Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
60/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng và Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi họp về việc triển khai thực hiện dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến), phường Núi Sam,
,
thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang
09/02/2018
2
61/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị Tổng kết hoạt động khuyến nông giai đoạn 2013-2017
09/02/2018
3
75/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác PCTP, HIV/AIDS và các TNXH năm 2017; triển khai kế hoạch công tác năm 2018.
09/02/2018
4
77/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường Chính trị Tôn Đức Thắng phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
09/02/2018
5
53/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị sơ kết công tác tiếp công dân, giải quyết khiếu nại, tố cáo và tổng kết công tác ngành Thanh tra năm 2017
07/02/2018
6
55/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị Tổng kết công tác Y tế năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018
07/02/2018
7
56/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết Ngành Văn hóa, Thể thao và Du lịch năm 2017 và triển khai công tác văn hóa, gia đình, thể thao và du lịch năm 2018
07/02/2018
8
52/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết 1/500 Dự án Khu du lịch Văn hóa tâm linh Bà Chúa Xứ - Cáp treo Núi Sam (khu vực ga đến), phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
06/02/2018
9
49/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi trong chuyến khảo sát tình hình triển khai các mô hình sản xuất cá tra giống tại Thoại Sơn và Long Xuyên về việc tham gia vào Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp, chất lượng cao của tỉnh
02/02/2018
10
46/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về tình hình thực hiện dự án Trung tâm Thương mại Mỹ Xuyên
01/02/2018
11
48/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Tổng kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
01/02/2018
12
37/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp giải quyết các hợp đồng lao động làm công tác chuyên môn tại Sở Giao thông vận tải
31/01/2018
13
59/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 712/TB -UBND ngày 30 tháng 12 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
14
60/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 324/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến Công viên Ung Văn Khiêm) phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
31/01/2018
15
38/TB-VPUBND
Gioi thieu chtic danh va chi - 1'14 ciia 'Ong Nguyen Bao Trung Chanh Van phong UBND tinh An Giang
30/01/2018
16
35/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp về đầu tư Dự án “Khu đô thị mới Tây Nam thành phố Long Xuyên”
26/01/2018
17
36/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp với nhà đầu tư về việc một số vướng mắc khi đầu tư nhà máy tại Phú Hòa và ý tưởng đầu tư trong lĩnh vực Logistics
26/01/2018
18
38/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cụm Công nghiệp – Tiểu thủ công nghiệp Tân Trung (khu chuyển đổi từ chợ nông sản Tân Trung), xã Tân Trung, huyện Phú Tân
25/01/2018
19
32/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết công tác năm 2017 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ ngành Giao thông vận tải năm 2018
24/01/2018
20
29/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về cấp phép xây dựng cơ sở đào tạo giáo dục dạy nghề của Công ty Trách nhiệm hữu hạn một thành viên Khánh Toàn
22/01/2018
21
27/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp đường tỉnh 948 thuộc tuyến quốc phòng an ninh vùng biên giới và dân tộc các xã: Vĩnh Trung, Tân Lợi, An Hảo và thị trấn Chi Lăng, huyện Tịnh Biên
18/01/2018
22
28/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Nhơn Hội (điểm chính) xã Nhơn Hội, huyện An Phú
18/01/2018
23
30/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình xây dựng đường Kim Đồng (Lý Thái Tổ - Nguyễn Bỉnh Khiêm), phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên
18/01/2018
24
20/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2018
17/01/2018
25
21/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tri Tôn về kinh tế - xã hội năm 2018
17/01/2018
26
22/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2018
17/01/2018
27
22/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Cáp treo Núi Cấm xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
17/01/2018
28
23/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc với Công ty TNHH Sanden Technology Việt Nam về giải pháp năng lượng mặt trời, năng lượng tái tạo
17/01/2018
29
17/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết Năm Doanh nghiệp 2017.
16/01/2018
30
19/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với UBND huyện Chợ Mới về chủ trương hoán đổi đất Công an huyện và di dời trụ sở hành chính xã An Thạnh Trung
16/01/2018
31
16/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Chế biến nông sản Vĩnh Phát
16/01/2018
32
14/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh tại Hội nghị triển khai nhiệm vụ kinh tế - xã hội năm 2018
15/01/2018
33
15/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với thị xã Tân Châu về tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018
15/01/2018
34
13/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi họp giải quyết vướng mắc trong thu gom, xử lý bao gói thuốc bảo vệ thực vật sau sử dụng trên địa bàn tỉnh An Giang
12/01/2018
35
08/TB-VPUBND
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị sơ kết năm 2017, kế hoạch năm 2018 về xây dựng huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới
10/01/2018
36
07/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình mở rộng đường giao thông hai bên cầu Cây Me, xã Châu Lăng, huyện Tri Tôn
09/01/2018
37
05/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2018
08/01/2018
38
06/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô TưK Sa - Tuyến kênh N1, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
08/01/2018
39
08/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đầu tư mở rộng và hoàn thiện hệ thống thủy lợi sau hồ Ô TưK Sa - Tuyến kênh N2, xã An Cư, huyện Tịnh Biên
08/01/2018
40
09/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình nâng cấp kênh chính N2, cống tiêu lũ núi - Trạm bơm An Bình, Núi N ước; Hạng mục: Kênh chính, cống tiêu, bậc nước, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn
08/01/2018
41
06/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về tiến độ thi công công trình Nâng cấp, mở rộng Đường tỉnh 944, huyện Chợ Mới
05/01/2018
42
01/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Long Xuyên về kinh tế - xã hội năm 2018
02/01/2018
43
02/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thành phố Châu Đốc về kinh tế - xã hội năm 2018
02/01/2018
44
515/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp thông qua điều chỉnh quy hoạch quản lý chất thải rắn tỉnh An Giang đến năm 2030, định hướng đến năm 2050
28/12/2017
45
516/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc tiếp Nhà đầu tư Liên doanh Công ty Cổ phần Tài nguyên và Môi trường Âu Việt và Công ty United Expert Investment Limited
28/12/2017
46
775/TB-UBND
Về việc hoạt động trở lại bình thường sau bão số 16
27/12/2017
47
514/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Cuộc họp Đề án xây dựng và phát triển thương hiệu gạo tỉnh An Giang đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030
27/12/2017
48
772/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết dương lịch 2018
26/12/2017
49
509/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi tiếp và làm việc với Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) về Báo cáo đề xuất phương án xây dựng Đề án “An Giang điện tử”
25/12/2017
50
763/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang tại xã Vĩnh Hội Đông, Phú Hội, Nhơn Hội, Khánh An, Khánh Bình, Quốc Thái và thị trấn Long B ình, huyện An Phú
25/12/2017
51
506/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi họp tiếp nhà đầu tư về khu liên hợp sản xuất nông sản công nghệ cao của Công ty TNHH Đầu tư - Thương mại Vương Đình
22/12/2017
52
507/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2018
22/12/2017
53
508/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Châu Phú
22/12/2017
54
500/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận c ủa Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về sắp xếp các quỹ tài chính địa phương
