Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
1095/UBND-TH
V/v phân công nhiệm vụ chuẩn bị nội dung thông qua tại kỳ họp thứ 9 Hội đồng nhân dân t ỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
11/10/2018
2
1096/UBND-KTTH
V/v thông báo vốn từ nguồn dự phòng ngân sách trung ương năm 2018
11/10/2018
3
1097/UBND-KTTH
V/v cung cấp thông tin tình hình th ực hiện Thông tư liên tịch số 157/2010/TTLT-BTC-BTP
11/10/2018
4
1103/UBND-KTN
V/v xử lý nước thải tập trung tại Khu đô thị Sao Mai Bình Khánh 3 và Bình Khánh 5
11/10/2018
5
2501/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Ô Long Vĩ
11/10/2018
6
2502/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Điện Nước An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
11/10/2018
7
2503/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Trung đoàn bộ binh 892 (giai đoạn san lấp mặt bằng) Xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
11/10/2018
8
2504/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trụ sở Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng và Khu vực phát triển đô thị An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/10/2018
9
2505/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Cảnh sát giao thông Công an huyện Chợ Mới
11/10/2018
10
2506/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà nghỉ cán bộ chiến sỹ Đội Cảnh sát giao thông Công an huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
11/10/2018
11
2507/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà ở cán bộ chiến sĩ đội cảnh sát giao thông – trật tự cơ động Công an huyện Tịnh Biên
11/10/2018
12
2508/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang đến năm 2035
11/10/2018
13
2509/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo Kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Nạo vét kênh rạch Bờ Ao (từ kênh Rạch Giá - Long Xuyên đến rạch Cái Sao)
11/10/2018
14
2510/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa b àn tỉnh An Giang
11/10/2018
15
2511/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/10/2018
16
2512/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình: Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên
11/10/2018
17
2513/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
11/10/2018
18
2515/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí thanh toán dịch vụ công ích, lập kế hoạch sử dụng đất và trang bị đèn chiếu sáng đô thị năm 2018 trên địa bàn huyện An Phú
11/10/2018
19
2517/QĐ-UBND
Về việc giao dự toán thực hiện công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1) năm 2018
11/10/2018
20
2518/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang
11/10/2018
21
2519/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất bồi thường Dự án Khu hành chính phường Mỹ Phước
11/10/2018
22
2520/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 3721/QĐ-UBND ngày 29/12/2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
11/10/2018
23
2521/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Khu đô thị Golden City An Giang thuộc Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
11/10/2018
24
2523/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
11/10/2018
25
2524/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh phương án bồi thường dự án xây dựng Cụm dân cư Tây Khánh 3 mở rộng (phần bổ sung), phướng Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
11/10/2018
26
2526/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí t ổ chức thực hiện bồi thường dự án đầu tư nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc -cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A - Giai đoạn 2), phân đoạn xã Vĩnh Tế và phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
11/10/2018
27
2527/QĐ-UBND
Cử bà Trần Thị Xuân Lan, sinh năm 1986, viên chức Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018
28
2528/QĐ-UBND
Cử ông Bùi Lê Trung Hiếu, sinh năm 1989, Chuyên viên Chi cục Tiêu chuẩn Đo lường Chất lượng, trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ sinh học
11/10/2018
29
2529/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
11/10/2018
30
2530/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học cơ sở Mỹ Hiệp (Giai đoạn 2), xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
11/10/2018
31
2492/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường THPT Tịnh Biên
10/10/2018
32
1091/UBND-KGVX
V/v chủ trương và biện pháp xử lý nguồn vốn ngân sách địa phương ủy thác qua Ngân hàng Chính sách xã hộ
10/10/2018
33
1092/UBND-KGVX
V/v báo cáo thực hiện chính sách hỗ trợ người có công với cách mạng cải thiện nhà ở trên địa bàn tỉnh An Giang.
10/10/2018
34
2493/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
10/10/2018
35
2494/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Mẫu giáo Hoa Phượng, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên,tỉnh An Giang
10/10/2018
36
2497/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Kiến Thành (điểm chính), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
10/10/2018
37
2198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường Mẫu giáo Anh Vũ (điểm chính).
10/10/2018
38
2499/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trư ờng mẫu giáo Vĩnh Chánh (đi ểm chính mới) , xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại S ơn , t ỉnh An Giang
10/10/2018
39
1087/UBND-KGVX
V/v tổ chức Lễ mít ting hưởng ứng ngày Thế giới rửa tay với xà phòng
09/10/2018
40
2483/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức cho các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2018
09/10/2018
41
2484/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
09/10/2018
42
2485/QĐ-UBND
Thành lập Cổng Dịch vụ công và Hệ thống thông tin một cửa điện tử tỉnh An Giang
09/10/2018
43
2487/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Hạng mục: Cải tạo phòng CT Scanner
09/10/2018
44
2488/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án Trạm Y tế xã Hòa Lạc, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang Giang
09/10/2018
45
2489/QĐ-UBND
Về việc cử công chức, viên chức tham dự lớp tập huấn giảng viên nguồn bồi dưỡng cho cán bộ, công chức xã tại tỉnh Bình Định
09/10/2018
46
1074/UBND-KTTH
V/v th ực hiện quy định tại Điều 56 và Điều 60 Luật đấu giá tài sản
08/10/2018
47
2469/QĐ-UBND
Về việc thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/10/2018
48
2470/QĐ-UBND
Về việc giám sát Đoàn thanh tra hoạt động nhập khẩu và sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất trên địa bàn tỉnh An Giang
08/10/2018
49
2477/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm để đấu giá quyền sử dụng đất 42 nền đất ở dự án Nâng cấp đường Trương Định, huyện Phú Tân
08/10/2018
50
2478/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 10 khu đất công trên địa bàn huyện An Phú
08/10/2018
51
2479/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 03 khu đất công tại thành phố Long Xuyên
08/10/2018
52
623/TB-UBND
Về tuyển dụng công chức cấp trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
08/10/2018
53
2471/QĐ-UBND
Điều chỉnh nội dung tại gạch đầu dòng 1 Điều 1.II.1.3.b Quyết định số 1544/QĐ-UBND ngày 29/6/2018 của UBND tỉnh An Giang
08/10/2018
54
2472/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương – dự toán “Trang thông tin đất đai và mua bán bất động sản”
08/10/2018
55
2473/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp ấp Tân Phú, Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Lâm huyện Phú Tân, tỉnh An Giang”
08/10/2018
56
2474/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh 1 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”
08/10/2018
57
2476/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và TBA tuyến Mương Trường Học - Đường dây hạ thế và TBA tuyến kênh 3 xã, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang .
08/10/2018
58
2481/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình đất ngập nước nhân tạo thay thế mô hình 3 vụ lúa trong vùng đê bao khép kín, tỉnh An Giang”
08/10/2018
59
616/BC-UBND
Về tình hình, kết quả thực hiện Kiểm soát thủ tục hành chính
05/10/2018
60
617/BC-UBND
TÌNH HÌNH, KẾT QUẢ GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH TẠI ĐỊA PHƯƠNG
05/10/2018
61
618/BC-UBND
KẾT QUẢ TIẾP NHẬN, XỬ LÝ PHẢN ÁNH, KIẾN NGHỊ (PAKN) VỀ QUY ĐỊNH HÀNH CHÍNH
05/10/2018
62
619/BC-UBND
SỐ TTHC, VBQPPL ĐƯỢC CÔNG BỐ, CÔNG KHAI TẠI ĐỊA PHƯƠNG
05/10/2018
63
620/BC-UBND
NGUYÊN NHÂN QUÁ HẠN ĐỐI VỚI CÁC TRƯỜNG HỢP TỒN ĐỌNG TRONG GIẢI QUYẾT THỦ TỤC HÀNH CHÍNH
05/10/2018
64
2464/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
05/10/2018
65
2465/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực vận tải đường bộ thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giao thông vận tải
05/10/2018
66
2466/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Đắp 2 mét lề Tỉnh lộ 951, 954 và đầu đường nối các tuyến đường cộ, xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
05/10/2018
67
614/TB-UBND
Về Quốc tang nguyên Tổng Bí thư Đỗ Mười
04/10/2018
68
2458/QĐ-UBND
Công bố Danh sách cán bộ, công chức làm đầu mối thực hiện nhiệm vụ Kiểm soát thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh An Giang
04/10/2018
69
2459/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Đề án bảo vệ môi trường chi tiết trên địa bàn tỉnh An Giang
04/10/2018
70
2460/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định phương án cải tạo phục hồi môi trường, phương án cải tạo phục hồi môi trường bổ sung trên địa b àn tỉnh An Giang
04/10/2018
71
2462/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án “Phẫu thuật chỉnh hình cho trẻ em khuyết tật vận động”
04/10/2018
72
1066/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm vé dịch vụ sử dụng đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
03/10/2018
73
1069/UBND-KTN
Về việc chấn chỉnh việc nuôi chim yến trên địa bàn tỉnh.
03/10/2018
74
2402/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Khu dân cư Tây Đại học An Giang
03/10/2018
75
2403/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH HỒNG TUYẾT PHƯƠNG.
03/10/2018
76
2404/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Tuyến ống truyền tải D168 và D114 ấp Tân An - Ấp Tân Thuận, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
03/10/2018
77
2405/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức, phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/10/2018
78
2406/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Đầu tư máy tính, trang thiết bị và chuyển đổi dữ liệu hộ tịch
03/10/2018
79
2407/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm Ứng dụng Tiến bộ Khoa học và Công nghệ giai đoạn 2016-2020
03/10/2018
80
2408/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu hành chính xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
03/10/2018
81
2409/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tạo quỹ đất mở rộng khối cơ quan, ban ngành thành phố Châu Đốc Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
03/10/2018
82
2410/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Đức Dzu, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Phú vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
83
2412/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lương Thảo Vy, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Phú vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
84
2413/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Trung Chánh, công chức thuộc Thanh tra Sở Thông tin và Truyền thông vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
85
2414/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Trương Lê Mỹ Trinh, công chức thuộc Thanh tra Sở Giao thông vận tải vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
86
2415/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Cao Hoàng Phong, công chức thuộc Thanh tra tỉnh vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
87
2916/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lê Ngọc Thành, công chức thuộc Thanh tra Sở Tư pháp vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
88
2417/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lâm Thế Hải, công chức thuộc Thanh tra huyện Châu Thành vào ngạch Thanh tra viên
03/10/2018
89
2918/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Lâm Hoàng Thân, công chức thuộc Thanh tra huyện Phú Tân vào ngạch Thanh tra viê
03/10/2018
90
2419/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức công tác tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Y tế
03/10/2018
91
2420/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt trực thuộc Sở Y tế
03/10/2018
92
2422/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Lê Văn Hải, viên chức thuộc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng Khu vực huyện Châu Thành thành công chức đến công tác tại Sở Xây dựng.
03/10/2018
93
2423/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang trực thuộc Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh năm 2018
03/10/2018
94
2424/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Huỳnh Văn Út, viên chức thuộc Trường Trung cấp Kinh tế - Kỹ thuật An Giang thành công chức công tác tại Văn phòng Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú. Điều 2. Chủ tịch Ủy
03/10/2018
95
2425/QĐ-UBND
Về việc giao phụ trách, điều hành toàn bộ hoạt động của Phòng Công chứng số 1 trực thuộc Sở Tư pháp
03/10/2018
96
2427/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
03/10/2018
97
2429/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường Trung học Phổ thông Tịnh Biên
03/10/2018
98
2430/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình:Trường trung học phổ thông Quốc Thái (giai đoạn 1), xã Quốc Thái, huyện An Phú, tỉnh An Giang
03/10/2018
99
2433/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Vĩnh Lộc, xã Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
03/10/2018
100
2434/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn Hạng mục: Nhà xe
03/10/2018
101
2435/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Vĩnh Hanh, xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
03/10/2018
102
2436/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Mỹ Thạnh, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/10/2018
103
2437/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp cho Bệnh viện Tim Mạch
03/10/2018
104
2439/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Thoại Giang, huyện Thoại Sơn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2018-2019.
03/10/2018
105
2519/VPUBND-KTN
V/v thực hiện Quyết định số 1227/QĐ-TTg ngày 24/9/2018 của Thủ tướng Chính phủ
03/10/2018
106
605/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình xây dựng Văn phòng ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú
03/10/2018
107
2431/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Phong trào "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa" tỉnh An Giang
03/10/2018
108
2432/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo Công tác Gia đình tỉnh An Giang
03/10/2018
109
2438/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Bình Dương
03/10/2018
110
2440/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ huy, Tổ giúp việc ứng phó sự cố bức xạ, hạt nhân tỉnh An Giang
03/10/2018
111
2441/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
03/10/2018
112
2450/QĐ-UBND
Về việc công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Y học tỉnh An Giang
03/10/2018
113
2428/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tà Đảnh, xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
03/10/2018
114
613/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học cơ sở Kiến An, xã Kiến An, huyện Chợ Mới
03/10/2018
115
2452/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV THÙY DƯƠNG SONG NGÂN
03/10/2018
116
2453/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Ba Thê 2 (km32+400) và Ba Thê 3 (km33+800) đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/10/2018
117
2454/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh F (km21+800) và Ba Thê 1 (km36+600) đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/10/2018
118
2455/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Vọng Đông (km32+025) đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/10/2018
119
2457/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Duy tu sửa chữa cục bộ mặt đường tỉnh 954 đoạn Km14+050 đến Km14+240, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
03/10/2018
120
2475/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Đường dây trung hạ thế và TBA tuyến Tây Cái Đầm - Đường dây hạ thế tuyến ấp Bình Quới (Tây C ái Đầm), xã Bình Thạnh Đông, tỉnh An Giang
03/10/2018
121
2451/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XĂNG DẦU HƯNG THẠNH.
03/10/2018
122
2456/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh H (km18+616) và Kênh G (km20+400) đường tỉnh 943 (trái tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
03/10/2018
123
2397/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng “Tiểu dự án cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2018-2020 – EU tài trợ”
02/10/2018
124
2398/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án quy hoạch chung đô thị Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang đến năm 2035
02/10/2018
125
2399/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định đề án, báo cáo khai thác, sử dụng nước mặt trên địa bàn tỉnh An Giang
02/10/2018
126
1055/UBND-KTN
V/v chấn chỉnh công tác quản lý nhà ven sông, kênh rạch
01/10/2018
127
603/BC-UBND
Kết quả thực hiện triển khai Đề án hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo quốc gia năm 2018
01/10/2018
128
599/KH-UBND
Tập huấn và triển khai sử dụng Hệ thống Cơ sở dữ liệu quốc gia về khiếu nại, tố cáo do Thanh tra Chính phủ xây dựng
28/09/2018
129
1050/UBND-TH
V/v thực thi phương án đơn giản hóa chế độ báo cáo.
28/09/2018
130
1051/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Chỉ thị 28/CT-TTg ngày 18/09/2018 của Thủ tướng Chính phủ
28/09/2018
131
601/GP-UBND
GIẤY PHÉP THĂM DÒ KHOÁNG SẢN
28/09/2018
132
1052/UBND-KTN
V/v tăng cường công tác quản lý nhà nước về khoáng sản
28/09/2018
133
1053/UBND-KTN
V/v thu thập vết lũ năm 2018, đánh giá chất lượng thi công và cao trình thiết kế đê trên địa bàn tỉnh An Giang
28/09/2018
134
2380/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp/ngạch đối với viên chức Trường Đại học An Giang
28/09/2018
135
2381/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng cấp điện nông thôn từ lưới điện quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
28/09/2018
136
2382/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XUẤT NHẬP KHẨU HẠNH PHÁT.
