Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
95/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp xử lý vướng mắc trong quá trình thực hiện dự án “Xây dựng mô hình liên kết sản xuất – tiêu thụ có ứng dụng cơ giới hóa đồng bộ trong sản xuất đậu phộng”
20/02/2020
2
85/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp tình hình triển khai thực hiện dự án đầu tư Khu du lịch văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam
11/02/2020
3
49/TB-UBND
Về việc nghỉ hưu đối với công chức
05/02/2020
4
464/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết triển khai Đề án Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia tỉnh An Giang giai đoạn 2010-2020
27/11/2019
5
588/TB-UBND
Về việc gia hạn thời gian Thông báo số 572/TB-UBND ngày 20 tháng 9 năm 2018 của Ủy ban nhân dân tỉnh để thực hiện dự án nâng cấp, mở rộng hệ thống thủy lợi công nghệ cao vùng chuyên canh rau màu xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
26/09/2019
6
2093/QĐ-UBND
Về việc điều chỉnh dự toán kinh phí sự nghiệp giáo dục – đào tạo và dạy nghề năm 2019 của Sở Nội vụ
28/08/2019
7
294/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Nam Việt Bình Phú về xử lý khó khăn, vướng mắc trong quá trình triển khai dự án
16/07/2019
8
295/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trần Anh Thư tại buổi họp về xử lý sạt lở bờ sông Hậu trên địa bàn ấp An Thị, xã An Thạnh Trung, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang
16/07/2019
9
26/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý các khó khăn, vướng mắc liên quan thủ tục miễn tiền sử dụng đất đối với dự án “Nhà ở công nhân Khu công nghiệp Bình Hòa”
25/01/2019
10
21/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Anh Thư tại cuộc họp về xử lý khu đất mà Tập đoàn TH dự kiến triển khai đầu tư dự án chăn nuôi bò sữa
22/01/2019
11
512/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường tiểu học Đoàn Thị Điêm, xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
15/08/2018
12
371/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Khu hành chính Thành phố Long Xuyên (giai đoạn 2) tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
22/06/2017