanh tra tỉnh
20/11/2018
595
1251/UBND-KGVX
V/v điều chỉnh hộ nghèo hỗ trợ nhà ở theo Quyết định số 33 của Thủ tướng Chính phủ đợt 1 năm 2018 trên địa b àn huyện An Phú
19/11/2018
596
2906/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” tỉnh An Giang
19/11/2018
597
2907/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực Cụm công nghiệp thành phố Long Xuyên” giai đoạn 2018 – 2020
19/11/2018
598
2908/QĐ-UBND
Thành lập Ban Điều hành, Tổ Chuyên viên giúp việc triển khai thực hiện Đề án “Hỗ trợ, phát triển nhóm trẻ độc lập tư thục ở khu vực khu công nghiệp, khu chế xuất đến 2020” và Đề án “Tuyên truyền, giáo dục, vận động, hỗ trợ phụ nữ tham gia giải quyết một số vấn đề xã hội liên quan đến phụ nữ giai đoạn 2017 – 2027” tỉnh An Giang
19/11/2018
599
2910/QĐ-UBND
Phê duyệt K ế hoạch thuê dịch vụ hệ thống camera giám sát bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của UBND huyện, thị xã, thành phố, xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2019 -2023
19/11/2018
600
2911/QĐ-UBND
Nâng định mức giường bệnh của Bệnh viên đa khoa trung tâm An Giang
19/11/2018
601
2912/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học Lê Văn Tám (điểm chính)
19/11/2018
602
2913/QĐ-UBND
Về việc ban hành Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
19/11/2018
603
2916/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo chương trình tham gia phối hợp hành động thực hiện “Ngày Biên phòng toàn dân” tỉnh An Giang
19/11/2018
604
2917/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017
19/11/2018
605
741/KH-UBND
Triển khai thực hiện Chỉ thị số 25/CT-TTg ngày 31/08/2018 của Thủ tướng Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp phát triển sản xuất, thúc đẩy xuất khẩu.
19/11/2018
606
1256/UBND-TH
V/v báo cáo thực hiện Chương trình công tác năm 2018
19/11/2018
607
2909/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
19/11/2018
608
2918/QĐ-UBND
Về việc thay đổi Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc liên ngành tăng trưởng xanh tỉnh An Giang
19/11/2018
609
2919/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng Kiến trúc - Quy hoạch tỉnh An Giang
19/11/2018
610
2920/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
19/11/2018
611
2921/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Thương mại Nguyễn Phát thuê đất
19/11/2018
612
2922/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty Cổ phần Điện nước An Giang thuê đất
19/11/2018
613
2923/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc thẩm quyền của Sở Tư pháp tỉnh An Giang
19/11/2018
614
2924/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục Thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung; Thủ tục hành chính được thay thế và Thủ tục hành chính được bãi bỏ trong lĩnh vực xây dựng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Xây dựng
19/11/2018
615
2898/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Hòa Bình, xã Hòa Bình, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7157825
16/11/2018
616
2899/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Mua sắm và bổ sung thiết bị dạy học cho trường đạt chuẩn Quốc Gia năm 2010, các huyện, thị xã, thành phố trong tỉnh An Giang Mã số dự án: 7335581
16/11/2018
617
2900/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch thực hiện phong trào “Chống rác thải nhựa” trên địa bàn tỉnh An Giang
16/11/2018
618
2901/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV NGUYỄN PHÚ VINH.
16/11/2018
619
2902/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
16/11/2018
620
2897/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Hoa Mai, huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ1từ năm học 2018-2019.
16/11/2018
621
738/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của hộ bà Huỳnh Thị Cảnh ngụ số 201/3 Hồ Xuân Hương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
16/11/2018
622
2903/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của bà Bùi Thị Út
16/11/2018
623
2904/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Chót
16/11/2018
624
2905/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Tùng
16/11/2018
625
1240/UBND-KTTH
V/v xử lý vướng mắc trong thanh toán hợp đồng đối với dự án có kế hoạch vốn cao hơn
,
phân kỳ đầu tư
15/11/2018
626
2881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở HĐND và UBND huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/11/2018
627
2882/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Cải tạo mở rộng nhà làm việc Đội Cảnh sát giao thông số 02 thuộc phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
15/11/2018
628
2883/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm khu đất dôi dư cặp kênh Trà sư, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
15/11/2018
629
2884/QĐ-UBND
Về việc chi trả tiền lãi suất phát sinh đối với dự án xây dựng Cụm dân cư xã Long Điền A (giai đoạn 1), huyện Chợ Mới
15/11/2018
630
2885/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/11/2018
631
2886/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo đường Chu Văn An, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/11/2018
632
2887/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG DỰ ÁN
15/11/2018
633
2889/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1883/QĐ-UBND ngày 09 tháng 8 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
15/11/2018
634
2890/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
15/11/2018
635
2891/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
15/11/2018
636
2892/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
15/11/2018
637
2893/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC GẠO VIỆT.
15/11/2018
638
2894/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh tên và lý trình của Báo cáo KTKT công trình Sửa chữa, xây dựng hệ thống thoát nước ĐT942 đoạn Km28+200 -Km28+400, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/11/2018
639
2895/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH LƯƠNG THỰC GẠO VIỆT.
15/11/2018
640
2896/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh
15/11/2018
641
1233/UBND-KTN
V/v tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát trái phép trên địa bàn tỉnh
14/11/2018
642
2864/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và thành viên Tổ Thư ký giúp việcban Chỉ đạo phát triển du lịch tỉnh An Giang
14/11/2018
643
2865/QĐ-UBND
Về việc cho Doanh nghiệp tư nhân Như Ý chuyển mục đích sử dụng đất
14/11/2018
644
2866/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học B Khánh An
14/11/2018
645
735/GP-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
14/11/2018
646
2871/2018/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Gạo Hạnh Phúc chuyển mục đích sử dụng đất
14/11/2018
647
2872/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Nam Việt thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
14/11/2018
648
2875/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông Châu Phú, huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
14/11/2018
649
2876/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Khánh Hòa, huyện Châu Phú đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
14/11/2018
650
2877/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
14/11/2018
651
2878/QĐ-UBND
Về việc giải quyết hỗ trợ cho hộ bà Lâm Siếu Múi
14/11/2018
652
730/KH-UBND
Triển khai Chỉ thị số 26/CT-TTg, ngày 04/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ về đẩy mạnh hội nhập kinh tế quốc tế theo hướng hiệu lực và hiệu quả hơn.