28/09/2018
137
2384/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Nguyễn Tiến Hoàn
28/09/2018
138
2385/QĐ-UBND
Về việc bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất khu hành chính thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú
28/09/2018
139
2386/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Ba Thê 4 (km35+700) và Ba Thê 5 (km36+850) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
28/09/2018
140
2387/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cầu vượt Kênh Mặc Cần Dưng ĐT.947, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
28/09/2018
141
2388/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp Đường tỉnh 943 (đoạn Tân Tuyến – Sóc Triết), huyện Thoại Sơn và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
28/09/2018
142
2389/QĐ-UBND
Điều chỉnh (lần 1) Kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Tiểu dự án Trung tâm Giống cây trồng và vật nuôi thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn nằm trong Dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
28/09/2018
143
2390/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển điện lực tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2025, có xét đến năm 2035 – Hợp phần Quy hoạch chi tiết phát triển lưới điện sau các trạm 110kV
28/09/2018
144
2391/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Chùa Long Khánh
28/09/2018
145
2392/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Môi trường Đô thị An Giang thuê đất
28/09/2018
146
2365/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
27/09/2018
147
2366/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
27/09/2018
148
2367/QĐ-UBND
hê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025
27/09/2018
149
1046/UBND-KGVX
V/v hàng viện trợ do tổ chức GNI/Hàn Quốc tài trợ
27/09/2018
150
3267/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch xây dựng hệ thống giết mổ gia súc, gia cầm tập trung tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2025
27/09/2018
151
2368/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Hội đồng thẩm định quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp huyện
27/09/2018
152
2369/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức tại các đơn vị sự nghiệp thuộc UBND huyện Thoại Sơn năm 2018
27/09/2018
153
2370/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà khách; Xây tường rào; Trạm cấp phát dự trữ xăng dầu; Nhà để máy phát điện và mua sắm trang thiết bị cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
27/09/2018
154
2371/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo nhà khách; Xây tường rào; Trạm cấp phát dự trữ xăng dầu; Nhà để máy phát điện và mua sắm trang thiết bị cơ quan Bộ chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang
27/09/2018
155
2372/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Mắt – Tai Mũi Họng – Răng Hàm Mặt theo hình thức mua sắm trực tiếp
27/09/2018
156
2373/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Tim Mạch theo hình thức mua sắm trực tiếp
27/09/2018
157
2374/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trùng tu Khu lưu niệm Chủ tịch Tôn Đức Thắng xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
27/09/2018
158
2375/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG THƯƠNG MẠI VÀ ĐẦU TƯ HUY NGỌC HƯNG.
27/09/2018
159
2376/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Hòa Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
27/09/2018
160
2377/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện tiếp nhận tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
27/09/2018
161
587/BC-UBND
Tổng kết tình hình thực hiện Chiến lược Dân số và Sức khỏe sinh sản Việt Nam tỉnh An Giang giai đoạn 2011-2020
26/09/2018
162
588/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp trạm bơm cấp 1, kênh chính – Trạm bơm An Bình, Núi Nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn
26/09/2018
163
2360/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
26/09/2018
164
2361/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
26/09/2018
165
2362/QĐ-UBND
Kiện toàn thành viên Hội đồng kiểm tra công nhận loại trừ bệnh phong quy mô cấp huyện tại tỉnh An Giang
26/09/2018
166
2363/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Núi Voi, huyện Tịnh Biên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018
26/09/2018
167
582/KH-UBND
Tổ chức Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng chống bạo lực trên cơ sở giới năm 2018
25/09/2018
168
583/BC-UBND
Công tác thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng, chống tham nhũng Quý III và 9 tháng đầu năm 2018
25/09/2018
169
1027/UBND-KGVX
V/v phương án tiếp tục triển khai hỗ trợ người có công về nhà ở giai đoạn 2019 – 2020 trên địa bàn tỉnh
25/09/2018
170
1032/UBND-TH
V/v thông báo dời ngày tổ chức HNXTĐT tỉnh An Giang năm 2018.
25/09/2018
171
2343/QĐ-UBND
Cử bà Trương Ngọc Thúy, sinh năm 1980, viên chức Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển nông thôn, trực thuộc Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Xã hội học tại Trường Đại học Eotvos Lorand, Hung-ga-ri, trong thời gian từ tháng 9/2018 đến tháng 7/2022.
25/09/2018
172
2344/QĐ-UBND
Cho phép ông Trình Quốc Việt, sinh năm 1979, Giảng viên Khoa Kinh tế-Quản trị kinh doanh, Trường Đại học An Giang được ngừng học nghiên cứu sinh chuyên ngành Kế toán
25/09/2018
173
1906/UBND-KTTH
V/v điều chỉnh quy mô dự án trụ sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu hộ cứu nạn khu vực Phú Tân – Tri Tôn
25/09/2018
174
2346/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Hoa Mai điểm chính mới, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
25/09/2018
175
2347/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án xây dựng cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
25/09/2018
176
2355/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ Quy hoạch và tổng dự toán chi phí lập đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung xây dựng thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang đến năm 2030
25/09/2018
177
584/BC-UBND
Tổng kết thi hành Luật Giám định tư pháp trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2018
178
1038/UBND-TH
V/v cho ý kiến đối với Kế hoạch tuy ển dụng viên chức ngành giáo dục và đào tạo năm học 2018-2019
25/09/2018
179
2345/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chỉ tiêu, nhu cầu tuyển dụng công chức trong cơ quan, tổ chức hành chính cấp tỉnh, cấp huyện tỉnh An Giang năm 2018
25/09/2018
180
2348/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách thẻ bảo hiểm y tế cho các đối tượng năm 2016
25/09/2018
181
2349/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất Dự án Khu liên hợp văn hóa, thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên (giai đoạn 1) của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
25/09/2018
182
2350/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính tiền sử dụng đất dự án Khu đô thị Golden City An Giang của Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
25/09/2018
183
2351/QĐ-UBND
Về việc đấu giá 03 tài sản công trên địa bàn huyện Chợ Mới
25/09/2018
184
2352/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 17 tháng 8 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
25/09/2018
185
2353/QĐ-UBND
Phê duyệt vùng nuôi thủy sản tập trung tham gia “Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 3 cấp chất lượng cao vùng Đồng bằng sông Cửu Long” đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang
25/09/2018
186
2354/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng mô hình Qu ản lý, nhận diện và truy xuất nguồn gốc thịt heo
25/09/2018
187
2356/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Xây lắp An Giang
25/09/2018
188
2357/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH MTV Dịch vụ Huỳnh Vân chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
25/09/2018
189
2358/QĐ-UBND
Về việc thu hồi đất của Doanh nghiệp Tư nhân Năm Mới và giao cho UBND xã Vĩnh Phú, huyện Thoại Sơn quản lý
25/09/2018
190
2359/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Phát triển Du lịch An Giang thuê đất, chuyển mục đích sử dụng đất
25/09/2018
191
580/TB-UBND
Về Quốc tang Chủ tịch nước Trần Đại Quang
24/09/2018
192
581/BC-UBND
Kết quả thực hiện việc tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
24/09/2018
193
1021/UBND-KGVX
V/v cập nhật biến động thành viên hộ gia đình tham gia bảo hiểm y tế
24/09/2018
194
1024/UBND-KTN
V/v tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách bảo đảm trật tự, ATGT
24/09/2018
195
1026/UBND-KGVX
V/v thông qua kế hoạch tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2019-2020
24/09/2018
196
2332/QĐ-UBND
Về việc cho Tổng Công ty Điện lực miền Nam TNHH thuê đất
24/09/2018
197
2334/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Trồng, chăm sóc trừng tràm và xây dựng 02 cống và trạm gác rừng của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội
24/09/2018
198
2335/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Lắp đặt pano tuyên truyền “Nhãn hiệu chứng nhận ANGIANG” của Sở Khoa học và Công nghệ
24/09/2018
199
2336/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kế hoạch vốn hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở theo Quy ết định số 22/2013/QĐ-TTg ngày 26 tháng 4 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
24/09/2018
200
2339/QĐ-UBND
Về việc huỷ bỏ kết quả trúng tuyển đối với người trúng tuyển không đến nhận việc và phê duyệt bổ sung danh sách thí sinh trúng tuyển trong kỳ thi tuyển công chức năm 2017
24/09/2018
201
2340/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát xét tuyển viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc năm 2018
24/09/2018
202
2341/QĐ-UBND
Về tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Long Xuyên năm 2018
24/09/2018
203
2342/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Tịnh Biên
24/09/2018
204
2309/QĐ-UBND
Về việc xét chuyển cán bộ cấp xã thành công chức cấp huyện trở lên
21/09/2018
205
2329/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa, xây dựng hệ thống thoát nước Đường tỉnh 942 đoạn Km28+200 - Km28+400, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
21/09/2018
206
2331/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế đánh giá, phân loại Kiểm soát viên của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên 100% vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
21/09/2018
207
4929/VPUBND-KTN
V/v thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy liên quan đến sản xuất nông nghiệp
21/09/2018
208
2330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục 02 điểm sạt lở đường tỉnh 946 (Km25+00 và Km 27+00) thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
21/09/2018
209
2330/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khắc phục 02 điểm sạt lở đường tỉnh 946 (Km25+00 và Km 27+00) thuộc xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
21/09/2018
210
573/KH-UBND
Thực hiện Thỏa thuận Paris về biến đổi khí hậu trên địa bàn tỉnh An Giang
20/09/2018
211
2300/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu Liên hợp văn hóa thể thao, dịch vụ, hội chợ triển lãm và dân cư phường Mỹ Hòa– thành phố Long Xuyên – tỉnh An Giang
20/09/2018
212
572/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
20/09/2018
213
577/KH-UBND
Thực hiện nhiệm vụ bảo vệ môi trường và dự toán kinh phí sự nghiệp bảo vệ môi trường tỉnh An Giang năm 2019
20/09/2018
214
1012/UBND-TH
V/v trả lời kiến nghị được công nhận là công chức và hưởng chế độ phụ cấp công vụ
20/09/2018
215
2301/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Trường Trung học Phổ thông Ung Văn Khiêm, huyện Chợ Mới.
20/09/2018
216
2303/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
20/09/2018
217
2305/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư trang thiết bị cho Trung tâm ứng dụng tiến bộ khoa học và công nghệ giai đoạn 2016-2020
20/09/2018
218
2307/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Vietnamobile trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
20/09/2018
219
2308/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
20/09/2018
220
2310/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát
,
kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Bệnh viện Tim mạch
20/09/2018
221
2311/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức năm 2018 của Sở Công Thương
20/09/2018
222
2312/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng công trình Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
20/09/2018
223
2313/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Ban Quản lý Khu Kinh tế tỉnh
20/09/2018
224
2314/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí quản lý và tổ chức bán đấu giá nền linh hoạt tại các cụm, tuyến dân cư vượt lũ trên địa bàn huyện Phú Tân
20/09/2018
225
2315/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công từ Ban Công trình công cộng huyện Thoại Sơn sang Công ty TNHH Một thành viên Môi trường đô thị An Giang
20/09/2018
226
2316/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị khởi điểm đấu giá quyền sử dụng 05 khu đất công tại huyện Châu Thành
20/09/2018
227
2317/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch thực hiện nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập, hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam hi sinh qua các thời kỳ chiến tranh ở Campuchia và trong nước
20/09/2018
228
2318/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
20/09/2018
229
2318/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính thực hiện theo cơ chế một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
20/09/2018
230
2323/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền sử dụng đất khi chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Trần Văn Tùng
20/09/2018
231
4872/VPUBND-KTN
V/v nộp tiền ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư
20/09/2018
232
578/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên
20/09/2018
233
2302/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư các dự án trên địa bàn xã Vọng Đông thuộc tiêu chí 2 về giao thông của Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới huyện Thoại Sơn giai đoạn 2017-2020
20/09/2018
234
2319/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
20/09/2018
235
2320/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh An Giang
20/09/2018
236
2321/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Đội Quản lý thị trường số 06, thị trấn An Phú, huyện An Phú, tỉnh An Giang
20/09/2018
237
2324/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và hủy bỏ Quyết định số 221/QĐ-UB ngày 15 tháng 8 năm 1995 của Ủy ban nhân dân tỉnh
20/09/2018
238
2304/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo tỉnh về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ
20/09/2018
239
2306/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 914/QĐ-UBND ngày 18 tháng 6 năm 2014 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
20/09/2018
240
2322/QĐ-UBND
Điều chỉnh nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN MGA VIỆT NAM
20/09/2018
241
2325/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Trà Ôn, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
20/09/2018
242
2326/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
20/09/2018
243
2327/QĐ-UBND
Chấm dứt hoạt động và thu hồi quyết định chủ trương đầu tư Cửa hàng xăng dầu Xuân Nguyền.
20/09/2018
244
2328/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
20/09/2018
245
2285/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
246
2286/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
247
2287/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
19/09/2018
248
2288/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long Sơn, phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
19/09/2018
249
2289/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Thuận
19/09/2018
250
2290/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường Đại học An Giang. Hạng mục: Sân Tennis và công trình phụ trợ
19/09/2018
251
2291/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 7) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Bình Chánh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
19/09/2018
252
2292/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Điểm sinh hoạt Văn hóa, Thể thao xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biê
19/09/2018
253
2293/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách đối tượng và phân bổ nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg triển khai Đợt 1/2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
19/09/2018
254
2294/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Hòa Bình Thạnh, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/09/2018
255
2295/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Giao Khẩu, Đình An Hòa, Đình Thạnh Hòa và Đình Phú Hội trên địa bàn huyện An Phú
19/09/2018
256
2296/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Bồi thường giải phóng mặt bằng đất xây dựng Tiểu đoàn 19 Bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh An Giang
19/09/2018
257
2297/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Tân
19/09/2018
258
2299/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (l ần 2) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu t ư xây dựng công trình Hợp tác xã nông nghiệp Phú Thạnh, huyện Phú Tân, t ỉnh An Giang
19/09/2018
259
1008/UBND-KGVX
V/v xin chuyển nguồn vốn tài trợ của Ngân hàng Thương mại Cổ phần Ngoại thương Việt Nam-Chi nhánh An Giang để đầu tư Cải tạo sửa chữa và mua sắm trang thiết bị của Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu
19/09/2018
260
2298/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu “Thuê trụ sở thành lập Văn phòng đại diện và trưng bày sản phẩm An Giang tại thành phố Hồ Chí Minh” của Sở Công Thương
19/09/2018
261
2278/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Xây dựng và phát triển mô hình nông lâm nghiệp kết hợp cho vùng Bảy Núi, tỉnh An Giang”
18/09/2018
262
2279/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm
18/09/2018
263
2282/QĐ-UBND
Về việc công nhận chức vụ Giám đốc Trung tâm dạy nghề tư thục
18/09/2018
264
2280/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính xã Vĩnh Xương, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/09/2018
265
2281/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức Hội thi tay nghề, Hội giảng nhà giáo GDNN cấp tỉnh và tham dự cấp toàn quốc; tổ chức Hội thi văn hóa, văn nghệ HSSV cấp tỉnh và tham dự Hội thao cơ cở GDNN toàn quốc năm 2018
18/09/2018
266
2283/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua thuốc bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Tim Mạch An Giang theo hình thức chỉ định thầu rút gọ
18/09/2018
267
2269/QĐ-UBND
Về việc cử cán bộ, công chức tham gia khóa bồi dưỡng ngạch chuyên viên cao cấp
17/09/2018
268
2270/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Tư pháp
17/09/2018
269
2271/QĐ-UBND
Thay đổi, bổ sung thành viên Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình hành động Quốc gia của Việt Nam về đăng ký và thống kê hộ tịch trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2024
17/09/2018
270
3273/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí thẩm định hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Gian
17/09/2018
271
2274/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án thu phí cung cấp thông tin về giao dịch bảo đảm bằng quyền sử dụng đất trên địa bàn tỉnh An Giang
17/09/2018
272
2275/QĐ-UBND
Ban hành Quy chế giám sát tài chính và đánh giá hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp nhà nước và doanh nghiệp có vốn nhà nước do Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang làm đại diện chủ sở hữu
17/09/2018
273
570/GP-UBND
GIẤY PHÉP KHAI THÁC KHOÁNG SẢN
17/09/2018
274
2272/QĐ-UBND
Về việc công nhận, kết quả kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2018
17/09/2018
275
2276/QĐ-UBND
Thành lập Ban Chỉ đạo và Văn phòng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 tỉnh An Giang
17/09/2018
276
2277/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt tiền cấp quyền khai thác khoáng sản khu vực khai thác cát trên sông Tiền thuộc xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
17/09/2018
277
2249/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
14/09/2018
278
993/UBND-KTN
Về việc chủ động triển khai các biện pháp ngăn chặn nguy cơ xâm nhiễm bệnh Dịch tả heo Châu Phi
14/09/2018
279
996/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh áp dụng lựa chọn nhà thầu qua mạng trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
280
999/UBND-KTN
V/v phê duy ệt danh sách các phương tiện được giảm phí đường bộ khi đi qua trạm thu phí T2
14/09/2018
281
2250/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Chế biến và Xuất nhập khẩu thủy sản Hòa Phát
14/09/2018
282
2251/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu t ư xây dựng công trình Mở rộng nâng cấp đô thị Việt Nam - Tiểu dự án thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/09/2018
283
2252/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh F (km21+800) và Ba Thê 1 (km36+600) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/09/2018
284
2253/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Ba Thê 2 (km32+400) và Ba Thê 3 (km33+800) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/09/2018
285
2254/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cầu vượt Kênh Mặc Cần Dưng ĐT.947, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
14/09/2018
286
2255/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Vọng Đông (km32+025) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/09/2018
287
2256/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Kênh H (km18+616) và Kênh G (km20+400) Đường tỉnh 943 (trái tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/09/2018
288
2257/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Chủ đầu tư các dự án đầu tư xây dựng 5 công trình
14/09/2018
289
2258/QĐ-UBND
Về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp xử lý sự cố và đầu tư xây dựng công trình Cầu Ba Bần, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/09/2018
290
2259/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
14/09/2018
291
2260/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Bến phà Mương Ranh, huyện Châu Thành và huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
14/09/2018
292
2261/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XĂNG DẦU NAM THÀNH KIÊN GIANG
14/09/2018
293
2262/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kho lưu trữ chuyên dụng tỉnh An Giang
14/09/2018
294
2263/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp, sửa chữa trụ sở văn phòng các ấp trên địa bàn huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
14/09/2018
295
2264/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch giám sát các dự án đầu tư được hưởng chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh An Giang
14/09/2018
296
2265/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG BẰNG.
