Năm: Tháng:
Tìm kiếm :
Số/Ký hiệu
Trích yếu
Ngày ban hành
1
1054/QĐ-UBND
Về việc thành lập Ban Chỉ đạo Sinh hoạt hè năm 2018
15/05/2018
2
902/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Chi cục Quản lý đường thủy nội địa phía Nam
24/04/2018
3
904/QĐ-UBND
Về việc ban hành danh mục thủ tục hành chính giải quyết theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại Trung tâm Hành chính công tỉnh An Giang
24/04/2018
4
906/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 254-2, xã Nhơn Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
24/04/2018
5
857/QĐ-UBND
Phê duyệt chủ trương đầu tư dự án: Cải tạo nhà khách; Xây dựng tường rào; Trạm cấp phát dự trữ xăng dầu; Nhà máy phát điện và mua sắm trang thiết bị cơ quan Bộ Chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh
18/04/2018
6
833/QĐ-UBND
Về việc thành lập Hội đồng Xét duyệt sáng kiến, cải tiến kỹ thuật, cải tiến phương pháp công tác, giải pháp hữu ích, ứng dụng công nghệ mới tỉnh An Giang
16/04/2018
7
803/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh (lần 3) kế hoạch lựa chọn nhà thầu dự án: Trường trung học cơ sở Phan Văn Trị, xã Mỹ Khánh, thành phố Long Xuyên, tỉnh An Giang
11/04/2018
8
784/QĐ-UBND
Điều chỉnh Quyết định số 3885/QĐ-UBND ngày 28 tháng 12 năm 2017 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh
10/04/2018
9
759/QĐ-UBND
Phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu gói thầu: Cung cấp dịch vụ vệ sinh công nghiệp năm 2018 cho Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang
05/04/2018
10
743/QĐ-UBND
V/v Kiện toàn Tổ giúp việc Ban Chỉ đạo thực hiện Kế hoạch số 599/KHUBND của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc thực hiện Chương trình hành động của Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 33-NQ/TW
04/04/2018
11
706/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cột mốc phụ biên giới Việt Nam – Campuchia số 257/2, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang
30/03/2018
12
630/QĐ-UBND
V/v phê duyệt giá đất bồi thường dự án trụ sở Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng và khu vực phát triển đô thị tỉnh An Giang.
28/03/2018
13
590/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và giao đất cho Công ty TNHH Tổ chức Nhà Quốc gia Bình Dương
27/03/2018
14
592/QĐ-UBND
Về việc thu hồi và cho Công ty TNHH MGA Việt Nam thuê đất
27/03/2018
15
595/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Kế hoạch lựa chọn nhà thầu Gói thầu: Mua sắm trang thiết bị cấp thiết phục vụ việc giảng dạy bộ môn Tin học – Ngoại ngữ
27/03/2018
16
539/QĐ-UBND
Chấp thuận nhà đầu tư HỘ KINH DOANH NGUYỄN THỊ BÍCH THỦY.
16/03/2018
17
525/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt Báo cáo kinh tế - kỹ thuật đầu tư xây dựng công trình Cọc dấu biên giới Việt Nam – Campuchia số 270-2, xã Nhơn Hưng, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang
15/03/2018
18
501/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt điều chỉnh kế hoạch lựa chọn nhà thầu báo cáo kinh tế kỹ thuật Trung tâm văn hóa học tập cộng đồng xã Định Mỹ, huyện Thoại Sơn, tỉnh An Giang
12/03/2018
19
483/QĐ-UBND
Về việc chuyển mục đích sử dụng đất của Công ty TNHH Xây lắp điện nước Thanh Bình, thu hồi và giao đất cho Ủy ban nhân dân xã Đa Phước
09/03/2018
20
3727/QĐ-UBND
Về việc phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành Dự án: Cơ sở hạ tầng Khu Bảo thuế và Kho ngoại quan -Khu Trung tâm Thương mại Cửa khẩu Tịnh Biên Thị trấn Tịnh Biên, huyện Tịnh Biên, tỉnh An Giang Mã số dự án: 7012925
14/12/2017