19/12/2017
55
501/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết tình hình thực hiện kinh tế - xã hội năm 2017 và triển khai nhiệm vụ năm 2018 của huyện Thoại Sơn
19/12/2017
56
496/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty DRAGON JOY INTERNATIONAL ENGINEERING
18/12/2017
57
497/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về tạo quỹ đất đối với dự án ưu tiên, cấp bách trên địa bàn tỉnh
18/12/2017
58
498/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi họp Tổ công tác xử lý các vấn đề liên quan đến việc đầu tư dự án Sân vận động tỉnh theo hình thức hợp đồng Xây dựng – Chuyển giao
18/12/2017
59
490/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về kinh tế - xã hội năm 2018 của huyện Châu Thành
14/12/2017
60
491/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án Quy hoạch chung đô thị Cô Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang đến năm 2030
14/12/2017
61
494/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp với các ngành pháp luật tỉnh về đánh giá tính pháp lý đối với các quyết định hành chính
14/12/2017
62
486/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc chuẩn bị nội dung xây dựng Kế hoạch huy động nguồn lực xã hội hóa trên các lĩnh vực kinh tế - xã hội của tỉnh
13/12/2017
63
478/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị sơ kết công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng năm 2017 và giải pháp thực hiện kế hoạch tạo quỹ đất năm 2018 và thông qua việc mở rộng dịch vụ thủ tục hành chính đất đai tại nhà trên địa bàn tỉnh
07/12/2017
64
479/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi tiếp và làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn về xây dựng Đề án “Xây dựng và quảng bá hình ảnh tỉnh An Giang” và Kế hoạch tổ chức Hội thảo “Phát triển Du lịch Việt Nam bền vững từ góc độ đa ngành và đa chiều” lần thứ 9 tại An Giang
07/12/2017
65
477/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Tổng Công ty Cổ phần Bưu chính Viettel
06/12/2017
66
476/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng xử lý về việc mở rộng trạm biến áp 110kV Phú Châu, thị xã Tân Châu
05/12/2017
67
475/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc thông qua kết quả thực hiện Dự án khảo sát sạt lở khu vực k ênh Xáng Tân An, phường Long Châu, thị xã Tân Châu
04/12/2017
68
471/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về tính thu tiền sử dụng đất dự án khu dân cư chợ Vĩnh Ngươn của Doanh nghiệp tư nhân Toàn Thắng
30/11/2017
69
470/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc xử lý kiến nghị của doanh nghiệp cho chủ tr ương nạo vét thông luồng tận thu cát sông để phục vụ thi công công trình
28/11/2017
70
464/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi trong chuyến khảo sát tình hình triển khai các mô hình sản xuất cá tra giống tại Châu Phú và Tân Châu về việc tham gia vào Đề án liên kết sản xuất giống cá tra 03 cấp, chất lượng cao của tỉnh
22/11/2017
71
687/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tám (do vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đại diện), ngụ số 302C/26 khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
21/11/2017
72
462/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi kiểm tra tình hình thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên
20/11/2017
73
459/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị Tham vấn các giải pháp nâng cao hiệu quả quản trị và hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh An Giang năm 2018 và các năm tiếp theo
20/11/2017
74
461/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện và giải ngân vốn đầu tư công của tỉnh 10 tháng của năm 2017
20/11/2017
75
457/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp về việc điều chỉnh vị trí Cụm Công nghiệp Tây Huề
17/11/2017
76
678/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 514/TB-UBND ngày 30 tháng 9 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đường Yết Kiêu, phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
17/11/2017
77
456/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án Quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/500 Công viên trò chơi, xã An Hảo, huyện Tịnh Biên
16/11/2017
78
450/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về chuẩn bị các bước tiếp theo trong triển khai xây dựng Đề tài “Áp dụng mô hình TELEMAC 3D để mô phỏng dòng chảy và vận chuyển trầm tích tại khu vực ngã ba sông Hậu và sông Vàm Nao”
14/11/2017
79
452/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về thực hiện đầu tư dự án “Trung tâm Thương mại, khách sạn và căn hộ cao cấp” tại khu đất bến xe Bình Khánh (cũ)
14/11/2017
80
453/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 10 năm 2017
14/11/2017
81
447/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc thống nhất dự toán thu ngân sách địa phương năm 2018
13/11/2017
82
440/TB-VPUBND
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị Tổng kết sản xuất lúa Nhật năm 2017, kế hoạch thực hiện năm 2018
10/11/2017
83
441/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Thủy sản HACA
10/11/2017
84
436/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết Sinh hoạt hè năm 2017
09/11/2017
85
655/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hồ sinh học xử lý nước thải Khu dân cư ấp phước Quản, xã Đa Phước, huyện An Phú
09/11/2017
86
433/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về xem xét kiến nghị của Công ty Cổ phần Nam Việt về thời hạn sử dụng đất đối với các khu đất doanh nghiệp đã trúng đấu giá
07/11/2017
87
4327/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi kiểm tra tiến độ một số công trình giao thông tại Thành phố Châu Đốc, huyện Tịnh Biên và Tri Tôn
06/11/2017
88
430/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị triển khai Đề án tạo quỹ đất phục vụ phát triển kinh tế - xã hội trên địa bàn tỉnh đến năm 2020
03/11/2017
89
413/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần Năng lượng và Thương mại VIFA
24/10/2017
90
608/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường nối Quốc lộ 91C với đường tỉnh 957, xã Đa Phước, huyện An Phú
24/10/2017
91
417/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về tạm ứng vốn chi bồi thường dự án mở rộng cụm công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp Tân Trung, huyện Phú Tân
24/10/2017
92
418/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Hội An, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang là đô thị loại V
24/10/2017
93
411/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư phía Nam đường Trần Quang Khải, phường Mỹ Thới và phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
23/10/2017
94
412/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi tiếp và làm việc với Viện Khoa học và Công nghệ Industry 4.0
23/10/2017
95
408/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình t ại buổi làm việc với Trường THPT chuyên Thoại Ngọc Hầu và Trường THPT chuyên Thủ Khoa Nghĩa
20/10/2017
96
409/TB-VPUBND
Ý kiến chỉ đạo của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị sơ kết 9 tháng và nhiệm vụ 3 tháng còn lại năm 2017 về xây dựng huyện Thoại Sơn đạt chuẩn huyện nông thôn mới
20/10/2017
97
407/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với lãnh đạo Sở Lao động - Thương binh và Xã hội kiểm tra việc thực hiện nhiệm vụ cải thiện chỉ số PCI
20/10/2017
98
401/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng về vay vốn đầu tư mở rộng Bệnh viện Đa khoa Hạnh Phúc
18/10/2017
99
406/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về bố trí, sắp xếp phương tiện vận chuyển hành khách, hàng hóa và điểm bán vé của các doanh nghiệp kinh doanh vận tải trên địa bàn tỉnh
18/10/2017
100
399/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc Họp Ban Chỉ đạo cải cách hành chính tỉnh
16/10/2017
101
396/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc kiểm tra tình hình sạt lở Tỉnh lộ 946 khu vực xã Long Kiến và sạt lở trên địa bàn xã Long Giang, huyện Chợ Mới
12/10/2017
102
392/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty Solar Universal Australia về các dự án năng lượng mặt trời trên địa bàn tỉnh
10/10/2017
103
391/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc về xây dựng mô hình toán học 3 chiều ứng dụng trong lĩnh vực dự báo sạt lở
09/10/2017
104
569/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Hạnh (đại diện cho mẹ là Trần Thị Phát) ngụ ấp Tân Định, xã Tân Lập, huyện Tịnh Biên.