14/09/2018
297
2266/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí cho Uỷ ban nhân dân huyện Thoại Sơn và Ủy ban nhân dân huyện Tri Tôn để thanh toán chi phí thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng
14/09/2018
298
2267/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu chức năng đô thị đường tránh Quốc lộ 91 tỷ lệ 1/2000, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
14/09/2018
299
2268/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần đồ án Quy hoạch phân khu chức năng đô thị đường tránh Quốc lộ 91 tỷ lệ 1/2000, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
14/09/2018
300
2237/QĐ-UBND
ề việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Cải tạo trạm y tế xã Mỹ Phú Đông
13/09/2018
301
2241/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
13/09/2018
302
559/BC-UBND
Sơ kết 03 năm thực hiện Đề án xây dựng và triển khai kế hoạch thực hiện các mục tiêu của Cộng đồng Văn hóa - Xã hội ASEAN đến năm 2025 (ban hành theo Quyết định 161/QĐ-TTg ngày 26 tháng 01 năm 2016 của Thủ tướng Chính phủ)
13/09/2018
303
560/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của bà hộ Trần Thị Tâm ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
13/09/2018
304
561/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Phạm Minh Dũng ngụ số 11/Y1 Cù Chính Lan, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
13/09/2018
305
988/UBND-NC
V/v khiếu nại của ông Đào Văn Bé
13/09/2018
306
989/UBND-NC
V/v thông tin kết quả giải quyết khiếu nại
13/09/2018
307
2238/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Mạc Đĩnh Chi, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/09/2018
308
2239/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang
13/09/2018
309
2240/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trung tâm Giáo dục Thường xuyên An Giang (giai đoạn 1)
13/09/2018
310
2242/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Phòng khám đa khoa khu vực thị trấn Tịnh Biên
13/09/2018
311
2244/QĐ-UBND
Về việc giải quyết tranh chấp đất đai của bà Hà Thị Rớt.
13/09/2018
312
2245/QĐ-UBND
Về việc đình chỉ giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Thanh Du
13/09/2018
313
2246/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng mở rộng Cụm Công nghiệp - Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, xã Tân Trung, huyện Phú Tân.
13/09/2018
314
2228/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng - Bộ Tài nguyên và Môi trường
12/09/2018
315
2229/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND thành phố Long Xuyên
12/09/2018
316
2230/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
12/09/2018
317
2231/QĐ-UBND
Về việc cử nữ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý (bổ sung)
12/09/2018
318
2232/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xử lý triệt để ô nhiễm môi trường bãi rác Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh
,
An Giang
12/09/2018
319
2234/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Thép Miền Tây
12/09/2018
320
557/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Mẫu giáo Long Giang điểm phụ (điểm chính Tiểu học B Long Giang) xã Long Giang, huyện Chợ Mới
12/09/2018
321
2233/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Phạm Cự Lượng, phường Mỹ Quý thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
12/09/2018
322
2235/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty Cổ phần Dịch vụ và Thương mại Đông Á
12/09/2018
323
2236/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch duy tu, sửa chữa công trình giao thông nguồn vốn sự nghiệp giao thông năm 2018
12/09/2018
324
553/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Nâng cấp, mở rộng Trường Trung cấp nghề Châu Đốc, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
11/09/2018
325
554/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình đường Trần Khánh Dư nối dài, phường Mỹ Xuyên, thành phố Long Xuyên
11/09/2018
326
555/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, huyện Châu Phú
11/09/2018
327
556/BC-UBND
Về việc rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2018
11/09/2018
328
2198/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một phần Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 phía Bắc đường tránh quốc lộ 91 và Quy hoạch chi tiết 1/500 Khu đô thị mới thành phố Lễ hội, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
11/09/2018
329
2199/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 2514/QĐ-UBND ngày 06/11/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 22 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện An Phú
11/09/2018
330
2200/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh phương án sắp xếp lại, xử lý nhà, đất tại Quyết định số 1870/QĐ-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh đối với 10 cơ sở nhà, đất trên địa bàn huyện Châu Phú
11/09/2018
331
2201/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh phương án chuyển nhượng vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Điện nước An Giang
11/09/2018
332
2202/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
11/09/2018
333
2203/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển dự án Xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên
11/09/2018
334
2204/CT-UBND
V/v tăng cường công tác chăm sóc và bảo vệ trẻ em
11/09/2018
335
2205/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, sửa chữa mặt đường tỉnh 955B đoạn từ Km0+00- Km5+00, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
11/09/2018
336
2207/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành (điều chỉnh, bổ sung) Dự án: Cầu Cồn Tiên
11/09/2018
337
2208/QĐ-UBND
Về việc thanh lý trụ sở Trạm Y tế xã Tân An, thị xã Tân Châu
11/09/2018
338
2209/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Chiến lược phát triển 10 năm giai đoạn 2016-2025 của Công ty TNHH MTV Xổ số kiến thiết An Giang
11/09/2018
339
2212/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NHIÊN LIỆU ĐỒNG THÁP.
11/09/2018
340
2213/QĐ-UBND
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 279.
11/09/2018
341
2214/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT VÀ XUẤT NHẬP KHẨU NÔNG SẢN FAM.
11/09/2018
342
2210/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH Một thành viên Khai thác thủy lợi An Giang thuê đất
11/09/2018
343
2215/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư xây dựng Cơ sở hạ tầng Khu Tây sông Hậu, thành phố Long Xuyên.
11/09/2018
344
2220/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường ĐT.954 đoạn Km22+815 – Km22+905; Km23+150 – Km23+250, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
11/09/2018
345
2221/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố lề, mở rộng mặt đường tỉnh 953 đoạn Km13+060 – Km14+580, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
11/09/2018
346
2222/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa, mở rộng mặt cống Mương Tri đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
11/09/2018
347
2223/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 948 đoạn từ Km00+00 đến cầu Bưng Tiền, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
11/09/2018
348
2224/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn từ Km7+000 đến cầu Rạch Chanh - Km10+350, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
11/09/2018
349
2225/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố, mở rộng đường vào cầu Mương Trâu (km9+920) và Ông Cò (km14+040) Đường tỉnh 943 (trái tuyến), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
11/09/2018
350
2226/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức thi tuyển ý tưởng Quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 khu đô thị phía Tây thuộc đồ án Quy hoạch chung thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/09/2018
351
2227/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Sửa chữa trụ sở làm việc của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông tỉnh An Giang, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/09/2018
352
2216/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án nâng cấp Tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A), phân đoạn phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
11/09/2018
353
2217/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh giá đất bồi thường dự án tạo quỹ đất xây dựng Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức thắng.
11/09/2018
354
2218/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Tri Tôn.
11/09/2018
355
2219/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Tịnh Biên.
11/09/2018
356
964/UBND-TH
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 140/2017/NĐ-CP ngày 05/12/2017 của Chính phủ
10/09/2018
357
965/UBND-TH
V/v chỉ định thầu tư vấn xây dựng Đề án thành lập thị trấn Vĩnh Bình, huy ện Châu Thành
10/09/2018
358
966/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị định số 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính phủ
10/09/2018
359
2189/QĐ-UBND
Về phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân năm 2018
10/09/2018
360
2191/QĐ-UBND
Về việc cử viên chức có tên trong quy hoạch cán bộ dài hạn của Đề án 01-ĐA/TU đi học tiến sỹ ở nước ngoài
10/09/2018
361
2192/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trường tiểu học A Phú Bình (đi ểm chính) , xã Phú Bình, huy ện Phú Tân, t ỉnh An Giang
10/09/2018
362
2193/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Đội Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy và Cứu nạn cứu hộ khu vực Tân Châu Phường Long Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
10/09/2018
363
2195/CT-UBND
Về việc thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm công tác giáo dục và đào tạo năm học 2018 - 2019
10/09/2018
364
2196/QĐ-UBND
Về việc thành lập Đoàn Kiểm tra công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia năm học 2018 - 2019
10/09/2018
365
2197/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án quy hoạch xây dựng mạng lưới điểm, tuyến du lịch sinh thái và nông thôn mới cù lao Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/09/2018
366
2169/QĐ-UBND
Miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với ông Phạm Ngọc Dũng, Thanh tra viên - Thanh tra Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
07/09/2018
367
2170/QĐ-UBND
Miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên đối với bà Nguyễn Thị Hồng Vân, nguyên Chánh Thanh tra huyện Châu Thành
07/09/2018
368
2171/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động năm 2019 của Liên hiệp các Hội Khoa học và Kỹ thuật tỉnh An Giang
07/09/2018
369
2172/QĐ-UBND
Chấp thuận Giáo xứ Núi Tượng được thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc.
07/09/2018
370
2173/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua hóa chất, vật tư y tế năm 2018 cho các cơ s ở y tế trong t ỉnh theo hình th ức mua sắm t ập trung
07/09/2018
371
2174/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện chính sách bảo vệ và phát triển đất trồng lúa theo Nghị định số 42/2012/NĐ-CP
07/09/2018
372
2176/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp, cải tạo hệ thống xử lý chất thải y tế cho các cơ sở y tế trên địa bàn tỉnh An Giang
07/09/2018
373
2177/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục 02 điểm sạt lở tuyến đường tỉnh 946 khu vực xã Long Kiến, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
07/09/2018
374
2178/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Cụm dân cư ấp Mỹ Khánh 2
,
Hạng mục: Hệ thống giao thông – Hệ thống thoát nước Xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
07/09/2018
375
2179/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Khắc phục sạt lở tuyến đường giao thông dọc theo rạch Ông Chưởng, thuộc ấp Kiến Thuận 1, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
07/09/2018
376
2180/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Sửa chữa cầu Tân Thành đường tỉnh 947 Huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/09/2018
377
2181/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu Cái Đầm - ĐT.954, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
07/09/2018
378
2182/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Duy tu sửa chữa cục bộ mặt đường tỉnh 954 đoạn Km14+050 đến Km14+240, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
07/09/2018
379
2183/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè ĐT.941, huy ện Châu Thành và huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
07/09/2018
380
2184/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Tòa Giám mục Long Xuyên
07/09/2018
381
2185/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Sửa chữa mặt cầu Kênh Đào Đường tỉnh 941, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
07/09/2018
382
2186/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
07/09/2018
383
2187/QĐ-UBND
Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật tỉnh
07/09/2018
384
2188/QĐ-UBND
Công nhận báo cáo viên pháp luật tỉnh
07/09/2018
385
547/BC-UBND
Tình hình kinh tế - xã hội tháng 8 và phương hướng, nhiệm vụ trọng tâm tháng 9 năm 2018
06/09/2018
386
548/KH-UBND
Triển khai Nghị định số 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC
06/09/2018
387
957/UBND-KTTH
V/v đẩy mạnh thực hiện các giải pháp điều hành nhiệm vụ tài chính – NSĐP những tháng cuối năm 2018
06/09/2018
388
2151/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng
06/09/2018
389
2152/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Cảnh (giai đoạn 2), thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
06/09/2018
390
2153/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình : Thành ph ần 5 thu ộc dự án “ Chương tr ình đào t ạo nghề 2008”, phường Bình Khánh, thành ph ố Long Xuy ên , t ỉnh An Giang
06/09/2018
391
2154/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng, thành phố Long Xuyên
06/09/2018
392
2155/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình: Nâng cấp, cải tại Nghĩa trang liệt sĩ tỉnh An Giang
06/09/2018
393
2156/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 6) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Long An, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/09/2018
394
2157/QĐ-UBND
Về việc phê duy ệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hỗ trợ phổ cập giáo dục mầm non 5 tuổi, xóa mù chữ và chống tái m ù chữ; Hỗ trợ hoạt động giáo dục tiểu học- xóa mù chữ; Hỗ trợ hoạt động phổ cập giáo dục trung học c ơ sở; Mua s ắm đồ dùng, đồ chơi, thiết bị dạy học tối thiểu dùng cho giáo dục mầm non
06/09/2018
395
2158/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Long Hưng (điểm chính mới), thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/09/2018
396
2159/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá trị khởi điểm khu đất Trung tâm Văn hóa thành phố Long Xuyên để đấu thầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án có thu tiền sử dụng đất
06/09/2018
397
2160/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến ống phân phối D114 và D90 Ấp Tân Lập - Ấp Tân Thuận, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
06/09/2018
398
2161/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Tuyến ống phân phối D90 và D60 Ấp Tân Thuận, Xã Tà Đảnh, Huyện Tri Tôn, Tỉnh An Giang
06/09/2018
399
2164/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin lở mồm long móng type O và A
,
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
06/09/2018
400
4543/VPUBND-KTN
V/v triển khai kế hoạch liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm nông nghiệp giữa HTX, LH HTX NN với các doanh nghiệp đến năm 2020
06/09/2018
401
4545/VPUBND-KTN
V/v triển khai Kế hoạch phát triển HTX ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất và tiêu thụ nông sản đến 2020
06/09/2018
402
4546/VPUBND-KTN
V/v triển khai Chỉ thị về tăng cường thực hiện các giải pháp cấp bách đảm bảo trật tự, an toàn trong hoạt động vận tải đường bộ
06/09/2018
403
4548/VPUBND-KTN
V/v đảm bảo an toàn chống lũ cho hệ thống đê diều
06/09/2018
404
4553/VPUBND-KTN
V/v tổ chức thực hiện việc đánh giá, phân lo ại các làng nghề theo mức độ ô nhiễm môi
,
trường và công tác quản lý các khu bảo tồn đa dạng sinh học trên địa bàn tỉnh
06/09/2018
405
2162/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/09/2018
406
2163/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Sở Nội vụ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
06/09/2018
407
2165/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
06/09/2018
408
2166/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Bệnh viện Đa k hoa Khu vực tỉnh. Hạng mục: Xây dựng bổ sung hàng rào bảo vệ và ốp mới gạch men tường khối chính
06/09/2018
409
2167/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành, danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực Quản lý công sản thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Tài chính tỉnh An Giang
06/09/2018
410
2139/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 2713/QĐ-UBND ngày 04/10/2016 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu thử nghiệm trục liên thông kết nối một số phần mềm tỉnh An Giang”
05/09/2018
411
2140/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung một số nội dung của Quyết định số 421/QĐ-UBND ngày 09/02/2017 của UBND tỉnh về việc phê duyệt đề tài “Nghiên cứu đánh giá tác dụng và hiện đại hóa bài thuốc của lương y Trần Quang Trung từ nguồn dược liệu tỉnh An Giang”
05/09/2018
412
2141/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Một thành viên Xăng dầu Hiếu Thảo Châu Đốc chuyển mục đích sử dụng đất
05/09/2018
413
2142/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề cương nhiệm vụ và tổng dự toán Đề án nâng cấp cửa khẩu chính Khánh Bình lên cửa khẩu Quốc tế đường bộ và đường thủy
05/09/2018
414
2143/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Óc Eo và Tuyến ống liên xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
05/09/2018
415
2144/QĐ-UBND
Kinh phí hỗ trợ xây dựng “Nhà đại đoàn kết dân tộc Việt Nam” trên quần đảo Trương Sa và Lễ tuyên dương học sinh, sinh viên dân tộc thiểu số xuất sắc, tiêu biểu năm 2018
05/09/2018
416
2148/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Lao động -Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang
05/09/2018
417
2150/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư: CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU
05/09/2018
418
2145/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường dự án Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
05/09/2018
419
2146/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/22kV Phú Châu, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang.