13/11/2018
653
2853/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “B” Vĩnh Thạnh Trung điểm chính (Vĩnh Thuận), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
13/11/2018
654
2854/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học D Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú
13/11/2018
655
2856/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
13/11/2018
656
2857/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2), tỉnh An Giang
13/11/2018
657
2858/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, mở rộng Bệnh viện đa khoa thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/11/2018
658
2859/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn. Hạng mục: Nhà Xe
13/11/2018
659
2860/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Triển khai Tháng Hành động quốc gia phòng, chống HIV/AIDS tỉnh An Giang năm 2018 (từ ngày 10/11 – 10/12/2018)
13/11/2018
660
2861/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
13/11/2018
661
2862/QĐ-UBND
Điều chỉnh, thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Tổ chuyên viên giúp việc thực hiện Đề án “Đào tạo nghề cho lao động nông thôn tỉnh An Giang đến năm 2020”
13/11/2018
662
2863/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Đề án “Tăng cương đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020”
13/11/2018
663
1232/UBND-TH
V/v giải quyết các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 10 năm 2018.
13/11/2018
664
417/TB-VPUNBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình về thực hiện Kết luận số 2539/TB-BVHTTDL của Thứ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Đặng Thị Bích Liên
12/11/2018
665
728/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2019
12/11/2018
666
1230/UBND-KGVX
V/v thực hiện Thông tư số 16/2018/TT-BGDĐT ngày 03/8/2018 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12/11/2018
667
2833/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông chuyên Thoại Ngọc Hầu, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
12/11/2018
668
2834/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Long An, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2018-2019.
12/11/2018
669
5868/VPUBND-CBTH
V/v sử dụng Công báo điện tử thay thế Công báo in cấp phát miễn phí
12/11/2018
670
2835/QĐ-UBND
Về việc xử lý nợ đối với các hộ vay từ nguồn vốn địa phương bị rủi ro do nguyên nhân khách quan
12/11/2018
671
2836/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH Giống – Chăn nuôi Việt Thắng An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Trại heo giống công nghệ cao Việt Thắng An Giang
12/11/2018
672
2837/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Phân xưởng I
12/11/2018
673
2838/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty CP Xuất nhập khẩu thủy sản Cửu Long An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Phân xưởng II
12/11/2018
674
2839/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật : Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/11/2018
675
2840/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Nạo vét kênh Vĩnh An (từ cống Phú Vĩnh đến cống Điên Điển)
12/11/2018
676
2843/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức viên chức năm 2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng Công trình giao thông tỉnh An Giang
12/11/2018
677
2844/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
12/11/2018
678
2845/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
12/11/2018
679
2846/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện
12/11/2018
680
2847/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần nhiên liệu Đồng Tháp chuyển mục đích sử dụng đất
12/11/2018
681
2848/QĐ-UBND
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12/11/2018
682
2849/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Bình Chánh
12/11/2018
683
2850/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Chùa Long Đức
12/11/2018
684
2851/QĐ-UBND
Về việc cho Tổng Công ty Điện lực Miền Nam TNHH thuê đất
12/11/2018
685
2852/QĐ-UBND
Về việc hủy Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
12/11/2018
686
723/TB-UBND
Danh sách các doanh nghiệp thực hiện đăng ký giá, kê khai giá tại Sở Tài chính tỉnh An Giang
09/11/2018
687
1223/UBND-TH
V/v chấn chỉnh hồ sơ trễ hạn giải quyết TTHC liên quan người dân, doanh nghiệp
09/11/2018
688
1224/UBND-KSTT
V/v đảm bảo hoàn thành các nội dung về hoạt động KSTTHC trong bộ chỉ số Cải cách hành chính năm 2018
09/11/2018
689
2818/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Trung tâm Chăm sóc sức khỏe sinh sản tỉnh An Giang
09/11/2018
690
2819/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 05 khu đất công tại huyện Tri Tôn
09/11/2018
691
2824/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính bãi bỏ trong lĩnh vực Đầu tư thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tài chính tỉnh An Giang
09/11/2018
692
2826/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/11/2018
693
2827/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo nhà ở cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông - trật tự cơ động Công an huyện Tịnh Biên
09/11/2018
694
2828/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Mới
09/11/2018
695
2829/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tri Tôn
09/11/2018
696
2830/QĐ-UBND
Về việc thanh toán nợ dân trong thời kỳ kháng chiến đối với trường hợp của ông Lê Văn Dinh
09/11/2018
697
2831/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự án đầu tư ngành, nghề trọng điểm đến năm 2020 của Trường Cao đẳng Y tế An Giang
09/11/2018
698
726/BC_UBND
Sơ kết 02 năm triển khai thực hiện Chương trình hành động số 59/CTr- UBND ngày 13/02/2017 về phát triển hạ tầng du lịch tỉnh An Giang và phương hướng thực hiện năm 2019
09/11/2018
699
2820/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 958 đoạn Km12+600 đến cầu Ninh Phước (Km18+800), huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
09/11/2018
700
2821/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
09/11/2018
701
2822/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách cán bộ, công chức, viên chức có đủ tiêu chuẩn, điều kiện dự thi nâng ngạch công chức, thi thăng hạng viên chức hành chính từ chuyên viên lên chuyên viên chính năm 2018
09/11/2018
702
2832/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Chương trình nghệ thuật đặc biệt và bắn pháo hoa đón giao thừa Xuân Kỷ Hợi năm 2019
09/11/2018
703
2823/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến đường quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc phân đoạn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
09/11/2018
704
1214/UBND-KGVX
V/v treo biểu ngữ hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
08/11/2018
705
2809/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Phan Văn Trị, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019
08/11/2018
706
2810/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú.