09/10/2017
105
390/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh họp thường kỳ về tình hình kinh tế - xã hội 9 tháng đầu năm 2017
06/10/2017
106
381/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc thực hiện các dự án đầu tư phục vụ cho việc sản xuất rau màu và cây ăn trái trên địa bàn tỉnh
03/10/2017
107
382/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về mua sắm tài sản tập trung
03/10/2017
108
383/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình
,
tại buổi làm việc với Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn TP. Hồ Chí Minh về phối hợp tổ chức Hội thảo “Kết nối Việt Nam - Đối thoại liên ngành” lần thứ 9 tại An Giang
03/10/2017
109
384/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình về việc thông qua Đồ án quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500 Phân hiệu Trường Đại học Tôn Đức Thắng tại huyện Châu Thành
03/10/2017
110
385/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý các vướng mắc về giải phóng mặt bằng dự án Cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
03/10/2017
111
386/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết 15 năm thực hiện Nghị định số 78/2002/NĐ-CP của Chính phủ và Tổng kết hoạt động của Chi nhánh Ngân hàng Chính sách xã hội tỉnh An Giang giai đoạn 2002 – 2017
03/10/2017
112
380/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp xét tuyển ý tưởng điều chỉnh quy hoạch chung thành phố Châu Đốc, tỉnh An Giang đến năm 2035, tầm nhìn 2050
02/10/2017
113
548/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 185/TB-UBND ngày 11 tháng 4 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
29/09/2017
114
552/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp đường cộ Ba Tợ (nối dài từ đường Tôn Đức Thắng đến đường Nguyễn Trung Trực), thị trấn Phú Mỹ, huyện Phú Tân
29/09/2017
115
378/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị sơ kết 2 năm triển khai thí điểm Hệ thống thông tin quản lý bệnh viện VNPT-HIS
26/09/2017
116
377/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết thi hành Luật xử lý vi phạm hành chính
25/09/2017
117
370/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty Tư vấn và Đầu tư Thuận Phát và Tập đoàn Central Group Việt Nam
21/09/2017
118
371/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm an toàn thực phẩm 06 tháng đầu năm 2017 và triển khai kế hoạch thanh tra, kiểm tra liên ngành về ATTP trong dịp Tết Trung thu năm 2017
21/09/2017
119
533/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 323/TB-UBND ngày 27 tháng 6 năm 2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - Khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
20/09/2017
120
368/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về công tác quản lý thu phí, lệ phí tại các cửa khẩu biên giới
19/09/2017
121
522/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường hẻm Quản Cơ Thành - Nguyễn Thanh Sơn tại phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên
13/09/2017
122
523/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Lộ ra 22kV máy T1 trạm 110/22kV Phú Châu tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu
13/09/2017
123
512/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 415/TB-UBND ngày 03 tháng 8 năm2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dà
11/09/2017
124
512/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 415/TB-UBND ngày 03 tháng 8 năm2016 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
11/09/2017
125
346/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị triển khai thí điểm bảo hiểm nông nghiệp trên cây lúa
08/09/2017
126
348/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp về việc xử lý kiến nghị của Công ty TNHH MTV Tân Lê Quang
08/09/2017
127
509/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị tổng kết thực hiện Luật Dân quân tự vệ năm 2009.
08/09/2017
128
345/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Hiệp hội Vận tải Ô tô An Giang
07/09/2017
129
344/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi về việc kiểm tra tình hình bơm tiêu, chống úng trên địa bàn xã Tân Phú, huyện Châu Thành
05/09/2017
130
501/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình đường Phạm Cự Lượng (đoạn từ bến xe Long Xuyên đến đường tránh),phường Mỹ Quý, thành phố Long Xuyên
05/09/2017
131
342/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với Thành ủy, UBND thành phố Long Xuyên về một số dự án đầu tư xây dựng trên địa bàn thành phố
01/09/2017
132
337/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp xử lý các vướng mắc trong quá trình thực hiện Cửa hàng Nông sản an toàn trên địa bàn tỉnh
31/08/2017
133
338/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đề án đề nghị công nhận xã Vĩnh Thạnh Trung, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang là đô thị loại V
31/08/2017
134
339/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc về phương án
,
triển khai lắp đặt Hệ thống camera quan sát, giám sát giao thông trên địa bàn thành
,
phố Long Xuyên, An Giang
31/08/2017
135
341/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp xử lý các khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện Dự án Hệ thống thoát nước và xử lý nước thải thành phố Long Xuyên
31/08/2017
136
334/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về nghĩa vụ tài chính đất bãi bồi của Công ty TNHH Khiêm Thanh
30/08/2017
137
335/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc thông qua tổng mặt bằng Nhà máy xử lý chất thải rắn cụm Long Xuyên và Nhà máy xử lý chất thải rắn Phú Tân
30/08/2017
138
336/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc với Công ty TNHH Dung Thành Đạt
30/08/2017
139
330/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị tổng kết 06 năm thi hành Luật thanh tra
23/08/2017
140
329/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi về việc thông qua phương án thiết kế cơ sở của dự án đầu tư xây dựng Cống Tha La, cống Trà Sư, tỉnh An Giang
18/08/2017
141
325/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp xử lý các vấn đề liên quan đến Quy hoạch phát triển du lịch 3 xã Cù Lao Giêng, huyện Chợ Mới
17/08/2017
142
326/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết năm học 2016-2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm học 2017-2018
17/08/2017
143
323/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án điều chỉnh Quy hoạch chung thị trấn An Phú, huyện An Phú và Đồ án quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 đường nối Khu dân cư chợ Vĩnh Đông đến trường tránh Quốc lộ 91, thành phố Châu Đốc
14/08/2017
144
316/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc với Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển Paloma World Việt Nam.
10/08/2017
145
317/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị sơ kết công tác 06 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ những tháng cuối năm 2017 của Ban chỉ đạo 389 tỉnh
10/08/2017
146
318/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại cuộc họp thường kỳ kinh tế - xã hội tháng 7 năm 2017
10/08/2017
147
315/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị tổng kết công tác phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn từ năm 2016 đến nay và triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017
09/08/2017
148
460/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị trực tuyến sơ kết công tác PCTP, HIV/AIDS, TNXH và XDPTTDBVANTQ 6 tháng đầu năm 2017; triển khai Chương trình phòng, chống ma túy tỉnh An Giang đến năm 2020.