05/09/2018
420
2147/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2017 - 2020), phân đoạn xã Phú Hội, huyện An Phú.
05/09/2018
421
2149/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI ĐẦU TƯ DẦU KHÍ NAM SÔNG HẬU.
05/09/2018
422
949/VPUBND-KGVX
V/v kinh phí quản lý Quỹ “Vì người nghèo”
04/09/2018
423
2133/QĐ-UBND
Về việc chuyển ngạch và xếp lương viên chức
04/09/2018
424
2134/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
04/09/2018
425
2135/QĐ-UBND
Phê duyệt Quy hoạch hạ tầng kỹ thuật viễn thông thụ động của Viettel An Giang đến năm 2020
04/09/2018
426
2137/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu vực xung quanh đường số 29 Khu cửa khẩu Khánh Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
04/09/2018
427
2138/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Kế hoạch Dạy học tiếng Anh theo Đề án ngoại ngữ Quốc gia 2020 trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
04/09/2018
428
545/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cơ sở làm việc Công an tỉnh An Giang tại phường Mỹ Hòa, phường Mỹ Phước và phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
31/08/2018
429
2126/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty TNHH Xăng dầu Diễm Hương chuyển mục đích sử dụng đất
31/08/2018
430
2127/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 4, 5, 6 và quý II năm 2018
31/08/2018
431
546/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp hệ thống thủy lợi phục vụ nuôi trồng thủy sản khu vực Tây đường tránh Thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
31/08/2018
432
947/UBND-KTN
V/v Triển khai ứng phó với lũ năm 2018.
31/08/2018
433
2129/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua vắc xin cúm gia cầm H5N1 chủng Re-6
,
của Chi cục Chăn nuôi và Thú y An Giang
31/08/2018
434
2130/QĐ-UBND
Về việc công nhận Quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên Hội đồng quản lý Quỹ “Khuyến học Khuyến tài” thị trấn Núi Sập
31/08/2018
435
2107/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh An Giang
30/08/2018
436
2108/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường trung học cơ sở Thoại Giang
30/08/2018
437
2109/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Giáo dục thường xuyên An Giang (giai đoạn 1)
30/08/2018
438
2112/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê khu đất bãi bồi tại ấp Tấn Long, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới
30/08/2018
439
2113/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty TNHH MTV SD khai thác nguồn nước dưới đất công trình Trang trại bò SD
30/08/2018
440
2114/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần XNK thủy sản An Mỹ
30/08/2018
441
2116/QĐ-UBND
Về việc đấu giá quyền sử dụng đất khu đất Thị Đội, tại ấp Vĩnh Phúc, thị trấn Cái D ầu, huyện Châu Phú
30/08/2018
442
2117/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Cải tạo mặt cắt ngang kênh 7 Bích, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
30/08/2018
443
2119/QĐ-UBND
Về việc quyết định chủ trương đầu tư dự án Khắc phục 02 điểm sạt lở Đường tỉnh 946 (Km25+000 và Km27+000) thuộc xã Long Điền B huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/08/2018
444
2120/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN GẠO HẠNH PHÚC.
30/08/2018
445
2121/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
30/08/2018
446
2122/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo các Chương trình mục tiêu quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
30/08/2018
447
2123/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương thực hiện, cơ chế tài chính, kế hoạch vay và trả nợ vay của Dự án “Tăng cường Quản lý đất đai và cơ sở dữ liệu đất đai tỉnh An Giang”
30/08/2018
448
2124/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
30/08/2018
449
2125/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung công trình, dự án vào Kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của các huyện, thị xã, thành phố
30/08/2018
450
2118/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư nâng cấp Đường tỉnh 942 (đoạn cầu Ông Chưởng – phà Thuận Giang), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
30/08/2018
451
932/UBND-TH
V/v tổ chức lại Trung tâm Phát triển quỹ đất cấp huyệ
29/08/2018
452
2089/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục các thủ tục hành chính thực hiện tiếp nhận và không thực hiện tiếp nhận tại bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh An Giang
29/08/2018
453
2092/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm ông Quách Bảo Châu, giữ chức vụ Trưởng phòng Công chứng số 2 trực thuộc Sở Tư pháp
29/08/2018
454
2093/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
29/08/2018
455
2095/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Bệnh viện Sản – Nhi An Giang
,
Hạng mục: Cải tạo phòng CT Scanner phường Mỹ Bình, TP. Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/08/2018
456
2097/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Nhà tạm giữ hành chính 03 cấp (giai đoạn 2)
29/08/2018
457
2098/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình: Trụ sở Ban Dân tộc tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
29/08/2018
458
2099/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Cải tạo và mở rộng Trụ sở Ủy ban nhân dân xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
29/08/2018
459
2100/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Chỉ đạo chuyển đổi mô hình quản lý chợ cấp tỉnh
29/08/2018
460
2101/QĐ-UBND
V/v thay đổi thành viên Ban An toàn giao thông tỉnh
29/08/2018
461
2102/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Khoa Y - Đại học Quốc gia Thành phố Hồ Chí Minh hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
462
2103/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Trà Vinh hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
463
2104/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Y Phạm Ngọc Thạch hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
464
2105/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng hệ liên thông tỉnh An Giang năm 2018 theo chỉ tiêu của Trường Đại học Y Dược Cần Thơ
29/08/2018
465
2106/QĐ-UBND
Phê duyệt danh sách đề cử hợp đồng đào tạo theo địa chỉ sử dụng với Trường Đại học Y Dược Cần Thơ hệ chính quy tỉnh An Giang năm 2018
29/08/2018
466
929/UBND-TH
V/v rà soát, chuẩn bị nội dung kỳ họp lần 8 của HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
28/08/2018
467
2080/QĐ-UBND
Về việc áp dụng tình trạng khẩn cấp đầu tư công trình xử lý sạt lở đá đường lên Núi Cấm thuộc xã An Hảo, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
28/08/2018
468
2081/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
28/08/2018
469
2082/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Thực phẩm Hưng Phúc Thịnh chuyển đổi hình thức sử dụng đất từ thuê đất trả tiền thuê đất hàng năm sang thuê đất trả tiền một lần cho cả thời gian thuê
28/08/2018
470
2083/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần dược phẩm Agimexpharm thuê đất
28/08/2018
471
2084/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN DU LỊCH AN GIANG
28/08/2018
472
2085/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh quy mô và bổ sung loại hình của Quy hoạch chi tiết khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
28/08/2018
473
2087/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ trực tiếp cho người dân thuộc hộ nghèo ở vùng khó khăn năm 2018
28/08/2018
474
2064/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức Hội thi Thể dục dưỡng sinh tỉnh An Giang năm 2018
27/08/2018
475
2067/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Xử lý sạt lở bờ Bắc kênh Km5, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
27/08/2018
476
3068/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
27/08/2018
477
3069/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Gia cố sạt lở kênh Km 5
,
Địa điểm: Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/08/2018
478
2070/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật Công trình: Gia cố sạt lở kênh 26/3
,
Địa điểm: Huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
27/08/2018
479
2071/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Nâng cấp, cải tạo tuyến kênh Vĩnh Tế thuộc Hệ thống thủy lợi vùng Tứ giác Long Xuyên thích ứng với biến đổi khí hậu
27/08/2018
480
2074/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Bệnh viện Tim mạch
27/08/2018
481
2075/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tổ chức xét tuyển đặc cách viên chức làm việc tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Ủy ban nhân dân thành phố Châu Đốc năm 2018
27/08/2018
482
2076/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả kỳ thi nâng ngạch công chức lên ngạch chuyên viên hoặc tương đương tỉnh An Giang năm 2018
27/08/2018
483
2077/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn trực thuộc Sở Y tế
27/08/2018
484
2078/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018
27/08/2018
485
922/UBND-NC
V/v thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ xây dựng xã, phường, thị trấn đạt chuẩn tiếp cận pháp luật
27/08/2018
486
2065/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Khoa học và Công nghệ
27/08/2018
487
536/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 548/TB -UBND ngày 29 tháng 9 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia , huyện Tri Tô
24/08/2018
488
537/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 400/TB -UBND ngày 06 tháng 07 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ), xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
24/08/2018
489
538/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 386/TB-UBND ngày 29/6/2017 của UBND tỉnh về thu hồi đất để thực hiện dự án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê, tại thị trấn Óc Eo , huyện Thoại Sơn
24/08/2018
490
912/UBND-KTTH
V/v thực hiện kết luận kiểm tra về công tác đấu thầu tại tỉnh An Giang của Bộ Kế hoạch và Đầu tư
24/08/2018
491
2051/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh danh mục chi tiết và kế hoạch vốn ngân sách trung ương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2018 (đợt 2) trên địa bàn huyện Chợ Mới
24/08/2018
492
2055/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, tinh gọn bộ máy Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh An Giang
24/08/2018
493
2056/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sắp xếp, kiện toàn tổ chức bộ máy Sở Công thương
24/08/2018
494
918/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
495
919/UBND-TH
Chấp thuận cho Ủy ban nhân dân huyện Châu Phú phối hợp với Học viện Hành chính Quốc gia phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh
24/08/2018
496
2052/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực công tác dân tộc thuộc thẩm quyền giải quyết của Ban Dân tộc tỉnh An Giang
24/08/2018
497
2053/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đạo tạo tỉnh An Giang
24/08/2018
498
2054/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính lĩnh vực Thi đua khen thưởng thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nội vụ tỉnh An Giang
24/08/2018
499
2057/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm khu đất trống khóm 1, đường Thủ Khoa Nghĩa, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
24/08/2018
500
2058/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt lại giá khởi điểm khu đất tiếp giáp khu dân cư và chợ Tịnh Biên, thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên
24/08/2018
501
2059/QĐ-UBND
Về việc đấu giá cho thuê 02 khu đất bãi bồi tại ấp Mỹ Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú
24/08/2018
502
2060/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường cộ Bùng Binh, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
24/08/2018
503
2063/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề án Đo lường sự hài lòng của người dân, tổ chức đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
24/08/2018
504
2061/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
24/08/2018
505
2062/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
24/08/2018
506
533/KH-UBND
Tiếp tục đẩy mạnh triển khai công tác phụ nữ trong tình hình mới trên địa bàn tỉnh An Giang
23/08/2018
507
906/UBND-KGVX
V/v bàn giao, tiếp nhận công tác quản lý nhà nước về xây dựng, thực hiện hương ước, quy ước
23/08/2018
508
911/UBND-KTTH
V/v chi phí thiết kế công trình có quy mô nhỏ và tỷ lệ phân chia chi phí quản lý dự án giữa chủ đầu tư và ban quản lý dự án
23/08/2018
509
2044/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ dự án xây dựng Trường Trung học Cơ sở Long Kiến, huyện Chợ Mới.
23/08/2018
510
2045/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Phú Hòa), thị trấn Phú Hòa, huyện Thoại Sơn.
23/08/2018
511
2046/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
23/08/2018
512
2047/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Hệ thống lưu trữ và truyền tải hình ảnh tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
23/08/2018
513
2048/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Trùng tu s ửa chữa di tích lịch sử cách mạng ch ùa Bà Lê
23/08/2018
514
2050/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Kiến Thành (điểm chính mới), huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
23/08/2018
515
531/KH-UBND
Hưởng ứng Ngày Pháp luật nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2018 của tỉnh An Giang
22/08/2018
516
904/UBND-NC
V/v tổ chức th ực hiện Ngày Pháp luật năm 2018
22/08/2018
517
2038/QĐ-UBND
Về việc cử nữ công chức giữ chức vụ lãnh đạo, quản lý cấp sở tham gia khóa bồi dưỡng nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý
22/08/2018
518
2039/QĐ-UBND
Về việc kiện toàn Ban Vì s ự tiến bộ của phụ nữ huyện Phú Tân
22/08/2018
519
2040/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Phú Bình
22/08/2018
520
2041/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Đường sau sông Tiền nối bờ Bắc Kênh Km5 (Đoạn từ ngã tư Kênh Km2 đến bờ Bắc Kênh Km5), phường Long Sơn, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
22/08/2018
521
2043/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng thẩm định, xét duyệt phương án hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang
22/08/2018
522
529/TB-UBND
Danh sách các doanh nghiệp, hộ kinh doanh thực hiện đăng ký giá, kê khai giá sữa và thực phẩm chức năng dành cho trẻ em dưới 06 tuổi trên địa bàn tỉnh An Giang
21/08/2018
523
893/UBND-KTTH
V/v chấn chỉnh công tác báo cáo giám sát và đánh giá đầu tư trên địa bàn tỉnh An Giang
21/08/2018
524
899/UBND-KGVX
V/v ổn định tổ chức, bộ máy làm công tác DS-KHHGĐ ở cơ sở
21/08/2018
525
2030/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định phê duyệt dự án “Phát triển đàn bò theo hướng công nghệ cao”
21/08/2018
526
2031/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ tiền lãi để chấm dứt khiếu nại của ông Bùi Văn Hưng, ngụ xã Tân Trung, huyện Phú Tân
21/08/2018
527
2032/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản lý Quỹ Bảo vệ môi trường tỉnh An Giang
21/08/2018
528
2034/QĐ-UBND
Phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh Hạng mục: Xây dựng bổ sung hàng rào bảo vệ và ốp mới gạch men tường khối chính
21/08/2018
529
2035/QĐ-UBND
Về việc thành lập tổ chức tôn giáo trực thuộc
21/08/2018
530
2036/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hạt Kiểm lâm liên huyện trực thuộc Chi Cục Kiểm lâm An Giang trên cơ sở tổ chức lại Hạt Kiểm lâm huyện Tri Tôn và Hạt Kiểm lâm huyện Tịnh Biên
21/08/2018
531
2037/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo Trạm y tế xã Mỹ Phú Đông
21/08/2018
532
2023/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng đường Nguyễn Văn Linh nối dài, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
20/08/2018
533
2024/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Trường Chính trị Tôn Đức Thắng, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
20/08/2018
534
2025/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án đầu tư xây dựng Khu dân cư Tây Đại học An Giang mở rộng.
20/08/2018
535
2026/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp, mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 957, huyện An Phú; hạng mục: Cầu Phú Hội.