08/11/2018
707
2811/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú.
08/11/2018
708
1216/UBND-TH
V/v chấp thuận mở lớp bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình chuyên viên cho cán bộ,
,
công chức, viên chức TPLX
08/11/2018
709
2812/QĐ-UBND
Về việc giao trang thiết bị được cấp từ nguồn dự trữ quốc gia
08/11/2018
710
2813/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang đến năm 2025
08/11/2018
711
2814/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Lắp đặt đèn tín hiệu điều khiển giao thông tại huyện Thoại Sơn và đèn cảnh báo giao thông, sơn gờ giảm tốc và biển báo hiệu giao thông tại huyện Châu Thành
08/11/2018
712
2815/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh An Giang
08/11/2018
713
2816/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính được sửa đổi lĩnh vực đường thủy nội địa; công trình đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
08/11/2018
714
709/TB-UBND
Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Vĩnh Chánh, xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn
07/11/2018
715
710/TB-UBND
Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
07/11/2018
716
711/TB-UBND
Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trìnhTrường Mẫu giáo An Bình điểm phụ (Phú Bình), xã An Bình, huyện Thoại Sơn
07/11/2018
717
712/TB-UBND
Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Tiểu học A Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn
07/11/2018
718
913/TB-UBND
Về việc thu hồi đất thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mầm non Nhơn Hưng điểm phụ (Tây Hưng), xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
07/11/2018
719
715/KH-UBND
Triển khai Thực hiện “Đề án thực hiện liên thông thủ tục hành chính: Đăng ký khai tử, xóa đăng ký thường trú, hưởng chế độ tử tuất/ hỗ trợ chi phí mai táng/ hưởng mai táng phí” trên địa bàn tỉnh An Giang
07/11/2018
720
1198/UBND-KSTT
V/v thực hiện Chỉ thị số 30/CT-TTg ngày 30/10/2018 của Thủ tướng Chính phủ
07/11/2018
721
2791/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo thị trấn Phú Hòa
07/11/2018
722
2792/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo thị trấn Phú Hòa
07/11/2018
723
2793/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH MTV Xây lắp An Giang thuê đất
07/11/2018
724
2794/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển Dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, tỉnh An Giang
07/11/2018
725
2795/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn kinh phí chưa sử dụng, còn tồn ngân sách năm 2017 chuyển sang năm 2018 thuộc ngân sách cấp tỉnh
07/11/2018
726
2799/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07/11/2018
727
2800/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
07/11/2018
728
2801/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Bích Ngọc, sinh năm 1981, Phó Trưởng phòng Phòng Phổ biến, giáo dục pháp luật, Sở Tư pháp đi học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
07/11/2018
729
2802/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Mỹ Chi, sinh năm 1980, Chánh Văn phòng Văn phòng, trực thuộc Sở Ngoại vụ đi học thạc sĩ chuyên ngành Luật kinh tế
07/11/2018
730
5767/VPUBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Quyết định số 1437/QĐ-TTg và Quyết định số 1438/QĐ-TTg
07/11/2018
731
5768/VPUBND-KTN
V/v h ỗ trợ kinh phí khắc phục ngập úng cục bộ trên địa bàn huy ện An Phú
07/11/2018
732
5769/VPUBND-KTN
V/v ghi bổ sung danh mục vốn năm 2018 Công trình : Đường tránh sạt l ở bờ Bắc
,
Kênh Xáng
07/11/2018
733
1206/UBND-KTN
V/v xử lý dứt điểm HTX NN yếu kém ngưng hoạt động
07/11/2018
734
1207/UBND-KGVX
V/v thay đổi địa điểm làm việc của BTS Giáo hội PGHH xã Tân Tuyến, huyện Tri Tôn
07/11/2018
735
1208/UBND-KGVX
V/v bổ sung cơ sở đào tạo nghề cho lao động nông thôn theo Quyết định 1956/QĐ-TTg
07/11/2018
736
1209/UBND-KGVX
V/v nâng mức hỗ trợ học phí đối với nghề lái xe ô tô cho thanh niên hoàn thành nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an, thanh niên tình nguy ện
07/11/2018
737
2804/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Đầu tư thương mại và dịch vụ Nam Kinh AG
07/11/2018
738
2805/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Quan hệ lao động và phòng ngừa, giải quyết đình công, lãn công tỉnh An Giang
07/11/2018
739
2806/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
07/11/2018
740
2808/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến), phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
07/11/2018
741
2785/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt vùng bảo hộ vệ sinh khu vực lấy nước sinh hoạt cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn An Giang
06/11/2018
742
2786/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Đường dây trung hạ thế và TBA tuyến Mương Trường Học – Đường dây hạ thế và TBA tuyến kênh 3 xã, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/11/2018
743
2787/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án Di dời đường dây điện tuyến Châu Phong – Long An, thị xã Tân Châu (GĐ I và GĐ II)
06/11/2018
744
2788/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7, 8, 9 và quý III năm 2018
06/11/2018
745
2789/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ủy ban nhân dân huyện An Phú
06/11/2018
746
2790/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thanh toán chi phí định giá công trình Block 1 và Block 2 – Ký túc xá sinh viên Khánh Toàn (Đại học An Giang)
06/11/2018
747
2773/QĐ-UBND
Về việc phân bổ chi tiết kế hoạch đầu tư năm 2018 nguồn vốn ngân sách trung ương thực hiện các chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn tỉnh (đợt 3)
05/11/2018
748
2776/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
05/11/2018
749
2777/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
05/11/2018
750
2778/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
05/11/2018
751
2779/QĐ-UBND
Về việc kinh phí hoàn trả tiền mua nền cho các hộ dân tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn thành phố Châu Đốc