08/08/2017
149
314/TB-VPUBND
Về việc Công bố thông tin người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí của Văn phòng UBND tỉnh An Giang
04/08/2017
150
308/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi họp xử lý kiến nghị của Công ty Cổ phần Nông sản Vinacam
03/08/2017
151
307/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp Ban Chỉ đạo Chương trình Phát triển nông nghiệp tỉnh trong 06 tháng đầu năm 2017 về triển khai nhiệm vụ những tháng còn lại năm 2017
02/08/2017
152
304/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại buổi làm việc xử lý đề nghị xây dựng Nhà Bia tưởng niệm của Ban Liên lạc Bạn Chiến đấu cựu chiến binh sư đoàn 1 anh hùng
31/07/2017
153
436/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Kho lưu trữ hồ sơ và Cơ sở nhân đạo của Bệnh viện đa khoa Trung tâm An Giang, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
24/07/2017
154
296/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Đại diện Cơ quan hợp tác quốc tế Nhật Bản (JICA)
21/07/2017
155
435/TB-UBBND
Về việc thu hồi đất bổ sung dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An - Đường tỉnh 952 tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu
21/07/2017
156
293/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông 6 tháng đầu năm và triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017
20/07/2017
157
292/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp về việc đấu giá cho thuê đất bãi bồi tại xã Bình Thạnh Đông, huyện Phú Tân
19/07/2017
158
422/TB-UBND
Đơn vị sự nghiệp công lập đủ điều kiện được Nhà nước xác định giá trị tài sản để giao cho đơn vị quản lý theo cơ chế giao vốn cho doanh nghiệp (đợt 5)
17/07/2017
159
281/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị Sơ kết sản xuất vụ Hè Thu và triển khai kế hoạch sản xuất vụ Thu Đông của năm 2017
13/07/2017
160
412/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường ra Trạm kiểm soát Phú Hội (939), xã Phú Hội, huyện An Phú
13/07/2017
161
413/TB-UBND
Về việc gia hạn thời gian thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
13/07/2017
162
414/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp mở rộng khẩn cấp Đường tỉnh 957 thuộc tuyến đường tuần tra biên giới, kết hợp cứu hộ, cứu nạn và đê bao ngăn lũ huyện An Phú, Hạng mục: cầu Phú Hội
13/07/2017
163
400/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Mẫu giáo Tà Đảnh (điểm phụ) tại xã Tà Đảnh, huyện Tri Tôn
06/07/2017
164
385/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường Tây An - Bờ Ao (đoạn Lung Cầu - Bờ Ao) tại phường Mỹ Thới, thành phố Long Xuyên
29/06/2017
165
386/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nghiên cứu khu di tích khảo cổ Óc Eo - Ba Thê tại thị trấn Óc Eo, huyện Thoại Sơn
29/06/2017
166
382/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến dân cư dân tộc Chăm tại xã Đa Phước, huyện An Phú
27/06/2017
167
383/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình quan trắc nước mặt thuộc Hợp phần I dự án Chống chịu khí hậu tổng hợp và sinh kế bền vững Đồng bằng sông Cửu Long tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
27/06/2017
168
372/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Đường dây 02 mạch vượt rạch Ông Chưởng tại xã Kiến Thành và xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
22/06/2017
169
365/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Tuyến đường đoạn từ đường tránh Quốc lộ 91 đến chợ Vĩnh Đông tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
21/06/2017
170
341/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cầu Phú Hội (bắc qua sông Châu Đốc) tại xã Phú Hội, huyện An Phú
08/06/2017
171
256/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Cảng Mỹ Thới tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
16/05/2017
172
246/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Lộ ra máy 1T trạm biến áp 110/22kV Chợ Mới (giai đoạn 1) tại xã Long Điền A và xã Long Điền B, huyện Chợ Mới
09/05/2017
173
173/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp thông qua Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam Sông Hậu, phường Vĩnh Mỹ và Đồ án điều chỉnh quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2000 Khu dân cư Nam đường Cử Trị, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc
04/05/2017
174
174/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty TNHH Giải pháp xanh và Tập đoàn Năng lượng Kimin về Dự án năng lượng mặt trời
04/05/2017
175
240/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Cần Đăng (điểm chính) tại xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
03/05/2017
176
170/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị Sơ kết công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông Quý I và phương hướng, nhiệm vụ Quý II năm 2017
28/04/2017
177
171/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị tổng kết 08 năm thực hiện Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04/8/2008 và 05 năm thực hiện Chỉ thị số 15/2011/CT-UBND ngày 10/11/2011 của UBND tỉnh
28/04/2017
178
169/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi khảo sát tình hình sạt lở đất tại ấp Tắc Trúc, xã Nhơn Hội, huyện An Phú
26/04/2017
179
161/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty TNHH TMDV Thế Giới Công Nghệ (HDKING)
19/04/2017
180
162/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý đề nghị đầu tư dự án Khu Nông nghiệp công nghệ cao và Du lịch sinh thái Long Xuyên - An Giang
19/04/2017
181
155/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp liên quan đến phương án tạo quỹ đất kho trung chuyển xăng dầu tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
14/04/2017
182
150/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc tiếp Nhà đầu tư Công ty TNHH JK Engineering về việc tham gia đầu tư Nhà máy xử lý chất thải trên địa bàn tỉnh An Giang
13/04/2017
183
151/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Định Mỹ và Định Thành, huyện Thoại Sơn
13/04/2017
184
152/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Khánh Hòa và Bình Mỹ, huyện Châu Phú
13/04/2017
185
153/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Thới Sơn, huyện Tịnh Biên
13/04/2017
186
147/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trong buổi khảo sát và làm việc về tình hình triển khai các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Tri Tôn
12/04/2017
187
149/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại Hội nghị triển khai phương án bảo vệ và phát triển rừng và công tác phòng cháy chữa cháy rừng, kế hoạch phòng, chống hạn và xâm nhập mặn năm 2017.
12/04/2017
188
143/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý vướng mắt trong việc xác định nghĩa vụ tài chính khi thực hiện thủ tục nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của Ông Nguyễn Bình Xê và Bà Nguyễn Thị Ý
10/04/2017
189
145/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp với Công ty Cổ phần Xây dựng trang trí nội thất Thành Đô
10/04/2017
190
146/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc thông qua tổng mặt bằng Bãi rác kênh 10, thành phố Châu Đốc
10/04/2017
191
194/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư cầu Tân An - Đường tỉnh 952 tại xã Tân An, xã Long An và phường Long Phú, thị xã Tân Châu
10/04/2017
192
138/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại cuộc họp triển khai kế hoạch hoạt động công tác thông tin đối ngoại năm 2017 và giai đoạn 2017-2020
07/04/2017
193
139/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại họp bàn về giải pháp phát triển vùng nguyên liệu và xây dựng hợp tác xã kiểu mới
07/04/2017
194
140/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại cuộc họp bàn về giải pháp phòng, chống dịch cúm gia cầm
07/04/2017
195
134/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại hội nghị tổng kết hoạt động năm 2016 và triển khai nhiệm vụ năm 2017 của ngành thông tin và truyền thông
04/04/2017
196
135/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác khoa giáo năm 2016; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2017 và Chương trình phối hợp công tác giữa Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy và Ủy ban nhân dân tỉnh về lĩnh vực khoa giáo giai đoạn 2017-2021
04/04/2017
197
136/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc xử lý kiến nghị xin được miễn tiền thuê đất của Công ty Trách nhiệm hữu hạn Hùng Cường
04/04/2017
198
133/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Nguyễn Thanh Bình tại Hội nghị tổng kết công tác dân tộc năm 2016 và triển khai công tác dân tộc năm 2017 trên địa bàn tỉnh
03/04/2017
199
185/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường trung học phổ thông Nguyễn Văn Hưởng tại xã Mỹ Hiệp, huyện Chợ M
03/04/2017
200
129/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp xử lý đề nghị của Công ty Cổ phần Phát triển du lịch An Giang
30/03/2017
201
130/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi tại buổi làm việc về kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới ở xã Mỹ Hiệp và Hòa An, huyện Chợ Mới
30/03/2017
202
128/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về hỗ trợ, hướng dẫn thủ tục mở rộng và phát triển đại lý bán lẻ ô tô Toyota tại tỉnh An Giang
29/03/2017
203
124/TB-VPUBND
Kết luận hội nghị Ban Chỉ đạo nâng cao chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI)
28/03/2017
204
118/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi tiếp và làm việc với Công ty TNHH Sài Gòn Cao Nguyên
23/03/2017
205
119/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Quang Thi về việc
,
tình hình triển khai thực hiện dự án và công tác bồi thường giải phóng mặt bằng, cơ chế, chính sách bồi thường cho dự án Tăng cường khả năng thích ứng và quản lý nước vùng thượng nguồn sông Cửu Long (WB9)
23/03/2017
206
121/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh trong chuyến khảo sát tình hình triển khai sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao tại huyện Thoại Sơn.
23/03/2017
207
153/TB-UBND
Về việc nghỉ Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương năm 2017
22/03/2017
208
115/TB-VPUBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi họp về các dự án đầu tư trên địa bàn tỉnh của Tập đoàn Sao Mai
21/03/2017
209
09/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 581/TB-UBND ngày 08/12/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
06/01/2017
210
710/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 153/TB-UBND ngày 24/4/2015 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng hệ thống tưới tiêu và trạm bơm điện Ông Cha
30/12/2016
211
711/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 154/TB-UBND ngày 24/4/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu du lịch Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
30/12/2016
212
712/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ đường Hà Hoàng Hổ đến đường Võ Thị Sáu) tại phường Đông Xuyên, thành phố Long Xuyên
30/12/2016
213
689/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 352/TB-UBND ngày 03/8/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Nâng cấp tuyến đường phục vụ an ninh quốc phòng kết hợp với đê ngăn lũ vùng tứ giác Long Xuyên đoạn từ Châu Đốc - cửa khẩu Tịnh Biên (Đường tỉnh 955A).
