Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
512/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điêm, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
15/08/2018
2
371/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính Thành phố Long Xuyên (giai đoạn 2) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
22/06/2017