05/11/2018
752
2780/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016 - 2020
05/11/2018
753
2781/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
05/11/2018
754
2782/QĐ-UBND
ề việc thay đổi thành viên Ban Đại diện Hội đồng Quản trị Ngân hàng Chính sách Xã hội tỉnh An Giang
05/11/2018
755
2783/CT-UBND
Về việc tăng cường quản lý hoạt động treo, đặt các phương tiện tuyên truyền nhiệm vụ chính trị trên địa bàn tỉnh An Giang
05/11/2018
756
2784/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
05/11/2018
757
5723/VPUBND- NC
V/v cho phép người nước ngoài đến làm việc tại địa phương
05/11/2018
758
696/TB-UBND
Về việc thu hồi đất xây dựng khu tái định cư (Hợp phần 3) thuộc dự án đầu tư xây dựng công trình mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam – Tiểu dự án thành phố Long Xuyên
01/11/2018
759
2767/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
01/11/2018
760
2768/QĐ-UBND
Điều chỉnh (lần 1) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu: Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã An Bình, huyện Thoại Sơn thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
01/11/2018
761
2769/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
01/11/2018
762
2770/QĐ-UBND
Về việc thống nhất xét chuyển cán bộ xã thành công chức cấp huyện
01/11/2018
763
2771/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
01/11/2018
764
2772/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thực hiện đo đạc các thửa chưa cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu trên địa bàn huyện An Phú
01/11/2018
765
1177/UBND-KGVX
V/v không thực hiện tăng định mức hỗ trợ thêm về nhà ở đối với người có công với cách mạng trên địa b àn tỉnh
31/10/2018
766
689/TB-UBND
Về điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
31/10/2018
767
2718/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình: Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
31/10/2018
768
2719/QĐ-UBND
Thành lập Ban Điều hành, Tổ Giúp việc và các nhân sự có liên quan đến Chương trình hợp tác giữa An Giang và Thụy Điển giai đoạn 2018 - 2021
31/10/2018
769
2720/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung chỉ tiêu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
31/10/2018
770
2721/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ ISEE
31/10/2018
771
2724/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Trần Quốc Toản, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/10/2018
772
2725/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự án Xây dựng khu vực vệ sinh Trường Tiểu học ‘A’ Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
31/10/2018
773
2726/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường phổ thông Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
31/10/2018
774
2727/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 2423/QĐ-UBND ngày 30/08/2016 và Quyết định số 290/QĐ-UBND ngày 28/02/2014 của UBND tỉnh An Giang
31/10/2018
775
2728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị , dụng cụ nghề trọng điểm Cơ điện nông thôn 2018 của Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
31/10/2018
776
2729/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị y tế cho các đơn vị y tế năm 2018 theo hình thức mua sắm tập trung (đợt 2)
31/10/2018
777
2730/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Hội đồng thẩm định giá đất tỉnh An Giang
31/10/2018
778
2731/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển thương mại biên giới tỉnh An Giang đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030”
31/10/2018
779
3732/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án “Phát triển hệ thống logistics trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2025, định hướng đến năm 2030”
31/10/2018
780
2737/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Bệnh viện Y học Cổ truyền, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
31/10/2018
781
2738/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án Lộ ra 22kV mát T1 trạm 110/22kV Phú Châu, thị xã Tân Châu.
31/10/2018
782
2739/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc, phân đoạn xã Vĩnh Trung, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang.
31/10/2018
783
2740/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Kiến, xã Long Kiến, huyện Chợ Mới.
31/10/2018
784
2741/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Tuyến ống phân phối D90 và D60 ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
31/10/2018
785
2742/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Mở rộng tuyến ống liên xã Núi Voi – Tân Lợi – Thới Sơn – Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
31/10/2018
786
2743/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế -kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình Tuyến ống phân phối D114 và D90 ấp Tân Lập - ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
31/10/2018
787
2744/QĐ-UBND
Cử bà Trương Thị Bích Tuyền, sinh năm 1983, Viên chức Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Nhi khoa
31/10/2018
788
2745/QĐ-UBND
Cử bà Bùi Thị Diễm Thuý, sinh năm 1975, Viên chức Trung tâm Y tế huyện Phú Tân, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Sản phụ khoa
31/10/2018
789
2746/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Trọng Duy Tâm, sinh năm 1985, Chuyên viên Phòng Lao động-Thương binh và Xã hội, trực thuộc UBND thành phố Long Xuyên đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý công
31/10/2018
790
2747/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Hoàng Hạnh, sinh năm 1981, Chuyên viên Phòng Tài nguyên-Môi trường, trực thuộc UBND thành phố Long Xuyên đi học thạc sĩ chuyên ngành Kỹ thuật môi trường
31/10/2018
791
2748/QĐ-UBND
Cử ông Phạm Hoàng Văn, sinh năm 1981, Viên chức Bệnh viện Sản Nhi An Giang, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa II chuyên ngành Nhi khoa
31/10/2018
792
2749/QĐ-UBND
Cử ông Lý Kim Tùng, sinh năm 1990, Viên chức Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Nội khoa