23/12/2016
214
681/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2017
19/12/2016
215
609/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Nâng cấp, mở rộng tuyến Thoại Giang - Xã Diễu (đoạn từ cầu Thoại Giang - cầu Xã Diễu) tại xã Thoại Giang, Bình Thành, huyện Thoại Sơn
18/11/2016
216
562/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án Tín dụng ngành GTVT để cải tạo mạng lưới đường Quốc gia lần thứ 2, hạng mục: cầu Cái Sắn Lớn tại phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên
25/10/2016
217
514/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Nâng cấp đường Yết Kiêu tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
30/09/2016
218
515/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Đường liên xã Mỹ Khánh (từ cầu Thông Lưu đến cầu Cái Chiên) tại xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên
30/09/2016
219
467/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Phan Đình Phùng nối dài (Nguyễn Trường Tộ - Nguyễn Tri Phương) tại phường Châu Phú B thành phố Châu Đốc
01/09/2016
220
469/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực dự án đầu tư xây dựng Trường tiểu học C Kiến Thành tại xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới
01/09/2016
221
462/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án mở rộng đường Trưng Nữ Vương (Lê Lợi - Thủ Khoa Huân) tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
29/08/2016
222
455/TB-UBND
Không thụ lý giải quyết khiếu nại của bà Vũ Thị Hợi ngụ ấp 6, xã Tiến Hưng, thị xã Đồng Xoài, tỉnh Bình Phước.
25/08/2016
223
437/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường kênh Thần Nông tại phường Long Phú, thị xã Tân Châu
17/08/2016
224
415/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 23/TB-UBND ngày 28/4/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài
03/08/2016
225
416/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường THCS Quản Cơ Thành tại xã Bình Hòa, huyện Châu Thành
03/08/2016
226
417/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Trường mẫu giáo Vĩnh Hanh (điểm mới) tại xã Vĩnh Hanh, huyện Châu Thành
03/08/2016
227
364/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường gom dân sinh dưới chân cầu Tôn Đức Thắng tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
07/07/2016
228
321/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp mở rộng đường Ung Văn Khiêm (đoạn từ cầu Ung Văn Khiêm đến đường Phạm Cự Lượng) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
229
322/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình cầu Am Lôi Thôi tuyến Đường tỉnh 952 tại xã Tân Thạnh và xã Vĩnh Hòa thị xã Tân Châu
27/06/2016
230
323/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng Hạ tầng kỹ thuật đường số 12 kết hợp khu tái định cư - khu quy hoạch Bắc Hà Hoàng Hổ tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
231
324/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình đường Dự Định (đoạn từ Phùng Chí Kiên đến công viên Ung Văn Khiêm) tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
27/06/2016
232
274/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Vũ ngụ ấp Hòa Lợi, xã Thạnh Lộc, huyện Châu Thành, tỉnh Kiên Giang.
06/06/2016
233
275/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Lộ ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
06/06/2016
234
276/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Võ Văn Tây ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
06/06/2016
235
277/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Thu Nga ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên.
06/06/2016
236
279/TB-UBND
Về việc gia hạn thời hạn Thông báo số 57/TB-UBND ngày 10/9/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Tiểu đoàn huấn luyện Cơ động 19
06/06/2016
237
270/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Đẹp ngụ ấp Vĩnh Lợi, xã Vĩnh Trinh, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
02/06/2016
238
220/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 51/TB-UBND ngày 29/8/2014 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Đường dẫn hậu Miếu Bà tại phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
09/05/2016
239
215/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án cầu Chợ Mới - Tân Long tại thị trấn Chợ Mới, huyện Chợ Mới
04/05/2016
240
189/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đường Nguyễn Văn Linh nối dài tại phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
14/04/2016
241
186/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Hòa Bình Thạnh - Vĩnh Lợi tại xã Vĩnh Lợi, huyện Châu Thành
12/04/2016
242
187/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Khu nhà ở tái định cư Trường Tiền tại xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn
12/04/2016
243
185/TB-UBND
Về việc gia hạn Thông báo số 29/TB-UBND ngày 09/5/2014 của UBND tỉnh
,
và thông báo thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án Trung tâm Văn hóa và
,
Học tập cộng đồng xã Vĩnh Gia tại xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
11/04/2016
244
177/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp Lễ Giỗ Tổ Hùng Vương, Lễ kỷ niệm Chiến thắng 30/4 và Quốc tế lao động 01/5 năm 2016
07/04/2016
245
104/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại buổi làm việc với Công ty cổ phần tập đoàn Sao Mai về việc chủ trương, địa điểm thực hiện dự án Khu liên hợp Công nghiệp - Đô thị - Thương
,
mại - Dịch vụ và Du lịch Tây Nam thành phố Long Xuyên
04/04/2016
246
170/TB-UBND
Về việc gia hạn thời hạn Thông báo số 25/TB-UBND ngày 23/01/2015 của UBND tỉnh về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối
01/04/2016
247
161/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Hệ thống cấp nước Nam kênh Cần Thảo tại xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú
31/03/2016
248
163/TB-UBND
Về việc thu hồi đất bổ sung để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã An Cư và An Nông, huyện Tịnh Biên
31/03/2016
249
145/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường mẫu giáo Hoa Hồng (điểm mới) tại phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc
21/03/2016
250
121/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Mở rộng nút giao thông tại vị trí cầu kênh E (cầu vàng) tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
11/03/2016
251
102/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Dương Văn Sáu ngụ lô 7L2 khu dân cư Xẻo Trôm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
08/03/2016
252
103/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Chơi ngụ lô 20X3 khu dân cư Xẻo Trôm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên
08/03/2016
253
104/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Hồng Châu ngụ số 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
08/03/2016
254
105/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Hòa ngụ số 141 Trần Hưng Đạo, thành phố Sa Đéc, tỉnh Đồng Tháp
08/03/2016
255
106/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại bà Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
08/03/2016
256
107/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
08/03/2016
257
108/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang
08/03/2016
258
109/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại bà Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
08/03/2016
259
110/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của Dương Văn Bắc ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
08/03/2016
260
111/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của Dương Văn Tâm ngụ ấp Hưng Thới I, xã Phú Hưng, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
08/03/2016
261
87/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp tuyến tránh thị trấn Núi Sập tại thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
29/02/2016
262
58/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Khu tái định cư Bình Đức (phục vụ tái định cư khắc phục sạt lở bờ hữu sông Hậu phường Bình Đức - Bình Khánh) tại phường Bình Đức, thành phố Long Xuyên
01/02/2016
263
25/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Bé Bảy ngụ số 329/5 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
15/01/2016
264
24/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Mai Thị Thu ngụ số 285/5 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
15/01/2016
265
18/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Kim Ký ngụ số 146/2B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
14/01/2016
266
19/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Kim Phụng ngụ số 1015/51 Võ Văn Hoài, phường Bình Khánh, thành phố Long Xuyên.
14/01/2016
267
20/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Phạm Thị Dung ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú.
14/01/2016
268
21/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng cải tạo, nâng cấp Trạm bơm 3 tháng 2 tại xã Vĩnh Trung và An Cư, huyện Tịnh Biên
14/01/2016
269
619/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Tố Dung (đại diện cho cha là ông Lý Quốc Chi), tạm trú số 398/1A, khóm Đông Thịnh 3, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
270
620/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trương Văn Toàn ngụ số 282/5B khóm 5, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
271
621/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Lâm Văn Hai ngụ số 252 ấp Bắc Thạnh, xã Thoại Giang, huyện Thoại Sơn.