20/08/2018
536
2028/QĐ-UBND
Về việc ban hành Hướng dẫn Căn cứ/tiêu chuẩn xác định, đánh giá mức độ đạt tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020
20/08/2018
537
2029/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật: Cải tạo và nâng cấp Trụ sở Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/08/2018
538
518/KH-UBND
Tuyển dụng công chức tỉnh An Giang năm 2018
17/08/2018
539
521/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Xẻo Tre xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
17/08/2018
540
522/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Tấn Mỹ điểm chính mới (Tấn Bình) xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới
17/08/2018
541
880/UBND-KTN
V/v đảm bảo trật tự ATGT trong dịp Lễ 2/9 và khai giảng năm học mới 2018 - 2019 trên đ ịa bàn tỉnh
17/08/2018
542
883/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 83/NQ-CP ngày 26/6/2018 của Chính Phủ
17/08/2018
543
2002/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua hóa chất, vật tư y tế bổ sung năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh theo hình thức mua sắm trực tiếp
17/08/2018
544
2003/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường kênh T5, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
17/08/2018
545
2004/QĐ-UBND
Về việc miễn nhiệm ngạch Thanh tra viên
17/08/2018
546
2005/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018 của Sở Công Thương
17/08/2018
547
2006/QĐ-UBND
Về việc công nhận Giám đốc Trung tâm Đào tạo lái xe Long Xuyên
17/08/2018
548
2007/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
17/08/2018
549
2009/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính được ban hành mới, thủ tục hành chính được thay thế, thủ tục hành chính bị bãi bỏ trong lĩnh vực bồi thường nhà nước thuộc phạm vi chức năng quản lý của Sở Tư pháp
17/08/2018
550
2010/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất cụ thể để tính thu tiền thuê đất tại Khu Thương mại - Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình
17/08/2018
551
2011/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Nguyễn Toàn Trung
17/08/2018
552
2013/QĐ-UBND
Về việc giao đất, chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Đầu tư Thương mại và Dịch vụ Nam Kinh AG
17/08/2018
553
2014/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN TRỊNH VĂN PHÚ
17/08/2018
554
2015/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Di dời đường dây điện tuyến Châu Phong - Long An, thị xã Tân Châu (GĐ I và GĐ II)
17/08/2018
555
2019/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 72/QĐ-UBND ngày 15 tháng 01 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc chấp thuận chủ trương đầu tư dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
17/08/2018
556
2020/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Cầu Vĩnh Lộc, huyện An Phú, tỉnh An Giang
17/08/2018
557
2021/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty Cổ phần Đầu tư xây dựng công nghệ Trí Minh chuyển mục đích sử dụng đất
17/08/2018
558
2022/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH BOT đầu tư khai thác chợ Tâm Nghĩa
17/08/2018
559
515/KH-TBTT
Chuyển đổi và áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chu ẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2015 vào hoạt động của các Sở, ban ngành, Ủy ban nhân dân các huy ện, thị xã, thành ph ố, Ủy ban nhân xã, phường, thị trấn và các cơ quan hành chính nhà nước thuộc Sở, ngành tỉnh An Giang
16/08/2018
560
1980/QĐ-UBND
Phê duyệt Danh mục nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉ nh năm 2018- 2019
16/08/2018
561
1982/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích kinh doanh, cho thuê của Trung tâm Y tế thành phố Long Xuyên
16/08/2018
562
1983/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê của Trung tâm Y tế huyện Thoại Sơn
16/08/2018
563
1984/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán kinh phí mua thẻ BHYT cho các đối tượng bảo trợ xã hội, người cao tuổi và người khuyết tật năm 2016
16/08/2018
564
1985/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Trường Đại học An Giang – Hạng mục Sân Tennis và công trình phụ trợ
16/08/2018
565
1986/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường Tiểu học “A” Vĩnh Gia (Điểm chính). Hạng mục: Khối hiệu bộ + Cải tạo 04 phòng chức năng + Nhà bảo vệ + Nhà xe giáo viên + Nhà xe học sinh + Hạ tầng kỹ thuật, xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
16/08/2018
566
1987/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trung tâm dạy nghề huyện Châu Thành, thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
16/08/2018
567
1988/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành công trình: Trường trung học phổ thông bán công Khai Trí. Hạng mục: San lấp một phần mặt bằng, Trung tâm thí nghiệm thực hành, thị trấn Mỹ Luông, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/08/2018
568
1989/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Vĩnh Mỹ, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
16/08/2018
569
1990/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Hoa Phượng, thành phố Long Xuyên
16/08/2018
570
1991/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học 'A' Tà Đảnh (điểm chính mới), huyện Tri Tôn
16/08/2018
571
1992/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trường phổ thông Vĩnh Nhuận
16/08/2018
572
1993/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Khánh Bình
16/08/2018
573
1994/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV TRUNG THẮNG THOẠI SƠN.
16/08/2018
574
1995/QĐ-UBND
Về việc ban hành Quy chế hoạt động của Ban Biên tập Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang trong quản lý, cung cấp thông tin và d ịch vụ công trực tuyến trên Cổng thông tin điện tử tỉnh An Giang
16/08/2018
575
1996/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Long Điền B, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
16/08/2018
576
1997/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Hoàng Yến, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
16/08/2018
577
1998/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Vĩnh Nguơn, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
16/08/2018
578
1981/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình Hồ bơi 25m huyện Tịnh Biên, thị trấn Nhà Bàng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7470278
16/08/2018
579
1999/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Tín dụng ngành Giao thông Vận tải
,
để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2
16/08/2018
580
511/KH-UBND
Thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 18/6/2018 của Chính phủ về công tác phòng, chống thiên tai trên địa bàn tỉnh An Giang
15/08/2018
581
512/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điêm, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
15/08/2018
582
513/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Kiến An, huyện Chợ Mới
15/08/2018
583
1970/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án xây dựng công trình cầu Cái Đầm - Đường tỉnh 954, huyện Phú Tân.
15/08/2018
584
1972/QĐ-UBND
V/v phê duyệt dự toán chi phí tổ chức thực hiện bồi thường bổ sung dự án cầu Châu Đốc, bờ xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
15/08/2018
585
1973/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ và tái định cư dự án nâng cấp tuyến đường liên tỉnh nối từ huyện Châu Phú, tỉnh An Giang qua khu vực tứ giác Long Xuyên nối với huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang (ĐT 945) tại huyện Châu Phú.
15/08/2018
586
1975/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước công trình Xí nghiệp khai thác và chế biến đá Cô Tô của Công ty TNHH MTV 622
15/08/2018
587
1976/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 9) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
15/08/2018
588
1977/QĐ-UBND
Về việc bán đấu giá quyền sử dụng đất ở Tuyến dân cư Đông Trà Sư xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên
15/08/2018
589
1978/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công từ Ban Tôn giáo và Ban Thi đua khen thưởng sang Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình giao thông
15/08/2018
590
1979/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa mặt cầu Kênh Đào Đường tỉnh 941, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
15/08/2018
591
1974/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung giá đất bồi thường dự án Đường dây 2 mạch vượt rạch Ông Chưởng, huyện Chợ Mới.
15/08/2018
592
1953/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Trường Đại học Tôn Đức Thắng thuê đất
14/08/2018
593
1954/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự án Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/08/2018
594
1955/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã nông nghiệp Vĩnh Thạnh, xã Vĩnh Thạnh Trung , huyện Châu Phú thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
595
1956/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã Phú Thuận, xã Mỹ Phú, huyện Châu Phú thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
596
1957/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Tiểu dự án Đầu tư cơ sở hạ tầng cho Hợp tác xã An Bình, huyện Thoại Sơn thuộc dự án Chuyển đổi nông nghiệp bền vững (VnSAT) tỉnh An Giang
14/08/2018
597
1959/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Dự án Trạm cấp nước Nam Kênh Làng, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
14/08/2018
598
1960/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế - kỹ thuật xây dựng công trình: Trụ sở Thanh tra tỉnh An Giang. Hạng mục: Cải tạo khối nhà chính, hệ thống điện
14/08/2018
599
1961/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng Trụ sở Sở Lao động – Thương binh và Xã hội tỉnh An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/08/2018
600
1963/QĐ-UBND
Phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Chi cục Quản lý thị trường An Giang. Hạng mục: Sửa chữa Trụ sở Chi cục, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/08/2018
601
1964/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh (lần 3) dự án đầu tư xây dựng công trình Trụ sở Sở Nội vụ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
14/08/2018
602
1965/QĐ-UBND
Phê duyệt Chương trình phát triển tài sản trí tuệ trên địa bàn tỉnh An Giang từ nay đến năm 2020
14/08/2018
603
1966/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh An Giang
14/08/2018
604
1967/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Khu điều trị nội trú can thiệp tim mạch và đột quỵ thuộc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh
14/08/2018
605
1968/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV HUỲNH TRUNG DŨNG.
14/08/2018
606
1969/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung danh sách, hình thức hỗ trợ và điều chuyển nguồn vốn hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở theo Quyết định số 33/2015/QĐ-TTg triển khai Đợt 1/2018 trên địa bàn tỉnh An Giang
14/08/2018
607
1943/QĐ-UBND
Phê duyệt Đề cương và dự toán kinh phí lập Đề án mỗi xã một sản phẩm tỉnh An Giang giai đoạn 2018 - 2020 (gọi tắt OCOP_AG)
13/08/2018
608
501/ĐA-UBND
Tinh giản biên chế của tỉnh An Giang giai đoạn 2015 - 2021
13/08/2018
609
502/TB-UBND
Về việc quy định treo cờ Tổ quốc, băng - rôn, khẩu hiệu tuyên truyền kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888-20/8/2018)
13/08/2018
610
1944/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Bến xe khách Châu Đốc
13/08/2018
611
1945/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Đề án rà soát, sắp xếp tinh gọn bộ máy của Đài Phát thanh - Truyền hình An Giang giai đoạn 2018 - 2020
13/08/2018
612
1946/QĐ-UBND
Ông Ngô Quang Trung, Chủ tịch Ủy ban nhân dân xã Phú Xuân, huyện Phú Tân được xét chuyển thành công chức công tác tại Phòng Văn hóa và
,
Thông tin huyện Phú Tân.
13/08/2018
613
1947/QĐ-UBND
Thống nhất tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với ông Ngô Văn Trung, viên chức thuộc Trung tâm Y tế huyện Phú Tân đến nhận công tác tại Phòng Y tế huyện Phú Tân.
13/08/2018
614
1950/QĐ-UBND
Cử bà Mã Ngọc Linh, sinh năm 1992, viên chức Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Quản lý giáo dục
13/08/2018
615
1951/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ s ở hạ tầng Hệ thống xử lý rác th ải Phú Tân Xã Phú Th ạnh, huyện Phú Tân , t ỉnh An Giang Mã số dự án: 7282106
13/08/2018
616
1952/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Công trình: Trạm thú y, trạm khuyến nông và trạm bảo vệ thực vật huyện Tri Tôn - Xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7547876
13/08/2018
617
853/UBND-KTTH
V/v chuyển sang hình thức trả tiền thuê đất một lần của Công ty Cổ phầnThực phẩm Hưng Phúc Thịnh
10/08/2018
618
1926/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Tuyến ống cấp nước tuyến đê Tây kênh 10 và Bắc kênh Quốc gia, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
619
1927/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: San lấp rạch Chánh Hưng kết hợp bố trí dân cư, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
620
1928/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
10/08/2018
621
1930/QĐ-UBND
Về việc xếp loại doanh nghiệp và người quản lý doanh nghiệp năm 2017
10/08/2018
622
1931/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện An Phú, tỉnh An Giang
10/08/2018
623
1932/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/08/2018
624
1933/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh kinh phí của Hội Liên hiệp Văn học nghệ thuật tỉnh cho Hội Nhà báo tỉnh năm 2018
10/08/2018
625
1934/QĐ-UBND
Về việc ban hành đơn giá xây dựng cơ sở dữ liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
10/08/2018
626
1935/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
627
1936/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học phổ thông An Phú, huyện An Phúđạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
10/08/2018
628
1937/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 137/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 49-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về công tác dân số trong tình hình mới"
10/08/2018
629
1938/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 139/NQ-CP của Chính phủ và Kế hoạch số 48-KH/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thực hiện Nghị quyết số 20-NQ/TW ngày 25/10/2017 của Hội nghị lần thứ sáu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII "Về tăng cường công tác bảo vệ, chăm sóc và nâng cao sức khỏe nhân dân trong tình hình mới"
10/08/2018
630
1929/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho UBND huyện An Phú
10/08/2018
631
1939/QĐ-UBND
V/v phê duyệt điều chỉnh, bổ sung phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Kè chống sạt lở bờ hữu sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Bình.
10/08/2018
632
490/KH-UBND
Về trợ giúp đào tạo cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh An Giang năm 2019
09/08/2018
633
841/UBND-KTTH
V/v th ực hiện công tác quản lý, điều hành giá những tháng cuối năm 2018
09/08/2018
634
843/UBND-KTTH
V/v bảo đảm an ninh, an toàn cho các doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài
09/08/2018
635
1881/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự toán chi phí quản lý dự án năm 2018 của Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng công trình giao thông tỉnh
09/08/2018
636
1882/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Anh Quân, sinh năm 1969, Kỹ sư xây dựng, công tác tại Trung tâm Tư vấn và Kiểm định xây dựng, Sở Xây dựng tỉnh An Giang làm Giám định viên tư pháp xây dựng.
09/08/2018
637
1883/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu mua sắm tài sản phục vụ công tác cho các cơ quan, tổ chức và đơn vị trên địa bàn huyện Phú Tân năm 2018
09/08/2018
638
1892/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
639
1893/QĐ-UBND
ề việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
640
1894/QĐ-UBND
Về việc quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Ủy ban nhân dân tỉnh làm đại diện chủ sở hữu
09/08/2018
641
1896/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Sửa chữa, mở rộng mặt cầu Phú Vĩnh đường tỉnh 953, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
09/08/2018
642
1897/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Công trình: Cải tạo mặt cắt ngang kênh 7 Bích, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
643
1899/QĐ-UBND
Về việc đấu giá khu đất Bến xe Bình Khánh (khu B),
,
phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
09/08/2018
644
1900/QĐ-UBND
CÔNG TY C Ổ PHẦN ĐẦU TƯ ASIA STAR AN GIANG.
09/08/2018
645
1901/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư danh mục dự án áp dụng cơ chế đặc thù theo Nghị định 161/2016/NĐ -CP thuộc Chương trình mục tiêu quốc gia trên địa bàn huyện Tri Tôn giai đoạn 2019 - 2020
09/08/2018
646
1902/QĐ-UBND
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/08/2018
647
1903/QĐ-UBND
Về việc xác định quỹ tiền lương thực hiện năm 2017 và quỹ tiền lương kế hoạch năm 2018 của Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ
09/08/2018
648
1904/QĐ-UBND
CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XĂNG DẦU AN GIANG.