31/10/2018
793
2750/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Mỹ Phương, sinh năm 1987, Viên chức Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh
31/10/2018
794
2751/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Ngọc Giang, sinh năm 1981, Viên chức Bộ phận Quản lý khu thí nghiệm-thực hành-Phòng Quản trị thiết bị, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
31/10/2018
795
2752/QĐ-UBND
Cử ông Lê Nhân Trung, sinh năm 1966, Viên chức Bệnh viện Sản Nhi An Giang, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Y học chức năng
31/10/2018
796
2753/QĐ-UBND
Cử ông Phạm Kim Tuyến, sinh năm 1970, Viên chức Trung tâm Y tế huyện Tri Tôn, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Ngoại khoa
31/10/2018
797
2754/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Phú Quốc, sinh năm 1987, Viên chức Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa cấp1 chuyên ngành Hồi sức cấp cứu
31/10/2018
798
2755/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thuý Bình, sinh năm 1974, Viên chức Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa II chuyên ngành Nội khoa
31/10/2018
799
2756/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn An Thái, sinh năm 1977, Viên chức Bệnh viện Sản Nhi An Giang, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa cấp 1 chuyên ngành Nhi khoa
31/10/2018
800
2757/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Thanh Giang, sinh năm 1970, Viên chức Bệnh viện Sản Nhi An Giang, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Điều dưỡng
31/10/2018
801
2758/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thu Cúc, sinh năm 1988, Viên chức Trạm Trồng trọt và Bảo vệ thực vật huyện Châu Phú, Chi cục Trồng trọt và Bảo vệ thực vật, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển đi học thạc sĩ chuyên ngành Bảo vệ thực vật
31/10/2018
802
2759/QĐ-UBND
Cử bà Nguyễn Thị Vạn Hạnh, sinh năm 1977, Viên chức Khoa Kinh tế- Quản trị kinh doanh, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Tài chính-Ngân hàng
31/10/2018
803
2760/QĐ-UBND
Cử ông Huỳnh Văn Khén, sinh năm 1982, Viên chức Trung tâm Y tế huyện An Phú, trực thuộc Sở Y tế đi học chuyên khoa I chuyên ngành Nhi khoa
31/10/2018
804
2761/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch truyền thông Hội nghị sơ kết 02 năm thực hiện Chương trình hành động và Phát triển nông nghiệp
31/10/2018
805
2762/QĐ-UBND
Thành lập Hội đồng Kiểm tra nhu cầu kinh tế đối với việc thành lập cơ sở bán lẻ ngoài cơ sở bán lẻ thứ nhất của Công ty TNHH MM Mega Market Việt Nam tại Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/10/2018
806
2763/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án đầu tư trang trại cây ăn quả, cây chuối cấy mô ứng dụng công nghệ cao xuất khẩu đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao năm 2018
31/10/2018
807
2764/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính cắt giảm thời gian giải quyết so với quy định hiện hành thuộc thẩm quyền giải quyết của các Sở, ban, ngành trên địa bàn tỉnh An Giang
31/10/2018
808
2765/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Trị sự Trung ương Giáo hội Phật giáo Hòa Hảo
31/10/2018
809
2766/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực nạo vét của Dự án nâng cấp sức chứa hồ Ô Thum, xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
31/10/2018
810
687/KH-UBND
Tổ chức tổng kết 5 năm thực hiện Ngày Sách Việt Nam trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2018
811
1166/UBND-TH
V/v tổ chức thực hiện Luật Quy hoạch
30/10/2018
812
1173/UBND-KTTH
V/v quy định bổ sung giá đất đường tránh Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/10/2018
813
2698/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Khoa học và Công nghệ tỉnh An Giang
30/10/2018
814
2699/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Nạo vét kênh rạch Bờ Ao (từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên đến rạch Cái Sao)
30/10/2018
815
2700/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/10/2018
816
2701/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng mới 07 văn phòng ấp trên địa bàn huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
30/10/2018
817
2702/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân
30/10/2018
818
2703/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Cục Hải quan tỉnh An Giang
30/10/2018
819
2704/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc
30/10/2018
820
2705/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Tây Đại h ọc mở rộng ph ường Mỹ Ph ước, Mỹ H òa , thành ph ố Long Xuyên , An Giang
30/10/2018
821
2708/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), Phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú.
30/10/2018
822
2709/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), Phân đoạn xã Nhơn Hội, huyện An Phú
30/10/2018
823
2710/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá cho thuê khu đất dôi dư đường Lý Thái Tổ (nối dài), phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên
30/10/2018
824
2712/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường tiểu học “A” Phú Hưng điểm chính mới (Hưng Thới 2), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
30/10/2018
825
2713/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang – Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu), xã Thoại Giang - xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn
30/10/2018
826
2714/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh H (km18+616) và Kênh G (km20+400) Đường tỉnh 943 (phải tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/10/2018
827
2715/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Mương Trâu (km9+920) và Ông Cò (km14+040) Đường tỉnh 943 (phải tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/10/2018
828
2707/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án Cáp treo Núi Cấm (tuyến Lâm viên Núi Cấm - vồ Ông Bướm), xã An Hảo, huyện Tịnh Biên.