30/12/2015
272
622/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Kim Khuynh ngụ số 9/6 khóm Thới Hòa, phường Mỹ Thạnh, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
273
623/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Ngô Quang Vinh ngụ số 99 Chu Văn An, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
274
624/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Chăm (do con là ông Nguyễn Văn Minh đại diện), ngụ khóm Đông Thịnh 6, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
275
625/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thanh Lang, ngụ số 125/2B Trần Hưng Đạo, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
276
626/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Thu Hương, ngụ số 209/3 Hùng Vương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
277
627/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị A Lích, ngụ ấp Qui Lân, xã Thạnh Quới, huyện Vĩnh Thạnh, thành phố Cần Thơ.
30/12/2015
278
628/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Huỳnh Thị Cảnh (do con là bà Tạ Thị Hiệp đại diện), ngụ số 201/3 Hồ Xuân Hương, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
279
629/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Văn Tám (do vợ là bà Nguyễn Thị Hồng đại diện), ngụ số 302C/ 26, hẻm 1, khóm Mỹ Lộc, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
280
630/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh ngụ số 1L2 Khu dân cư Xẻo Trôm, phường Mỹ Phước, thành phố Long Xuyên.
30/12/2015
281
631/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Náng ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
30/12/2015
282
632/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Châu Văn On ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
30/12/2015
283
633/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Trần Quang Minh ngụ ấp Phú Hòa, xã Tây Phú, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang.
30/12/2015
284
634/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Văn Ê ngụ ấp Phú Hạ 2, xã Kiến Thành, huyện Chợ Mới, tỉnh An Giang.
30/12/2015
285
635/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Hà Thị Út Hết ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
30/12/2015
286
636/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Tím ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
30/12/2015
287
637/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Văn Hưng ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
30/12/2015
288
638/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Ngô Văn Tùa ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
30/12/2015
289
639/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Phan Tự Đức ngụ số 17 Tôn Thất Tùng, phường Châu Phú B, thành phố Châu Đốc.
30/12/2015
290
640/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Lệ Vân ngụ số 33 Nguyễn Đình Chiểu, phường Châu Phú A, thành phố Châu Đốc.
30/12/2015
291
641/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Đẹp ngụ số khóm Vĩnh Tây 2, phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc.
30/12/2015
292
642/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Hồng ngụ số 104/4 ấp Thới Hòa, xã Vĩnh Thới, huyện Lai Vung, tỉnh Đồng Tháp.
30/12/2015
293
643/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Thị Ngọc Thu ngụ số 75 Nguyễn Tri Phương, phường Long Thạnh, thị xã Tân Châu.
30/12/2015
294
644/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Minh Đạt ngụ số 265, ấp Mỹ Trung, xã Mỹ An, huyện Chợ Mới.
30/12/2015
295
645/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ngọc ngụ khóm An Định, thị trấn Ba Chúc, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang.
30/12/2015
296
646/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Ánh ngụ số 66 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
30/12/2015
297
647/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Ngọc Ánh ngụ số 66 Nguyễn Lâm, phường 6, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
30/12/2015
298
598/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2016
15/12/2015
299
581/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Mở rộng Ban Chỉ huy Quân sự thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
08/12/2015
300
569/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Hệ thống cấp nước Nam Kênh 10 - Châu Phú tại xã Bình Phú, huyện Châu Phú
02/12/2015
301
453/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án Kè chống sạt lở bờ sông Hậu bảo vệ thành phố Long Xuyên tại phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
13/10/2015
302
430/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Đoàn Tấn Tài ngụ ấp Bình Hòa, thị trấn Cái Dầu, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
24/09/2015
303
431/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Đỗ Tấn Đạt ngụ ấp Hưng Thới, xã Đào Hữu Cảnh, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
24/09/2015
304
432/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của bà Hồng Thị Bảo Khanh ngụ ấp Phú Hậu, xã Phú Thọ, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang.
24/09/2015
305
409/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trung tâm Văn hóa và học tập cộng đồng xã Vĩnh Thành Địa điểm: xã Vĩnh Thành, huyện Châu Thành
10/09/2015
306
411/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư Hệ thống cấp nước liên xã Cần Đăng - Vĩnh Hanh - Vĩnh Bình Địa điểm: xã Vĩnh Bình, huyện Châu Thành
10/09/2015
307
412/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Xây dựng mô hình xử lý rác thải nông thôn xã Vĩnh Hòa (giai đoạn II), hạng mục: Đường giao thông từ khu dân cư đến khu vực xử lý rác thải xã Vĩnh Hòa, thị xã Tân Châu
10/09/2015
308
391/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Trường mẫu giáo Vọng Thê (điểm chính) Địa điểm: Xã Vọng Thê, huyện Thoại Sơn
31/08/2015
309
392/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Trạm biến áp 110kV Tịnh Biên và đường dây đấu nối Địa điểm: Xã Ô Long Vĩ, huyện Châu Phú và xã Văn Giáo, huyện Tịnh Biên
31/08/2015
310
349/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Công trình Tượng phật Thích ca cao 81m Địa điểm: phường Núi Sam, thành phố Châu Đốc
03/08/2015
311
350/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Cải tạo, nâng cấp mặt đường và xây dựng kè Đường tỉnh 941 (đoạn từ Lộ tẻ Tri Tôn - cầu Cần Đăng) Địa điểm: xã Bình Hoà, xã Cần Đăng, huyện Châu Thành
03/08/2015
312
351/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Trường Tiểu học Quang Trung (điểm chính) Địa điểm: xã Long Điều B, huyện Chợ Mới
03/08/2015
313
269/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Phan Thị Mỹ Hưng
22/06/2015
314
204/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án nâng cấp mặt đường và xây dựng tuyến kè Đường tỉnh 941 (đoạn từ cầu số 10 - cầu số 13) Địa điểm: huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
26/05/2015
315
173/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Đường dẫn lên xuống phà Mương Ranh Địa điểm: thị trấn An Châu, huyện Châu Thành, tỉnh An Giang
12/05/2015
316
174/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện đầu tư xây dựng công trình Trường mẫu giáo Vĩnh Chánh (điểm chính mới) Địa điểm: xã Vĩnh Chánh, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/05/2015
317
172/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của ông Huỳnh Thiện Hoàng (do ông Huỳnh Thiện Hùng đại diện) ngụ ấp Bình Thạnh, xã Bình Chánh, huyện Châu Phú.
12/05/2015
318
154/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng Khu du lịch Núi Sập Địa điểm: thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
24/04/2015
319
155/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiệnDự án Hệ thống nội đồng kênh cấp II Trạm bơm 3/2 (Đoạn N2-N10) Địa điểm: xã An Cư, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
24/04/2015
320
85/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Lý Kim Vui ngụ tại 820/2B Tây Khánh 2, phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên.
16/03/2015
321
86/TB-UBND
Chấm dứt giải quyết khiếu nại của bà Trần Thị Tuyết Dung ngụ tại 201/6 Lý Thái Tổ, phường Mỹ Long, thành phố Long Xuyên.
16/03/2015
322
87/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của ông Nguyễn Ngọc Tài ngụ ấp Bình Hưng, xã Bình Long, huyện Châu Phú, tỉnh An Giang.
16/03/2015
323
57/TB
Kết thúc giải quyết khiếu nại của bà Lê Thị Diện ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
27/02/2015
324
58/TB-UBND
Kết thúc giải quyết khiếu nại của bà Nguyễn Thị Ánh ngụ ấp Bình Khánh, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang.