09/08/2018
649
1905/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố sạt lở Kênh Km5, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
650
1906/QĐ-UBND
Về điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ Hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh), thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
09/08/2018
651
1907/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Gia cố sạt lở Kênh 26 tháng 3, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
09/08/2018
652
494/KH-UBND
Đào tạo theo chế độ cử tuyển năm 2018 của tỉnh An Giang
09/08/2018
653
846/UBND-KTTH
Về việc triển khai thực hiện Nghị quy ết số 60/2018/QH14 ngày 15/6/2018 của Quốc hội
09/08/2018
654
1908/QĐ-UBND
Phê duyệt danh mục các đề án khuyến công hỗ trợ từ nguồn kinh phí khuyến công địa phương năm 2018
09/08/2018
655
1909/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán năm 2018 cho Hội Người cao tuổi tỉnh
09/08/2018
656
1911/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Long An, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
657
1912/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học B Châu Phong, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018
09/08/2018
658
1913/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Long Phú, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
659
1914/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học A Long Thạnh, thị xã Tân Châu đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
660
1915/QĐ-UBND
Công nhận Trường Tiểu học Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
09/08/2018
661
1916/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Phân hiệu Trường trung học cơ sở Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
662
1917/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh báo cáo kinh tế-kỹ thuật đầu tư xây dựng Trường tiểu học C Đa Phước (điểm phụ), huyện An Phú
09/08/2018
663
1918/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án Trường trung học cơ sở Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
664
1919/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Trường tiểu học C Đa Phước (điểm chính), huyện An Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
665
1920/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường THCS Phan Chu Trinh, xã Tân Lợi, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
09/08/2018
666
1921/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phú Vĩnh, xã Phú Vĩnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
09/08/2018
667
1922/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
09/08/2018
668
1924/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí hỗ trợ tiền điện hộ nghèo, hộ chính sách xã hội quý I, II, III, IV năm 2018 cho các huyện, thị xã, thành phố
09/08/2018
669
1923/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Cựu giáo chức Trường Đại học An Giang
09/08/2018
670
1886/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Đa Phước, huyện An Phú, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
671
1887/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
672
1888/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
673
1889/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
674
1890/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã Bình Thành, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
675
1891/QĐ-UBND
Về việc công nhận xã An Bình, huyện Thoại Sơn, đạt chuẩn “Xã nông thôn mới” năm 2018
09/08/2018
676
483/KH-UBND
Thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
677
485/KH-UBND
Triển khai thực hiện Nghị quyết số 126/NQ-CP ngày 29/11/2017 của Chính phủ về Chương trình hành động thực hiện công tác phòng, chống tham nhũng đến năm 2020
08/08/2018
678
487/KH-UBND
Tổng kết 10 năm thi hành Luật phòng, chống bạo lực gia đình 2008 - 2018
08/08/2018
679
839/UBND-TH
V/v thực hiện Nghị quyết số 04/NQ-HĐND tỉnh khóa IX, nhiệm kỳ 2016-2021
08/08/2018
680
1858/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy hoạch điều chỉnh, bổ sung các cơ sở hoạt động karaoke, vũ trường nơi công cộng trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2020
08/08/2018
681
1859/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Hội đồng và thành viên Tổ Thư ký giúp việc Hội đồng Tư vấn đặt tên, đổi tên đường và công trình công cộng tỉnh An Giang
08/08/2018
682
1860/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư công trình Trạm Y tế phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
08/08/2018
683
1861/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn sự nghiệp thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018 Ban Dân tộc làm chủ đầu tư
08/08/2018
684
1862/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo, Tổ giúp việc thực hiện Đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp giai đoạn 2017-2025”
08/08/2018
685
1863/QĐ-UBND
Cho phép bà Trần Thái Như Phụng, Chuyên viên Phòng Kế hoạch, Tài chính, Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, được gia hạn thời gian đi học thạc sĩ chuyên ngành Kinh tế nông nghiệp tại Trường Đại học Cần Thơ, đến ngày 31/6/2019.
08/08/2018
686
1864/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ trợ cấp đối với cán bộ, công chức, viên chức được cử đi học sau đại học từ nguồn kinh phí không thuộc ngân sách nhà nước đã tốt nghiệp và được cấp bằng (đợt 2 năm 2018)
08/08/2018
687
1865/QĐ-UBND
Thành lập Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện Chợ Mới
08/08/2018
688
1866/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính mới ban hành và được sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực Trợ giúp pháp lý thuộc chức năng quản lý của Sở Tư pháp
08/08/2018
689
1867/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính bị bãi bỏ lĩnh vực chăn nuôi, thủy sản thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh An Giang
08/08/2018
690
1868/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với công chức
08/08/2018
691
1869/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên nghề đối với công chức
08/08/2018
692
1870/QĐ-UBND
Về việc nâng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với cán bộ, công chức, viên chức
08/08/2018
693
1871/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Phan Ngọc Hương, Phó Giám đốc Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
694
1872/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Trần Thị Kim Liên, Phó Giám đốc Trung tâm Nghiên cứu Khoa học xã hội và Nhân văn, trực thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
695
1873/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lan Phương, thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
696
1874/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Lư Thị Châu H à, Trưởng phòng Xúc tiến Thương mại, thuộc Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư tỉnh, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
697
1875/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Võ Văn Xuân, nguyên Phó Giám đốc Trung tâm Văn hóa - Thể thao huyện An Phú
08/08/2018
698
1876/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Lệ Hồng, Trưởng phòng Hành chính quản trị, thuộc Trung tâm Bóng đá An Giang, vào chức danh Chuy ên viên chính
08/08/2018
699
1877/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Minh Đức, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Đầu tư xây dựng và Khu vực Phát triển đô thị tỉnh An Giang, vào chức danh Chuyên viên chính
08/08/2018
700
1878/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
08/08/2018
701
1855/QĐ-UBND
Về việc đổi tên và công nhận Điều lệ (sửa đổi, bổ sung) Hội Bảo trợ Người khuyết tật - Trẻ mồ côi và bệnh nhân nghèo tỉnh An Giang
07/08/2018
702
1856/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Trường mẫu giáo Thoại Giang (điểm chính), huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/08/2018
703
1857/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học “A” Định Thành điểm chính (Hòa Thạnh), xã Định Thành, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
07/08/2018
704
479/KH-UBND
Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018
06/08/2018
705
836/UBND-KGVX
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 19/2018/NQ-HĐND ngày 19/7/2018
06/08/2018
706
1841/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Tổ chức các hoạt động kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng (20/8/1888 – 20/8/2018)
06/08/2018
707
1845/QĐ-UBND
Thành lập Đoàn Kiểm tra thực hiện quyền trẻ em năm 2018
06/08/2018
708
1846/QĐ-UBND
Thay đổi thành viên Ban Công tác Người cao tuổi tỉnh An Giang giai đoạn 2016 – 2020
06/08/2018
709
1849/QĐ-UBND
Phê duyệt bổ sung danh sách đối tượng thanh tra chuyên đề năm 2018 về Chương trình nông thôn miền núi trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
710
837/UBND-KGVX
V/v tài trợ xây dựng trường học tại huyện Châu Thành và thị xã Tân Châu
06/08/2018
711
1842/QĐ-UBND
mại, sản xuất, kinh doanh hàng hóa, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
712
1843/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học cơ sở Phú Mỹ, thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
06/08/2018
713
1847/QĐ-UBND
Về việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Đề án “Tăng cường đưa lao động An Giang đi làm việc ở nước ngoài theo hợp đồng giai đoạn 2016 – 2020” ban hành kèm theo Quyết định số 2387/QĐ-UBND ngày 25 tháng 8 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh
06/08/2018
714
1848/QĐ-UBND
Về việc thực hiện chế độ mua bảo hiểm kết hợp cho cán bộ hưu trí trên địa bàn tỉnh An Giang
06/08/2018
715
1850/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu bảo tồn và khai thác nguồn gen của cá Sửu bạc Boesemania microlepis (Bleeker, 1858) trên địa bàn tỉnh An Giang”
06/08/2018
716
1851/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị đào tạo nghề của Trường Trung cấp nghề dân tộc nội trú
06/08/2018
717
1852/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm vật tư khí y tế trung tâm năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
06/08/2018
718
1838/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh, bổ sung thành viên Hội đồng thẩm định xét, công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
719
1839/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Tổ Giúp việc Ban Chỉ đạo Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang
03/08/2018
720
1840/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thành viên Văn phòng Điều phối Chương trình mục tiêu quốc gia thực hiện xây dựng nông thôn mới tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
03/08/2018
721
471/KH-UBND
Về phát triển kinh tế tập thể năm 2019
02/08/2018
722
473/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Cỏ Túc xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
723
474/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn cầu Chùa Cô xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
724
475/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Bệnh viện y học cổ truyền An Giang phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
02/08/2018
725
1804/QĐ-UBND
Về việc công nhận nhà trường đạt tiêu chuẩn “An toàn về an ninh, trật tự”
02/08/2018
726
1805/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà đầu tư Dự án đầu tư xây dựng công trình Xử lý chất thải rắn thành phố Châu Đốc
02/08/2018
727
1806/QĐ-UBND
Bãi bỏ Quyết định số 2074/QĐ-UBND ngày 20 tháng 7 năm 2016 và Quyết định số 524/QĐ-UBND ngày 20 tháng 02 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
02/08/2018
728
1807/QĐ-UBND
Về việc bán đấu giá 04 khu đất công trên địa bàn huyện Chợ Mới
02/08/2018
729
1808/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm cho thuê khu đất diện tích 3.769,9 m2 tại khóm Long Thị C, phường Long Hưng, thị xã Tân Châu
02/08/2018
730
1809/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá khởi điểm tại các lô, nền Cụm dân cư Bắc Núi Lớn (giai đoạn 2), thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
02/08/2018
731
1811/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần quy hoạch phân khu chức năng đô thị đường tránh quốc lộ 91 tỷ lệ 1/2000, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
02/08/2018
732
1812/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Bệ tượng và Tượng Chủ tịch Tôn Đức Thắng tại quảng trường khu đô thị Golden City An Giang
02/08/2018
733
1813/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 832/QĐ-UBND ngày 16 tháng 4 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
02/08/2018
734
1814/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo KTKT đầu tư xây dựng Hợp tác xã nông nghiệp Phú An
02/08/2018
735
1815/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Khánh An, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
02/08/2018
736
1816/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mẫu giáo Đa Phước, huyện An Phú đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018.
02/08/2018
737
1817/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Ngoại ngữ SOM
02/08/2018
738
1818/QĐ-UBND
V/v phê duyệt danh sách hộ nghèo ở vùng khó khăn được hỗ trợ trực tiếp theo Quyết định số 102/2009/QĐ-TTg trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2017
02/08/2018
739
1819/QĐ-UBND
Sửa đổi, bổ sung một số Điều trong Quyết định số 1884/QĐ -UBND ngày 28/10/2014 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển vùng sản xuất cây ăn quả ứng dụng công nghệ cao tỉnh An Giang đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030
02/08/2018
740
1821/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Sở Y tế tỉnh An Giang
02/08/2018
741
1822/QĐ-UBND
Về việc thực hiện thoả thuận bồi thường giá trị quyền sử dụng đất và hỗ trợ sinh lợi cho ông Lâm Quang Lập, cư ngụ: số 73 Nguyễn Văn Cừ, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
02/08/2018
742
1823/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Chăm sóc sức khỏe người cao tuổi" giai đoạn 2018 - 2025 tỉnh An Giang
02/08/2018
743
1824/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Đề án "Tăng cường tư vấn và cung cấp dịch vụ Dân số - KHHGĐ cho vị thành niên/thanh niên" giai đoạn 2018 - 2020
02/08/2018
744
1826/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình hành động truyền thông chuyển đổi hành vi về Dân số và phát triển giai đoạn 2018 - 2020
02/08/2018
745
1827/QĐ-UBND
Nâng định mức giường bệnh kế hoạch Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
02/08/2018
746
1828/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Kiến Thành (điểm chính), xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
02/08/2018
747
1829/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mầm non Sao Mai, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
02/08/2018
748
1830/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên, phường Mỹ Phước và phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
02/08/2018
749
1831/QĐ-UBND
Phê duyệt dự án “Phát triển nhân rộng mô hình nuôi lươn mật độ cao bằng thức ăn công nghiệp”
02/08/2018
750
1832/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hệ thống xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Bình Long (giai đoạn 1), huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
02/08/2018
751
1833/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp đường số 3, 4 khu công nghiệp Bình Hòa, xã Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
02/08/2018
752
1835/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng Trùng tu sửa chữa di tích lịch sử cách mạng chùa Bà Lê
02/08/2018
753
1836/QĐ-UBND
Phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập Cộng đồng xã Định Mỹ xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/08/2018
754
1837/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Gia cố, mở rộng đường vào cầu Ba Thê 4 (km35+700) và Ba Thê 5 (km36+850) Đường tỉnh 943, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
02/08/2018
755
824/UBND-TH
V/v thành lập thị trấn Cô Tô và thị trấn Vĩnh Thạnh Trung
01/08/2018
756
1790/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ – SẢN XUẤT – THƯƠNG MẠI – XUẤT NHẬP KHẨU 279.
01/08/2018
757
1791/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển đối với viên chức
01/08/2018
758
1792/QĐ-UBND
Về việc gia hạn con dấu, tài khoản và thời hạn thanh, quyết toán
01/08/2018
759
1793/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Kế hoạch và Đầu tư năm 2018
01/08/2018
760
1794/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Ban Dân tộc tỉnh năm 2018
01/08/2018
761
1795/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại UBND thành phố Long Xuyên năm 2018
01/08/2018
762
1796/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
01/08/2018
763
1797/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Kiểm tra, sát hạch xem xét tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển tại Văn phòng UBND tỉnh năm 2018
01/08/2018
764
1798/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH BOT ĐẦU TƯ KHAI THÁC CHỢ TÂM NGHĨA.
01/08/2018
765
1799/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 4) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Hạ tầng kỹ thuật Khu Thương mại – Dịch vụ cửa khẩu Khánh Bình (giai đoạn 1)
01/08/2018
766
1801/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Xây dựng trụ sở làm việc văn phòng ấp các xã thuộc huyện An Phú, tỉnh An Giang
01/08/2018
767
1802/QĐ-UBND
Về việc phân cấp quyết định đầu tư dự án đầu tư công không có cấu phần xây dựng nhóm B và C do cấp tỉnh quản lý
01/08/2018
768
826/UBND-TH
V/v đẩy mạnh thực hiện nhiệm vụ, giải pháp cải thiện và nâng cao Chỉ số PAPI tỉnh An Giang thời gian tới
01/08/2018
769
1803/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch Tổ chức Cuộc thi sáng tác câu chuyện truyền thanh về các nội dung liên quan đến giải pháp cải thiện chỉ số quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) tỉnh An Giang năm 2018
01/08/2018
770
1789/QĐ-UBND
Điều chỉnh kinh phí sự nghiệp nguồn ngân sách Trung ương thực hiện Dự án đào tạo nghề cho lao động nông thôn thuộc Chương trình MTQG Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh năm 2018
31/07/2018
771
1786/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua sắm thiết bị phục vụ triển khai bệnh án điện tử và phóng khám thông minh của Bệnh viện Đa khoa Khu vực tỉnh
31/07/2018
772
799/UBND-KGVX
V/v tăng cường thực hiện bảo hiểm y tế cho học sinh, sinh viên
30/07/2018
773
801/UBND-KTN
V/v bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh 6 tháng cuối năm 2018
30/07/2018
774
1778/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh...
30/07/2018
775
1778/QĐ-UBND
Về việc chấm dứt hiệu lực của Quyết định số 2301/QĐ-UBND ngày 31 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh
30/07/2018
776
1779/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh một số nội dung tại Quyết định số 1087/QĐ-UBND ngày 22 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân
,
tỉnh
30/07/2018
777
1780/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên, đoạn từ Châu Đốc – Cửa khẩu Tịnh Biên (ĐT.955A)
30/07/2018
778
1782/QĐ-UBND
Về việc ban hành Kế hoạch trả nợ vay của Dự án Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, tỉnh An Giang
30/07/2018
779
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
780
806/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 11/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu học phí giáo dục mầm non và phổ thông công lập đối với các chương trình giáo dục đại trà năm học 2018-2019 trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
781
807/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 01/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định nội dung và mức chi thực hiện các cuộc điều tra thống kê do ngân sách địa phương đảm bảo trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
782
808/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 08/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định chế độ, định mức chi tiêu tài chính phục vụ hoạt động của Hội đồng nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
783
809/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 04/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh ban hành Quy định phân cấp quản lý tài sản công thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
784
810/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 10/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh phân cấp thẩm quyền xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản và phê duyệt phương án xử lý tài sản được xác lập quyền sở hữu toàn dân thuộc phạm vi quản lý của tỉnh An Giang
30/07/2018
785
811/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 09/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
786
814/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, giảm, nộp, quản lý và sử dụng phí khai thác và sử dụng tài liệu đất đai trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
787
815/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 03/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định hồ sơ, điều kiện hành nghề khoan nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
788
816/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 05/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án xả nước thải vào nguồn nước, công trình thủy lợi trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
789
817/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 06/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, miễn, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định đề án, báo cáo kết quả thăm dò đánh giá trữ lượng, khai thác, sử dụng nước dưới đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
790
818/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà, tài sản gắn liền với đất trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
791
819/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 12/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh quy định mức chi đảm bảo hoạt động của Ban Chỉ đạo chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả trên địa bàn tỉnh An Giang
30/07/2018
792
812/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2018/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của HĐND tỉnh
30/07/2018
793
813/UBND-KTTH
V/v triển khai thực hiện Nghị quyết số 07/NQ-HĐND ngày 19/07/2018 của Hội đồng nhân dân tỉnh
30/07/2018
794
1784/QĐ-UBND
Về việc giao biên chế công chức và hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các cơ quan hành chính nhà nước trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
30/07/2018
795
785/QĐ-UBND
Về việc giao số lượng người làm việc, hợp đồng lao động theo Nghị định số 68/2000/NĐ-CP trong các đơn vị sự nghiệp công lập và các Hội có tính chất đặc thù trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
30/07/2018
796
796/UBND-TH
V/v thực hiện tinh giản biên chế đối với 06 trường hợp thuộc UBND huyện An Phú.