30/10/2018
829
2716/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ, huyện An Phú, tỉnh An Giang
30/10/2018
830
2717/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường Hương lộ 11, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
30/10/2018
831
1711/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án Nâng cao năng lực quản lý an toàn đập, hồ chứa nước thủy lợi từ nay đến năm 2025 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/10/2018
832
2674/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thuê dịch vụ mạng truyền số liệu chuyên dùng của các cơ quan Đảng và Nhà nước (pha 2) năm 2018
29/10/2018
833
2675/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Hưng
29/10/2018
834
2676/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
29/10/2018
835
2677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm trang thiết bị các phòng bộ môn Vật lý, Hóa học, Sinh học và Công nghệ trường THCS Vĩnh X ương
29/10/2018
836
2678/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công của Trường Đại học An Giang cho Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang
29/10/2018
837
2681/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Lương An Trà, xã Lương An Trà, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
29/10/2018
838
2682/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Bình Thạnh Đông
29/10/2018
839
2684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác đảm bảo trật tư an toàn giao thông của Công an tỉnh
29/10/2018
840
2685/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng
29/10/2018
841
2686/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư các dự án Trụ sở văn phòng ấp trên địa bàn huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
29/10/2018
842
2687/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo Ban Chỉ huy Quân sự xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
29/10/2018
843
2688/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp huyện trên địa bàn tỉnh An Giang
29/10/2018
844
2689/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết, quản lý áp dụng tại cấp xã trên địa bàn tỉnh An Giang
29/10/2018
845
2690/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Ban Chỉ đạo và Tổ giúp việc thực hiện Kế hoạch số 599/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
29/10/2018
846
2691/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục, định mức trang thiết bị phòng, chống Sốt xuất huyết thuộc Chương trình mục tiêu Y tế - Dân số giai đoạn 2016 - 2020 cho Ngành Y tế thực hiện trước mắt trong 02 năm 2018 - 2019
29/10/2018
847
2692/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
29/10/2018
848
2693/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thiếu nhi thị xã Tân Châu
29/10/2018
849
2694/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án đầu tư xây dựng công trình Nhà thi đấu thể thao thị xã Tân Châu phường Long Hưng, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
29/10/2018
850
2695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa cải tạo khoa chẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
29/10/2018
851
2697/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư Chống sạt lở sông Hậu, tỉnh An Giang
29/10/2018
852
2696/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư Xây dựng hệ thống thủy lợi vùng cao thích ứng với biến đổi khí hậu nhằm phục vụ tái cơ cấu sản xuất nông nghiệp cho đồng bào vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang
29/10/2018
853
2663/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
26/10/2018
854
2664/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tuyến đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/10/2018
855
2665/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, xây dựng hệ thống thoát nước Đường tỉnh 942 đoạn Km28+200 – Km28+400, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
26/10/2018
856
2667/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch chung đô thị Tịnh Biên huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang đến năm 2035
26/10/2018
857
2668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
26/10/2018
858
2649/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng khu dân cư Cua Ông Cải, xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/10/2018
859
2650/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Duy tu, sửa chữa lề Đường tỉnh 957 (đoạn từ ngã tư xã Khánh Bình – thị trấn Long B ình) Địa điểm xây dựng: TT. Long B ình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/10/2018
860
2651/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Đường Giao thông nội đồng Giồng Giữa, xã Khánh An, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/10/2018
861
2652/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp cải tạo cơ sở hạ tầng khu dân cư trung tâm xã Phú Hữu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
25/10/2018
862
2653/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng c ấp, mở rộng đường Nguyễn Hoàng (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến cầu Tôn Đức Thắng), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
25/10/2018
863
2654/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường số 3, 4 Khu công nghiệp Bình Hòa
25/10/2018
864
2655/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn kiểm tra liên ngành cấp tỉnh kiểm tra hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và san lấp bằng vật liệu cát sông trên địa bàn tỉnh An Giang
25/10/2018
865
2656/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án:Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
25/10/2018
866
2658/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và TBA lộ sau K16, xã Phú Thạnh, tỉnh An Giang
25/10/2018
867
2659/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây hạ thế tuyến Ranh Làng Phú Lâm, Phú Thạnh - Đường dây trung hạ thế và TBA tuyến Gò Ba Gia, xã Phú Thạnh, tỉnh An Giang
25/10/2018
868
2660/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
25/10/2018
869
1150/UBND-KTN
V/v triển khai thực hiện chính sách khuyến công trên địa bàn tỉnh An Giang
25/10/2018
870
2662/QĐ-UBND
Về việc chuyển nguồn ngân sách năm 2017 sang năm 2018 thuộc ngân sách cấp tỉnh
25/10/2018
871
2644/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” Khánh Hòa điểm chính (Khánh Bình), xã Khánh Hòa, huyện Châu Phú
24/10/2018
872
2645/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tân An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
24/10/2018
873
2646/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Nhuận, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/10/2018
874
2647/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học D Bình Mỹ (điểm chính), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/10/2018
875
2648/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm thiết bị phục vụ dạy học của một số đơn vị trên địa bàn huyện Châu Phú năm 2018
24/10/2018
876
1142/UBND-TH
V/v xây dựng kế hoạch triển khai th ực hiện Chỉ thị 26/CT-TTg ngày 04/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ
23/10/2018
877
2615/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp/ngạch đối với viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/10/2018
878
2616/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức công tác
,
tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ
23/10/2018
879
2617/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức công tác tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Lao động-Thương binh và Xã hội
23/10/2018
880
2618/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa, cải tạo Khoa chẩn đoán hình ảnh và mua sắm trang thiết bị 2018 Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
23/10/2018
881
2620/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
23/10/2018
882
2622/QĐ-UBND
Dự án: San nền khu quản lý và chợ biên giới cửa khẩu Vĩnh Xương Hạng mục: Bồi thường (giai đoạn 2) Xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
23/10/2018
883
2624/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm chức danh kế toán trưởng
23/10/2018
884
2625/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
23/10/2018
885
2626/QĐ-UBND
Về việc chấp thuận kéo dài thời gian làm việc đối với giảng viên có trình độ Tiến sĩ
23/10/2018
886
2627/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh năm 2018
23/10/2018
887
2628/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh năm 2018
23/10/2018
888
2629/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên năm 2018
23/10/2018
889
2621/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NƯỚC SẠCH PHÚ AN
23/10/2018
890
2632/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm Giám định viên tư pháp
23/10/2018
891
2633/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tạo quỹ đất đường ra Tỉnh lộ 941 cho Khu nhà ở công nhân tại Khu Công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
23/10/2018
892
2635/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
23/10/2018
893
2636/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống cấp nước liên xã Phú Hưng – Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
23/10/2018
894
2637/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đấu giá khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B) phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
23/10/2018
895
2638/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện chính sách tinh giản biên chế của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch
23/10/2018
896
2639/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Ủy ban nhân dân thị xã Tân Châu
23/10/2018
897
2640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng khu liên hiệp xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên (giai đoạn 1)
23/10/2018
898
2641/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
23/10/2018
899
2642/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV Xuất nhập khẩu thủy sản Đông Á khai thác nguồn nước mặt công trình Nhà máy chế biến cá tra Fillet đông lạnh xuất khẩu
23/10/2018
900
2643/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
23/10/2018
901
2631/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
23/10/2018
902
2634/QĐ-UBND
Điều chỉnh Mục b Khoản 3 Quyết định số 3454/QĐ-UBND ngày 17/11/2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
23/10/2018
903
2631/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
23/10/2018
904
643/BC-UBND
TÌNH HÌNH TRIỂN KHAI THỰC HIỆN NGHỊ QUYẾT SỐ 11-NQ/TW VÀ NGHỊ QUYÊT Số 99/NQ-CP.