27/02/2015
325
24/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình Đường hầm Đại đội Bộ binh chốt chiến dịch Tịnh Biên Địa điểm: xã An Phú, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
23/01/2015
326
25/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Trạm biến áp 220kV Long Xuyên 2 và đường dây đấu nối Địa điểm: phường Mỹ Hòa, thành phố Long Xuyên
23/01/2015
327
71/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ, tết năm 2015
22/12/2014
328
68/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Cầu kênh E - đường tỉnh 943 Địa điểm: thị trấn Núi Sập, huyện Thoại Sơn
28/11/2014
329
67/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án đầu tư xây dựng công trình Nâng cấp đường dẫn cống Km5 Địa điểm: xã Long Hòa, huyện Phú Tân
19/11/2014
330
63/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Tạo quỹ đất Khu trung tâm Văn hóa - Thể dục thể thao huyện Châu Thành
17/10/2014
331
64/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện công trình Trường Tiểu học “A” Vĩnh Thành
17/10/2014
332
57/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Dự án Tiểu đoàn huấn luyện - Cơ động 19 Địa điểm: xã An Phú, huyện Tịnh Biên
10/09/2014
333
50/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để đầu tư xây dựng Nâng cấp đường Cô Bắc nối dài Địa điểm: phường Mỹ Bình, thành phố Long Xuyên
29/08/2014
334
45/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (điểm chính) xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
07/07/2014
335
46/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng Đường tuần tra biên giới tỉnh An Giang (giai đoạn 2014 - 2016)
07/07/2014
336
41/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện Công trình cầu số 13 - ĐT 941 thuộc Tiểu dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông tỉnh An Giang (Hợp phần C - Dự án WB5); Địa điểm: xã Tà Đảnh và xã Núi Tô, huyện Tri Tôn, tỉnh An Giang
27/06/2014
337
38/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất thực hiện đầu tư xây dựng công trình mở rộng Trường Mẫu giáo Hoàng Yến 1 (điểm chính) xã Mỹ Hòa Hưng, thành phố Long Xuyên
30/05/2014
338
39/TB-UBND
Về việc thu hồi đất dự án đầu tư xây dựng tuyến đường trục chính nối đường Tôn Đức Thắng với Khu du lịch sinh thái bãi bồi Vĩnh Mỹ (Địa điểm: Phường Vĩnh Mỹ, thành phố Châu Đốc)
30/05/2014
339
29/TB-UBND
Về việc thu hồi đất xây dựng Trung tâm Văn hóa xã Vĩnh Gia, huyện Tri Tôn
09/05/2014
340
30/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình Trường Trung học phổ thông Long Sơn
09/05/2014
341
31/TB-UBND
Về việc thu hồi đất để xây dựng công trình Trụ sở phòng Tài chính - Kế hoạch huyện Tịnh Biên (Địa điểm: Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên)
09/05/2014
342
23/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án cải tạo chỉnh trang đô thị khu dân cư đường Lý Thái Tổ nối dài, thành phố Long Xuyên
28/04/2014
343
19/TB-UBND
Về việc nghỉ các dịp lễ năm 2014
31/03/2014
344
13/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án Nâng cấp mở rộng đường tỉnh 943 (đoạn từ ngã 3 đường số 1 đến cầu Mương Điểm)
19/03/2014
345
12/TB-UBND
Về việc chủ trương thu hồi đất dự án Tuyến dân cư di dời dân khẩn cấp vùng sạt lở sông Hậu, xã Châu Phong, thị xã Tân Châu
19/03/2014
346
70/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Giáp Ngọ - Năm 2014
17/12/2013
347
41/TB-UBND
Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
15/05/2013
348
29/TB-UBND
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương.
04/04/2013
349
30/TB-UBND
Nghỉ Lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng và Ngày Quốc tế Lao động
04/04/2013
350
12/TB-UBND
Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
06/02/2013
351
13/TB-UBND
Về việc chấm dứt thụ lý giải quyết khiếu nại
06/02/2013
352
06/TB-UBND
Kết luận của phó Chủ tịch UBND tỉnh Hồ Việt Hiệp tại Hội nghịTổng kết công tác văn thư, lưu trữ năm 2012 và triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2013
22/01/2013
353
94/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Quý Tỵ - Năm 2013
24/12/2012
354
91/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Dương lịch - năm 2013
06/12/2012
355
74/TB-UBND
Nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
16/08/2012
356
43/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh - kiêm Trưởng Ban An toàn giao thông tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết Quý I năm 2012 công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn tỉnh An Giang
19/04/2012
357
165/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ quý I năm 2012
11/04/2012
358
41/TB-UBND
Nghỉ lễ Kỷ niệm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước và Ngày Quốc tế Lao động
11/04/2012
359
37/TB-VPUBND
kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh, kiêm Trưởng Ban chỉ đạo phòng, chống tội phạm, HIV/AIDS và các tệ nạn xã hội tại hội nghị tổng kết năm 2011 và triển khai kế hoạch năm 2012
23/03/2012
360
115/TB-VPUBND
V/v phân công lãnh đạo Văn phòng UBND tỉnh
21/03/2012
361
104/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2012
16/03/2012
362
105/TB-VPUBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Phú Tân về kinh tế - xã hội năm 2012
16/03/2012
363
85/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội nghị công tác Văn phòng các cơ quan hành chính Nhà nước tỉnh An Giang năm 2012
08/03/2012
364
29/TB-UBND
Về việc nghỉ Lễ giỗ tổ Hùng Vương
07/03/2012
365
76/TB-VPUBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Thành về kinh tế - xã hội năm 2012
05/03/2012
366
12/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại cuộc họp lấy ý kiến về kế hoạch trồng cây bảo vệ đê bao vùng sản 03 vụ năm 2012
01/02/2012
367
01/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Nhâm Thìn - Năm 2012
03/01/2012
368
210/TB-UBND
Về việc điều chỉnh nghỉ Tết Dương lịch - năm 2012
22/12/2011
369
197/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Dương lịch - năm 2012
06/12/2011
370
135/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai Chính sách khuyến khích phát triển nghề, làng nghề TTCN trên địa bàn tỉnh
14/09/2011
371
89/BC-UBND
Về tình hình và kết quả thực hiện Quyết định số 954/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2011 của Thủ tướng Chính phủ tại
,
tỉnh An Giang trong Quý III năm 2011
14/09/2011
372
125/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện Quyết định số 26/2008/QĐ-UBND ngày 04 tháng 8 năm 2008 của UBND tỉnh và thông qua dự thảo Chỉ thị về tăng cường giám sát, kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác, vận chuyển, kinh doanh và tàng trữ cát sông trái phép trên địa bàn tỉnh
25/08/2011
373
117/TB-UBND
Nghỉ Lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
16/08/2011
374
115/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Văn Nưng tại Hội nghị tổng kết phong trào thi đua trồng cây lâm nghiệp phân tán 2009-2010, kết quả thực hiện dự án 661 và triển khai nhiệm vụ bảo vệ và phát triển rừng giai đoạn 2011-2015.