27/07/2018
797
1769/QĐ-UBND
Về việc phê chuẩn việc miễn nhiệm Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Phú Tân, nhiệm kỳ 2016 - 2021
27/07/2018
798
459/KH-UBND
Tổ chức “Tháng hành động vì sự nghiệp giáo dục” năm 2018
27/07/2018
799
1772/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Khánh Hòa và Đình Bình An Thạnh Lợi trên địa bàn huyện Châu Phú
27/07/2018
800
1773/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cải tạo sửa chữa Khoa Lao, Khoa Truyền nhiễm Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
27/07/2018
801
1774/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Tấn Mỹ, xã Tấn Mỹ, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/07/2018
802
1775/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu Báo cáo kinh tế kỹ thuật: Cải tạo sửa chữa Trường Phổ thông Thực hành Sư phạm. Hạng mục: Nhà vệ sinh, phòng thay đồ khu bán trú khối 4
27/07/2018
803
1776/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 946 đoạn từ Km7+000 đến cầu Rạch Chanh – Km10+350, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
27/07/2018
804
1777/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Đầu tư Cung cấp trang thiết bị y tế cho Bệnh viện đa khoa khu vực Tân Châu
27/07/2018
805
783/UBND-NC
V/v triển khai thực hiện tha tù trước thời hạn có điều kiện
26/07/2018
806
788/VPUBND-KTN
Về việc tiếp tục củng cố các Tổ thực hiện Dự án VnSAT ở địa phương
26/07/2018
807
789/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác phối hợp chỉ đạo trong công tác đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại, sản xuất, kinh doanh hàng giả, hàng kém chất lượng thuộc nhóm hàng dược phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng, dược liệu và vị thuốc y học cổ truyền.
26/07/2018
808
795/UBND-TH
Về việc đẩy mạnh hoàn thành các tiêu chí của Chỉ số CCHC năm 2018 tỉnh An Giang
26/07/2018
809
1753/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án thuê trụ sở làm việc của Chi cục Quản lý thị trường
26/07/2018
810
1754/QĐ-UBND
Về việc giảm tiền chuyển mục đích sử dụng đất cho ông Trần Minh Tân
26/07/2018
811
1755/QĐ-UBND
Về việc kinh phí thực hiện cải cách tiền lương năm 2017 của các huyện, thị xã, thành phố
26/07/2018
812
1756/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh Quyết định số 1098/QĐ-UBND ngày 17 tháng 5 năm 2018 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
26/07/2018
813
1757/QĐ-UBND
Phê duyệt kinh phí thực hiện chính sách hỗ trợ nâng cao hiệu quả chăn nuôi nông hộ trên địa bàn tỉnh quý 1 năm 2018
26/07/2018
814
1758/QĐ-UBND
Bổ sung thành viên Ban Tổ chức Liên hoan Ảnh nghệ thuật đồng bằng sông Cửu Long lần thứ 33 năm 2018
26/07/2018
815
1759/QĐ-UBND
Thành lập Tiểu ban chuyên môn và các Tổ phục vụ Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI năm 2018
26/07/2018
816
1761/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công An tỉnh An Giang
26/07/2018
817
1762/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch và kinh phí hoạt động năm 2017-2018 dự án "An ninh y tế khu vực Tiểu vùng Mê Công mở rộng” tỉnh An Giang
26/07/2018
818
1763/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MTV THÀNH ĐẠT CHÂU ĐỐC.
26/07/2018
819
1765/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Ngô Gia Tự, thành phố Long Xuyên đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
26/07/2018
820
1766/QĐ-UBND
Tổ chức lại Trường Trung học phổ thông An Phú
26/07/2018
821
1767/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt dự toán gói thầu số 16: Cung cấp và lắp đặt thiết bị năm 2017 đợt 11 thuộc dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ sinh học tỉnh An Giang
26/07/2018
822
1768/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh dự án đầu tư xây dựng Tăng cường năng lực kiểm định chất lượng công trình, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
26/07/2018
823
1764/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch năm 2018 Dự án Quỹ toàn cầu phòng chống HIV/AIDS tỉnh An Giang (giai đoạn 2018 – 2020)
26/07/2018
824
1738/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt danh sách học viên tham dự khóa bồi dưỡng kiến thức quản lý nhà nước chương trình chuyên viên chính năm 2018
25/07/2018
825
1739/QĐ-UBND
Về việc nghỉ h ưu để hưởng chế độ bảo hiểm xã hội
25/07/2018
826
1741/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
827
1742/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
828
1743/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
829
1744/QĐ-UBND
Về việc tiếp nhận vào công chức không qua thi tuyển năm 2017
25/07/2018
830
1745/QĐ-UBND
Về việc nâng bậc lương thường xuyên đối với công chức
25/07/2018
831
1746/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Ủy ban nhân dân huyện An Phú năm 2017
25/07/2018
832
1748/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí nguồn vốn trái phiếu Chính phủ năm 2016 trở về trước cho các huyện, thị xã, thành phố
25/07/2018
833
1747/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức của các đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc Sở Khoa học và Công nghệ năm 2018
25/07/2018
834
1749/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư hai dự án: Mở mới đường cộ Tám Lăng và Cổng chào xã nông thôn mới Hiệp Xương, xã Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
25/07/2018
835
1731/QĐ-UBND
Thành lập Ban Quản lý dự án hợp tác giữa An Giang với Thụy Điển giai đoạn 2018-2020
24/07/2018
836
1732/QĐ-UBND
Về việc ủy quyền cho Sở Tài nguyên và Môi trường tổ chức thực hiện một số nhiệm vụ liên quan trong lĩnh vực môi trường thuộc thẩm quyền của Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang
24/07/2018
837
1733/QĐ-UBND
Thành lập Ban Tổ chức Hội diễn Tiếng hát hẹn hò 9 dòng sông lần thứ XVI - 2018 tại tỉnh An Giang
24/07/2018
838
1734/QĐ-UBND
Về việc công bố danh mục thủ tục hành chính dịch vụ công trực tuyến mức độ 3 và 4 thực hiện trên địa bàn tỉnh An Giang
24/07/2018
839
1735/QĐ-UBND
Về việc công bố Danh mục thủ tục hành chính thực hiện và không thực hiện việc tiếp nhận hồ sơ; trả kết quả giải quyết thủ tục hành chính qua dịch vụ bưu chính công ích trên địa bàn tỉnh An Giang
24/07/2018
840
1737/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Chương trình sân khấu hóa Lễ kỷ niệm 130 năm ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
24/07/2018
841
1728/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt nhiệm vụ quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu đô thị mới Sao Mai, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
23/07/2018
842
1729/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN XÂY LẮP AN GIANG.
23/07/2018
843
1730/QĐ-UBND
QUYẾT ĐỊNH ĐIỀU CHỈNH CHỦ TRƯƠNG ĐẦU TƯ
23/07/2018
844
1719/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí sửa chữa, trùng tu Đình Bình Phước, xã Bình Phước Xuân, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
20/07/2018
845
1720/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY ĐIỆN MẶT TRỜI VĂN GIÁO
20/07/2018
846
1721/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY CỔ PHẦN NHÀ MÁY NĂNG LƯỢNG MẶT TRỜI VĂN GIÁO
20/07/2018
847
1722/QĐ-UBND
Về việc hủy kết quả sơ tuyển dự án Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Phú Tân, tỉnh An Giang
20/07/2018
848
1723/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt báo cáo kinh tế - kỹ thuật công trình Sửa chữa cục bộ mặt đường đường tỉnh 948 đoạn từ Km00+00 đến cầu Bưng Tiền, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
20/07/2018
849
1724/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Một thành viên Sản xuất Thương mại Dịch vụ Xây dựng Trương Gia Bảo
20/07/2018
850
1725/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công an tỉnh An Giang
20/07/2018
851
1726/QĐ-UBND
Về việc hỗ trợ kinh phí hoàn trả kinh phí chuẩn bị đầu tư còn lại dự án phát triển nhà ở thương mại khu dân cư Mỹ Phước
20/07/2018
852
1700/QĐ-UBND
Cử bà Bùi Kim Cúc, Phó Trưởng Phòng Kế hoạch - Tài chính thuộc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch đi học Thạc sĩ chuyên ngành Luật Kinh tế
19/07/2018
853
1701/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Thành Phương, sinh năm 1986, viên chức Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
854
1702/QĐ-UBND
Cử bà Hồ Thị Ngân Hà, sinh năm 1983, viên chức Khoa Nông nghiệp - Tài nguyên thiên nhiên, Trường Đại học An Giang đi học tiến sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
19/07/2018
855
1703/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Chế Linh, sinh năm 1987, viên chức Trung tâm Tin học, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
856
1704/QĐ-UBND
Cử ông Đoàn Thế Phương, sinh năm 1976, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
857
1705/QĐ-UBND
Cử bà Huỳnh Thị Tường Vy, sinh năm 1985, viên chức Phòng Quan hệ đối ngoại, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Lý luận và phương pháp dạy học tiếng Anh
19/07/2018
858
1706/QĐ-UBND
Cử ông Lư Thành Tâm, sinh năm 1986, viên chức Phòng Tổ chức-Chính trị, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
859
1707/QĐ-UBND
Cử ông Võ Thanh Phi, sinh năm 1977, viên chức Thư viện, Trường Đại học An Giang đi học thạc sĩ chuyên ngành Khoa học máy tính
19/07/2018
860
1708/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua xe mô tô chuyên dùng phục vụ công tác dẫn đoàn của Công an tỉnh
19/07/2018
861
1709/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn năm 2017
19/07/2018
862
1710/QĐ-UBND
Ông Nguyễn Thanh Hải, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học An Giang; chức danh nghề nghiệp: Giảng viên
19/07/2018
863
1711/QĐ-UBND
Về chủ trương đầu tư dự án Bia tưởng niệm liệt sỹ cầu số 13 – 14, xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
19/07/2018
864
1712/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN PHÚC TÂM LỢI.
19/07/2018
865
1713/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Dự án bảo vệ và phát triển rừng phòng hộ, đặc dụng tỉnh An Giang giai đoạn 2017 - 2020
19/07/2018
866
1714/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ Quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu Đô thị mới, dịch vụ du lịch thành phố Châu Đốc, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
19/07/2018
867
1715/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp kênh 1 xã Cần Đăng, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang”
19/07/2018
868
1716/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế kỹ thuật đầu tư xây dựng dự án “Đường dây trung hạ thế và trạm biến áp ấp Tân Phú, Phú Hòa A, Phú Hòa B, xã Phú Lâm huyện Phú Tân, tỉnh An Giang”
19/07/2018
869
1717/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THÀNH CÔNG LONG XUYÊN.
19/07/2018
870
1718/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch tổ chức kiểm tra, bình chọn và khen thưởng các cơ quan, đơn vị đã có những công trình lập thành tích chào mừng Kỷ niệm 130 năm Ngày sinh Chủ tịch Tôn Đức Thắng
19/07/2018
871
449/KH-UBND
PHÁT TRIỂN VĂN HÓA ĐỌC TRONG CỘNG ĐỒNG TỈNH AN GIANG ĐẾN NĂM 2020, ĐỊNH HƯỚNG ĐẾN NĂM 2030.
18/07/2018
872
450/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 256/TB -UBND ngày 11 tháng 5 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
18/07/2018
873
451/GP
Cho phép Công ty TNHH MTV Thương mại Nhà hàng khách sạn Hòa Bình khai thác khoáng sản đá làm vật liệu xây dựng thông thường (nhận chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản từ Công ty TNHH MTV 622) bằng phương pháp lộ thiên tại mỏ Đông núi Cô Tô, khu B, thuộc xã Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
18/07/2018
874
452/QĐ-UBND
Phân công tạm thời của Chủ tịch và các Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2016 – 2021
18/07/2018
875
1685/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Khu nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
18/07/2018
876
1686/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Viễn thông An Giang thuê đất
18/07/2018
877
1687/QĐ-UBND
Về việc cho Công ty cổ phần Cơ khí An Giang chuyển mục đích sử dụng đất
18/07/2018
878
1688/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Trường Mẫu giáo Long Điền B
18/07/2018
879
1689/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời điểm bắt đầu tính tiền thuê đất tại Quyết định số 1389/QĐ-UBND ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh
18/07/2018
880
1693/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Khu tái định cư Cầu Tân An – ĐT.952, thị x ã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/07/2018
881
1682/QĐ-UBND
Công nhận Trường Mầm non Hoa Sen, thành phố Châu Đốc đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 từ năm học 2017-2018.
18/07/2018
882
1683/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ yêu cầu lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án Bến khách ngang sông Đa Phước – Châu Phong, huyện An Phú và xã Châu Phong, thị xã Tân Châu, tỉnh An Giang
18/07/2018
883
1684/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển lựa chọn nhà đầu tư thực hiện dự án: Thay thế đèn hiện hữu bằng hệ thống đèn LED trên địa bàn thành phố Châu Đốc
18/07/2018
884
1690/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Trung tâm Nước sạch và Vệ sinh môi trường nông thôn tỉnh An Giang thuê đất
18/07/2018
885
1692/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt đồ án quy hoạch phân khu chức năng tỷ lệ 1/2000 Hai bên đường dẫn vào cầu Long Bình, thị trấn Long Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang
18/07/2018
886
1698/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật: Sửa chữa, nâng cấp cống 6 Thước, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
18/07/2018
887
1695/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất để tính thu tiền sử dụng đất Dự án Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa
18/07/2018
888
1696/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để thực hiện mua vaccin lở mồm long móng
18/07/2018
889
1697/QĐ-UBND
Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang
18/07/2018
890
1699/QĐ-UBND
Về việc ban hành Phương án bảo vệ khoáng sản chưa khai thác trên địa bàn tỉnh An Giang
18/07/2018
891
438/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 372/TB-UBND ngày 22 tháng 6 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng, xã Kiến Thành và xã Long Điền B, huy ện Chợ Mới
17/07/2018
892
439/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 246/TB-UBND ngày 09 tháng 5 năm 2017 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1), xã Long Điền A v à xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
17/07/2018
893
441/BC-UBND
Sơ kết 2 năm thực hiện Chương trình hành động nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh tỉnh An Giang giai đoạn 2016 - 2020
17/07/2018
894
1650/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án đầu tư mở rộng và hoàn thiện Hệ thống thủy lợi sau hồ Ô Tứk Sa - Tuyến kênh N1 và Tuyến kênh N2, huyện Tịnh Biên.
17/07/2018
895
1651/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã ba đường số 1 đến cầu Phú Hòa), phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
17/07/2018
896
1652/QĐ-UBND
V/v phê duyệt bổ sung chi phí bồi thường dự án đầu tư cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây kè Đường tỉnh 941 (đoạn Lộ tẻ Tri Tôn - cầu Cần Đăng), huyện Châu Thành.