22/10/2018
905
644/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Văn phòng ấp Đông Thuận, xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên
22/10/2018
906
2595/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư Tiểu dự án: Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước cho vùng thượng nguồn sông Cửu Long, huyện An Phú thuộc dự án: Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững đồng bằng sông Cửu Long
22/10/2018
907
2596/QĐ-UBND
Nhà đầu tư thứ nhất CÔNG TY TNHH TOYOTA CẦN THƠ.
22/10/2018
908
2597/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Khắc phục sạt lở Đường tỉnh 946 đoạn Km27+000, xã Long Điều B, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
22/10/2018
909
2598/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018- 2020 - EU tài trợ
22/10/2018
910
2599/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng khu đất chân taluy khu dân cư Bờ bắc kênh Mới tại xã Phú Hội, An Phú
22/10/2018
911
2600/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1547/QĐ-UBND ngày 02 tháng 7 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
22/10/2018
912
2601/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư danh mục dự án thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới và Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2019 – 2020 bổ sung trên địa bàn huyện Tịnh Biên
22/10/2018
913
2603/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ
22/10/2018
914
2604/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ
22/10/2018
915
642/BC-UBND
Về tái cơ cấu lại nền kinh tế, đổi mới mô hình tăng trưởng trên địa bàn tỉnh An Giang
22/10/2018
916
2605/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua mới 01 thang máy lắp đặt tại khối nhà chính của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
22/10/2018
917
2606/QĐ-UBND
V/v thanh lý tài sản và công cụ dụng cụ của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
22/10/2018
918
2608/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
22/10/2018
919
2609/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện đa khoa thị xã Tân Châu (giai đoạn 2)
22/10/2018
920
2610/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Nâng cấp, cải tạo Bệnh viện Mắt - TMH - RHM An Giang
22/10/2018
921
2611/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Ban Quản lý Khu kinh tế tỉnh An Giang
22/10/2018
922
2612/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Lao động - Thương binh và Xã hội
22/10/2018
923
2613/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Long An, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
22/10/2018
924
2614/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Anh ngữ New Sky
22/10/2018
925
2607/QĐ-UBND
Về việc phân công giải quyết công việc của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 - 2021
22/10/2018
926
1133/UBND-KTTH
V/v quản lý và sử dụng kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông
19/10/2018
927
1134/UBND-NC
V/v kiểm tra việc cấp phép xây dựng và báo cáo kết quả giải quyết vụ việc xây dựng lấn chiếm hẽm thông hành của bà Nguy ễn Thị Kim Tuyến
19/10/2018
928
2581/QĐ-UBND
Ban hành danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng máy móc, thiết bị chuyên dùng (phương tiện phà) trên địa bàn tỉnh An Giang, giai đoạn 2018 - 2020
19/10/2018
929
2583/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV NGHĨA NHÂN PHÚ TÂN
19/10/2018
930
2584/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình An Phú, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
19/10/2018
931
2585/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ 30% mệnh giá thẻ bảo hiểm y tế cho người thuộc hộ gia đình cận nghèo năm 2017
19/10/2018
932
2586/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 534/QĐ-UBND ngày 11/4/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh về quản lý, sử dụng và quyết toán kinh phí bảo đảm trật tự an toàn giao thông do ngân sách nhà nước cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
19/10/2018
933
2582/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình phát triển đô thị thị xã Tân Châu tỉnh An Giang đến năm 2035
19/10/2018
934
1135/UBND-KGVX
V/v đẩy mạnh công tác tuyên truyền phòng, chống bệnh sốt xuất huyết và tay chân miệng.
19/10/2018
935
2589/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông Nguyễn Văn Thoại, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
19/10/2018
936
2590/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
19/10/2018
937
2591/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài (Đoạn từ hẻm 12 đến đường Ung Văn Khiêm), phường Mỹ Xuyên và Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
19/10/2018
938
2592/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo đường Chu Văn An
19/10/2018
939
2593/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án cầu Phú Hòa tuyến đường tỉnh 943 , thị trấn Phú Hòa, huyệnThoại Sơn, tỉnh An Giang
19/10/2018
940
2594/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, mở rông tuyến Thoại Giang – Xã Diễu (Đoạn từ cầu Thoại Giang đến cầu Xã Diễu), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
19/10/2018
941
638/KH-UBND
Về việc triển khai xây dựng Đề án phát triển doanh nghiệp và hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
17/10/2018
942
1123/UBND-TH
V/v tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục và Đào tạo năm học 2018- 2019
17/10/2018
943
1126/UBND-KSTT
V/v chỉ đạo thực hiện Kết luận của Phó Thủ tướng thường trực Chính phủ tại Thông báo số 383/TB-VPCP.
17/10/2018
944
2568/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Phối hợp liên ngành phản ứng nhanh tỉnh An Giang
17/10/2018
945
2569/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ cơ sở và cộng đồng thuộc Chương trình 135 năm 2018
17/10/2018
946
2570/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Cải tạo, nâng cấp Trung tâm y tế huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
17/10/2018
947
2571/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cải tạo, sửa chữa Nhà Bảo tàng tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình,thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/10/2018
948
2572/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo văn phòng ấp Vĩnh Khánh, xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/10/2018
949
2573/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo văn phòng ấp Núi Nổi, xã Tân Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/10/2018
950
2574/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo nhà khách; Xây tường rào; Trạm cấp phát dự trữ xăng dầu; Nhà để máy phát điện và mua sắm trang thiết bị cơ quan Bộ chỉ huy
,
Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
17/10/2018
951
2575/QĐ-UBND
V/v thay đổi, bổ sung thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
17/10/2018
952
2576/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 triển khai phần mềm quản lý văn bản và chỉ đạo điều hành cho Ban Quản lý Di tích Văn hóa Óc Eo
17/10/2018
953
2577/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN LỘC KIM CHI.