15/08/2011
375
112/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Võ Anh Kiệt tại Hội nghị triển khai Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 15/7/2011 "Đưa VN sớm trở thành nước mạnh về CNTT-TT"giai đoạn 2011-2015 tại tỉnh An Giang
08/08/2011
376
107/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị Sơ kết 06 tháng đầu năm 2011 công tác đảm bảo TT ATGT
02/08/2011
377
98/TB-UBND
V/v phân công Chủ tịch, phó Chủ tịch và ca2c Ủy viên UBND tỉnh An Giang nhiệm kỳ 2011 - 2016
11/07/2011
378
71/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp trực tuyến triển khai kế hoạch phòng chống lụt bão và tìm kiếm cứu nạn năm 2011
12/05/2011
379
29/TB-UBND
Về việc nghỉ lễ Giỗ tổ Hùng Vương
21/03/2011
380
01/TB-UBND
Về việc nghỉ Tết Nguyên đán Tân Mão - Năm 2011
05/01/2011
381
214/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị Môi trường và Biến đổi khí hậu tỉnh An Giang năm 2010
22/12/2010
382
191/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực tài nguyên và môi trường
22/11/2010
383
185/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Sở Giáo dục và Đào tạo về Kế hoạch hành động thực hiện các tiêu chí nông thôn trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
11/11/2010
384
117/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 10/2010
08/11/2010
385
172/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị triển khai nội dung đề cương hai quy hoạch và đề án xây dựng nông thôn mới cho cấp huyện, cấp xã.
01/11/2010
386
173/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn để kiểm tra các vần đề liên quan về sản xuất cây lúa.
01/11/2010
387
148/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại hội nghị tổng kết cải cách hành chính giai đoạn 2001-2010 và sơ kết 3 năm thực hiện theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông trên địa bàn tỉnh An Giang
09/09/2010
388
147/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 8/2010
09/09/2010
389
143/TB-UBND
Nghỉ lễ kỷ niệm Quốc khánh 2/9
26/08/2010
390
126/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng cuộc họp Ban Điều hành Chương trình Tam nông để kiểm tra việc sơ kết 2 năm thực hiện Nghị quyết TW 7 về nông nghiệp, nông dân, nông thôn và tình hình triển khai thực hiện Quyết định 800/QĐ-TTg
07/07/2010
391
120/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Tùng tại cuộc họp đánh giá việc thực hiện các chương trình, đề án, dự án xây dựng cơ bản của ngành giáo dục và đào tạo trong 6 tháng đầu năm 2010
29/06/2010
392
118/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại buổi làm việc với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
25/06/2010
393
115/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Minh Tùng tại cuộc họp đánh giá công tác phòng, chống dịch bệnh trong 6 tháng đầu năm 2010
22/06/2010
394
110/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Thoại Sơn và huyện Châu Thành về tình hình sản xuất nông nghiệp
18/06/2010
395
106/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội thảo "Thực trạng và giải pháp ổn định thị trường phân bón và thuốc bảo vệ thực vật tỉnh An Giang"
14/06/2010
396
107/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với huyện Phú Tân và thị xã Tân Châu về tình hình sản xuất nông nghiệp .
14/06/2010
397
105/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp xử lý hỗ trợ đất đắp nền đường Quốc lộ 91 đoạn Châu Đốc - Tịnh Biên.
11/06/2010
398
103/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu về việc thông qua đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng thị xã Châu Đốc đến năm 2025
09/06/2010
399
100/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Biên Cương tại buổi làm việc xử lý sự cố sạt lở Quốc lộ 91 đoạn qua xã Bình Mỹ, huyện Châu Phú.
08/06/2010
400
101/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng qua buổi làm việc với UBND huyện Tịnh Biên
08/06/2010
401
99/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại Hội nghị tổng kết năm 2009, triển khai kế hoạch năm 2010 về công tác phòng chống lụt bão, tìm kiếm cứu nạn
07/06/2010
402
96/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại buổi làm việc triển khai Dự án kiểm soát lũ vùng đê bao Nam Vàm Nao
31/05/2010
403
97/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp làm việc về tình hình đầu tư xây dựng các trạm bơm điện và nguồn vốn miễn thủy lợi phí.
31/05/2010
404
92/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Chợ Mới về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
405
93/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Thoại Sơn về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
406
95/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh Lâm Minh Chiếu tại cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 5/2010
28/05/2010
407
94/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện An Phú về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
408
91/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Châu Phú về kinh tế - xã hội năm 2010
28/05/2010
409
85/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo thị xã Châu Đốc về kinh tế - xã hội năm 2010
20/05/2010
410
86/TB-UBND
Kết luận chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh tại buổi làm việc với lãnh đạo huyện Tịnh Biên về kinh tế - xã hội năm 2010
20/05/2010
411
82/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Biên Cương về các giải pháp và nguồn vốn vận động để thực hiện đề án hỗ trợ hộ nghèo về nhà ở năm 2009 và 2010 trên địa bàn tỉnh An Giang
18/05/2010
412
80/TB-UBND
Kết luận của Chủ tịch UBND tỉnh tại Hội nghị triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020 (giai đoạn 2009-2011) và tổng kết việc thực hiện các quy định về minh bạch tài sản, thu nhập
14/05/2010
413
75/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Biên Cương về việc đánh giá kết quả triển khai thực hiện đầu tư xây dựng các công trình sử dụng vốn trái phiếu Chính phủ năm 2010
04/05/2010
414
74/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với đoàn chuyên gia của Cơ quan Phát triển Quốc tế Úc về Dự án Kiểm tra vận hành hệ thống Bắc Vàm Nao
28/04/2010
415
73/TB-UBND
Ý kiến kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng qua buổi thăm và làm việc với Sở Tài nguyên và Môi trường liên quan đến việc cụ thể hóa Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về Quy hoạch khoáng sản và Quy hoạch môi trường.
27/04/2010
416
72/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Tùng tại Hội nghị triển khai Quyết định 1956/QĐ-TTg của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch dạy nghề cho lao động nông thôn năm 2010
22/04/2010
417
71/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Tùng tại cuộc họp Ban Tổ chức các ngày lễ lớn năm 2009 - 2010 về việc rà soát kế hoạch tổ chức lễ 30/4.
21/04/2010
418
68/TB-UBND
Kết luận thanh tra việc thực hiện Chỉ thị 30-CT/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Kế hoạch 15/KH-UBND của UBND tỉnh An Giang về việc hạn chế tình trạng học sinh bỏ học của ba huyện Châu Phú, Tri Tôn và Chợ Mới.
20/04/2010
419
66/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Minh Tùng về việc trùng tu, tôn tạo Lăng Thoại Ngọc Hầu
19/04/2010
420
64/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Vương Bình Thạnh về việc thông qua quy hoạch cấp nước, thoát nước và khu xử lý chất thải rắn vùng kinh tế trọng điểm vùng Đồng Bằng Sông Cửu Long
16/04/2010
421
65/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại buổi làm việc với Tổ công tác giúp việc cho Ban Điều hành phụ trách Chương trình Tam nông
16/04/2010
422
63/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp làm việc về tình hình đầu tư xây dựng các trạm bơm điện và phát triển diện tích lúa 3 vụ.
14/04/2010
423
62/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại hội thảo khoa học"Ứng dụng các biện pháp sinh học trong lĩnh vực trồng trọt theo hướng phát triển nông nghiệp bền vững tại tỉnh An Giang"
12/04/2010
424
60/TB-UBND
­­Kết luận của Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Huỳnh Thế Năng về kiểm điểm kết quả thực hiện chỉ đạo của tỉnh tại thông báo số 31/TB-UBND ngày 03/3/2010 triển khai kế hoạch thực hiện Đề án 25 năm 2010
09/04/2010
425
55/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch UBND tỉnh Huỳnh Thế Năng tại cuộc họp kiểm tra các công việc đã phân công cho Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
06/04/2010
426
56/TB-UBND
Kết luận của Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh – Trưởng Ban Chỉ đạo 138 tỉnh Vương Bình Thạnh tại Hội nghị sơ kết thực hiện Nghị quyết 09/CP, Chương trình quốc gia PCTP năm 2009, Kế hoạch PCTP năm 2010 và triển khai Kế hoạch tổng kết thực hiện NQ 09/CP, Chương trình quốc gia PCTP giai đoạn 1998 – 2010.
05/04/2010