17/07/2018
897
1653/QĐ-UBND
V/v phê duyệt phương án bồi thường dự án đầu tư xây dựng Phân hiệu Trường Trung học Cơ sở Đa Phước, huyện An Phú.
17/07/2018
898
1655/QĐ-UBND
Về việc giao đất cho Trường Tiểu học A Khánh Hòa
17/07/2018
899
1657/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức các đơn vị sự nghiệp trực thuộc UBND huyện Thoại Sơn
17/07/2018
900
1658/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Đoàn Bình Lâm, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện An Phú
17/07/2018
901
1659/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho ông Lữ Văn Trạng, Giám đốc Bệnh viện Đa khoa khu vực tỉnh
17/07/2018
902
1660/QĐ-UBND
Nâng bậc lương trước thời hạn do lập thành tích xuất sắc trong thực hiện nhiệm vụ cho bà Huỳnh Thị Nguyệt Hồng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Chợ Mới
17/07/2018
903
1661/QĐ-UBND
Cho hưởng phụ cấp thâm niên vượt khung đối với bà Võ Thị Thanh Vân, Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/07/2018
904
1662/QĐ-UBND
Về việc bổ nhiệm lại chức danh Kế toán trưởng của Trường Cao đẳng Nghề An Giang
17/07/2018
905
1663/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Trần Xuân Hiển, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
906
1664/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Mỹ Duyên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
907
1665/QĐ-UBND
Bổ nhiệm bà Đào Thị Mỹ Tiên, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
908
1666/QĐ-UBND
Bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Tân, viên chức thuộc Trường Đại học An Giang, vào chức danh nghề nghiệp Giảng viên chính
17/07/2018
909
1667/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với viên chức trong các đơn vị sự nghiệp giáo dục công lập trực thuộc UBND huyện Chợ Mới
17/07/2018
910
1668/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt phương án bổ nhiệm chức danh nghề nghiệp đối với Trường Phổ thông
,
Thực hành Sư phạm trực thuộc Trường Đại học An Giang
17/07/2018
911
1669/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Chi cục Quản lý thị trường An Giang - Hạng mục: Sửa chữa Trụ sở Chi cục, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
912
1670/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trụ sở Sở Khoa học và Công nghệ, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
913
1671/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 2) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Tăng cường trang thiết bị Trung tâm Công nghệ Sinh học tỉnh An Giang
17/07/2018
914
1672/QĐ-UBND
Về việc bổ sung dự toán năm 2018 cho Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật tỉnh
17/07/2018
915
1673/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí quản lý, bảo trì đường bộ năm 2018 (lần 1)
17/07/2018
916
1674/QĐ-UBND
Về việc phân bổ nguồn vốn ngân sách trung ương bổ sung năm 2017 thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh (đợt 3)
17/07/2018
917
1675/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững năm 2017
17/07/2018
918
1676/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt kế hoạch hành động tái định cư rút gọn (A-RAP) - Hợp phần 2 của Dự án Quản lý tổng hợp tài nguyên nước Mê Công - Các công trình trên địa bàn tỉnh An Giang
17/07/2018
919
1677/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trường Kỹ thuật nghiệp vụ - Giao thông vận tải
17/07/2018
920
1678/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Quy chế hoạt động của Hội đồng quản lý Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy, bộ
17/07/2018
921
1679/QĐ-UBND
Về việc thay đổi thành viên Ban Chỉ đạo và Văn phòng Thường trực Ban Chỉ đạo phòng, chống khủng bố tỉnh An Giang
17/07/2018
922
1680/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO LÁI XE ĐỒNG BẰNG.
17/07/2018
923
1681/QĐ-UBND
Về việc thành lập và quy định chức năng, nhiệm vụ Hội đồng thẩm định Báo cáo đề xuất chủ trương đầu tư: Chương trình đầu tư do cấp tỉnh quản lý; dự án nhóm A, B, C và dự án trọng điểm nhóm C sử dụng nguồn vốn Trung ương
17/07/2018
924
1654/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh thời gian và tiến độ thực hiện dự án Khu đô thị Golden city An Giang, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
17/07/2018
925
1656/QĐ-UBND
Về việc điều chuyển tài sản công từ Sở Xây dựng sang Chi cục Thủy sản và Ban Quản lý dự án Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
17/07/2018
926
42/KH-TBTT
Truyền thông Hội nghị Xúc tiến đầu tư tỉnh An Giang năm 2018
16/07/2018
927
1648/QĐ-UBND
Phê duyệt đề tài “Nghiên cứu xây dựng mô hình phát triển du lịch thị xã Tân Châu giai đoạn 2018 - 2025, định hướng đến năm 2030”
16/07/2018
928
743/UBND-KTTH
V/v tiếp tục đẩy nhanh tiến độ th ực hiện và giải ngân kế hoạch vốn đầu tư công năm 2018
13/07/2018
929
1630/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học Đoàn Thị Điểm (điểm phụ I, ấp Mỹ Khánh I), xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
13/07/2018
930
1631/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học Phù Đổng, huyện Chợ Mới.
13/07/2018
931
1632/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Vĩnh Hội, xã Vĩnh Hội Đông, huyện An Phú, tỉnh An Gian
13/07/2018
932
1633/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Tổ chức triển lãm tài liệu lưu trữ “An Giang - Quê hương chiến sĩ cách mạng, Chủ tịch nước Tôn Đức Thắng”
13/07/2018
933
1634/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án Cung cấp trang thiết bị y tế Bệnh viện đa khoa khu vực Châu Đốc, phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
13/07/2018
934
1635/QĐ-UBND
Bổ sung dự toán kinh phí chi sự nghiệp bảo đảm xã hội năm 2018 triển khai thí điểm Mô hình “Địa chỉ tin cậy - nhà tạm lánh tại cộng”
13/07/2018
935
1636/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí thực hiện công trình cải tạo, chôn lấp hợp vệ sinh bãi rác kênh 10, ô số 1 phần phủ đỉnh
13/07/2018
936
1637/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học A Phú Bình, huyện Phú Tân.
13/07/2018
937
1638/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học B Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.
13/07/2018
938
1639/QĐ-UBND
Cấp Bằng công nhận trường tiểu học đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 từ năm học 2017-2018 cho Trường Tiểu học A Vĩnh Trạch, huyện Thoại Sơn
13/07/2018
939
1640/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt giá đất bồi thường, chính sách hỗ trợ Dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Ung Văn Khiêm
13/07/2018
940
1641/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Võ Ánh Đăng, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
13/07/2018
941
1642/QĐ-UBND
Công nhận Trường Trung học cơ sở Long Điền B, huyện Chợ Mới đạt chuẩn quốc gia từ năm học 2017-2018.
13/07/2018
942
1644/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án nuôi cá đặc sản thương phẩm ứng dụng công nghệ cao đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13/07/2018
943
1645/QĐ-UBND
Phê duyệt Dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao 7 Núi An Giang đạt tiêu chí dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao
13/07/2018
944
1646/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Mua đồ đón trẻ năm 2018 của Bệnh viện Sản Nhi An Giang
13/07/2018
945
1647/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Thu gom, vận chuyển và xử lý rác thải y tế tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
13/07/2018
946
1643/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh cơ cấu vốn điều lệ của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Môi trường Đô thị An Giang
13/07/2018
947
741/UBND-KTTH
V/v đánh giá giữa kỳ thực hiện kế hoạch đầu tư công trung hạn giai đoạn 2016-2020 và lập kế hoạch đầu tư công năm 2019
12/07/2018
948
1628/QĐ-UBND
Về việc cho phép thành lập Trung tâm Đào tạo Lái xe Long Xuyên
12/07/2018
949
1623/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Định hướng phát triển thoát nước đô thị trên địa bàn tỉnh An Giang đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050
11/07/2018
950
1624/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Nhiệm vụ lập Quy hoạch thoát nước thành phố Long Xuyên đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
11/07/2018
951
736/UBND-KGVX
V/v chủ trương cho chuyển đổi hình thức hỗ trợ người có công với cách mạng về nhà ở trên địa bàn tỉnh năm 2018
11/07/2018
952
1625/QĐ-UBND
Cử bà Đào Ngọc Thanh Thủy, Trưởng Phòng Tin học - Thống kê thuộc Sở Tài chính đi học Thạc sĩ chuyên ngành Tài chính - Ngân hàng
11/07/2018
953
1626/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch tổ chức đánh giá giữa kỳ Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2016 – 2020 và kết quả rà soát, tích hợp hệ thống chính sách giảm nghèo trên địa bàn tỉnh An Giang
11/07/2018
954
1627/QĐ-UBND
Vv phê duyệt BC kinh tế kỹ thuật công trình sửa chữa, mở rộng mặt cống Mương Tri đường tỉnh 953, TX Tân Châu tỉnh AG
11/07/2018
955
726/UBND-NC
V/v tăng cường công tác thi hành án dân sự và thi hành án hành chính
10/07/2018
956
1621/QĐ-UBND
Về việc p hê duyệt Đề cương và dự toán chi phí lập đồ án Quy hoạch phân khu xây dựng tỷ lệ 1/2000 Cụm công nghiệp Vĩnh Tế, thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang.
10/07/2018
957
1622/QĐ-UBND
Về việc bãi bỏ Quyết định số 887/QĐ-UBND ngày 06/6/2012 của UBND tỉnh An Giang về phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh An Giang đến năm 2020, định hướng đến năm 2025
10/07/2018
958
426/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường ra chốt dân quân Rừng tràm Vĩnh Tế thuộc dự án Đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (Giai đoạn II)
10/07/2018
959
427/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường ra chốt dân quân Tam giác, thuộc dự án đường ra các chốt dân quân, chốt bộ đội biên phòng (giai đoạn II), phường Vĩnh Ngươn, thành phố Châu Đốc
10/07/2018
960
428/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 413/TB-UBND ngày 13 tháng 7 năm 2017 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
10/07/2018
961
1597/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng tuyến ống liên xã Núi Voi – Tân Lợi – Thới Sơn – Văn Giáo, Huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/07/2018
962
1598/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường tiểu học A Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
963
1600/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 5) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học phổ thông Chi Lăng (giai đoạn 2), thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
10/07/2018
964
1601/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Vĩnh Thạnh Trung 2, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
965
1602/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh, bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Hiệp Xương, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
966
1603/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia
10/07/2018
967
1604/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa di tích Đình Vĩnh Hậu, xã Vĩnh Hậu, huyện An Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
968
1605/QĐ-UBND
Về việc bổ sung kinh phí trùng tu, sửa chữa Đình Bình Trung, Đình Nhơn An, Đình Kiến An và Đình Mỹ Luông trên địa bàn huyện Chợ Mới
10/07/2018
969
1607/QĐ-UBND
Điều chỉnh, bổ sung Quyết định số 1048/QĐ-UBND ngày 14/5/2018 của UBND tỉnh An Giang về việc phê duyệt kinh phí đối ứng thực hiện đề tài cấp quốc gia
10/07/2018
970
1608/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch hoạt động khoa học và công nghệ tỉnh An Giang năm 2019
10/07/2018
971
1609/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Nông sản Thực phẩm An Giang khai thác nguồn nước dưới đất công trình Trại chăn nuôi Vĩnh Khánh
10/07/2018
972
1610/QĐ-UBND
Phê duyệt tiền cấp quyền khai thác tài nguyên nước của Cơ sở chăn nuôi heo Thanh Sơn khai thác nguồn nước dưới đất công trình Cơ sở chăn nuôi heo Thanh Sơn
10/07/2018
973
1611/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán nguồn kinh phí hỗ trợ sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017
10/07/2018
974
1612/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt diện tích sản xuất nông nghiệp được hỗ trợ kinh phí sử dụng sản phẩm, dịch vụ công ích thủy lợi năm 2017 và Kế hoạch, biện pháp tưới tiêu phục vụ sản xuất nông nghiệp năm 2018
10/07/2018
975
1615/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH May xuất nhập khẩu Đức Thành 3
10/07/2018
976
1596/QĐ-UBND
Ban hành Kế hoạch kiểm tra thực hiện quyền trẻ em trên địa bàn tỉnh An Giang năm 2018
10/07/2018
977
1599/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt bổ sung (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường mẫu giáo Hiệp Xương điểm chính mới (Hiệp Thạnh), huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
10/07/2018
978
1606/QĐ-UBND
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN BẤT ĐỘNG SẢN TNR HOLDINGS VIỆT NAM.
10/07/2018
979
1613/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Trạm cấp nước Nam kênh Làng, xã Tây Phú,
,
huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
10/07/2018
980
1614/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo KT-KT đầu tư xây dựng Tuyến ống cấp nước tuyến đê Tây kênh 10 và Bắc kênh Quốc gia, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang
10/07/2018
981
1616/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư dự án Nâng cấp hệ thống cấp nước thị trấn Óc Eo và Tuyến ống liên xã Vọng Đông, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
10/07/2018
982
1617/QĐ-UBND
Về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 01, 02, 03 và quý I năm 2018
10/07/2018
983
1618/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh một phần đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2025
10/07/2018
984
1619/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Thơm, Trưởng Phòng Xây dựng và Kiểm tra Văn bản quy phạm pháp luật thuộc Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
985
620/QĐ-UBND
Cử ông Nguyễn Văn Tình, Chánh Văn phòng Sở Tư pháp đi học Thạc sĩ Luật
10/07/2018
986
3402/VPUBND-KGVX
V/v gia hạn thời gian thực hiện Hợp đồng thi công Gói thầu số 12 thuộc công trình Phòng khám đa khoa khu vực Thạnh Mỹ Tây, xã Thạnh Mỹ Tây, huyện Châu Phú
10/07/2018
987
1587/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt chủ trương đầu tư Dự án: Mở rộng tuyến ống cấp nước Mỹ Phú Đông,
,
huyện Thoại sơn, tỉnh An Giang
09/07/2018
988
1588/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch phát triển chăn nuôi theo hướng bền vững trên địa bàn tỉnh An Giang giai đoạn 2018 – 2020, định hướng đến năm 2025
09/07/2018
989
417/KH-UBND
Thực hiện đẩy mạnh kiểm soát tham nhũng trong khu vực công năm 2018
09/07/2018
990
1593/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng khu vực huyện Châu Thành năm 2018
09/07/2018
991
1594/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban giám sát kỳ xét tuyển viên chức làm việc tại các Trạm Thủy lợi liên huyện năm 2018
09/07/2018
992
1595/QĐ-UBND
Về việc công nhận kết quả tuyển dụng viên chức tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang , trực thuộc Sở Y tế
09/07/2018
993
1589/QĐ-UBND
Cử bà Phan Thu Ba, sinh năm 1983, Chuyên viên Chi cục Quản lý Chất lượng Nông Lâm sản và Thủy sản, trực thuộc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn đi học thạc sĩ chuyên ngành Công nghệ thực phẩm
09/07/2018
994
718/UBND-TH
V/v rà soát, đề nghị điều chỉnh phân loại đơn vị hành chính cấp huy ện trên đ ịa bàn tỉnh
06/07/2018
995
719/UBND-KTN
V/v đăng ký tham gia bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực năm 2018
06/07/2018
996
1585/QĐ-UBND
Về việc phân bổ kinh phí khắc phục hậu quả hạn hán, xâm nhập mặn vụ Đông Xuân năm 2017 – 2018
06/07/2018
997
720/UBND-KGVX
V/v tăng cường công tác tiêm chủng
06/07/2018
998
1586/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh chủ trương đầu tư công Nâng cấp và mở rộng láng nhựa lộ GTNT tuyến bờ Bắc Ba Thê mới (đoạn từ cầu Huyện Đội đến cầu Giang Thành), xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn
06/07/2018
999
717/UBND-TH
V/v giải trình các ý kiến, kiến nghị của Đại biểu HĐND qua thảo luận của Tổ trước kỳ họp lần thứ 7 HĐND tỉnh khóa IX.
05/07/2018
1000
1573/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 1) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Xây dựng và nhân rộng mô hình “Cánh đồng lớn” tỉnh An Giang giai đoạn 2016-2020
05/07/2018