17/10/2018
954
2578/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Nạo vét kênh Vĩnh An (từ cống Phú Vĩnh đến cống Điên Điển) thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
17/10/2018
955
2579/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng văn phòng các ấp thuộc các xã trên địa bàn huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
17/10/2018
956
639/KH-UBND
Thực hiện Đề án phát triển 15.000 Hợp tác xã, Liên hiệp hợp tác xã nông nghiệp hoạt động có hiệu quả đến năm 2020
17/10/2018
957
2562/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình “Kéo mới đường dây hạ thế cấp điện 3 pha 4 dây không ưu tiên từ nhà máy phát điện đến khu trung tâm (khu A và khu B từ lầu 2 đến lầu 7) - khoa Nhi và khoa Kiểm soát nhiễm khuẩn”
16/10/2018
958
2563/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm
16/10/2018
959
2564/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
16/10/2018
960
2565/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh giá đất nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất để xây dựng Trụ sở Cục Thuế tỉnh
16/10/2018
961
2567/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Tôn Đức Thắng Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
16/10/2018
962
1119/UBND-KTN
V/v phê duyệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
16/10/2018
963
2566/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
16/10/2018
964
634/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình đường Châu Thị Tế (đoạn còn lại – đường Hùng Vương), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
15/10/2018
965
635/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình mở rộng đường Đặng Dung (đoạn từ đường Điện Biên Phủ đến đường Bạch Đằng), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
15/10/2018
966
1113/UBND-TH
V/v giải quyết các nội dung phản ánh dư luận xã hội tháng 9 năm 2018
15/10/2018
967
2551/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hợp phần cung cấp nước và vệ sinh nông thôn tỉnh An Giang thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông thôn vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (WB6).
15/10/2018
968
2553/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Hồ chứa nước Ô Thum phục vụ nhu cầu sinh hoạt cho đồng bào dân tộc Khmer Xã Ô Lâm, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
15/10/2018
969
2554/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Tiểu hợp phần vệ sinh nông thôn thuộc Dự án Quản lý thủy lợi phục vụ phát triển nông nghiệp vùng Đồng bằng Sông Cửu Long (WB6) Huyện Chợ Mới, Thoại Sơn, An Phú và Phú Tân, tỉnh An Giang
15/10/2018
970
2555/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Mô hình hồ chứa nước vùng khô hạn cung cấp nước sinh hoạt cho dân cư miền núi thuộc huyện Tri Tôn Xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
15/10/2018
971
2557/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải
15/10/2018
972
2557/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Quản lý bảo trì đường bộ thuộc Sở Giao thông vận tải
15/10/2018
973
2559/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án khung pháp lý thuê lại đất của người dân để thực hiện dự án nông nghiệp công nghệ cao trên địa bàn tỉnh An Giang
15/10/2018
974
2560/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Tư pháp
15/10/2018
975
2548/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
15/10/2018
976
2549/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á chuyển mục đích sử dụng đất
15/10/2018
977
2550/QĐ-UBND
Về việc giao quyền xử phạt vi phạm hành chính
15/10/2018
978
2546/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Tuyến ống cấp nước vách sông Cái Vừng, xã Phú Thạnh, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/10/2018
979
2552/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Thí điểm nâng cao hiệu quả thủy lợi nội đồng tại miền Tây Nam đồng bằng sông Cửu Long - Mô hình thí điểm tại xã Phú Xuân, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
15/10/2018
980
631/TB-UBND
Giới thiệu chức danh và chữ ký của ông Trần Anh Thư PCT.UBND tỉnh An Giang
12/10/2018
981
1110/UBND-NC
V/v thực hiện việc kê khai, minh bạch tài sản, thu nhập năm 2018
12/10/2018
982
2533/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án đấu giá khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu
12/10/2018
983
2534/QĐ-UBND
Về việc đấu giá khu đất nhà kho và quyền khai thác cầu tàu
12/10/2018
984
2535/QĐ-UBND
Về việc bổ sung đơn giá cây giống trồng rừng tập trung và trồng cây lâm nghiệp phân tán tại Quyết định số 1872/QĐ-UBND ngày 19/10/2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh
12/10/2018
985
2536/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
12/10/2018
986
2537/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh giảm, bổ sung dự toán miễn thủy lợi phí tạo nguồn
12/10/2018
987
2538/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ HOÀNG TÂN.
12/10/2018
988
2539/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN DẦU KHÍ MÊ KÔNG.
12/10/2018
989
2540/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Óc Eo v à Tuyến ống liên xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/10/2018
990
2542/QĐ-UBND
Điều chỉnh Khoản 13 Điều 1 của Quyết định số 1532/QĐ-UBND ngày 28/6/2018 của UBND tỉnh
12/10/2018
991
2543/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách, quy mô các tiểu dự án đầu tư cho tố chức nông dân/hợp tác xã được Ngân hàng thế giới không phản đối đợt 2 thuộc Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
12/10/2018
992
2544/QĐ-UBND
Phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án: Thay thế đèn chi ếu sáng công cộng hiện hữu bằng hệ thống đèn Led trên địa bàn thành ph ố Long Xuy ên
12/10/2018
993
2545/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng tỉnh lộ 954 – Đoạn qua thị trấn phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
12/10/2018
994
1095/UBND-TH
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân t ỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/10/2018
995
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
996
1097/UBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin tình hình th ực hiện Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
11/10/2018
997
1103/UBND-KTN
V/v xử lý nước thải tập trung tại Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3 và Bình Khánh 5
11/10/2018
998
2501/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ
11/10/2018
999
2502/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
11/10/2018
1000
2503/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung đoàn bộ binh 892 (giai đoạn san lấp mặt bằng) Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
11/10/2018